EN

Polska Zrównoważeni i odpowiedzialni społecznie

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Trwa transformacja globalnej ekonomii w kierunku zrównoważonej gospodarki. Branża nieruchomości odgrywa kluczową rolę w tym procesie, a inwestorzy w coraz większym stopniu biorą pod uwagę czynniki ESG przy wycenie aktywów.

Około 1/3 emisji CO2 pochodzi z budynków. A według najnowszych danych opublikowanych na The World Economic Forum branża budowlana odpowiedzialna jest za około 10 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych. Barometr Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych (PINK) podsumowuje podejście polskich firm z sektora nieruchomości do zagadnień związanych z ESG.

Elementy strategii firm związane z aspektami dotyczącymi społeczeństwa, środowiska i ładu korporacyjnego, do tej pory postrzegane jako działania wizerunkowe, dziś stają się czynnikami, które mogą zadecydować o ich być albo nie być. Na polskim rynku, także wśród członków PINK, mamy już wiele dobrych przykładów działań i płynących z nich lekcji, które mogą posłużyć innym podmiotom za drogowskazy dla pozostałych na drodze do zdefiniowania swoich celów zrównoważonego rozwoju - komentuje Agnieszka Jachowicz, dyrektor operacyjny w Stowarzyszeniu Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych.

ESG (Enviormental + Social + Governece) to nic innego jak zestaw norm dotyczących działalności firmy, które społecznie świadomi inwestorzy wykorzystują do sprawdzania potencjalnych inwestycji. W 2015 roku wszystkie państwa członkowskie ONZ przyjęły „Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”. W jej centrum znajduje się 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Dobór aspektów ESG, które są priorytetowe dla firmy czy organizacji, przełoży się na realizację obranych celów SDG.

Dla branży nieruchomości najbardziej naturalnym celem jest 11, związany ze zrównoważonymi miastami i społecznościami. W firmie Skanska kierujemy się także tymi dotyczącymi czystej i dostępnej energii (7), działaniom na rzecz klimatu (13) oraz przywracania i utrzymania bioróżnorodności (15). Dokładnie zmapowaliśmy też różne aspekty ESG pod kątem wagi dla interesariuszy oraz realnego wpływu, jaki mamy na nie jako firma, co pomaga w nadawaniu priorytetów działaniom. Określiliśmy i monitorujemy także bardzo konkretny cel klimatyczny – do 2030 roku zamierzamy zredukować naszą emisję CO2 o -50 proc. w porównaniu z 2015 rokiem. A do 2045 będziemy firmą klimatycznie neutralną. Do końca 2020 roku osiągnęliśmy już 34 proc. redukcji własnych emisji - podkreśla Adam Targowski, environmental director w Skanska CDE.

ESG w branży nieruchomości staje się standardem, a w mojej opinii mają na to wpływ trzy czynniki. Po pierwsze zmiana świadomości i oczekiwań najemców – międzynarodowe korporacje posiadające własną politykę ESG wymagają więcej w zakresie zrównoważonego rozwoju od właścicieli nieruchomości i wskazują kierunek działania. O ile, z moich obserwacji, w sektorze biurowym jest to już na porządku dziennym, o tyle w sektorze handlowym ten kierunek zmian również mocno przybiera na sile. Po drugie istotne są zmiany zachowań konsumenckich – według ostatnich badań aż 53 proc. millenialsów twierdzi, że zdecydowało się na zakup produktów lub usług od firmy, która podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, a nie od firmy konkurencyjnej, która nie jest znana z takich rozwiązań. I na koniec wpływ na powszechność ESG w branży nieruchomości mają również rynki finansowe. Eksperci prognozują, że wolumen nowego „zielonego” finasowania osiągnie w tym roku poziom o 30 proc. wyższy niż w 2020 roku - wylicza Anna Borkowska, senior asset manager w Atrium European Real Estate.

Według danych zebranych przez Arcadis już prawie 90 proc. inwestorów twierdzi, że zmieniło swoje procesy decyzyjne pod kątem ryzyka ESG, a 2/3 z nich jest przekonanych, że ocena aktywów w oparciu o ESG stanie się standardem w ciągu pięciu lat.

