EN

Polska W regionach przybyło pustostanów

Biura i projekty wielofunkcyjne
Na rynkach regionalnych łączny popyt na powierzchnie biurowe w I półroczu 2023 roku uplasował się na zbliżonym poziomie do zeszłorocznego. Jednak na wszystkich głównych rynkach poza Warszawą przybyło wolnych biur – podają eksperci Walter Herz. 

Jak wskazuje Walter Herz, mało stabilna sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie, wysokie koszty budowy i finansowania projektów oraz rosnący poziom biurowych pustostanów na rynkach biurowych w Polsce sprawia, że inwestycje wyhamowały i nadal są ograniczane przez deweloperów. Najwięcej biur na rynkach regionalnych jest w budowie we Wrocławiu i Krakowie. Ogółem w trakcie realizacji w regionach jest o połowę mniej powierzchni niż przed pandemią.

Poza Warszawą aktywność najemców utrzymała się natomiast na podobnym poziomie, jak w ubiegłym roku. Łączny wolumen najmu na biurowych rynkach regionalnych osiągnął niewiele mniejszą wartość w porównaniu z I połową 2022 roku – informuje Mateusz Strzelecki, partner i head of Tenant Representation w Walter Herz.

W I połowie 2023 roku zasoby łódzkiego rynku biurowego wzrosły o 1,9 tys. mkw. powierzchni, którą dostarczył budynek biurowy oddany w kompleksie Fuzja. Na koniec czerwca łódzki rynek biurowy dysponował ponad 635 tys. mkw. powierzchni. W budowie jest ponad 46 tys. mkw. z czego większość zostanie oddana w 2024 roku. W trakcie realizacji jest m.in. Widzewska Manufaktura, w której powstaje 32 tys. mkw. biur. oraz kolejny etap projektu Fuzja.

Chłonność łódzkiego rynku pozostaje na stabilnym poziomie, w pierwszych sześciu miesiącach tego roku do najemców trafiło 30,8 tys. mkw. Mimo niedużej nowej podaży współczynnik pustostanów w Łodzi wzrósł do ponad 23 proc. i pozostaje na najwyższym poziomie na rynku ogólnopolskim.

Biurowe Trójmiasto oferuje ponad 1 mln mkw. nowoczesnej powierzchni. W I półroczu tego roku na trójmiejski rynek trafiło niespełna 7 tys. mkw., m.in. w projektach Officer oraz Matarnia Office Park (budynek 2). W trakcie budowy jest około 66 tys. powierzchni, m.in. w inwestycji Waterfront II z 15 tys. mkw. powierzchni i Punkt z 12,5 tys. mkw. biur, które będą ukończone w przyszłym roku.

Pod względem popytu Trójmiasto pozostaje w regionalnej czołówce, za Krakowem i Wrocławiem. Wolumen najmu na trójmiejskim rynku wyniósł w I półroczu tego roku 68,6 tys. mkw., co stanowi jedną piątą powierzchni wynajętej na rynkach regionalnych w tym czasie.
Niewynajętej powierzchni lekko przybyło, w połowie roku w Trójmieście współczynnik pustostanów był na poziomie 14,3 proc.

W Poznaniu w tym roku zostały oddane do użytku projekty, które przyniosły miastu 32,4 tys. mkw. nowoczesnych powierzchni biurowych, co pozwoliło poznańskiemu rynkowi osiągnąć najlepszy wynik pod względem przyrostu nowej podaży w Polsce.

Zaplecze biurowe stolicy Wielkopolski wynosi 650 tys. mkw. powierzchni. W tym roku na rynek weszły trzy obiekty, Nowy Rynek E z 25,1 tys. mkw. powierzchni, budynek Pollux z 3,8 tys. mkw. i Mercator D z 3,5 tys. mkw.

W budowie pozostaje 54 tys. mkw. powierzchni biurowych. Największym projektem w budowie jest Andersia Silver, w którym powstaje 40 tys. mkw. powierzchni. Poza tym, firma Tetos realizuje inwestycję przy ulicy Pastelowej na potrzeby własne.

W I półroczu 2023 roku do najemców trafiło o jedną piątą biur mniej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Wynajęte zostało 21,8 tys. mkw. powierzchni. Z uwagi na relatywnie dużą nową podaż na poznańskim rynku nieco podskoczył współczynnik pustostanów, który utrzymuje się teraz na stabilnym poziomie 12,7 proc.

