EN

Polska Develia podnosi sobie poprzeczkę

Rynek mieszkaniowy
Develia zaktualizowała cele na 2023 rok, zwiększając docelowy poziom sprzedaży mieszkań do 2,5-2,6 tys. lokali, co oznacza wzrost o 60-70 proc. wobec oczekiwań z początku roku. W I półroczu 2023 roku przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 419,2 mln zł, czyli 250 proc. więcej niż w I połowie zeszłego roku.

Zysk netto grupy wyniósł 79,5 mln zł wobec 15,1 mln zł zysku netto w I półroczu 2022 roku, co oznacza wzrost o 426 proc.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku deweloper sprzedał około 1,2 tys. lokali, o 23 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Przekazał też 666 lokali wobec 206 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 223 proc. W I półroczu Develia wprowadziła do sprzedaży około 1,7 tys. lokali w inwestycjach, których budowy zostały rozpoczęte.

Na koniec czerwca tego roku Develia posiadała 747,4 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych wobec 481,6 mln zł na koniec 2022 roku.

W I półroczu osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki, odnotowując znaczące wzrosty w porównaniu do ubiegłego roku. Podobnie jak w 2022 roku kumulację przekazań planujemy na koniec roku, co wynika z harmonogramu realizowanych inwestycji i będzie miało pozytywny wpływ na wyniki za IV kwartał. Ostatnie miesiące wskazują na kontynuację pozytywnego trendu w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. Aktualnie na rynku obserwujemy przewagę popytu nad podażą. Dzięki przejęciu Nexity jesteśmy w stanie lepiej na to większe zapotrzebowanie odpowiedzieć, dlatego istotnie zwiększyliśmy nasze cele na ten rok. Dążymy do tego, aby sprzedać 2,5-2,6 tys. lokali, czyli 60-70 proc. więcej niż zakładaliśmy w lutym. Zwiększamy też potencjał sprzedażowy grupy poprzez systematyczne poszerzanie banku ziemi – w najbliższych miesiącach planujemy zrealizować kolejne zakupy gruntów – zapowiada Andrzej Oślizło, prezes Develii.

W czerwcu tego roku Develia podpisała przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 100 proc. udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej. Transakcja za 100 mln euro została sfinalizowana w lipcu. Na dzień zakupu Nexity posiadała w Polsce około 1,4 tys. lokali na różnych etapach budowy oraz bank ziemi na poziomie około 2,1 tys. lokali. Inwestycje firmy są zlokalizowane w Warszawie (około 66 proc. lokali), Krakowie (25 proc.) i Poznaniu (9 proc.). Ponadto Nexity zawarło umowy przedwstępne nabycia gruntów umożliwiających realizację kolejnych około 2,3 tys. mieszkań. Po przejęciu spółek Nexity bank gruntów Develii wynosi około 10 tys. lokali, a w realizacji jest około 5,7 tys. lokali.

Spółka dąży do przekazania 2,5-2,6 tys. mieszkań, wobec poprzed-niego celu 1,9-2 tys., czyli o około 30 proc. więcej. Celem Develii jest także wprowadzenie do oferty i rozpoczęcie budowy 2,7-2,9 tys. lokali, wobec zakładanych wcześniej 1850-2050 mieszkań, co oznacza wzrost o około 45 proc. Aktualizacja celów jest wynikiem poprawy sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz przejęcia przez Develię polskich spółek Nexity.

Develia w I półroczu 2023 r. z sukcesem kontynuowała realizację strategii dezinwestycji nieruchomości komercyjnych. W kwietniu 2023 roku spółka sfinalizowała sprzedaż biurowca Wola Retro w Warszawie. Kupującym jest spółka WR Office należąca do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Adventum Group. Cena sprzedaży wyniosła 69,3 mln euro.

Develia kontynuuje negocjacje dotyczące sprzedaży Arkad Wrocławskich. Celem spółki jest podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży tego budynku do końca grudnia br. W marcu 2023 r. zarząd Arkad Wrocławskich podjął decyzję o zamknięciu centrum handlowego Arka-dy Wrocławskie. Wpływ na nią miał brak rentowności obiektu spowodowany m.in. trudną sy-tuacją rynkową wywołaną pandemią COVID-19, wzrostem kosztów energii elektrycznej oraz wysoką inflacją. Szacunkowo działalność operacyjna centrum handlowego zostanie zakoń-czona w pierwszej połowie 2024 r.

