EN

Polska Zrównoważeni i odpowiedzialni społecznie

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Trwa transformacja globalnej ekonomii w kierunku zrównoważonej gospodarki. Branża nieruchomości odgrywa kluczową rolę w tym procesie, a inwestorzy w coraz większym stopniu biorą pod uwagę czynniki ESG przy wycenie aktywów.

Około 1/3 emisji CO2 pochodzi z budynków. A według najnowszych danych opublikowanych na The World Economic Forum branża budowlana odpowiedzialna jest za około 10 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych. Barometr Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych (PINK) podsumowuje podejście polskich firm z sektora nieruchomości do zagadnień związanych z ESG.

Elementy strategii firm związane z aspektami dotyczącymi społeczeństwa, środowiska i ładu korporacyjnego, do tej pory postrzegane jako działania wizerunkowe, dziś stają się czynnikami, które mogą zadecydować o ich być albo nie być. Na polskim rynku, także wśród członków PINK, mamy już wiele dobrych przykładów działań i płynących z nich lekcji, które mogą posłużyć innym podmiotom za drogowskazy dla pozostałych na drodze do zdefiniowania swoich celów zrównoważonego rozwoju - komentuje Agnieszka Jachowicz, dyrektor operacyjny w Stowarzyszeniu Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych.

ESG (Enviormental + Social + Governece) to nic innego jak zestaw norm dotyczących działalności firmy, które społecznie świadomi inwestorzy wykorzystują do sprawdzania potencjalnych inwestycji. W 2015 roku wszystkie państwa członkowskie ONZ przyjęły „Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”. W jej centrum znajduje się 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Dobór aspektów ESG, które są priorytetowe dla firmy czy organizacji, przełoży się na realizację obranych celów SDG.

Dla branży nieruchomości najbardziej naturalnym celem jest 11, związany ze zrównoważonymi miastami i społecznościami. W firmie Skanska kierujemy się także tymi dotyczącymi czystej i dostępnej energii (7), działaniom na rzecz klimatu (13) oraz przywracania i utrzymania bioróżnorodności (15). Dokładnie zmapowaliśmy też różne aspekty ESG pod kątem wagi dla interesariuszy oraz realnego wpływu, jaki mamy na nie jako firma, co pomaga w nadawaniu priorytetów działaniom. Określiliśmy i monitorujemy także bardzo konkretny cel klimatyczny – do 2030 roku zamierzamy zredukować naszą emisję CO2 o -50 proc. w porównaniu z 2015 rokiem. A do 2045 będziemy firmą klimatycznie neutralną. Do końca 2020 roku osiągnęliśmy już 34 proc. redukcji własnych emisji - podkreśla Adam Targowski, environmental director w Skanska CDE.

ESG w branży nieruchomości staje się standardem, a w mojej opinii mają na to wpływ trzy czynniki. Po pierwsze zmiana świadomości i oczekiwań najemców – międzynarodowe korporacje posiadające własną politykę ESG wymagają więcej w zakresie zrównoważonego rozwoju od właścicieli nieruchomości i wskazują kierunek działania. O ile, z moich obserwacji, w sektorze biurowym jest to już na porządku dziennym, o tyle w sektorze handlowym ten kierunek zmian również mocno przybiera na sile. Po drugie istotne są zmiany zachowań konsumenckich – według ostatnich badań aż 53 proc. millenialsów twierdzi, że zdecydowało się na zakup produktów lub usług od firmy, która podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, a nie od firmy konkurencyjnej, która nie jest znana z takich rozwiązań. I na koniec wpływ na powszechność ESG w branży nieruchomości mają również rynki finansowe. Eksperci prognozują, że wolumen nowego „zielonego” finasowania osiągnie w tym roku poziom o 30 proc. wyższy niż w 2020 roku - wylicza Anna Borkowska, senior asset manager w Atrium European Real Estate.

Według danych zebranych przez Arcadis już prawie 90 proc. inwestorów twierdzi, że zmieniło swoje procesy decyzyjne pod kątem ryzyka ESG, a 2/3 z nich jest przekonanych, że ocena aktywów w oparciu o ESG stanie się standardem w ciągu pięciu lat.

