EN

Polska Więcej miejsca na dane

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne
Stale rośnie zapotrzebowanie firm na centra przetwarzania danych. Odpowiednie grunty na zachodnich rynkach zaczynają się kończyć, ale Polska nadal oferuje bardzo dobre, spełniające wymogi lokalizacje w przystępnych cenach - oceniają eksperci.

Wzrost rynku centrów przetwarzania danych (CPD) jest konsekwencją postępującej digitalizacji biznesu, rozwoju rynku e-commerce, Internetu Rzeczy w różnych branżach, wzrostu liczby aplikacji mobilnych, a także rosnącego zainteresowania platformami streamingowymi.

Nieprzerwany dostęp do systemów informatycznych dla coraz większej liczby firm jest jednym ze strategicznych elementów zapewnienia ciągłości działania. Potrzebny jest stały, nieprzerwany dostęp do infrastruktury sieciowej oraz serwerów, w efekcie czego znaczenie infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej stale rośnie – wyjaśnia Natalia Mika, doradca, Newmark Polska.

Do tej pory największe centra przetwarzania danych powstawały głównie na ugruntowanych rynkach, jak Frankfurt, Londyn, Amsterdam, Paryż i Dublin − nazywanych w skrócie FLAP-D – oraz w Stanach Zjednoczonych. W warunkach przyśpieszonej transformacji cyfrowej oraz dynamicznego rozwoju technologii chmurowych, gdy sektor centrów danych rozwija się błyskawicznie, spada dostępność odpowiednich gruntów na rynkach FLAP-D, a zapytania o data centres coraz częściej trafiają także do Polski.

Nasz kraj nadal oferuje świetne lokalizacje w przystępnych cenach, ma również odpowiednie przyłącza światłowodowe, co jest jednym z podstawowych wymagań przy tego typu inwestycjach. Stały wzrost zapotrzebowania krajowych i zagranicznych graczy na nowoczesne, przeznaczone dla potrzeb CPD obiekty powoduje, że wielkość powierzchni pod data centres w Polsce w najbliższych latach będzie rosnąć – prognozuje Waldemar Witczak, dyrektor regionalny w Segro.

Segro jest jednym z liderów budujących tego typu obiekty w Europie. Tylko w Segro Slough Trading Estate w Wielkiej Brytanii powstało już 29 centrów danych, o łącznej powierzchni ponad 330 tys. mkw., co sprawia, że park ten jest drugim co do wielkości globalnym klastrem centrów danych.

Obiekty typu data centre w swoim portfolio – w Polsce, Niemczech, Anglii i Hiszpanii – ma również Panattoni. Zaawansowane technologicznie budynki znajdują się w okolicach Amsterdamu, Londynu, Frankfurtu czy Warszawy, skąd prowadzone są operacje typu data storage (przechowywanie danych) dla wielu krajów Europy Zachodniej, Centralnej czy Wschodniej. Większość tych obiektów użytkowanych jest w formule najmu długoterminowego. W Polsce Panattoni jest w trakcie realizacji nieruchomości pod data centre o mocy 28 MW, a w planach ma kolejne inwestycje.

Zrealizowane przez Panattoni w ramach centrów danych budynki często nie przekraczają 1 tys. mkw., co nie przeszkadza w obsłudze mocy rzędu 3-3,5 MW. Dla porównania przeciętna fabryka o powierzchni 10-20 tys. mkw. potrzebuje około 1 MW energii do sprawnego funkcjonowania. Gigantyczne zapotrzebowanie wymaga od dewelopera budowy głównego punktu zasilającego i podpięcia pod linie wysokiego napięcia.

Bezpieczeństwo energetyczne data centre to najważniejszy warunek jego funkcjonowania, ze względu na wrażliwość przechowywanych danych. Dlatego inwestycje często zabezpieczone są przez kilka lub kilkanaście potężnych agregatów prądotwórczych o mocy nawet 1,5 MW każdy i spalaniu na poziomie 500 l paliwa na godzinę. Przygotowanie cystern i beczek w celu natychmiastowego uzupełniania braków to konieczny warunek energetycznego bezpieczeństwa. Tu nie ma miejsca choćby na sekundę blackoutu – podkreśla Michał Samborski, head of Development w Panattoni.

