EN

Starsze budynki potrzebują inteligentnych rozwiązań

- Istniejące budynki, budynki kilku- , kilkunastoletnie, oczywiście nie stoją na straconej pozycji. Technologie, które tworzą budynki inteligentnymi, to są wszystko technologie już istniejące - powiedział nam Jakub Jędrys, szef działu zarządzania projektami w Savillsie.

– Nie musimy czekać na lot na Marsa, mamy zarówno hardware, czyli czujniki, które będą nam czytać sygnały z budynku, oraz mamy również software, czyli oprogramowanie, które pozwoli nam ten obraz budynku przeczytać i odpowiednio nim zarządzać. O tyle jest trudniejsze zastosowanie rozwiązań inteligentnych w budynkach istniejących, że wiąże się to z dużo większymi kosztami, niż wdrożenie takich rozwiązań w budynkach nowo budowanych, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy istniejących najemców, a więc te prace, które są do wykonania, będziemy musieli skoordynować z pracą całego budynku, i pracą najemców istniejących. Natomiast nie, nie stoją na straconej pozycji, co więcej, wydaje mi się, że to właśnie właściciele nieruchomości istniejących, powinni zwrócić na ten element szczególną uwagę, dlatego że w ciągu najbliższych kilku lat prognozujemy dostarczenie na rynek kilkuset mkw. nowych powierzchni biurowych. Te powierzchnie będą przede wszystkim w budynkach o nowoczesnej, lepszej architekturze, natomiast będą to powierzchnie dużo bardziej inteligentne, więc właściciele nieruchomości istniejących za kilka lat będą się musieli zmierzyć nie tylko z nowoczesną architekturą, ale również z faktem że firmy będą wybierać budynki, które będą bardziej responsywne w stosunku do użytkownika – powiedział Jakub Jędrys.

Kategorie