ESG wpływa, a za chwilę będzie jeszcze mocniej wpływało, na sposób pozyskania i realizacji transakcji dotyczących nieruchomości. Z jednej strony prowadzone są działania legislacyjne dążące do uregulowania i doprecyzowania działań z zakresu ESG. Z drugiej, aspekty te wprowadzane są do strategii poszczególnych firm, w tym także inwestorów. W efekcie każda transakcja będzie poddawana procesowi due diligence także pod kątem ESG, a polityki firm nieruchomościowych dotyczące pozamaterialnych aspektów działalności będą miały bezpośrednie przełożenie na długoterminową wartość aktywów - mówi Joanna Plaisant, strategic partnership and sustainability director, Arcadis.

Akcjonariusze Skanska oczekiwania odnośnie do postępów w realizacji celów ESG stawiają od dawna i coraz wyraźniej. Mamy jasną strategię w tym zakresie, nasze inwestycje poddajemy analizie takich ratingów jak MSCI czy CDP i współpracujemy z wiodącymi organizacjami działającymi w obszarze ESG. W efekcie doprowadziliśmy do sytuacji, w której na poziomie korporacyjnym nasz dług centralny w 2020 roku był w całości zabezpieczony przez zielone instrumenty finansowe - komentuje Adam Targowski.

Obserwujemy zdecydowany wzrost zainteresowania tematem ESG wśród naszych inwestorów. Wielu z nich na etapie planowania inwestycji magazynowej zwraca się do nas po poradę w zakresie najlepszych rozwiązań, które zoptymalizują ich procesy logistyczne i przybliżą do osiągnięcia zakładanych celów w zakresie także SDG - dodaje Emilia Dębowska, senior Marketing and sustainability manager w Panattoni Europe.

Nie ma jasno określonych, jednoznacznych przepisów regulujących działania firm w kierunku zrównoważonego rozwoju i ich ocenę w zakresie ESG. Aktualnie firmy bazują przede wszystkim na Dyrektywie NFRD oraz tzw. Taksonomii UE.

W kwietniu 2021 roku został opublikowany projekt kolejnej dyrektywy dotyczącej sprawozdawczości niefinansowej – w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (CSRD), która ma zastąpić dotychczasową dyrektywę NFRD. Przewidywane zmiany dotyczą m.in. objęcia obowiązkami sprawozdawczymi wszystkich dużych przedsiębiorstw i spółek notowanych na rynkach regulowanych (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw) i wymogu zewnętrznego audytu przedstawianych informacji. Dyrektywa ma mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Jesteśmy przekonani, że kraje członkowskie UE będą przenosić wytyczne w zakresie ESG na grunt lokalnych regulacji. Na razie jedynym krajem, który wprowadził podatek od śladu węglowego jest Szwecja. Zaowocowało to redukcją emisji CO2 o 25 proc. bez wpływu na wynik ekonomiczny. Ten przykład pokazuje, że branża nieruchomości musi patrzeć na długoterminową wartość swoich aktywów także pod względem ich wpływu na środowisko - komentuje Joanna Plaisant, strategic partnership and sustainability director, Arcadis.

Eksperci PINK mówią o największych wyzwaniach związanych z prowadzeniem polityki i działań nakierowanych na realizację pozafinansowych celów przez firmy z sektora nieruchomości.

Nie ma jednego standardu ani ratingu, który pozwoliłby przekrojowo mierzyć i porównywać działania różnych podmiotów w drodze do realizacji zrównoważonych celów. Z naszych obserwacji wynika, że np. standardem najczęściej wybieranym przez rynek nieruchomości jest GRI. Giełda Papierów Wartościowych z kolei w 2019 roku uruchomiła index WIG-ESG bazujący na rankingu Sustainalytics. Firmy, które dopiero rozpoczynają budowanie strategii i mechanizmów kontroli działań ESG, mogą łatwo zagubić się we wszystkich możliwościach i trudno im będzie bez doradcy ocenić ich wartość - mówi Joanna Plaisant.