ESG wpływa, a za chwilę będzie jeszcze mocniej wpływało, na sposób pozyskania i realizacji transakcji dotyczących nieruchomości. Z jednej strony prowadzone są działania legislacyjne dążące do uregulowania i doprecyzowania działań z zakresu ESG. Z drugiej, aspekty te wprowadzane są do strategii poszczególnych firm, w tym także inwestorów. W efekcie każda transakcja będzie poddawana procesowi due diligence także pod kątem ESG, a polityki firm nieruchomościowych dotyczące pozamaterialnych aspektów działalności będą miały bezpośrednie przełożenie na długoterminową wartość aktywów - mówi Joanna Plaisant, strategic partnership and sustainability director, Arcadis.

Akcjonariusze Skanska oczekiwania odnośnie do postępów w realizacji celów ESG stawiają od dawna i coraz wyraźniej. Mamy jasną strategię w tym zakresie, nasze inwestycje poddajemy analizie takich ratingów jak MSCI czy CDP i współpracujemy z wiodącymi organizacjami działającymi w obszarze ESG. W efekcie doprowadziliśmy do sytuacji, w której na poziomie korporacyjnym nasz dług centralny w 2020 roku był w całości zabezpieczony przez zielone instrumenty finansowe - komentuje Adam Targowski.

Obserwujemy zdecydowany wzrost zainteresowania tematem ESG wśród naszych inwestorów. Wielu z nich na etapie planowania inwestycji magazynowej zwraca się do nas po poradę w zakresie najlepszych rozwiązań, które zoptymalizują ich procesy logistyczne i przybliżą do osiągnięcia zakładanych celów w zakresie także SDG - dodaje Emilia Dębowska, senior Marketing and sustainability manager w Panattoni Europe.

Nie ma jasno określonych, jednoznacznych przepisów regulujących działania firm w kierunku zrównoważonego rozwoju i ich ocenę w zakresie ESG. Aktualnie firmy bazują przede wszystkim na Dyrektywie NFRD oraz tzw. Taksonomii UE.

W kwietniu 2021 roku został opublikowany projekt kolejnej dyrektywy dotyczącej sprawozdawczości niefinansowej – w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (CSRD), która ma zastąpić dotychczasową dyrektywę NFRD. Przewidywane zmiany dotyczą m.in. objęcia obowiązkami sprawozdawczymi wszystkich dużych przedsiębiorstw i spółek notowanych na rynkach regulowanych (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw) i wymogu zewnętrznego audytu przedstawianych informacji. Dyrektywa ma mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Jesteśmy przekonani, że kraje członkowskie UE będą przenosić wytyczne w zakresie ESG na grunt lokalnych regulacji. Na razie jedynym krajem, który wprowadził podatek od śladu węglowego jest Szwecja. Zaowocowało to redukcją emisji CO2 o 25 proc. bez wpływu na wynik ekonomiczny. Ten przykład pokazuje, że branża nieruchomości musi patrzeć na długoterminową wartość swoich aktywów także pod względem ich wpływu na środowisko - komentuje Joanna Plaisant, strategic partnership and sustainability director, Arcadis.

Eksperci PINK mówią o największych wyzwaniach związanych z prowadzeniem polityki i działań nakierowanych na realizację pozafinansowych celów przez firmy z sektora nieruchomości.

Nie ma jednego standardu ani ratingu, który pozwoliłby przekrojowo mierzyć i porównywać działania różnych podmiotów w drodze do realizacji zrównoważonych celów. Z naszych obserwacji wynika, że np. standardem najczęściej wybieranym przez rynek nieruchomości jest GRI. Giełda Papierów Wartościowych z kolei w 2019 roku uruchomiła index WIG-ESG bazujący na rankingu Sustainalytics. Firmy, które dopiero rozpoczynają budowanie strategii i mechanizmów kontroli działań ESG, mogą łatwo zagubić się we wszystkich możliwościach i trudno im będzie bez doradcy ocenić ich wartość - mówi Joanna Plaisant.