Katowice pozostają jednym z najszybciej rozwijających się rynków biurowych w regionach. W połowie roku na katowickim rynku było w budowie przeszło 100 tys. mkw. powierzchni, z czego jedna trzecia ma zostać oddana do końca bieżącego roku. W trakcie realizacji jest m.in. kompleks Eco City Katowice z 18 tys. mkw. biur, biurowiec Murckowska oraz Grundmanna Office Park. i Zasoby Katowic w tym roku pozostały na poziomie 735,5 tys. mkw., bo w pierwszych sześciu miesiącach roku nie został oddany żaden obiekt biurowy. W sierpniu pozwolenie na użytkowanie otrzymał biurowiec Craft z 26,7 tys. mkw. powierzchni.

Mniej aktywni niż deweloperzy są w Katowicach najemcy. Do połowy roku na katowickim rynku wynajęte zostało zaledwie około 25 tys. mkw. powierzchni. Popyt na biura, który w regionie generują firmy poszukujące nowoczesnych powierzchni w atrakcyjnej cenie, w porównaniu rok do roku spadł o przeszło 40 proc.

Niski poziom popytu nawet przy braku nowej podaży poskutkował w Katowicach wzrostem współczynnika pustostanów, który przekracza w regionie 20 proc.

We Wrocławiu od stycznia do czerwca 2023 roku deweloperzy dostarczyli 32,6 tys. mkw. powierzchni biurowych. Oddana została m.in. Brama Oławska z 11,7 tys. mkw. powierzchni i ukończony kolejny budynek w kompleksie Centrum Południe z 20,9 tys. mkw. powierzchni oraz biurowiec Krakowska 98.

Zasoby biurowe drugiego pod względem wielkości regionalnego rynku biurowego w kraju przekroczyły w połowie roku 1,36 mln mkw. i w najbliższych miesiącach będą nadal w szybkim tempie rosły, bo w stolicy Dolnego Śląska pozostaje w budowie ponad 150 tys. mkw. biur, najwięcej w regionach. Plany deweloperów zakładają oddanie większości z tej powierzchni przed końcem roku. W budowie jest m.in. Inifinity z 22 tys. mkw. powierzchni i dwa budynki w kompleksie Quorum Park o łącznej powierzchni 71 tys. mkw.

Wrocław jest też regionalnym liderem pod względem popytu. W I półroczu 2023 roku zawarte zostały umowy na najem ponad 88 tys. mkw. wrocławskich biur. Przy czym, wśród zakontraktowanej powierzchni dominowały nowe umowy najmu. Wysoka chłonność rynku przyniosła w II kwartale tego roku spadek współczynnika wolnych powierzchni do 16 proc., który jednak pozostaje na nieco wyższym poziomie niż rok temu.

Na krakowskim rynku oddane zostało niemal 40 proc. powierzchni spośród biur ukończonych w I połowie roku w regionach. W stolicy Małopolski przybyło około 43 tys. mkw. powierzchni, w tym rozbudowany został kompleks Ocean Office Park z 28,6 tys. mkw. powierzchni oraz Fabryczna Office Park B5. Zasoby drugiego, największego rynku biurowego w Polsce, po Warszawie wynoszą obecnie 1,75 mln mkw. powierzchni.

W połowie roku na krakowskim rynku w trakcie budowy było prawie 100 tys. mkw. powierzchni biurowych. Aktywność deweloperów w porównaniu z latami hossy przed pandemią, kiedy w realizacji było do 300 tys. mkw., spadła do jednej trzeciej. Obecnie w Krakowie powstaje m.in. biurowiec Kreo z 23 tys. mkw. powierzchni i projekt Mogilska 35 z 13,5 tys. mkw. biur.

Pod względem popytu Kraków uplasował się w regionach za Wrocławiem. W I półroczu 2023 roku zakontraktowane zostało 82,5 tys. mkw. krakowskich powierzchni biurowych z przewagą nowych umów. Podobnie, jak w innych regionach, Kraków zwiększył dostępność biur. Wskaźnik pustostanów wzrósł od początku roku do przeszło 18 proc.