Wyzwaniem jest cykl życia projektu, który dla budynku biurowego trwa, przyjmijmy cztery lata od pomysłu do zakończenia budowy. My chcemy być neutralni klimatycznie w 2045 roku, co oznacza, że na drodze do tego celu możemy przeprowadzić sześć takich cykli. Wiemy, jak poradzić sobie z wieloma zagadnieniami dotyczącymi dekarbonizacji, ale na część wciąż nie znamy odpowiedzi. Jednocześnie prowadząc inwestycję deweloperską nie możemy wprowadzać zbyt wielu zmian na raz, żeby nie mnożyć ryzyk - komentuje Adam Targowski.

Dla wszystkich głównych grup interesariuszy rynku budowlanego – od rządu i samorządów, przez architektów, deweloperów, producentów i wykonawców aż po zarządców, instytucje finansowe i naukowe – opracowaliśmy w ramach działań PLGBC mapę dekarbonizacji sektora. Wskazaliśmy w niej kroki i ramy czasowe dla każdej z nich, aby w 2050 roku budownictwo neutralne klimatycznie mogło być standardem. Zaproponowaliśmy także, aby raportowanie ESG stało się dla podmiotów działających w sektorze standardem i pomogło w monitorowaniu postępów w realizacji strategii dekarbonizacji - mówi Alicja Kuczera, dyrektor zarządzająca PLGBC.

Zajmowaliśmy się projektowaniem biurowca V. Offices w Krakowie, który uzyskał 98,9 proc. punktów podczas certyfikacji BREEAM. Jest to drugi najwyższy wynik w historii tego standardu. Zredukowaliśmy pobór energii o 37 proc., emisję dwutlenku węgla o 34 proc., a zużycie wody o ponad 57 proc. I to udało nam się osiągnąć realizując bez przekroczenia zakładany budżet. Dziś jest już mitem, że zrównoważone budownictwo musi być drogie - przekonuje Wojciech Witek, współzałożyciel Iliard i członek zarządu Reesco Hospitality.

W ciągu nadchodzących lat temat ESG będzie przedmiotem wielu kolejnych dyskusji, zmian legislacyjnych, a przede wszystkim działania ze strony podmiotów także z rynku nieruchomości.

Ostatnie nowości

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Carrefour w Psarach

schedule 30 września 2022
Opr./edited by MR

Operator logistyczny ID Logistics przedłuża kontrakt z siecią Carrefour i otwiera nowe centrum dystrybucyjne o powierzchni 48 tys. mkw. w Psarach w województwie śląskim. Magazyn będzie obsługiwał południową część kraju.

Materiał partnera

Przestrzeń elastyczna to korzyść dla każdej firmy… i nieruchomości

schedule 19 września 2022
Eurobuild CEE

Jamal Brown, założyciel agencji nieruchomości komercyjnych z San Diego – The Ocean Company – uważa, że przestrzeń elastyczna jest przyszłością. Czy podmioty wynajmujące nieruchomości komercyjne pozostaną w tyle, jeśli nie uwzględnią jej w swoich ofertach?

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Niemcy Picnic i Garbe zbudują w Niemczech

schedule 30 września 2022
Opr./edited by JC

W ramach strategicznego partnerstwa z firmą Picnic, Garbe Industrial Real Estate realizuje dwa nowe obiekty logistyczne dla supermarketu online w Niemczech: w Kaltenkirchen i Falkensee.

Technologie

Świat Phygital od polskiej spółki

schedule 30 września 2022
Opr./edited by MR

Polska firma technologiczna Nanovo dzięki współpracy z Cinema City do końca 2022 roku wejdzie na rynki w Wielkiej Brytanii i Izraelu, a w 2023 roku wprowadzi technologie m.in. na Węgry, do Czech i Bułgarii. Nanovo obsługuje też 20 sklepów Sephora na rynku czeskim.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska eobuwie z Modivo nie tylko w Nowym Sączu