Wyzwaniem jest cykl życia projektu, który dla budynku biurowego trwa, przyjmijmy cztery lata od pomysłu do zakończenia budowy. My chcemy być neutralni klimatycznie w 2045 roku, co oznacza, że na drodze do tego celu możemy przeprowadzić sześć takich cykli. Wiemy, jak poradzić sobie z wieloma zagadnieniami dotyczącymi dekarbonizacji, ale na część wciąż nie znamy odpowiedzi. Jednocześnie prowadząc inwestycję deweloperską nie możemy wprowadzać zbyt wielu zmian na raz, żeby nie mnożyć ryzyk - komentuje Adam Targowski.

Dla wszystkich głównych grup interesariuszy rynku budowlanego – od rządu i samorządów, przez architektów, deweloperów, producentów i wykonawców aż po zarządców, instytucje finansowe i naukowe – opracowaliśmy w ramach działań PLGBC mapę dekarbonizacji sektora. Wskazaliśmy w niej kroki i ramy czasowe dla każdej z nich, aby w 2050 roku budownictwo neutralne klimatycznie mogło być standardem. Zaproponowaliśmy także, aby raportowanie ESG stało się dla podmiotów działających w sektorze standardem i pomogło w monitorowaniu postępów w realizacji strategii dekarbonizacji - mówi Alicja Kuczera, dyrektor zarządzająca PLGBC.

Zajmowaliśmy się projektowaniem biurowca V. Offices w Krakowie, który uzyskał 98,9 proc. punktów podczas certyfikacji BREEAM. Jest to drugi najwyższy wynik w historii tego standardu. Zredukowaliśmy pobór energii o 37 proc., emisję dwutlenku węgla o 34 proc., a zużycie wody o ponad 57 proc. I to udało nam się osiągnąć realizując bez przekroczenia zakładany budżet. Dziś jest już mitem, że zrównoważone budownictwo musi być drogie - przekonuje Wojciech Witek, współzałożyciel Iliard i członek zarządu Reesco Hospitality.

W ciągu nadchodzących lat temat ESG będzie przedmiotem wielu kolejnych dyskusji, zmian legislacyjnych, a przede wszystkim działania ze strony podmiotów także z rynku nieruchomości.

Ostatnie nowości

Budownictwo

świat Będą budować w Antarktyce

schedule 18 lipca 2024
Opr./edited by MR

Konsorcjum firm Dekpol Budownictwo i Andrewex Construction zostało wybrane jako wykonawca konstrukcji budynku głównego stacji im. H. Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Buty premium i inne zmiany w Magnolii

schedule 18 lipca 2024
Opr./edited by MR

We wrocławskim Magnolia Parku pojawił się salon Office Shoes z butami marek premium.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Zajmują całe piętro w Elektrowni

schedule 17 lipca 2024
Opr./edited by MR

Grupa LipCo Foods zwiększa powierzchnię biura w Elektrowni Powiśle. Od lipca 2025 roku biuro najemcy ma łącznie 1,7 tys. mkw. i zajmuje trzecie piętro. 

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Nowa piątka w Klifie 

schedule 17 lipca 2024
Opr./edited by MR

W czerwcu w Domu Mody Klif w Warszawie pojawiło się pięć nowych ekskluzywnych marek i unikalnych konceptów.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Bielik kompletuje najemców

schedule 17 lipca 2024
Opr./edited by MR

W Bielsku-Białej powstaje Comfy Park Bielik o powierzchni handlowej 17 tys. GLA. Poziom komercjalizacji realizowanego przez Redkom Development obiektu wynosi 91 proc.

Architektura i urbanistyka

Polska Muzykalne WXCA

schedule 17 lipca 2024
Opr./edited by MR

WXCA otrzymało pierwszą nagrodę w konkursie architektonicznym na projekt Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. 

