EN

Spadki już za nami

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe
Rynek handlowy kwitnie pomimo pandemii, dominowały małe parki handlowe i nowe magazyny – podaje Cushman & Wakefield w podsumowaniu roku

Prawie pół mln mkw. powierzchni handlowej zostało oddane do użytkowania w ramach wszystkich formatów handlowych w 2021 roku, w co wliczyć należy 45 nowych i 12 rozbudowanych obiektów. Podaż netto w tym okresie zwiększyła się o 370 tys. mkw. W IV kwartale odbyło się najwięcej otwarć, co widoczne jest w prawie 50-procentowym wzroście nowej podaży, rozłożonym na okres od października do grudnia. – Rok 2021 to dominacja małych parków handlowych i nowych magazynów handlowych. Ich udział w nowej podaży to odpowiednio 43 i 34 proc. Godny odnotowania jest rosnący udział najmłodszego z formatów handlowych, czyli powierzchni handlowych zlokalizowanych w dużych, multifunkcyjnych inwestycjach, który w 2021 roku wyniósł 7 proc. Format ten obejmuje takie projekty, jak Fabryka Norblina czy Browary Warszawskie – komentuje Ewa Derlatka-Chilewicz, associate director, Cushman & Wakefield.

Mały może dużo

Na koniec 2021 roku w trakcie budowy było ponad 370 tys. mkw. powierzchni handlowej z terminem otwarcia na lata 2022-2023. Największe projekty zlokalizowane są w Warszawie, Krakowie, Bełchatowie oraz Andrychowie, natomiast większość wszystkich inwestycji znajduje się w mniejszych miastach o populacji poniżej 100 tys. mieszkańców. Ponad 60 proc. obiektów będących w budowie to parki handlowe. Dodatkowo małe i średnie obiekty handlowe pokazały wyższą odporność na skutki pandemii w porównaniu z obiektami o dużej i bardzo dużej skali. Spadki odwiedzalności i obrotów były w nich znacznie niższe, a możliwość odrabiania strat pojawiała się szybciej niż w przypadku większych obiektów.

W IV kwartale 2021 roku zauważono wzrost sprzedaży detalicznej w porównaniu z 2020 rokiem – w listopadzie wzrost ten wyniósł 12,1 proc., w grudniu natomiast 8 proc. Ogółem, w ubiegłym roku sprzedaż wzrosła o 8,1 proc. w porównaniu z rokiem 2020. W ubiegłym roku największy wzrost sprzedaży detalicznej, w porównaniu z rokiem 2020, zauważono w obrębie podmiotów handlujących tekstyliami, odzieżą i obuwiem (32 proc.), pojazdami (10,7 proc.), produktami farmaceutycznymi, kosmetycznymi i sprzętem ortopedycznym (8,6 proc.) oraz w sklepach sprzedających prasę, książki i w sklepach specjalistycznych (7,3 proc.).

Internet rządzi

Obostrzenia wprowadzane w obszarze usług handlowych doprowadziły do przyspieszenia rozwoju rynku e-commerce w Polsce. Przed pandemią sprzedaż przez Internet kształtowała się na poziomie 5-6 proc., a w okresach zakazu handlu stacjonarnego współczynnik ten sięgał 11 proc. Wraz z poluzowaniem obostrzeń, udział e-commerce spadał do 8 proc. W listopadzie 2021 roku odnotowano wzrost dokonywanych zakupów przez Internet przez konsumentów do 11,4 proc. – skok ten jest odzwierciedleniem trendu obserwowanego na bardziej dojrzałych rynkach, na których listopad to miesiąc z najwyższą aktywnością w obszarze zakupów online.

Kategorie handlowe, w obszarze których zauważono najwyższy udział sprzedaży przez Internet, to sektor mody, multimediów – prasa, książki, sprzedaż w sklepach wyspecjalizowanych, meble oraz RTV i AGD.

Spacer po parku

Po raz pierwszy od początku pandemii zanotowano wzrost średniej odwiedzalności w centrach i parkach handlowych – w listopadzie 2021 roku zarejestrowano średnio 411,2 tys. odwiedzających na jedno centrum handlowe. Stanowi to 9-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2019. Grudzień – pomimo najwyższej wartości w skali całego roku, tj. 443,6 tys. odwiedzających – to czas ponownego spadku i kształtowania się poziomu odwiedzających na poziomie wartości przedpandemicznych, tj. 8 proc. – Zebrane dane w obszarze odwiedzalności obiektów handlowych przez konsumentów wykazują 17-procentowy spadek w porównaniu z 2019 rokiem i 15-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2020. Rok temu spadek odwiedzalności był głębszy i wyniósł średnio 28 proc. W II półroczu – gdy centra handlowe funkcjonowały w reżimie sanitarnym, wymagającym ograniczenia zbiorowisk konsumentów do jednej osoby na 15 mkw. – spadek odwiedzalności, w porównaniu z 2019 rokiem, wyniósł około 5 proc. Pozwala to sądzić, że okres największych spadków odwiedzania centrów handlowych jest już za nami – przekonuje Beata Kokeli, partner, head of Retail Agency Poland, Cushman & Wakefield.

Jak przedstawiają skumulowane statystyki, poziom sprzedaży w grudniu 2021 roku był wyższy o 9 proc. niż w roku poprzednim, a jednocześnie niższy o 13 proc. niż w analogicznym miesiącu 2019 roku. Średni wzrost w całym 2021 roku wyniósł 5 proc. w porównaniu z 2020 rokiem. Wciąż jednak poziom ten jest niższy o około 25 proc. od obrotów osiąganych w 2019 roku.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 50 tysięcy pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2020 roku jej przychody wyniosły 7,8 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez Cushman & Wakefield należą: zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne.

Kategorie