Pandemia znacznie przyspieszyła digitalizację firm, jak również wiele innych sfer życia, przede wszystkim zakupy.

W związku ze zwiększonym ruchem w Internecie, generowanym przez zakupy online, infrastruktura technologiczna sklepów internetowych w pewnym momencie zaczęła osiągać granice swoich możliwości, wydłużał się czas ładowania stron, zdjęć i innych elementów oferty, co bardzo szybko negatywnie przełożyło się na wyniki sprzedaży. Chcąc nadal skutecznie prowadzić działalność, wiele firm zaczęło korzystać z usług chmurowych, dających możliwość skalowalności działań i umożliwiających obsługę nagłych wzrostów sprzedaży – mówi Natalia Mika.

Z infrastruktury chmury publicznej, jak wynika z danych Grupy K2, korzysta aż 58 proc. firm e-commerce w całym kraju. Trend potwierdza opracowanie PMR na temat centrów danych, z którego wynika, że całkowita moc dostępna dla klientów na rynku komercyjnych usług data centre w Polsce podwoi się w okresie sześciu lat od 2021 roku (gdy wynosiła prawie 110 MW).

Analitycy tego raportu ocenili wartość rynku data centre w Polsce na ponad 2,6 mld zł, wskazując, że najwięcej tego typu inwestycji znajduje się w Warszawie. Klienci są zainteresowani inwestowaniem również we Wrocławiu, na Śląsku, w Trójmieście, Krakowie i Poznaniu. Według raportu PMR pod koniec 2021 roku w Polsce znajdowało się blisko 120 obiektów oferujących kolokację serwerów i hosting, w większości były to niewielkie obiekty, do 200 mkw.. Dla porównania znaczący operatorzy infrastruktury kolokacyjnej dysponują powierzchnią nawet ponad 4 tys. mkw. na obiekt.

Centra przetwarzania danych są obiektami bardzo wymagającymi technologicznie, a swoją charakterystyką znacząco odbiegają od standardowej hali magazynowej.

Taki obiekt musi przede wszystkim zapewniać stały dostęp do infrastruktury sieciowej oraz nieprzerwanego zasilania niezbędnego do pracy urządzeń. Serwery znajdujące się w data centre wymagają ściśle kontrolowanego środowiska pracy, z bezpiecznym dla nich przedziałem temperatur, co wymaga precyzyjnego chłodzenia. Dodatkowo duża gęstość mocy na stosunkowo niewielkiej powierzchni powoduje, że zapotrzebowanie na nią jest ponadstandardowe – wylicza Natalia Mika.

Już sam wybór lokalizacji jest wyzwaniem. Najbardziej pożądane są działki wyposażone w infrastrukturę energetyczną ŚN (średniego napięcia), umożliwiającą dostarczenie dużych mocy, najlepiej z dwóch niezależnych źródeł, czyli RPZ (Regionalne Punkty Zasilające), a idealnie od więcej niż jednego dostawcy energii z własną siecią dystrybucyjną.

Przykładem takich lokalizacji są tereny dawnych zakładów produkcyjnych. Dodatkowo, ze względu na bezpieczeństwo fizyczne obiektów, największym zainteresowaniem cieszą się lokalizacje poza strefami przelotów, terenami zalewowymi, daleko od stacji benzynowej lub innych instalacji technicznych zagrażających wybuchem, czy nawet torów kolejowych – dodaje ekspertka Newmark Polska.

Jak informuje Michał Chodecki, BTS Development director w Panattoni, klienci, a tym samym użytkownicy centrów przetwarzania danych wywodzą się najczęściej z Europy Zachodniej oraz USA i reprezentują sektory: ICT/telekomunikacja, tech data storage, pharma/lab oraz high-tech components engineering. Mowa tu o budynkach, które obsługują operacje swoich spółek produkcyjnych bądź badawczych nie tylko tych ulokowanych w Polsce, ale także całej Europie.

Priorytetem już na etapie projektowania budynków, a potem również w trakcie ustalania procedur kontroli dostępu jest bezpieczeństwo fizyczne danych przechowywanych na serwerach.