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Niemcy Lecangs bierze więcej w Werne

schedule 17 lipca 2024
Opr./edited by ANZ

Garbe podpisało z firmą logistyczną Lecangs długoterminową umowę najmu na powierzchnię magazynową w Werne, w Nadrenii Północnej-Westfalii. Nowy najemca, spółka zależna Flexispot, będzie korzystać z około 21 tys. mkw. powierzchni magazynowej i około 1 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Hotele

Polska W tempie slow na Kaszubach

schedule 17 lipca 2024
Opr./edited by MR

Sun & Snow zostało operatorem nowej lokalizacji, tym razem na Pojezierzu Pomorskim. Barkocin Village  oferuje 30 domków w sąsiedztwie lasu.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Rośnie City Point Targówek

schedule 17 lipca 2024
Opr./edited by MR

Spółka joint venture utworzona przez firmę inwestycyjną Partners Group oraz Peakside Capital Advisors rozpoczęła budowę obiektu C2 w City Point Targówek w Warszawie. 

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Austria Non-profit pod Wiedniem

schedule 17 lipca 2024
Opr./edited by MR

Austriacka organizacja non-profit została kolejnym najemcą powstającego MLP Business Park Vienna. Firma będzie korzystała łącznie z 3,5 tys. mkw. powierzchni. 

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Sollers Consulting w Browarze Lubicz

schedule 17 lipca 2024
Opr./edited by ANZ

Oddział międzynarodowej firmy Sollers Consulting z sektora IT zmienił siedzibę regionalnego biura w Krakowie. Firma zajęła powierzchnię ponad 1,2 tys. mkw. w budynku G w wielofunkcyjnym kompleksie Browar Lubicz.

ESG

Polska W Dąbrowie recyklingują beton

schedule 17 lipca 2024
Opr./edited by MR

W Dąbrowie Górniczej wystartowała inwestycja spółki Heidelberg Materials Polska, która będzie służyć do recyklingu odpadów betonowych na skalę przemysłową. 

Rynek mieszkaniowy

Polska Ekologiczny Przystanek Ursus

schedule 17 lipca 2024
Opr./edited by MR

Milestone wprowadza do oferty nową inwestycję mieszkaniową – Przystanek Ursus. Projekt obejmuje 28 dwukondygnacyjnych domów, każdy o powierzchni około 90 mkw.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Tedi kolejnym najemcą w Turawa Parku

schedule 16 lipca 2024
Opr./edited by ANZ

Do nowych sklepów w rozbudowywanym parku handlowym dołącza kolejna marka. Salon sieci Tedi zajmie lokal o powierzchni około 920 mkw.

Rynek mieszkaniowy

Polska Przekazują przy Wyścigach

schedule 16 lipca 2024
Opr./edited by JC

Apsys Polska zakończył sprzedaż mieszkań w swojej pierwszej inwestycji na rynku mieszkaniowym. Projekt Solea Mieszkania przy Wyścigach zlokalizowany jest na Mokotowie i oferuje lokale od jedno- do sześciopokojowych.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Porównywalna liczba klientów, wyższe obroty

schedule 16 lipca 2024
Opr./edited by ANZ

Z analiz Retail Institute wynika, że centra handlowe odnotowały w I półroczu 2024 roku nieznaczny spadek liczby klientów, na poziomie - 0,1 proc., w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Natomiast obroty sieci handlowych i usługowych, prowadzących działalność w 130 obiektach, wzrosły o 4,8 proc. w okresie pięciu miesięcy rok do roku.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Dobra passa w handlówce trwa

schedule 16 lipca 2024
Opr./edited by JC

Cushman & Wakefield podsumował sytuację w sektorze nieruchomości handlowych w Polsce. W II kwartale 2024 na rynek trafiło osiem nowych obiektów, a w budowie pozostaje około 400 tys. mkw. powierzchni.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Prezenty w Północnej

schedule 16 lipca 2024
Opr./edited by JC

Galeria Północna rozwija swoją ofertę handlową. Dział leasingu GTC podpisał umowę najmu z międzynarodową siecią sklepów Nanu-Nana, która oferuje m.in. artykuły prezentowe oraz akcesoria do wyposażenia wnętrz.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Renters rusza do Bułgarii