schedule 30 września 2022
Opr./edited by JC

W Nowym Sączu w centrum handlowym Trzy Korony otwarto nowy sklep eobuwie.pl i Modivo. Jest to pierwszy w mieście, a jednocześnie w całym powiecie nowosądeckim, wspólny koncept obu brandów.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Lidl w Homeparku i nie tylko

schedule 30 września 2022
Opr./edited by MR

Lidl Polska otwiera trzy nowe sklepy: w Koronowie przy Al. Wolności, w Kosakowie przy ul. Derdowskiego i w Poznaniu w centrum handlowym Homepark Franowo przy ul. Szwedzkiej. Łączna powierzchnia nowych marketów to około 3,4 tys. mkw.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Spar otwiera się dwa razy

schedule 30 września 2022
Opr./edited by JC

Kolejne punkty dołączyły do sieci Spar. Nowe sklepy otwarto w Kościanie w woj. wielkopolskim oraz w Józefowie pod Warszawą.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Łopuszańska w nowych okularach

schedule 30 września 2022
Opr./edited by JC

Do obecnej oferty warszawskiego Centrum Łopuszańska 22 dołączy wkrótce salon optyczny Vision Express. Lokal zajmie powierzchnię 88 mkw.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Rossmann i Pepco na Legnickiej

schedule 30 września 2022
Opr./edited by MR

W centrum handlowym TGG we Wrocławiu otworzyła się placówka sieci Rossmann. Nowa drogeria zajęła ponad 600 mkw. obok sklepu spożywczego. We wrześniu w drugim obiekcie TGG, wrocławskim centrum handlowym Astra, otwiera się z kolei sklep sieci Pepco.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Aldi debiutuje w Radzyminie

schedule 30 września 2022
Opr./edited by JC

W Radzyminie otwarto pierwszy sklep Aldi. Market o powierzchni niemal 1,4 tys. mkw. znajduje się przy ul. Wołomińskiej.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Carrefour, Dealz, a niedługo Jysk

schedule 30 września 2022
Opr./edited by MR

Do Galerii Echo, należącej do EPP, dołączyło dwóch nowych najemców. Mieszkańcy Kielc i okolic mogą już zrobić zakupy w hipermarkecie Carrefour oraz sklepie sieci Dealz.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Smacznie w Ferio Konin

schedule 30 września 2022
Opr./edited by MR

W centrum handlowym Ferio Konin otworzono pierwszą w tym mieście restaurację Pizza Hut. Ofertę gastronomiczną centrum ostatnio zwiększyły również Arianos Kebab i marka BoBoQ.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Węgry Futureal z pozwoleniem

schedule 30 września 2022
Opr./edited by JC

Druga i trzecia faza biurowca Budapest One, realizowanego w dzielnicy Őrmező w stolicy Węgier, uzyskała pozwolenie na użytkowanie. Energooszczędny kompleks Futureal został wybrany na siedzibę m.in. przez firmę Vodafone.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Trenuj w loftowym stylu

schedule 30 września 2022
Opr./edited by MR

Nowy klub Zdrofit działa w odrestaurowanej Fabryce PZO przy ul. Grochowskiej. To 47. obiekt należącej do Benefit Systems sieci w Warszawie. Powierzchnia klubu wynosi 1,5 tys. mkw i jest podzielona na osiem stref treningowych. 

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Ponad 120 mln euro dla DL Invest

schedule 30 września 2022
Opr./edited by AKL

Macquarie Capital Principal Finance (Macquarie) udzielił DL Invest Group pożyczki w wysokości 123,4 mln euro. Kredyt został udzielony na trzy lata. Kapitał pochodzić będzie ze środków bilansowych Macquarie Capital.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Węgry Allee Center odmalowane na zielono

schedule 30 września 2022
Opr./edited by JC

Multi Corporation zakończyła renowację centrum handlowego Allee Center w Budapeszcie. Koszt wszystkich prac wyniósł prawie 18 mln euro, a znaczącą rolę odgrywały inwestycje w rozwiązania prośrodowiskowe, co poskutkowało przyznaniem certyfikatu BREEAM-In-Use na poziomie Outstanding.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Biedronka frunie na Powiśle

schedule 30 września 2022
Opr./edited by AKL

Elektrownia Powiśle, inwestycja realizowana przez White Star Real Estate, rozszerza portfolio swoich najemców. W industrialnych wnętrzach na poziomie -1 swój sklep uruchomiła sieć Biedronka, zajmując 604 mkw. powierzchni najmu.