W niektórych obiektach można spotkać tzw. komory Lampertza, czyli pomieszczenia odporne między innymi na impulsy elektromagnetyczne, trzęsienia ziemi, powodzie czy inne klęski żywiołowe. Inaczej zaprojektowany jest także system gaszenia pożarów. Dlatego zaprojektowanie oraz realizacja takich inwestycji muszą zostać powierzone profesjonalnym podmiotom, posiadającym odpowiednie know-how i będącym w stanie sprostać wysokim wymaganiom klientów – wyjaśnia Natalia Mika.

Budynek dostosowany do potrzeb data centre musi spełniać szczególne wymagania. Potrzebuje dużo większej odporności ogniowej, którą ciężko jest uzyskać poprzez adaptację już istniejącej przestrzeni.

Z tego samego względu, a także z powodu wymaganego bezpieczeństwa danych, powinien być to budynek wolnostojący. Naszym klientom rekomendujemy inwestycje szyte na miarę. Dzisiaj zdecydowaną większość centrów przetwarzania danych w Polsce stanowią obiekty małe, o powierzchni poniżej 200 mkw., a rynek data centre jest rozdrobniony. Adaptacja lub rozbudowa istniejących budynków to czasochłonne i kosztochłonne zadanie. Niejednokrotnie okazuje się, że po pewnym czasie zaczyna być potrzebna dodatkowa przestrzeń – na nowe serwerownie lub pomieszczenia obsługi – zwraca uwagę Waldemar Witczak.

Ekspert firmy Segro uważa, że w związku z prognozowanym wejściem na polski rynek kolejnych zagranicznych podmiotów, można oczekiwać zwiększonego popytu na przestrzeń dostosowaną do działań centrów przetwarzania danych, liczoną nawet w tysiącach metrów kwadratowych.

Również według Michała Chodeckiego z Panattoni, ze względu na wymagania stawiane centrom danych, najkorzystniejszym rozwiązaniem dla klientów, są obiekty szyte na miarę, czyli BTS.

Do tej pory widzieliśmy wyraźne zainteresowanie modelem na własność, jednak obecny trend pokazuje, że firmy, chcąc koncentrować swoje siły i kapitał na bieżącej działalności oraz rozwoju, coraz częściej rozpatrują formułę najmu, jako najbardziej optymalną finansowo, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu prowadzenia operacji w budynku – mówi Michał Chodecki.

Ostatnie nowości

Hotele

Polska Hotele na minusie

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by JC

Według wskaźnika RevPAR w 2021 roku polskie hotele generowały o 43 proc. mniejsze przychody z jednego pokoju niż przed pandemią. Jak wskazuje raport „Rynek hoteli i condohoteli w Polsce”, przygotowany przez analityków Emmerson Evalaution, w stosunku do 2019 wartość tego kryterium najbardziej spadła w Krakowie, a na drugim miejscu znalazła się Warszawa.

Materiał partnera

Polska Nowy raport ESG – Atrium

schedule 02 sierpnia 2022
Eurobuild CEE

Atrium po raz szósty opublikowało raport ESG, prezentujący osiągnięcia firmy w 2021 roku. Raport podsumowuje kluczowe działania w zakresie realizacji strategii ESG. Firma wyznaczyła nowe, jeszcze bardziej ambitne średnioterminowe cele na 2030 rok, które obejmują zmniejszenie śladu węglowego swoich centrów handlowych o 40% w 2030 roku w porównaniu do 2019 roku. Do 2050 roku Atrium chce stać się organizacją neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Benetton tańszy w Sosnowcu

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by JC

W Designer Outlet Sosnowiec otwarto salon Benetton. To pierwszy outlet włoskiego producenta na Śląsku.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Napollo zbuduje w Piotrkowie

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by AKL

Napollo planuje w Piotrkowie Trybunalskim park handlowy N-Park. Trwa etap wyboru generalnego wykonawcy, a prace budowalne mają ruszyć jeszcze we wrześniu 2022 roku.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Węgry Zielone światło dla Millennium Gardens

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by JC

Pierwsza faza Millennium Gardens w Budapeszcie otrzymała pozwolenie na użytkowanie. Północna wieża jest ostatnim elementem projektu biurowego Millennium City Center, realizowanego przez TriGranit.

