EN

Polska Develia podnosi sobie poprzeczkę

Rynek mieszkaniowy
Develia zaktualizowała cele na 2023 rok, zwiększając docelowy poziom sprzedaży mieszkań do 2,5-2,6 tys. lokali, co oznacza wzrost o 60-70 proc. wobec oczekiwań z początku roku. W I półroczu 2023 roku przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 419,2 mln zł, czyli 250 proc. więcej niż w I połowie zeszłego roku.

Zysk netto grupy wyniósł 79,5 mln zł wobec 15,1 mln zł zysku netto w I półroczu 2022 roku, co oznacza wzrost o 426 proc.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku deweloper sprzedał około 1,2 tys. lokali, o 23 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Przekazał też 666 lokali wobec 206 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 223 proc. W I półroczu Develia wprowadziła do sprzedaży około 1,7 tys. lokali w inwestycjach, których budowy zostały rozpoczęte.

Na koniec czerwca tego roku Develia posiadała 747,4 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych wobec 481,6 mln zł na koniec 2022 roku.

W I półroczu osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki, odnotowując znaczące wzrosty w porównaniu do ubiegłego roku. Podobnie jak w 2022 roku kumulację przekazań planujemy na koniec roku, co wynika z harmonogramu realizowanych inwestycji i będzie miało pozytywny wpływ na wyniki za IV kwartał. Ostatnie miesiące wskazują na kontynuację pozytywnego trendu w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. Aktualnie na rynku obserwujemy przewagę popytu nad podażą. Dzięki przejęciu Nexity jesteśmy w stanie lepiej na to większe zapotrzebowanie odpowiedzieć, dlatego istotnie zwiększyliśmy nasze cele na ten rok. Dążymy do tego, aby sprzedać 2,5-2,6 tys. lokali, czyli 60-70 proc. więcej niż zakładaliśmy w lutym. Zwiększamy też potencjał sprzedażowy grupy poprzez systematyczne poszerzanie banku ziemi – w najbliższych miesiącach planujemy zrealizować kolejne zakupy gruntów – zapowiada Andrzej Oślizło, prezes Develii.

W czerwcu tego roku Develia podpisała przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 100 proc. udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej. Transakcja za 100 mln euro została sfinalizowana w lipcu. Na dzień zakupu Nexity posiadała w Polsce około 1,4 tys. lokali na różnych etapach budowy oraz bank ziemi na poziomie około 2,1 tys. lokali. Inwestycje firmy są zlokalizowane w Warszawie (około 66 proc. lokali), Krakowie (25 proc.) i Poznaniu (9 proc.). Ponadto Nexity zawarło umowy przedwstępne nabycia gruntów umożliwiających realizację kolejnych około 2,3 tys. mieszkań. Po przejęciu spółek Nexity bank gruntów Develii wynosi około 10 tys. lokali, a w realizacji jest około 5,7 tys. lokali.

Spółka dąży do przekazania 2,5-2,6 tys. mieszkań, wobec poprzed-niego celu 1,9-2 tys., czyli o około 30 proc. więcej. Celem Develii jest także wprowadzenie do oferty i rozpoczęcie budowy 2,7-2,9 tys. lokali, wobec zakładanych wcześniej 1850-2050 mieszkań, co oznacza wzrost o około 45 proc. Aktualizacja celów jest wynikiem poprawy sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz przejęcia przez Develię polskich spółek Nexity.

Develia w I półroczu 2023 r. z sukcesem kontynuowała realizację strategii dezinwestycji nieruchomości komercyjnych. W kwietniu 2023 roku spółka sfinalizowała sprzedaż biurowca Wola Retro w Warszawie. Kupującym jest spółka WR Office należąca do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Adventum Group. Cena sprzedaży wyniosła 69,3 mln euro.

Develia kontynuuje negocjacje dotyczące sprzedaży Arkad Wrocławskich. Celem spółki jest podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży tego budynku do końca grudnia br. W marcu 2023 r. zarząd Arkad Wrocławskich podjął decyzję o zamknięciu centrum handlowego Arka-dy Wrocławskie. Wpływ na nią miał brak rentowności obiektu spowodowany m.in. trudną sy-tuacją rynkową wywołaną pandemią COVID-19, wzrostem kosztów energii elektrycznej oraz wysoką inflacją. Szacunkowo działalność operacyjna centrum handlowego zostanie zakoń-czona w pierwszej połowie 2024 r.