Architektura i urbanistyka

Polska Kurort w formie piramid

schedule 30 września 2022
Opr./edited by AKL

Dzielnica sanatoryjno-uzdrowiskowa w Ustroniu Zawodziu była największą tego typu inwestycją w powojennej Polsce. Teraz czeka ją rozbudowa – projekt na zlecenie grupy American Heart of Poland przygotowały dwie śląskie pracownie Franta Group i KWK Promes.

Rynek mieszkaniowy

Polska Porto nad Odrą

schedule 29 września 2022
Opr./edited by MR

Zakończyła się budowa trzech pierwszych etapów inwestycji Lokum Porto przy ulicach Długiej i Gnieźnieńskiej we Wrocławiu. Deweloper oddaje do użytku ponad 460 mieszkań. 

Rynek mieszkaniowy

Polska Primo na Tramwajowej

schedule 29 września 2022
Opr./edited by MR

Firma Profbud realizuje III etap osiedla Primo w Łodzi - wmurowano właśnie kamień węgielny pod budowę. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Malbud1.

Najnowsze w Społeczna odpowiedzialność biznesu

schedule 13 września 2022

Nepi będzie dotleniać

Nepi Rockcastle posadzi 24 tysiące drzew, po 2 tys. w lokalizacji każdej z swoich 12 galerii handlowych w Polsce. Firma realizuje projekt we współpracy z organizacją społeczną Dotlenieni.

schedule 05 września 2022

Advance Tower ozłocony

Advance Tower zlokalizowany w Budapeszcie przy ul. Váci otrzymał certyfikat WELL Gold. Biurowiec jest siedzibą takich firm jak Apex, KPMG Global Services oraz Thermo Fisher Scientific.

schedule 02 września 2022

Rowerowe wsparcie od Erbudu

W I edycji Tour de Erbud wzięło udział prawie 100 uczestników, którzy łącznie przejechali ponad 9 tys. km. Wspólnie udało się zebrać ponad 90 tys. zł, głównie na programy wspierające wychowanków Domów Dziecka.

schedule 19 sierpnia 2022

Ekomural w Klifie

Dom Mody Klif przy ul. Okopowej w Warszawie zamienił fragment muru na terenie galerii w kolorowy antysmogowy mural. Powierzchnia malunku wynosi łącznie 55 mkw.

schedule 18 sierpnia 2022

Colliers raportuje

Colliers opublikował nowy Global Impact Report 2021 dotyczący zaangażowania firmy we wdrażanie praktyk ESG, opisujący dotychczasowe działania i nowe, wpisujące się w strategiczne założenia cele.

schedule 16 sierpnia 2022

E-commerce korzystniejszy dla środowiska

Linker Cloud, Packhelp i Direct Link oraz międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield sporządzili raport poruszający kwestię wpływu branży e-commerce na środowisko. Publikacja koncentruje się również na roli opakowań w zrównoważonej logistyce, korelacji między transportem a zmianami klimatycznymi oraz przyszłości zielonych magazynów.

schedule 14 lipca 2022

Prologis na murawie

Prologis uruchomił na terenie swoich czeskich parków logistycznych inicjatywę PARKlife, w ramach której powstają boiska i strefy do grillowania. Inne udogodnienia wchodzące w skład projektu w Europie Środkowej obejmują strefy do ćwiczeń fizycznych, wypożyczalnie książek BookBox oraz system carpoolingu.

schedule 08 lipca 2022

Victoria dla pszczół

Na dachu wałbrzyskiej Galerii Victoria powstała pasieka, składająca się z czterech uli. W każdym z nich mieszka jedna pszczela rodzina, która liczy przeciętnie od 50 do 60 tys. członków.