Wyniki finansowe
Dane finansowe (tys. zł) 1H2023 1H2022 Zmiana
Przychody 419 197 119 823 249,85%
Zysk brutto ze sprzedaży 150 851 39 095 285,86%
Zysk brutto ze sprzedaży segment deweloperski 140 397 24 869 464,55%
Zysk brutto ze sprzedaży segment komercyjny 9 343 14 196 -34,19%
EBITDA 84 623 24 530 244,98%
EBITDA bez przeszacowań nieruchomości 107 039 2 808 37119,30%
Zysk netto 79 526 15 114 426,18%
Skorygowany zysk netto* 95 007 5 823 1531,32%
ROE 6,0% 1,2% +4,8pp
(*) – skorygowany zysk netto, liczony według wzoru: skorygowany zysk netto = zysk netto – zysk/(strata) z nieruchomości inwestycyjnych – przychody/koszty finansowe z tytułu wycen zobowiązań finansowych w EUR – podatek odroczony utworzony od korygowanych pozycji
Przychody grupy za I półrocze 2023 r. wyniosły 419,2 mln zł wobec 119,8 mln zł rok wcze-śniej. Zysk netto grupy wyniósł 79,5 mln zł wobec 15,1 mln zł w analogicznym okresie po-przedniego roku.
Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej za pierwsze sześć miesięcy 2023 r. wyniósł 140,4 mln zł przy przychodach 398,8 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniósł 9,3 mln zł przy przychodach 19,3 mln zł.
W czerwcu br. akcjonariusze Develii zdecydowali, że spółka wypłaci dywidendę za 2022 r. w wysokości 179 mln zł, czyli 0,4 zł na akcję. Pierwsza transza dywidendy została wypłacona 21 lipca (107,4 mln zł), druga trafi do akcjonariuszy 13 października (71,6 mln zł). Kwota 117,7 mln zł z zysku za 2022 r. została przeznaczona na kapitał zapasowy.

- Dzięki bardzo dobrej sytuacji płynnościowej Develii na koniec I półrocza byliśmy przygoto-wani na wykorzystanie szans rynkowych i przejęcie polskich spółek Nexity. Pozwala nam ona także na elastyczne rozpoczynanie nowych inwestycji i zwiększanie skali działalności zgodnie z aktualnymi celami zarządu - mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii.
Na koniec czerwca 2023 r. Develia posiadała 747,4 mln zł gotówki i krótkoterminowych ak-tywów finansowych wobec 481,6 mln zł na dzień 31 grudnia 2022 r. Na koniec I półrocza 2023 r. zobowiązania finansowe wyniosły 531,1 mln zł w porównaniu z 583,9 mln zł na koniec 2022 r.
O DEVELII
Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje we Wrocławiu, w War-szawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach. Od 2007 r. Develia (wówczas LC Corp) jest spółką notowaną na giełdzie w Warszawie. Develia zrealizowała 45 osiedli, składających się w sumie ze 129 etapów inwestycyjnych – to blisko 17 tys. mieszkań o powierzchni ponad 924 tys. m kw. W 2022 r. Develia wypracowała 1067,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i 231,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto. W lipcu 2023 r. Develia nabyła 100% udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej, które przekazały dotychczas 12 projektów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, składających się z 28 etapów inwestycyjnych, w których powstało ponad 3500 mieszkań.

Ostatnie nowości

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska CitySpace otwiera nowe biuro w Warszawie

schedule 25 lipca 2024
Opr./edited by ANZ

CitySpace, operator elastycznych przestrzeni biurowych w Polsce, w październiku uruchomi swoją piątą placówkę w Warszawie. Nowe centrum powstaje w budynku biurowym Nowogrodzka Square i będzie funkcjonować pod nazwą CitySpace Novo.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Czechy Rosną pustostany

schedule 25 lipca 2024
Opr./edited by ANZ

Industrial Research Forum ogłosiło dane dotyczące rynku powierzchni przemysłowych za II kwartał 2024 roku. Całkowita powierzchnia projektów będących obecnie w budowie wzrosła do 969,8 tys. mkw. na koniec II kwartału 2024 roku, z czego około 32 proc. zostało już wstępnie wynajęte. Dzięki ukończeniu ponad 117 tys. mkw. nowoczesne zasoby powierzchni przemysłowej w Czechach osiągnęły pułap 12 mln mkw.