schedule 16 lipca 2024
Opr./edited by JC

Renters, polski operator wynajmu krótkoterminowego, rusza z międzynarodową ekspansją. Firma sfinalizowała międzynarodowe przejęcie spółki Flat Manager w Bułgarii.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Notino otwiera pierwszy magazyn w Polsce

schedule 16 lipca 2024
Opr./edited by ANZ

Notino, europejski e-sprzedawca kosmetyków i produktów zdrowotnych, uruchomił swój pierwszy magazyn w Polsce. Inwestycja o powierzchni 25 tys. mkw. powstała w Głuchowie, niedaleko Łodzi.

Najnowsze w Społeczna odpowiedzialność biznesu

schedule 22 marca 2024

Tylko koni żal

Panattoni BTS i Commercecon wspierają powstawanie drugiego w Polsce ośrodka Fundacji Centaurus, która ratuje m.in. konie przeznaczone do uboju. Dzięki organizacji szansę na drugie życie zyskuje rocznie około 300 zwierząt.

schedule 14 lipca 2023

Logicor ścigał się dla młodzieży

Logicor po raz drugi zorganizował „Race’n’Raise” – charytatywny wyścig kolarski o łącznej długości 300 km. Wraz z partnerami biznesowymi firmie udało się w ten sposób zebrać 31 tys. zł na Program Stypendialny Horyzonty Fundacji EFC. 

schedule 19 stycznia 2023

Kryzys energetyczny może być szansą

Koncentracja ludności w obszarach wiejskich, niższe standardy budowlane i gospodarka w mniejszym stopniu oparta na usługach – te aspekty przyczyniają się do rozbieżności pod względem rozwoju gospodarczego i wydajności w zakresie zużycia energii między regionem Europy Środkowo-Wschodniej a państwami Europy Zachodniej – wynika z najnowszego raportu firmy Colliers „The Journey Towards ESG Compliance”. Pole do poprawy stwarzają m.in. możliwości certyfikacji w zakresie budownictwa i nowych technologii. 

schedule 18 stycznia 2023

Panattoni jak na skrzydłach

Panattoni wspiera upcykling infrastruktury wytwarzającej zieloną energię. Już w piętnastu lokalizacjach dewelopera znajdują się wykonane ze zużytych turbin wiatrowych ekologiczne meble miejskie, a w 2023 roku pojawią się one w kolejnych stu miejscach.

schedule 16 stycznia 2023

Pomoc szyta na miarę

Oddział Panattoni BTS rozpoczyna długoterminową akcję pomocy schroniskom dla bezdomnych zwierząt. W lokalizacjach, w których realizowane są inwestycje, zespół we współpracy z klientami i generalnymi wykonawcami będzie wspierać najbardziej potrzebujące placówki zapewniające azyl poszkodowanym czworonogom.

schedule 11 stycznia 2023

Niegotowi na raportowanie ESG

63 proc. największych firm w Polsce przygotowuje osobny, poświęcony tematyce ESG raport, a 17 proc. przedsiębiorstw uwzględnia kwestie ESG w swoich raportach rocznych – wynika z raportu KPMG. Problemem jest jednak niedostosowanie zakresu podawanych informacji do nowych unijnych wymogów.

schedule 27 grudnia 2022

Zbudowali dla czworonogów

Firma Duda Development wsparła trzy schroniska dla zwierząt w okolicy Poznania, przekazując im ocieplane budy dla psów.

schedule 20 grudnia 2022

Platany i dęby przy Nowym Rynku

Między budynkami Nowego Rynku w Poznaniu, deweloper inwestycji, spółka biurowa Skanska posadziła 15 nowych drzew. To początek zazieleniania wewnętrznego, ogólnodostępnego placu, który połączy wszystkie budynki kompleksu. 

schedule 08 grudnia 2022

Klony, lipy i buki w parkach CTP

CTP planuje zasadzić w Polsce 1,2 tys. drzew do końca III kwartału 2023 roku. Nasadzenia będą prowadzone na terenach, na których firma realizuje parki logistyczno-przemysłowe. W sumie to dziesięć lokalizacji na największych rynkach magazynowych w kraju.

