EN

Rośnie rola outsourcingu usług z obszaru nieruchomości

- Od 10-15 lat w USA obserwujemy rosnącą popularność outsourcingu usług z obszaru nieruchomości. W Europie widzimy początkową fazę centralizacji obsługi nieruchomości korporacyjnych, co ma na celu uzyskanie większej kontroli nad nimi oraz skuteczne wdrażanie zmian - powiedział Jeffrey Schuth, international director, EMEA Corporate Solutions, JLL.
Podkreślił on również, że firmy coraz częściej decydują się na powierzenie obsługi tych procesów partnerom zewnętrznym, którzy mają wieloletnie doświadczenie, wyspecjalizowane zespoły i są w stanie zwiększyć wydajność portfolio nieruchomości, a także wdrożyć szereg innowacyjnych narzędzi do obsługi danych projektów. - Jednym z pierwszych obszarów, które firmy zlecają na zewnątrz, jest zarządzanie umowami najmu, a także zarządzanie danymi. To aktywności leżące u podstaw budowania wartości, wymagające informacji, profesjonalnej analizy portfolio oraz transakcji w obszarze nieruchomości właściwych dla rozmiaru portfolio i dla osiągnięcia odpowiedniego wpływu na miejsce pracy. Do outsourcowanych obszarów zaliczyć można w dalszej kolejności zarządzanie transakcjami – pozyskiwaniem i zwalnianiem nieruchomości, jak również zarządzanie projektami. Do tego dochodzi także – bardziej pracochłonny - outsourcing działu facility management - powiedział Jeffrey Schuth.

Kategorie