Rynek mieszkaniowy

Polska Zamieszkać na Srebrnej

schedule 25 lipca 2024
Opr./edited by MR

W centrum Warszawy realizowana jest najnowsza inwestycja Vinci Immobilier Polska – Srebrna5. W ofercie sprzedaży znajdzie się 96 mieszkań i apartamentów.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Rozbudowali i otworzyli

schedule 25 lipca 2024
Opr./edited by MR

Otworzony w sierpniu 2022 roku Vendo Park Skarżysko-Kamienna zwiększył powierzchnię handlową. W nowym budynku o metrażu 2 tys. mkw. operować będą marki CCC, Sinsay, Euro RTV AGD oraz Orange.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska CCC wierne Greenmanowi

schedule 25 lipca 2024
Opr./edited by ANZ

Marka CCC kontynuuje współpracę z trzema centrami handlowymi z portfolio Greenman Poland – Nowymi Czyżynami w Krakowie, Nowymi Bielawami w Toruniu i Nową Górną w Łodzi. Już niebawem w tych obiektach zadebiutują lokale sieci otwarte w nowej odsłonie.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Rośnie popyt na biura

schedule 25 lipca 2024
Opr./edited by ANZ

Warszawski rynek biurowy pozostaje atrakcyjny i stabilny mimo niższej aktywności deweloperskiej. W budowie jest 225 tys. mkw. przestrzeni do pracy, a 58 tys. mkw. znajduje się w modernizacji – wynika z najnowszych danych CBRE.

Rynek mieszkaniowy

Polska Rusza sprzedaż na Bielanach

schedule 25 lipca 2024
Opr./edited by MR

Ruszyła sprzedaż mieszkań w projekcie Apartamenty Rudnickiego, realizowanym na warszawskich Bielanach przez Dom Development. W I etapie powstanie około 120 lokali, które zostaną oddane do użytku w IV kwartale 2025 roku.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Wprowadzają się do Czosnowa

schedule 25 lipca 2024
Opr./edited by MR

Trako Team, firma z sektora TSL, wynajęła około 10 tys. mkw. powierzchni magazynowej w CTPark Warsaw North.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Węgry Pyszności na parterze węgierskiego biurowca

schedule 25 lipca 2024
Opr./edited by MR

Zrealizowany przez Strabag Real Estate budynek Arghezi 4 pozyskał czterech nowych najemców. W butikowym biurowcu w centrum Bukaresztu nowi lokatorzy zajęli łącznie 375 mkw. powierzchni handlowej.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Kraków zaraz za Warszawą

schedule 24 lipca 2024
Opr./edited by MR

Na koniec marca 2024 roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz było oferowane około 1 mln 192 tys. mkw. powierzchni biurowej, co odpowiada współczynnikowi pustostanów na poziomie 17,8 proc. – wynika z danych opublikowanych przez PINK.

ESG

Polska Problemy z raportowaniem ESG

schedule 24 lipca 2024
Opr./edited by MR

Tylko 56 ze 100 największych firm działających na polskim rynku opublikowało ujawnienia klimatyczne i środowiskowe – wynika z raportu KPMG pt. „Benchmark klimatyczno-środowiskowy. Analiza raportowania zrównoważonego rozwoju”. 

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Czechy Mnóstwo nowych marek na rynku

schedule 24 lipca 2024
Opr./edited by ANZ

Od stycznia do końca czerwca na czeskim rynku detalicznym zadebiutowało 20 marek, co stanowi najwyższy wynik w historii odnotowany w pierwszych sześciu miesiącach roku. Najpopularniejszymi kategoriami były zdrowie i uroda oraz F&B. Wszystkie nowe marki, z wyjątkiem jednej, pojawiły się w Pradze.