Architektura i urbanistyka

Polska Nowa Kamienica Krakowska pod Wawelem

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by MR

BXB studio przygotowało projekt hotelu, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Wawelskiego i bulwarów Wiślanych. Inwestor planuje rewitalizację, przebudowę i rozbudowę zabytkowej kamienicy przy ul. Powiśle 10.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Outhorn debiutuje w Krakowie

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by JC

W krakowskiej Bonarce otworzył się salon Outhorn. To 10. sklep stacjonarny marki w kraju, a pierwszy w stolicy Małopolski.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Do Szczecina po trampki

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by JC

W Galerii Kaskada w Szczecinie otwarty został nowy sklep stacjonarny Converse. To pierwszy salon firmowy marki w mieście.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska KiK otwiera i szykuje kolejne sklepy

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by MR

KiK niedawno otworzył sklep w Otwocku, a w sierpniu uruchomi lokalizację w Skarżysku-Kamiennej. Do końca roku sieć chce mieć 450 placówek w Polsce, obecnie jest ich 430.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Słodziak w Łopuszańskiej

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by JC

Do grona najemców centrum Centrum Łopuszańska 22 dołączyła kawiarnia Słodziak. Lokal lokalnej marki ma powierzchnię 80 mkw. i ulokowany został naprzeciw wejścia do sklepu Rossmann, poza strefą gastronomiczną.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Ekspresowa trzynastka na stacjach paliw

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by MR

Kolejne sklepy Spar Express uruchomiono na stacjach paliw Avia: w Zielonej Górze przy Al. Zjednoczenia, Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 21 oraz w Myszęcinie i Międzyrzeczu w województwie lubuskim.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Blue City wybiera drugi obieg

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by JC

Marka Re_store otwiera swój sklep o powierzchni 177 mkw. w centrum handlowym Blue City. Idea marki skupia się na wtórnym obiegu i recyklingu odzieży. Swoim klientkom i klientom oferuje przestrzeń i możliwość sprzedaży używanych i nowych ubrań za gotówkę lub vouchery na zakup odzieży używanej w sklepie stacjonarnym lub online.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Nowi najemcy na jesień w Legionowie

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by MR

Pepco, Dealz, Tedi, Big Star oraz salon franczyzowy 4F - to kolejni najemcy centrum handlowego Legionowo Maxim. Obecnie trwa rozbudowa i przebudowa centrum, obiekt będzie dostępny dla klientów w II połowie października 2022 roku.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Galaktyka Benettona

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by MR

W centrum handlowo-rozrywkowym Galaxy w Szczecinie otworzył się sklep włoskiej marki United Colors of Benetton. Nowy najemca zajął przestrzeń o powierzchni około 180 mkw. na parterze obiektu.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Monnari podwójnie z Nepi

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by MR

Marka Monnari dołączyła do grona najemców centrów handlowych Pogoria w Dąbrowie Górniczej i Platan w Zabrzu. Właścicielem obu galerii jest Nepi Rockcastle.

Rynek mieszkaniowy

Polska Nowe mieszkania w Oławie

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by AKL

Dolnośląska Oława to kolejna lokalizacja, w której zakończono budowę osiedla w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Inwestycja przy ul. Paderewskiego to 144 mieszkania w trzech czterokondygnacyjnych budynkach. Jest to wspólne przedsięwzięcie spółki PFR Nieruchomości i władz miasta Oława.

Rynek mieszkaniowy

Polska Mieszkania zamiast biur

schedule 11 sierpnia 2022
Opr./edited by MR

Spółka Center Hotel planuje realizację kilkuset mieszkań w centrum Łodzi. Inwestycja ma składać się z dwóch projektów - przebudowy biurowca z lat 60. i budowy sąsiadującego z nim nowego, wielorodzinnego domu. Realizacja jest możliwa dzięki specustawie lex deweloper.

Wydarzenia

Polska Łódź Rediscover wraca!

schedule 11 sierpnia 2022
Eurobuild CEE

Serdecznie zapraszamy na kolejną (po dłuższej przerwie) konferencję poświęconą rynkowi inwestycyjnemu Łodzi, organizowaną przez Urząd Miasta i "Eurobuild CEE". Jeśli działasz w branży nieruchomości i w jakikolwiek sposób interesujesz się rynkiem łódzkim – nie może Cię zabraknąć na tym wydarzeniu!