Wyniki finansowe
Dane finansowe (tys. zł) 1H2023 1H2022 Zmiana
Przychody 419 197 119 823 249,85%
Zysk brutto ze sprzedaży 150 851 39 095 285,86%
Zysk brutto ze sprzedaży segment deweloperski 140 397 24 869 464,55%
Zysk brutto ze sprzedaży segment komercyjny 9 343 14 196 -34,19%
EBITDA 84 623 24 530 244,98%
EBITDA bez przeszacowań nieruchomości 107 039 2 808 37119,30%
Zysk netto 79 526 15 114 426,18%
Skorygowany zysk netto* 95 007 5 823 1531,32%
ROE 6,0% 1,2% +4,8pp
(*) – skorygowany zysk netto, liczony według wzoru: skorygowany zysk netto = zysk netto – zysk/(strata) z nieruchomości inwestycyjnych – przychody/koszty finansowe z tytułu wycen zobowiązań finansowych w EUR – podatek odroczony utworzony od korygowanych pozycji
Przychody grupy za I półrocze 2023 r. wyniosły 419,2 mln zł wobec 119,8 mln zł rok wcze-śniej. Zysk netto grupy wyniósł 79,5 mln zł wobec 15,1 mln zł w analogicznym okresie po-przedniego roku.
Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej za pierwsze sześć miesięcy 2023 r. wyniósł 140,4 mln zł przy przychodach 398,8 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniósł 9,3 mln zł przy przychodach 19,3 mln zł.
W czerwcu br. akcjonariusze Develii zdecydowali, że spółka wypłaci dywidendę za 2022 r. w wysokości 179 mln zł, czyli 0,4 zł na akcję. Pierwsza transza dywidendy została wypłacona 21 lipca (107,4 mln zł), druga trafi do akcjonariuszy 13 października (71,6 mln zł). Kwota 117,7 mln zł z zysku za 2022 r. została przeznaczona na kapitał zapasowy.

- Dzięki bardzo dobrej sytuacji płynnościowej Develii na koniec I półrocza byliśmy przygoto-wani na wykorzystanie szans rynkowych i przejęcie polskich spółek Nexity. Pozwala nam ona także na elastyczne rozpoczynanie nowych inwestycji i zwiększanie skali działalności zgodnie z aktualnymi celami zarządu - mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii.
Na koniec czerwca 2023 r. Develia posiadała 747,4 mln zł gotówki i krótkoterminowych ak-tywów finansowych wobec 481,6 mln zł na dzień 31 grudnia 2022 r. Na koniec I półrocza 2023 r. zobowiązania finansowe wyniosły 531,1 mln zł w porównaniu z 583,9 mln zł na koniec 2022 r.
O DEVELII
Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje we Wrocławiu, w War-szawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach. Od 2007 r. Develia (wówczas LC Corp) jest spółką notowaną na giełdzie w Warszawie. Develia zrealizowała 45 osiedli, składających się w sumie ze 129 etapów inwestycyjnych – to blisko 17 tys. mieszkań o powierzchni ponad 924 tys. m kw. W 2022 r. Develia wypracowała 1067,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i 231,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto. W lipcu 2023 r. Develia nabyła 100% udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej, które przekazały dotychczas 12 projektów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, składających się z 28 etapów inwestycyjnych, w których powstało ponad 3500 mieszkań.

Ostatnie nowości

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Karuzela i Mitiska REIM mają plany

schedule 08 grudnia 2023
Opr./edited by MR

Karuzela Holding razem z belgijskim partnerem Mitiska REIM planuje w latach 2024/25 otwarcie sześciu kolejnych wspólnych inwestycji. Dzięki nowym projektom wspólne portfolio wzrośnie do 160 tys. mkw. powierzchni handlowej.