Warszawa jest jedynym rynkiem biurowym, który w ostatnich miesiącach nie zwiększył ilości biurowych pustostanów. Zarówno popyt, jak i podaż utrzymują się w stolicy we względnej równowadze. Można obserwować jednak trend związany z redukcją zajmowanej powierzchni przez najemców. Nie spadła jednak liczba zawieranych umów w porównaniu z okresem sprzed pandemii. Firmy pozostawiają sobie jednak najczęściej możliwość elastycznej zmiany zajmowanej powierzchni w zależności od zmiany sytuacji na rynku, co odzwierciedlają warunki umów. Ze względu na wysokie koszty aranżacji powierzchni kontraktacje dotyczące największych powierzchni to renegocjacje – wyjaśnia Michał Porzycki, dyrektor w dziale Reprezentacji Najemcy w Walter Herz.

Warszawski rynek biurowy w I półroczu 2023 roku powiększył się o zaledwie 18,7 tys. mkw. powierzchni. Około 11 tys. mkw. biur przyniósł projekt The Park Warsaw, ponadto oddany został biurowiec Wał Miedzeszyński 628 i budynek Glicerynownia w kompleksie Bohema. W tym roku planowane jest także ukończenie inwestycji Lakeside z 22,7 tys. mkw. powierzchni i pierwszego budynku w kompleksie Studio z 16,3 tys. mkw. biur.

W połowie roku w Warszawie budowie było blisko 250 tys. mkw. biur. Aktywność deweloperów jest najniższa od dwóch dekad. W porównaniu z projektami realizowanymi przed pandemią spadła prawie o 70 proc. W realizacji pozostaje m.in. The Form z 30 tys. mkw. powierzchni i budynek biurowy w kompleksie Towarowa 22 z 31 tys. mkw. powierzchni, których budowa rozpoczęła się w tym roku oraz projekt Upper One z 36 tys. mkw. powierzchni, który powstanie w miejscu wyburzanego Atrium International. W fazie budowy jest także m.in. The Bridge z 47 tys. mkw. biur, kolejny etap projektu Studio z 23 tys. mkw. powierzchni, Vibe A i B z 15 tys. mkw. i Lixa – budynek D i E oraz Drucianka Campus z 42 tys. mkw.

W planach jest natomiast projekt Adgar Park West D 3, The Park B8/B10, inwestycja firmy Skanska w miejscu obecnego Ilmetu, Spark A, Sobieski Tower, Poleczki Business Park – Sztokholm, Lixa G oraz Diamond Business Park I/J.

W I połowie roku do najemców trafiło 326 tys. mkw. biur, o jedną trzecią mniej niż rok wcześniej. Popyt rozłożył się mniej więcej w równym podziale kwartalnym. Jak podaje Walter Herz, niezmiennie największe zainteresowanie najemców wzbudzają powierzchnie w nowoczesnych obiektach zlokalizowanych w centrum miasta, gdzie utrzymuje się wyjątkowo niski, jednocyfrowy współczynnik pustostanów.

Na koniec czerwca współczynnik pustostanów na warszawskim rynku wynosił średnio 11,4 proc. i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nieznacznie się obniżył. Całkowite zasoby warszawskiego rynku biurowego wynoszą 6,28 mln mkw. powierzchni.

Ostatnie nowości

ESG

Polska Punkt Zwrotny w F.S.O. Parku

schedule 21 września 2023
Opr./edited by MR

Na Pradze Północ w Warszawie zostało otwarte EkoCentrum Punkt Zwrotny. Miejsce służące edukacji młodzieży w zakresie cyrkularności i zrównoważonej mody powstało na terenie, na którym firma Okam będzie realizować F.S.O. Park.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Czechy Ekofinansowanie dla Heimstaden

schedule 21 września 2023
Opr./edited by MR

Heimstaden Bostad pozyskało 700 mln euro finansowania bankowego na działania związane ze zrównoważonym rozwojem. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje w projektach mieszkalnych grupy na czeskim rynku.

Architektura i urbanistyka

Słowacja Sky Park wciąż rośnie

schedule 21 września 2023
Opr./edited by JC

Alto Real Estate, właściciel kompleksu Sky Park w Bratysławie, ogłosił konkurs architektoniczny na dalszą rozbudowę projektu na sąsiednim terenie.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska The Bridge na półmetku

schedule 21 września 2023
Opr./edited by ANZ

Przy placu Europejskim w Warszawie trwa budowa The Bridge, jedynego aktualnie realizowanego wieżowca biurowego w stolicy. Inwestycja przekroczyła właśnie półmetek. Budynek, który docelowo osiągnie wysokość 174 m i 40 pięter ma już 26 kondygnacji.  