schedule 01 grudnia 2022

Zmalowali u Accolade

Accolade odsłoniło kolejny mural na terenie parku przemysłowego, w ramach Accolade Industrial Art, tym razem w Gorzowie Wielkopolskim. To grafika zaprojektowana i wykonana przez Jakuba Bitkę i Łukasza Chwałka, którzy przygotowali też projekty w Zielonej Górze i Mińsku Mazowieckim. 

schedule 28 listopada 2022

Biurowce Adventum są dostępne

Trzy budynki biurowe należące do Adventum Group jako pierwsze w Polsce uzyskały certyfikat Access4you, co było możliwe dzięki wprowadzeniu w zmian z myślą o osobach z ograniczeniami ruchowymi.

schedule 25 listopada 2022

Butik Pełen Dobra zostaje w Porcie

Port Łódź przedłuża porozumienie z Centrum Służby Rodzinie na funkcjonowanie Butiku Pełnego Dobra. Punkt działa w centrum handlowym od ponad sześciu miesięcy, a rzeczy nie są tu sprzedawane, a przekazywane potrzebującym za darmo.

schedule 24 listopada 2022

Przeprowadzka z placu do parku

Ghelamco wspólnie z Urzędem Dzielnicy Wola rozpoczęło akcję przesadzania drzew i krzewów z części placu Europejskiego. Do dwóch parków trafi w sumie 17 drzew i ponad 100 mkw. krzewów.

schedule 18 listopada 2022

Prologis Park Warsaw-Żerań zmalowany

Prologis chcąc wpisać się i ożywić przestrzeń miejską na terenie Prologis Park Warsaw-Żerań oddał fasadę jednego z budynków w tym parku we władanie ukraińskiemu artyście, Aleksovi Maksiovowi. Malarz stworzył na niej ogromny mural 3D, prezentujący cztery sikorki.

schedule 19 października 2022

Kto się boi ESG?

Colliers opublikował raport edukacyjny „Twój wpływ ma wpływ”, który pokazuje, w jakim stopniu polskie organizacje wdrażają inicjatywy związane z ESG oraz w jaki sposób przygotowują się do spełnienia nowych wymogów prawnych. Impulsem do zmian są m.in. unijne przepisy, które niebawem wejdą w życie i obejmą obowiązkiem raportowania około 50 tys. firm z całej Europy. 

schedule 13 września 2022

Nepi będzie dotleniać

Nepi Rockcastle posadzi 24 tysiące drzew, po 2 tys. w lokalizacji każdej z swoich 12 galerii handlowych w Polsce. Firma realizuje projekt we współpracy z organizacją społeczną Dotlenieni.

schedule 05 września 2022

Advance Tower ozłocony

Advance Tower zlokalizowany w Budapeszcie przy ul. Váci otrzymał certyfikat WELL Gold. Biurowiec jest siedzibą takich firm jak Apex, KPMG Global Services oraz Thermo Fisher Scientific.

schedule 02 września 2022

Rowerowe wsparcie od Erbudu

W I edycji Tour de Erbud wzięło udział prawie 100 uczestników, którzy łącznie przejechali ponad 9 tys. km. Wspólnie udało się zebrać ponad 90 tys. zł, głównie na programy wspierające wychowanków Domów Dziecka.

schedule 19 sierpnia 2022

Ekomural w Klifie

Dom Mody Klif przy ul. Okopowej w Warszawie zamienił fragment muru na terenie galerii w kolorowy antysmogowy mural. Powierzchnia malunku wynosi łącznie 55 mkw.

schedule 18 sierpnia 2022

Colliers raportuje

Colliers opublikował nowy Global Impact Report 2021 dotyczący zaangażowania firmy we wdrażanie praktyk ESG, opisujący dotychczasowe działania i nowe, wpisujące się w strategiczne założenia cele.

Wydanie 6 (289) czerwiec 2024

Ostatnie komentarze

Kategorie