Materiał partnera

Polska Lepsza jakość sprzątania to większa satysfakcja pracowników

schedule 05 grudnia 2023
Eurobuild CEE

Nowe badanie pokazuje jak czyste, dobrze funkcjonujące miejsce pracy wpływa na satysfakcję pracowników

Rynek mieszkaniowy

Polska Można się wprowadzać do Korkowni

schedule 08 grudnia 2023
Opr./edited by MR

Archicom przekazuje klucze do nowego budynku Browarów Wrocławskich. W Korkowni, znajdującej się w sąsiedztwie nadrzecznego bulwaru, przygotowano około 190 mieszkań.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Razy trzy w outlecie

schedule 08 grudnia 2023
Opr./edited by BL

W Outlecie Lublin otwarto sklepy marek Bytom, Wólczanka i Vistula. Nowe sklepy oferujące artykuły w obniżonych cenach łącznie zajmują powierzchnię 430 mkw.

ESG

Polska EPP dla ESG

schedule 08 grudnia 2023
Opr./edited by BL

EPP w ramach strategii ESG kontynuuje swoje działania na rzecz lokalnych społeczności żyjących w sąsiedztwie nieruchomości zarządzanych przez firmę. W roku finansowym 2022/2023 pracownicy EPP zrealizowali łącznie 199 projektów.

Rynek mieszkaniowy

Polska Flora w Nowym Centrum Łodzi

schedule 08 grudnia 2023
Opr./edited by MR

Inwestycja Flora Śródmieście uzyskała pozwolenie na budowę. Apartamentowiec domknie pierzeję w Nowym Centrum Łodzi przy skrzyżowaniu ulic Nawrot i Kilińskiego. Inwestorem jest King Cross, a generalnym wykonawcą Budimex.

ESG

Polska Excellent dla Invesco w Łodzi

schedule 08 grudnia 2023
Opr./edited by ANZ

Centrum logistyczne BSH należące do portfolio Invesco Real Estate otrzymało certyfikat BREEAM International In-Use na poziomie Excellent w najnowszym standardzie oceny International Commercial V6.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Większy Sinsay z większą ofertą

schedule 08 grudnia 2023
Opr./edited by MR

W CH Korona we Wrocławiu otworzono nowy, większy salon marki Sinsay. Sklep o powierzchni 1,2 tys. mkw. jest zlokalizowany obok salonu CCC przy wejściu Uniwersyteckim do centrum.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Biżuteria na Bielanach

schedule 08 grudnia 2023
Opr./edited by BL

Do grona najemców dolnośląskiego centrum handlowego Auchan Bielany dołączyła marka Verona Jewellery z salonem o powierzchni prawie 50 mkw.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Stara piekarnia w nowym biurowcu

schedule 08 grudnia 2023
Opr./edited by ANZ

Piekarnia Natura wynajmie niemal 200 mkw. powierzchni na parterze poznańskiego biurowca Nowy Rynek E, zrealizowanego przez firmę Skanska. Otwarcie lokalu zaplanowano na wiosnę 2024 roku.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Otwarcia w Galerii Różanej

schedule 08 grudnia 2023
Opr./edited by BL

W Galerii Różanej w Kutnie otwarto wybudowaną od podstaw restaurację  KFC oraz marki Reserved, House i Cropp, które powiększyły powierzchnie swoich sklepów.

ESG

Polska Dziesiątki megawatów na dachach

schedule 08 grudnia 2023
Opr./edited by ANZ

ČEZ Esco i CTP rozpoczęły strategiczną współpracę w zakresie energii odnawialnej. CTP zamierza w najbliższych latach wyposażyć dachy wybranych parków w elektrownie fotowoltaiczne.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Pierwszy Pitbull w Olsztynie

schedule 08 grudnia 2023
Opr./edited by BL

Marka Pitbull poszerzyła grono najemców z ofertą odzieżową w Galerii Warmińskiej. Sklep zajmuje powierzchnię około 72 mkw. i znajduje się na poziomie +1 olsztyńskiego centrum handlowego.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Hebe liczy do trzech