schedule 07 lipca 2022

GTC zrównoważone i odpowiedzialne

GTC opublikowało swój drugi raport ESG. Opracowanie podkreśla wysoki wskaźnik – 88 proc. – budynków, które posiadają certyfikaty środowiskowe. Pozostałe obiekty są w trakcie certyfikacji.

schedule 30 czerwca 2022

Rowerem do dziecięcego szpitala przyszłości

Zespół Logicor wraz z partnerami biznesowymi zorganizował wyścig kolarski „Race’n’Raise” i zebrał 30 tys. zł dla Fundacji K.I.D.S., która koncentruje się na poprawie doświadczenia szpitalnego małych pacjentów.

schedule 28 czerwca 2022

Redukcja, idea i parytet

Grupa kapitałowa Dom Development przedstawiła swoją strategię ESG, w której zapowiada m.in. redukcję emisji dwutlenku węgla o 30 proc. do 2030 roku, wdrożenie idei 15-minutowego miasta w 90 proc. projektów, a także spełnienie 30-procentowego parytetu płci w zarządzie i radzie nadzorczej.

schedule 09 czerwca 2022

EPP raportuje ESG

EPP po wyznaczeniu w zeszłym roku celów w strategii zrównoważonego rozwoju opublikowało swój pierwszy raport ESG. Sprawozdanie powstało zgodnie z wytycznymi międzynarodowej sprawozdawczości GRI oraz standardów EPRA.

schedule 26 maja 2022

Prologis posprzątał nad Wisłą

W trakcie 10. edycji Impact Day pracownicy Prologis w Polsce posprzątali brzegi Wisły. W ramach akcji „Czysta rzeka” zebrali 1,2 tys. kg śmieci. Firma przeprowadziła również spotkanie edukacyjne, które jest częścią prowadzonej przez Prologis kampanii recyklingowej.

schedule 26 kwietnia 2022

Na tęczowych kołach z Immofinanz

Immofinanz, właściciel marki myhive, uruchomił po raz szósty darmowy system rowerowy myhive dla najemców swoich budynków biurowych. W tym roku flota rowerowa została powiększona do łącznie 130 rowerów, co jest wynikiem jednego z zobowiązań wobec Climate Leadership Powered by UN Environment Programme, do którego Immofinanz w Polsce przystąpiło z myhive w ubiegłym roku.

schedule 22 kwietnia 2022

Signify wciąż neutralne

Signify opublikowało swój pierwszy raport o działaniach na rzecz klimatu (Climate Action Report). Firma utrzymała neutralność węglową w obrębie całej działalności, korzystając wyłącznie z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

schedule 22 kwietnia 2022

Wiosenny przegląd uli

Pasieka założona w centrum logistycznym GXO w Osłej wyprodukowała w pierwszym roku ponad 100 kg miodu. W pasiece przy obsługującym markę H&M obiekcie mieszka pięć pszczelich rodzin.

schedule 19 kwietnia 2022

Pszczoły nad Atrium Biała

Na dachu galerii Atrium Biała powstała pasieka składająca się z czterech uli. Białostocki obiekt to kolejne centrum handlowe grupy Atrium, realizujące działania na rzecz środowiska naturalnego.

schedule 15 kwietnia 2022

Pamięć nie tylko od święta

Z okazji Świąt Wielkanocnych firmy zrzeszone w Polskim Związku Firm Deweloperskich przekazały bohaterom Warszawy świąteczne paczki. Deweloperzy wspierają Powstańców co roku przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem.

schedule 11 kwietnia 2022

Szpiegowo odzyskane

"Szpiegowo", przy ul. Sobieskiego 100 w Warszawie ponownie znalazło się w rękach miasta. W budynku mają zamieszkać uchodźcy z Ukrainy. Obiekt był dotychczas bezprawnie zajmowany przez Federację Rosyjską.

schedule 07 kwietnia 2022

Zielony Lidl

Lidl Polska zawarł umowę ze sprzedawcą energii gwarantującą jej pochodzenie w 100 proc. z odnawialnych źródeł. Oznacza to, że sieć przez cały rok będzie pracować wyłącznie z wykorzystaniem zielonej energii.

Kategorie