EN

Polska Zrównoważone i zeroemisyjne nieruchomości

Zielone budownictwo
Najemcy, inwestorzy i władze miast chętniej niż kiedykolwiek angażują się w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Według globalnego badania firmy JLL ta dekada będzie przełomowa dla dekarbonizacji branży nieruchomości.

Nieruchomości ogółem odpowiadają za aż 40 proc. światowej emisji CO2. Najemcy, inwestorzy i władze miast mają do odegrania ważną rolę w zaspokojeniu światowego popytu na zielone rozwiązania. Jednak przełożenie dobrych intencji na realizację wymaga współpracy wszystkich uczestników rynku oraz innowacyjnego myślenia o projektowaniu budynków.

Zapewnienie ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 C° do 2100 roku jest jednym z głównych tematów trwającego szczytu COP26 w Glasgow – 26. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Nad jego osiągnięciem pracować powinni również przedstawiciele branży budowlanej oraz nieruchomości, odpowiadających za znaczną część emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Budynki generują dwa rodzaje śladu węglowego. Operacyjny ślad węglowy jest związany z ich codzienną eksploatacją. Z kolei wbudowany ślad węglowy wiąże się m.in. z produkcją materiałów i procesami budowlanymi – i to właśnie on odpowiada za około 10 proc. globalnych emisji. Przykładowo, każdego roku ponad 6 mld mkw. obiektów buduje się przy użyciu materiałów o wysokiej zawartości węgla, takich jak szkło, żelazo, stal i beton. Emisję związaną z użytkowaniem można redukować dzięki poprawie efektywności energetycznej i odnawialnym źródłom energii, natomiast kwestia zawartości węgla w materiałach jest dodatkowym wyzwaniem dla branży - tłumaczy Mateusz Polkowski, dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa JLL.

Według szacunków World Green Building Council, do 2050 roku wbudowany ślad węglowy będzie odpowiedzialny za połowę emisji pochodzących z nowych budynków.

Menedżerowie reprezentujący blisko 650 wiodących globalnych najemców i inwestorów, objętych badaniem przez JLL, twierdzą, że ich priorytetem jest tworzenie miejsc zielonych i przyjaznych człowiekowi. Najemcy chcą redukcji emisji dwutlenku węgla i włączają zrównoważony rozwój do swoich modeli biznesowych. 89 proc. z nich twierdzi, że ma on coraz większe znaczenie w ich strategiach biznesowych. Również inwestorzy na rynku nieruchomości wpisują kwestie dekarbonizacji w swoje strategie.

Są dwa główne czynniki, które napędzają ten proces. Po pierwsze, najemcy i inwestorzy wyprzedzają w swoich działaniach decydentów politycznych. Wykazują inicjatywę wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników, klientów i społeczności, a ze strony władz na poziomie międzynarodowym krajowym i lokalnym oczekują partnerstwa i otwartości. Po drugie, odpowiedzialne działanie przynosi korzyści. Badanie JLL wykazało, że 83 proc. najemców nieruchomości i 78 proc. inwestorów uważa, że ryzyko klimatyczne niesie za sobą ryzyko finansowe i biznesowe. Obie te grupy widzą ogromny potencjał zmian prowadzących do zwiększania efektywności operacyjnej i osiągania lepszych wyników finansowych. Jednocześnie niemal wszyscy zdają sobie sprawę z minusów i nieopłacalności braku działania w kierunku zrównoważonej gospodarki.

Warto dodać, że organizacje, które są najdalej w realizacji swoich ambicji środowiskowych, przedkładają długoterminowe cele zrównoważonego rozwoju nad krótkoterminowe kryteria finansowe. Spośród firm objętych badaniem, które były tzw. liderami ESG, 74 proc. ma scentralizowany budżet na wdrażanie inicjatyw związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla.

Raport JLL wskazuje kilka czynników, o których należy pamiętać w drodze do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla. Popyt na zrównoważone budownictwo, takie jak budynki zeroemisyjne, przewyższa podaż.

Liczba dostępnych projektów spełniających odpowiednie kryteria może nie wystarczyć do osiągnięcia ambitnych celów wyznaczonych przez najemców. Dotyczy to zarówno Polski, w której po prostu brakuje tego typu inwestycji, jak i Europy Zachodniej, w której ich liczba jest również bardzo ograniczona. Najwięcej biurowców zeroemisyjnych znajduje się w Belgii, Holandii i Francji. Sporo inwestycji jest obecnie realizowanych w Irlandii. Równolegle, pojawia się szansa na modernizację starszych obiektów, chociaż ich wiek, stopień wyeksploatowania oraz nieodpowiednia infrastruktura miejska stanowią wyzwanie - mówi Mateusz Polkowski.