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Fabryka na finiszu

schedule 21 września 2023
Opr./edited by JC

Fabryka Park w katowickiej dzielnicy Piotrowice wchodzi w ostatnią fazę realizacji. Mieszkańcy skorzystają z oferty retail parku jeszcze w tym roku.

Rynek mieszkaniowy

Polska Echo stawia na living

schedule 21 września 2023
Opr./edited by MR

Grupa Echo Investment planuje osiągnąć w 2023 roku poziom około 2 tys. sprzedanych mieszkań, a w przyszłych latach sprzedawać 4 tys. mieszkań rocznie. Grupa zamierza uruchomić do końca roku 11 nowych projektów mieszkaniowych i pracuje nad zwiększaniem banku ziemi.

Rynek mieszkaniowy

Polska Zielone światło dla zielonego projektu

schedule 21 września 2023
Opr./edited by JC

Łódzcy radni zagłosowali za przyszłością projektu T17 na Księżym Młynie w Łodzi. Oprócz osiedla mieszkaniowego na terenie inwestycji powstanie ogólnodostępny skwer.

Style i wnętrza

Polska Modernizacja w stylu modernizmu

schedule 21 września 2023
Opr./edited by ANZ

Hotel Wieniawa we Wrocławiu, wchodzący w skład Grupy PHH, przejdzie metamorfozę. Po remoncie hotel będzie funkcjonował pod marką należącą do Marriott International – Four Points by Sheraton. Wraz ze zmianą marki całkowitej renowacji zostaną poddane wszystkie pokoje.

Zarządzanie nieruchomościami

Polska Cube na wyłączność

schedule 21 września 2023
Opr./edited by JC

Firma Walter Herz została wyłącznym agentem ds. wynajmu powierzchni w kompleksie biurowym Cube Office Park w Gdańsku.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Upper One schodzi pod ziemię

schedule 21 września 2023
Opr./edited by MR

Deweloper Strabag Real Estate rozpoczyna realizację kondygnacji podziemnych kompleksu Upper One. Nowa warszawska inwestycja biurowo-hotelowa zgodnie z harmonogramem zostanie oddana do użytkowania w 2026 roku.

Technologie

Polska Inteligentny kontener na odpady

schedule 20 września 2023
Opr./edited by MR

W warszawskim kompleksie Plac Unii został zainstalowany inteligentny pojemnik do segregacji odpadów Smart Ecobox firmy Asekol PL. Pojemnik reaguje na korzystających z niego użytkowników i sam za pośrednictwem aplikacji przesyła informacje o stanie zapełnienia.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Kontrola jazdy w Gliwicach

schedule 20 września 2023
Opr./edited by MR

Panattoni zrealizowało w Gliwicach obiekt BTS dla grupy Tenneco. Europejskie Centrum Inżynieryjne Monroe będzie obsługiwać firmy w zakresie konwencjonalnych systemów kontroli jazdy i zaawansowanych systemów zawieszenia. Firma zajmie łącznie 10 tys. mkw.

Rynek mieszkaniowy

Polska Vastint na Pastelowo

schedule 20 września 2023
Opr./edited by MR

Vastint rozpoczyna swoją pierwszą inwestycję PRS w Polsce. Projekt mieszkaniowy Pastelowo powstanie przy ul. Pastelowej w Poznaniu,  w sąsiedztwie kompleksu Business Garden.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Jula wybiera San Park Mysiadło

schedule 20 września 2023
Opr./edited by ANZ

Jula, szwedzka sieć multimarketów, planuje otwarcie kolejnego sklepu w aglomeracji warszawskiej. Nowa placówka powstanie na terenie obecnie realizowanego parku handlowego San Park Mysiadło. Sklep zajmie powierzchnię blisko 2,5 tys. mkw.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Dwujęzyczne przedszkolaki w Silesia Star

schedule 20 września 2023
Opr./edited by MR

Kids & Co., dwujęzyczne przedszkole z oddziałem żłobkowym, otworzyło swoją pierwszą placówkę w Katowicach, w biurowcu Silesia Star. To piąta placówka, którą Kids & Co. otworzyło w budynku z portfela Globalworth Poland. 