Rynek mieszkaniowy

Polska J.W. Construction buduje z drewna na Białołęce

schedule 24 lipca 2024
Opr./edited by MR

J.W. Construction startuje ze sprzedażą inwestycji na warszawskiej Białołęce. Zielony Lewandów to osiedle realizowane w technologii szkieletowej, które po ukończeniu zaoferuje 40 mieszkań wykończonych pod klucz.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Tajwańczycy wybierają Łódź

schedule 24 lipca 2024
Opr./edited by MR

Pochodząca z Tajwanu firma Univacco Europe podpisała umowę najmu na blisko 5 tys. mkw. w parku logistycznym Hillwood Łódź Chocianowice. Tym samym łódzka inwestycja Hillwooda została wynajęta w 100 proc.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Czechy Rozrywka i prawo za zieloną fasadą

schedule 24 lipca 2024
Opr./edited by MR

Kompleks biurowy Afi Karlín zyskał nowych najemców - kancelarię prawną Wolf Theiss i firmę medialno-rozrywkową Sky CP Limited.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Guess ma nowe showroomy na Powiślu

schedule 24 lipca 2024
Opr./edited by MR

Guess Poland zdecydowała się przedłużyć najem w Elektrowni Powiśle, a także dokonać ekspansji na większą powierzchnię. Amerykański gigant modowy zajął łącznie ponad 1,7 tys. mkw. powierzchni biurowej w kompleksie na warszawskim Powiślu. 

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska TGF ma biuro w Krakowie

schedule 24 lipca 2024
Opr./edited by ANZ

Toll Global Forwarding, globalny operator logistyczny wywodzący się z Australii, wynajął nieco ponad 300 mkw. powierzchni w budynku Edison w należącym do GTC krakowskim kompleksie biurowym Korona.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Po raz ostatni w Nowej Hucie

schedule 24 lipca 2024
Opr./edited by MR

Panattoni rozpoczęło ostatni etap budowy parku miejskiego City Logistics Kraków I w Nowej Hucie. W ramach rozbudowy powstanie 11,3 tys. mkw. nowej powierzchni, a cały park osiągnie swoją docelową wielkość – 36,5 tys. mkw.

Rynek mieszkaniowy

Polska Pożegnanie ze Słonecznym Miasteczkiem

schedule 24 lipca 2024
Opr./edited by MR

Develia rozpoczęła przedsprzedaż ostatniego, XV etapu osiedla Słoneczne Miasteczko w Krakowie. W trzech budynkach powstanie łącznie 186 mieszkań oraz dwa lokale usługowe.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Redkom komercjalizuje w Bydgoszczy

schedule 24 lipca 2024
Opr./edited by MR

W miejscu centrum handlowego Glinki w Bydgoszczy powstanie nowy park handlowy. Redkom Development zrealizuje projekt przewidziany na 16 tys. mkw. GLA i około 25 punktów handlowo-usługowych.

Najnowsze w Rynek mieszkaniowy

schedule 25 lipca 2024

Zamieszkać na Srebrnej

W centrum Warszawy realizowana jest najnowsza inwestycja Vinci Immobilier Polska – Srebrna5. W ofercie sprzedaży znajdzie się 96 mieszkań i apartamentów.

schedule 25 lipca 2024

Rusza sprzedaż na Bielanach

Ruszyła sprzedaż mieszkań w projekcie Apartamenty Rudnickiego, realizowanym na warszawskich Bielanach przez Dom Development. W I etapie powstanie około 120 lokali, które zostaną oddane do użytku w IV kwartale 2025 roku.

schedule 24 lipca 2024

J.W. Construction buduje z drewna na Białołęce

J.W. Construction startuje ze sprzedażą inwestycji na warszawskiej Białołęce. Zielony Lewandów to osiedle realizowane w technologii szkieletowej, które po ukończeniu zaoferuje 40 mieszkań wykończonych pod klucz.

schedule 24 lipca 2024

Pożegnanie ze Słonecznym Miasteczkiem

Develia rozpoczęła przedsprzedaż ostatniego, XV etapu osiedla Słoneczne Miasteczko w Krakowie. W trzech budynkach powstanie łącznie 186 mieszkań oraz dwa lokale usługowe.

schedule 23 lipca 2024

Akademik na Górze Gellerta

Grupa Forestay i Recorde Asset Management uruchamiają nowy akademik w Budapeszcie. Móricz Student Living, łączący funkcję domu studenckiego, jesienią przyjmie pierwszych lokatorów, głównie studentów z zagranicy.

schedule 23 lipca 2024

Wzgórze Hoplity            

Euro Styl z grupy Dom Development rozpoczął sprzedaż mieszkań w drugim i ostatnim etapie osiedla Wzgórza Hoplity - inwestycji mieszkaniowo-usługowej zlokalizowanej w Gdańsku, u zbiegu ulic Kartuskiej i Myśliwskiej.