schedule 08 grudnia 2023
Opr./edited by JC

Sieć drogerii Hebe zadebiutowała w Kwidzynie w woj. pomorskim. Nowe drogerie otwarto też w Piasecznie i Ostródzie.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Polski design według Nobonobo i Miloni

schedule 08 grudnia 2023
Opr./edited by MR

Dwie polskie marki wnętrzarskie, Nobonobo i Miloni otworzyły pierwszy wspólny salon sprzedaży w Warszawie. Showroom przy ul. Dziekońskiego na Mokotowie oferuje klientom dzieła polskiego designu.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Bemowo z drugiej ręki

schedule 08 grudnia 2023
Opr./edited by JC

Do grona najemców warszawskiej Galerii Bemowo dołączył salon Vive Profit. Marka oferuje odzież cyrkularną.

Rynek mieszkaniowy

Polska Rusza sprzedaż w Trójmieście

schedule 08 grudnia 2023
Opr./edited by JC

W gdańskich Kowalach ruszyła sprzedaż I etapu inwestycji mieszkaniowej Apollina. Atal przygotował w jej ramach 60 mieszkań.

Rynek mieszkaniowy

Polska Wiecha przy Parku Szczytnickim

schedule 08 grudnia 2023
Opr./edited by MR

RealCo Property Investment and Development zakończyło prace konstrukcyjne w swojej flagowej wrocławskiej inwestycji. Apartamenty przy Parku Szczytnickim mają być gotowe w IV kwartale 2024 roku.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Wąbrzeźno jest Smart

schedule 08 grudnia 2023
Opr./edited by MR

Smart Park Poland uruchomił kolejną lokalizację – Smart Park Wąbrzeźno w woj. kujawsko-pomorskim. Nowy park handlowy ma prawie 10 tys. mkw. powierzchni najmu.

Eurobuild FM

Polska Natalia Paszkowska i Nicklas Lindberg o nowej szkole budowanej przez Echo Investment

schedule 07 grudnia 2023
Bartosz Lubaszka

Witamy w kolejnym odcinku Eurobuild FM! Natalia Paszkowska z pracowni WWAA Architekci i Nicklas Linberg z Echo Investment opowiadają o niezwykłej inwestycji – pierwszej w Polsce publicznej szkole podstawowej budowanej przez dewelopera na warszawskim Służewcu.

Najnowsze w Rynek mieszkaniowy

schedule 08 grudnia 2023

Można się wprowadzać do Korkowni

Archicom przekazuje klucze do nowego budynku Browarów Wrocławskich. W Korkowni, znajdującej się w sąsiedztwie nadrzecznego bulwaru, przygotowano około 190 mieszkań.

schedule 08 grudnia 2023

Flora w Nowym Centrum Łodzi

Inwestycja Flora Śródmieście uzyskała pozwolenie na budowę. Apartamentowiec domknie pierzeję w Nowym Centrum Łodzi przy skrzyżowaniu ulic Nawrot i Kilińskiego. Inwestorem jest King Cross, a generalnym wykonawcą Budimex.

schedule 08 grudnia 2023

Rusza sprzedaż w Trójmieście

W gdańskich Kowalach ruszyła sprzedaż I etapu inwestycji mieszkaniowej Apollina. Atal przygotował w jej ramach 60 mieszkań.

schedule 08 grudnia 2023

Wiecha przy Parku Szczytnickim

RealCo Property Investment and Development zakończyło prace konstrukcyjne w swojej flagowej wrocławskiej inwestycji. Apartamenty przy Parku Szczytnickim mają być gotowe w IV kwartale 2024 roku.

schedule 07 grudnia 2023

Dowborczyków z generalnym wykonawcą

Okam wybrał firmę FineTech Construction na generalnego wykonawcę dla inwestycji mieszkaniowej, która powstanie przy ul. Dowborczyków  w Łodzi. W planowanym budynku ma powstać ponad 300 mieszkań o powierzchni od 29 do 113 mkw.

schedule 07 grudnia 2023

Koncept gotowy do użytku

Deweloper Inpro otrzymał pozwolenie na użytkowanie kolejnych dwóch budynków w ramach osiedla Koncept w gdańskiej dzielnicy Ujeścisko-Łostowice. W realizacji jest III i ostatni etap tej inwestycji.