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Look Up na szczycie Skylinera

schedule 20 września 2023
Opr./edited by MR

W warszawskim biurowcu Skyliner otworzyła się nowa przestrzeń eventowo-konferencyjna. Należący do Villi Foksal Look Up zajął dwa ostatnie piętra w zrealizowanym przez Karimpol wieżowcu. Za projekt blisko 830-metrowego wnętrza odpowiada wrocławskie studio MIXD.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska i kraje bałtyckie Zielone obligacje od AEI

schedule 20 września 2023
Opr./edited by JC

Atsinaujinančios Energetikos Investicijos ogłosił emisję zielonych obligacji o wartości 13,22 mln euro z terminem zapadalności w grudniu 2025 roku. Firma zainwestuje te środki w budowę elektrowni słonecznych w Polsce.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Rekordowe dotacje na miejskie remonty

schedule 20 września 2023
Opr./edited by JC

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu otrzymał od BGK dotacje o łącznej wartości ponad 92,5 mln zł. Dzięki przyznanemu wsparciu ZKZL sfinansuje nowe inwestycje, zmodernizuje kolejne miejskie kamienice oraz wyremontuje pustostany.

Rynek mieszkaniowy

Polska Colliers przekracza Rubikon

schedule 20 września 2023
Opr./edited by JC

Colliers przejął w zarządzanie i komercjalizację Apartamenty Rubikon na warszawskich Włochach. Kolejny projekt G City Europe w sektorze PRS obejmuje prawie 550 lokali.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Pusto w Poznaniu

schedule 20 września 2023
Opr./edited by JC

Jak wynika z danych agencji Cushman & Wakefield, średni poziom pustostanów w obiektach handlowych w największych miastach w Polsce spadł o 1,2 p.p. w skali roku i wynosi obecnie 3,5 proc. powierzchni. Co ważne, spadek wakatów dotyczy aż sześciu z ośmiu największych miast.

Najnowsze w Biura i projekty wielofunkcyjne

schedule 21 września 2023

The Bridge na półmetku

Przy placu Europejskim w Warszawie trwa budowa The Bridge, jedynego aktualnie realizowanego wieżowca biurowego w stolicy. Inwestycja przekroczyła właśnie półmetek. Budynek, który docelowo osiągnie wysokość 174 m i 40 pięter ma już 26 kondygnacji.  

schedule 21 września 2023

Upper One schodzi pod ziemię

Deweloper Strabag Real Estate rozpoczyna realizację kondygnacji podziemnych kompleksu Upper One. Nowa warszawska inwestycja biurowo-hotelowa zgodnie z harmonogramem zostanie oddana do użytkowania w 2026 roku.

schedule 20 września 2023

Dwujęzyczne przedszkolaki w Silesia Star

Kids & Co., dwujęzyczne przedszkole z oddziałem żłobkowym, otworzyło swoją pierwszą placówkę w Katowicach, w biurowcu Silesia Star. To piąta placówka, którą Kids & Co. otworzyło w budynku z portfela Globalworth Poland. 

schedule 20 września 2023

Look Up na szczycie Skylinera

W warszawskim biurowcu Skyliner otworzyła się nowa przestrzeń eventowo-konferencyjna. Należący do Villi Foksal Look Up zajął dwa ostatnie piętra w zrealizowanym przez Karimpol wieżowcu. Za projekt blisko 830-metrowego wnętrza odpowiada wrocławskie studio MIXD.

schedule 20 września 2023

U•Center po raz drugi

Ukończono budowę biurowca U•Center 2 w dzielnicy Tineretului w Bukareszcie. Obiekt dysponuje 35 tys. mkw. powierzchni biurowo-handlowej, z czego 28 tys. już wynajęto.

schedule 19 września 2023

Cztery tysiące w North Gate

Wydawnictwo C.H. Beck, firma Multiconsult Polska oraz kancelaria JDP zdecydowały się na przedłużenie umów najmu i powiększenie zajmowanej powierzchni w warszawskim obiekcie North Gate. Łącznie nowe transakcje obejmują 4 tys. mkw. powierzchni.