Infrastruktura

Polska Lata 50. do modernizacji

schedule 11 sierpnia 2022
Opr./edited by MR

Rusza przebudowa dwóch mazowieckich dworców, w Płochocinie i Jaktorowie. Oba budynki powstały w latach 50. Wykonawcą inwestycji jest firma Merx, a łączny koszt obu modernizacji to około 15,2 mln zł.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Pozwolenie na Smart Park w Wąbrzeźnie

schedule 11 sierpnia 2022
Opr./edited by MR

Przygotowany przez firmę RG-Leasing projekt parku handlowego Smart Park w Wąbrzeźnie uzyskał ostateczne pozwolenie na budowę. Powierzchnia najmu w kompleksie wyniesie około 10 tys. mkw. GLA. Stopień komercjalizacji inwestycji zbliża się do 80 proc.

Najnowsze w Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

schedule 10 sierpnia 2022

Urósł magazyn w Strykowie

Nowy magazyn wysokiego składowania, dłuższy system linii przenośnikowych oraz zwiększona przepustowość logistyczna – Arvato Supply Chain  Solutions zakończył rozbudowę centrum dystrybucyjnego w Strykowie. Międzynarodowy dostawca usług logistycznych obsługuje z tej lokalizacji projekt e-commerce marki H&M w Europie Wschodniej.

schedule 10 sierpnia 2022

Garbe wybuduje w Turyngii

Garbe Industrial Real Estate kontynuuje ekspansję w Niemczech. W Bollbergu koło Jeny (Turyngia) deweloper z Hamburga wybuduje na działce o powierzchni 65 tys. mkw. centrum logistyczne o łącznej powierzchni 35,5 tys. mkw. Rozpoczęcie prac zaplanowano na grudzień 2022.

schedule 10 sierpnia 2022

7R rozbuduje pod Lublinem

7R pozyskało finansowanie na rozbudowę kompleksu logistycznego 7R Park Lublin. Umowa kredytowa została podpisana z konsorcjum banków – Santander Bank Polska oraz mBank. Park docelowo będzie składał się z pięciu budynków o łącznej powierzchni blisko 110 tys. mkw.

schedule 09 sierpnia 2022

Naut wynajął pod Pieszczanami

Grupa Naut, dostawca usług outsourcingowych, podpisała umowę na 4,7 tys. mkw. przestrzeni magazynowej w Garbe Green Park Piešťany , co czyni obiekt w pełni wynajętym. Jednocześnie Garbe rozpoczyna na terenie inwestycji realizację drugiego budynku o powierzchni 18 tys. mkw.

schedule 08 sierpnia 2022

ELI ma ponad milion

Platforma logistyczna ELI zakończyła I półrocze 2022 roku z portfelem projektów ukończonych, w fazie budowy oraz zabezpieczonych pod nowe inwestycje o łącznej powierzchni przekraczającej 1,2 mln mkw. W tym okresie firma powiększyła swój bank ziemi o 90 tys. mkw. GLA.

schedule 05 sierpnia 2022

Ammega bierze resztę

Firma Ammega Poland wynajęła ostatnią wolną powierzchnię w DL Invest Park Czechowice-Dziedzice. Magazyn znajduje się w pobliżu dróg ekspresowych S1 i S52.

schedule 05 sierpnia 2022

Higieniczna ekspansja z Panattoni

Panattoni zakończył rozbudowę fabryki dla europejskiego producenta artykułów higienicznych. Zakład produkcyjny zlokalizowany w województwie łódzkim zwiększył powierzchnię z z 26 do 70 tys. mkw.

schedule 03 sierpnia 2022

P3 inwestuje na Śląsku

P3 Logistic Parks nabył tereny inwestycyjne położone w Dębieńsku, w województwie śląskim. Na działce o powierzchni około 22 ha powstaną magazyny o łącznej powierzchni ponad 110 tys. mkw.

schedule 03 sierpnia 2022

Więcej sprzętu IT pod Pruszkowem

Dystrybutor sprzętu IT powiększył wynajmowaną powierzchnię w parku logistycznym MLP Pruszków II o kolejne ponad 1,6 tys. mkw. Po planowanym przekazaniu dodatkowej przestrzeni w marcu przyszłego roku, spółka Ingram Micro będzie korzystała łącznie z blisko 5,1 tys. mkw. Funkcję generalnego wykonawcy odpowiedzialnego za budowę nowej hali pełni firma East Wave.