schedule 23 lipca 2024

Koniec budowy na Wzgórzu Bernadowo

BPI Real Estate Poland zakończyło budowę inwestycji Bernadovo. Projekt powstaje blisko centrum Gdyni i Sopotu, ale jeszcze bliżej natury, w otoczeniu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

schedule 19 lipca 2024

ZAM do zamieszkania

Archicom ukończył inwestycję ZAM Apartments w krakowskiej dzielnicy Podgórze. W ramach drugiej fazy projektu powstał budynek oferujący 100 lokali. Łącznie inwestycja obejmuje 215 mieszkań.

schedule 19 lipca 2024

Można się wprowadzać do Quorum C

Spółka Resi Capital, należąca do grupy deweloperskiej Cavatina Group, uzyskała pozwolenie na użytkowanie dla 23-piętrowego budynku mieszkalnego Quorum C we Wrocławiu.

schedule 19 lipca 2024

Atal wraca do Ursusa

Atal wprowadził na stołeczny rynek projekt Warszawska 58A w dzielnicy Ursus. Inwestycja to dwa budynki z łącznie około 80 mieszkaniami.

schedule 18 lipca 2024

Cis przy Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Rozpoczęła się budowa osiedla Apartamenty Cis Park w Gdyni. Inwestorem jest NDI Development, a projekt architektoniczny przygotowała pracownia MTA Architekci.

schedule 17 lipca 2024

Ekologiczny Przystanek Ursus

Milestone wprowadza do oferty nową inwestycję mieszkaniową – Przystanek Ursus. Projekt obejmuje 28 dwukondygnacyjnych domów, każdy o powierzchni około 90 mkw.

schedule 16 lipca 2024

Przekazują przy Wyścigach

Apsys Polska zakończył sprzedaż mieszkań w swojej pierwszej inwestycji na rynku mieszkaniowym. Projekt Solea Mieszkania przy Wyścigach zlokalizowany jest na Mokotowie i oferuje lokale od jedno- do sześciopokojowych.

schedule 16 lipca 2024

Neowo w przedsprzedaży

Yareal rozpoczął przedsprzedaż II etapu osiedla Neowo. Inwestycja zlokalizowana jest na Bemowie, obok powstającej stacji metra Chrzanów.

schedule 15 lipca 2024

Collegia buduje nowy akademik w Gdańsku

Grupa Collegia rusza z kolejną inwestycją w Trójmieście. Przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku powstanie kompleks, który będzie łączył funkcje domu studenckiego, hotelu oraz przestrzeni usługowej.

schedule 11 lipca 2024

Ronson pracuje nad ofertą

W I półroczu 2024 roku Ronson Development zakontraktował sprzedaż około 260 lokali i dostarczył około 380 lokali. Firma rozbudowuje ofertę na nadchodzące miesiące. 

schedule 11 lipca 2024

Skanska znowu buduje na Woli

Ruszyła budowa II etapu osiedla NU Warszawa Wola. W ramach tej fazy powstaną dwa budynki: siedmiokondygnacyjny, w którym oprócz mieszkań, znajdzie się także siedem lokali usługowych oraz ośmiokondygnacyjny, pełniący wyłącznie funkcję mieszkalną. 

schedule 11 lipca 2024

Atal zmierza do celu

Grupa Atal w I półroczu 2024 roku wydała klientom 1 215 lokali mieszkalnych i usługowych. W analogicznym okresie roku ubiegłego było to 959 lokali. Tegoroczny plan przekazań wynosi około 2,2 tys. mieszkań.

schedule 10 lipca 2024

No To Naramowice

Duda Development i grupa Verbicon zrealizują poznańskie osiedle No To Naramowice. W ramach inwestycji powstaną 93 mieszkania o metrażach od 30 do 99 mkw.

schedule 10 lipca 2024

Heimstaden ma coraz więcej najemców

W II kwartale 2024 roku zespół Heimstaden podpisał ponad 500 umów najmu instytucjonalnego mieszkań, co jest rekordowym wynikiem w historii firmy. Do portfolio spółki dołączyła inwestycja przy ul. Myśliwskiej w Krakowie.

Wydanie 7 (290) lipiec 2024

Ostatnie komentarze

Kategorie