schedule 18 września 2023

Silesia Star wita Cat LC

Cat LC Polska, specjalizująca się w transporcie międzynarodowym i dystrybucji krajowej, wynajęła powierzchnię biurową w kompleksie Silesia Star w Katowicach.  Firma zajmie 1,3 tys. mkw. na pierwszym piętrze budynku A.

schedule 18 września 2023

W regionach przybyło pustostanów

Na rynkach regionalnych łączny popyt na powierzchnie biurowe w I półroczu 2023 roku uplasował się na zbliżonym poziomie do zeszłorocznego. Jednak na wszystkich głównych rynkach poza Warszawą przybyło wolnych biur – podają eksperci Walter Herz. 

schedule 15 września 2023

Headhunterzy IT w Officynie

Diverse CG przeniosła swoją gdańską siedzibę do biurowca Officyna. W budynku zrealizowanym przez firmę Torus spółka zajmie prawie 400 mkw.

schedule 14 września 2023

Warszawa w pierwszej piątce

Najbardziej aktywnym rynkiem elastycznych powierzchni biurowych w Europie pozostaje Londyn, podczas gdy Warszawa znalazła się na piątym miejscu - wynika z raportu opracowanego przez Savillsa i ekspertów platformy Workthere.

schedule 13 września 2023

Hybryda potrzebuje wsparcia

Jak wynika z kolejnej edycji raportu Hybrid and Beyond opublikowanego przez Colliersa, już w 92 proc. organizacji wdrożony został hybrydowy model pracy. Nie w każdej firmie proces przejścia na ten tryb przebiega jednak bezproblemowo.

schedule 13 września 2023

Prawnicy nie oszczędzają na biurach

Kancelarie prawne są jedną z najaktywniejszych grup najemców na rynku najmu powierzchni biurowych. Z raportu firmy Savills wynika, że od lat preferują one centralne lokalizacje, najbardziej prestiżowe nieruchomości i wysoki standard wykończenia.

schedule 13 września 2023

Street w pasażu

W kompleksie biurowym Lixa została otwarta Restauracja Street. Lokal zajmuje około 470 mkw. na parterze budynku Lixa C, od strony pieszego pasażu pomiędzy ulicami Kasprzaka i Giełdową.

schedule 12 września 2023

Globalworth i UniCredit dalej razem

Globalworth ogłosił przedłużenie umowy najmu budynku UniCredit HQ z UniCredit Romania. Nieruchomość przy bulwarze Expoziției będzie nadal reprezentacyjną siedzibą banku. Nowa umowa obejmuje okres przekraczający rok 2030.

schedule 11 września 2023

Nie rezygnują z Placu Unii

W ostatnim czasie w warszawskim biurowcu Plac Unii umowy przedłużyli iSpot Poland, Trigon Dom Maklerski oraz Ignitis Polska. Najemcy zajmują łącznie ponad 2,6 tys. mkw.

schedule 11 września 2023

Wiecha we Włocławku

Na inwestycji Tertio Ponte we Włocławku zawisła wiecha. Kompleks biurowo-usługowy, który powstaje w ramach Programu Fabryka, zaoferuje około 11 tys. mkw. powierzchni najmu.

schedule 11 września 2023

Co w czeskich biurach piszczy?

Regional Research Forum przedstawiło dane dotyczące rynku biurowego w Brnie i Ostrawie w I połowie 2023 roku.

schedule 08 września 2023

IQ Ostrava z pierwszym najemcą

Firma informatyczna Itixo podpisała umowę najmu powierzchni biurowej w budynku IQ Ostrava należącym do CTP. Pod tym samym adresem deweloper uruchamia koncept coworkingowy - Clubco będzie dostępne jesienią.

schedule 07 września 2023

Arago przenosi się do Academii

Grupa Arago zostanie nowym najemcą w budapeszteńskim Academia Office Building, który pod koniec września ponownie otworzy swoje podwoje po gruntownej modernizacji.

schedule 07 września 2023

Polska Press zostaje na Podgórzu

Polska Press Grupa zdecydowała się na przedłużenie umowy najmu połączone ze zmianą aranżacji przestrzeni w krakowskim kompleksie Zabłocie Business Park A, w którym zajmuje ponad 830 mkw. powierzchni.

Wydanie 9 (281) wrzesień 2023

Ostatnie komentarze

Kategorie