schedule 03 sierpnia 2022

Dopłata za ESG

Lokalizacja i koszty najmu magazynu pozostają kluczowe dla najemców, ale do głosu dochodzą też inne kwestie. Firmy mające kryteria zrównoważonego rozwoju w strategii są w stanie dopłacić od 1 do 10 proc. kosztów wynajmu za „zielony” magazyn - wskazuje raport CBRE.

schedule 02 sierpnia 2022

Dystrybutor płyt pod Krakowem

Firma Markat Plus, dystrybutor płyt i materiałów drewnopochodnych, zdecydowała się wynająć ponad 7,3 tys. mkw. powierzchni magazynowej i biurowej w Panattoni Park Kraków III. Centrum dystrybucyjne będzie pełniło również funkcję showroomu.

schedule 02 sierpnia 2022

Kupują pod Berlinem

Inspiration Group, prywatna firma inwestycyjna z siedzibą w Berlinie, nabyła w ramach transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego nieruchomość przemysłową w południowej części stolicy Niemiec. Sprzedającym jest firma produkcyjna z sektora technologii medycznych. Inne przedsiębiorstwo, należące do tej samej branży, wynajęło nieruchomość długoterminowo. 

schedule 02 sierpnia 2022

BIK Park Wrocław na 100 procent

Park logistyczny BIK Park Wrocław został w 100 proc. wynajęty. Spółka Cinno Poland, specjalizująca się w serwisie sprzętu elektronicznego, wynajęła ponad 5,2 tys. mkw. powierzchni kontraktując ostatnią wolną przestrzeń w nowo budowanej hali pod Wrocławiem. Inwestycja realizowana przez Biuro Inwestycji Kapitałowych dostarczy łącznie 22,5 tys., mkw., a oddanie jej do użytkowania planowane jest w III kwartale 2022 roku.

schedule 01 sierpnia 2022

Logistyk wprowadza się pod Bydgoszcz

Działająca w branży logistycznej firma Kris-Tech została nowym najemcą w Panattoni Park Bydgoszcz IV. Firma wynajęła prawie 2,8 tys. mkw. powierzchni magazynowo-biurowej.

schedule 28 lipca 2022

Białostocki e-commerce z większą siedzibą

Kontri, spółka z branży e-commerce, zakończyła II etap inwestycji przy ul. Kuronia w Białymstoku. Budynek po rozbudowie zwiększył się o 4 tys. mkw. Obiekt będzie służył jako powierzchnia magazynowa, produkcyjna, biurowa i socjalna.

schedule 28 lipca 2022

Garbe wynajmuje sto procent

Firma Garbe Industrial Real Estate wynajęła w całości swoje centrum logistyczne w Sülzetalu. Umowa obejmuje powierzchnię około 86 tys. mkw. Pozostała przestrzeń (około 65 tys. mkw.) będzie w przyszłości wykorzystywana przez północnoniemieckiego usługodawcę logistycznego.

schedule 28 lipca 2022

SWM nie rezygnuje z Segro

Firma SWM Poland przedłużyła umowę na ponad 15,5 tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej w Segro Logistics Park Stryków. Firma działa w parku logistycznym od 2010 roku, wykorzystując wynajmowaną przestrzeń do produkcji i magazynowania folii SWM, taśm klejących, pianek, siatek czy włókien.

schedule 27 lipca 2022

Dużo miejsca dla instalacji wodnych

Bevo, dostawca artykułów do instalacji wodnych, wynajął ponad 23 tys. mkw. powierzchni w parku logistycznym MLP Poznań West. Przekazanie najemcy gotowego obiektu, który objęty zostanie certyfikacją BREEAM, planowane jest w listopadzie.

schedule 27 lipca 2022

Panattoni włącza klimę

Firma Zymetric wynajęła biuro i magazyn w Panattoni Park Warsaw North III. W nowej lokalizacji spółka będzie korzystała z 9,7 tys. mkw. powierzchni biurowo-magazynowej.

schedule 26 lipca 2022

Dark stores wciąż na tapecie

W czasie pandemii rozwój e-handlu osiągnął swój szczyt. Niektóre e-sklepy odnotowały w 2021 wzrost sprzedaży o kilkadziesiąt procent. W związku z tym zaczął rosnąć popyt na mniejsze, centralnie położone lokalizacje o powierzchni od 150 do 500 mkw., zwłaszcza w większych miastach o odpowiednio gęstej zabudowie.

Kategorie