schedule 07 grudnia 2023

Oliwska wystartowała

Develia rozpoczyna realizację projektu mieszkaniowego Oliwska Vita na warszawskim Targówku. Inwestycja dostarczy 124 lokale.

schedule 06 grudnia 2023

Więcej mieszkań na Wildzie

Okre Development wybrało generalnego wykonawcę dla swojej nowej inwestycji mieszkaniowej w Poznaniu. Kompleks trzech budynków zlokalizowany będzie na działce między ulicami Dolna i Górna Wilda.

schedule 05 grudnia 2023

Nisza dla seniora

Sektor senior living w Polsce dynamicznie zyskuje na znaczeniu i wykazuje ogromny potencjał wzrostu. Profesjonalne miejsca pobytu dla osób starszych wciąż stanowią jednak niszę na rynku nieruchomości – wskazują eksperci firmy Colliers. 

schedule 05 grudnia 2023

Francuzi budują na Jutrzenki

Bouygues Immobilier Polska zrealizuje w warszawskiej dzielnicy Włochy projekt mieszkaniowy Rêve. Lokale są już w sprzedaży. 

schedule 05 grudnia 2023

Szóstka na Grzegórzeckiej jest gotowa

Develia zakończyła prace budowlane w VI etapie inwestycji Grzegórzecka 77, osiedla mieszkaniowego realizowanego na krakowskich Grzegórzkach. Trwają przygotowania do przekazania kluczy nabywcom. 

schedule 04 grudnia 2023

Elbląg jest w Formie

Grupa Inpro wprowadziła do oferty 68 mieszkań w ramach I etapu osiedla Forma w Elblągu. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na przełom marca i kwietnia 2024 roku.

schedule 04 grudnia 2023

Pozwolenie na Łopuszańską

SGI otrzymało pozwolenie na budowę dwóch kolejnych budynków mieszkalnych przy ul. Łopuszańskiej 47 na warszawskich Włochach.

schedule 01 grudnia 2023

Pięćsetka z plusem na wynajem

W ciągu dwóch lat fiński deweloper YIT wybudował i przekazał funduszowi Nrep ponad pół tysiąca lokali na wynajem w Warszawie. Mieszkania powstały w trzech warszawskich dzielnicach – na Ursynowie, Bemowie i Mokotowie.

schedule 30 listopada 2023

Trzecia inwestycja GH Development w sprzedaży

Wystartowała sprzedaż nowej inwestycji mieszkaniowej belgijskiego dewelopera GH Development. Projekt Orzechowa znajduje się przy ulicy o tej samej nazwie we Włochach w Warszawie.

schedule 30 listopada 2023

Kaliska Park po raz trzeci

Grupa Antczak rozpoczęła sprzedaż III etapu osiedla Kaliska Park w Turku. W dwóch budynkach powstanie łącznie 49 mieszkań.

schedule 30 listopada 2023

Yareal w trybie specustawy na Służewcu

Yareal realizuje swój pierwszy projekt lex deweloper na warszawskim Służewcu. Deweloper rozpoczął przedsprzedaż ponad 200 mieszkań w budynku Mokopolis.

schedule 29 listopada 2023

Zielona Dolina vol. 3

Ruszyła budowa III etapu osiedla Zielona Dolina, inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez TDJ Estate w północnej części Zabrza. W ramach projektu powstaną 172 mieszkania oraz osiem lokali usługowych. Zakończenie prac zaplanowano na maj 2025 roku.

schedule 29 listopada 2023

Atal wybiera Swarzędz

Atal rozpoczął budowę i sprzedaż mieszkań w inwestycji Idea w Swarzędzu. Jest to pierwszy projekt tego dewelopera w tym mieście.

schedule 29 listopada 2023

Develia sprzedaje na Sikorskiego

Develia wprowadza do sprzedaży inwestycję mieszkaniową Sikorskiego Vita. Osiedle powstanie na warszawskim Mokotowie, w pobliżu Dolinki Służewieckiej.

Wydanie 11 (283) listopad 2023

Ostatnie komentarze

Kategorie