Firmy mające w swoich portfolio starsze obiekty są świadome trendu: 73 proc. ankietowanych stwierdziło, że do 2025 roku będzie już modernizować swoje aktywa, aby spełnić cele zerowej emisji netto. Dziś jest to 34 proc.

Jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla w całym cyklu życia budynku, to tylko 36 proc. respondentów stwierdziło, że jest ona obecnie w centrum ich uwagi, choć oczekuje się, że do 2025 roku odsetek ten wzrośnie do 71 proc.

W Polsce jest ponad 2 mln mkw. powierzchni biurowej starszej niż 20 lat. Istnieje zatem pilna potrzeba modernizacji istniejących budynków, które powstały z wykorzystaniem starych technologii. Sam proces unowocześniania starszych obiektów powinien przebiegać zgodnie z trendem zrównoważonego i odpowiedzialnego budownictwa – z myślą o podnoszeniu aktualnego standardu życia i komforcie przyszłych użytkowników - dodaje Mateusz Polkowski.

Kluczowa w przejściu do poziomu zerowej emisji jest technologia. Dane są największym katalizatorem ekologicznego postępu, ponieważ zwiększone możliwości w zakresie ich przetwarzania umożliwiają ciągłe doskonalenie procesów i funkcji w budynkach. Jednak większość inwestorów (55 proc.) i najemców (50 proc.) określa swoje obecne możliwości w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych jako „rozwijające się”. Ta luka cyfrowa będzie się jednak zmniejszać przy rosnącym nakładzie inwestycji w technologię. Wynika to z rosnącej zależności biznesu od gromadzenia i przetwarzania danych, napędzanej wymaganiami większej przejrzystości i sprawozdawczości, w tym raportowania niefinansowego ESG.

Chociaż organizacje są aktywne w wyznaczaniu celów klimatycznych, to ich realizacja nie nabrała jeszcze rozpędu. Kluczowym elementem przyspieszenia działań na rzecz dekarbonizacji jest stworzenie ekosystemu partnerów – miast, inwestorów i najemców. Tego zdania, zgodnie z wynikami badania JLL, jest 81 proc. najemców i inwestorów.

Autor badania, firma JLL, w 2020 roku wyznaczyła oparty na badaniach naukowych swój cel redukcji emisji do 2034 roku. Firma zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisji netto w swoich biurach do 2030 roku. Z kolei do 2040 roku. JLL chce osiągnąć ten cel we wszystkich obszarach działalności firmy, w tym w obiektach klientów, którymi zarządza.

Nie ulega wątpliwości, że kwestie ESG (obejmujące czynniki środowiskowe, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny) są ważnym elementem uwzględnianym przy podejmowaniu decyzji w biznesie. Coraz więcej firm nie tylko chce wynajmować powierzchnie czy inwestować w zrównoważone budynki – dzisiaj korporacje chcą budować swoje relacje i współpracę jedynie z podmiotami aktywnie realizującymi swoje strategie ESG. Jednocześnie wzrasta świadomość faktu, że zrównoważony rozwój może być katalizatorem długoterminowego wzrostu dla całego sektora nieruchomości - przyznaje Mateusz Bonca, dyrektor zarządzający JLL w Polsce.

Branża nieruchomości dostosowuje się do tych trendów i wyzwań rynkowych, czego przykładem może być np. współpraca JLL z Robyg, obejmująca opracowanie kompleksowej strategii ESG dla Grupy.

Wiele miast proponuje zachęty finansowe, takie jak ulgi podatkowe, dotacje, zwolnienia z opłat i obniżki kredytów na modernizację starszych budynków i zapewnienie bardziej zrównoważonego budownictwa. Równocześnie władze coraz częściej badają także inne możliwości, w tym szybsze wydawanie pozwoleń na budowę dla obiektów, które spełniają kryteria zielonej oceny (jak np. w Seattle) oraz promowanie dobrowolnych systemów certyfikacji zrównoważonego rozwoju.

Podczas gdy niektóre miasta, takie jak Nowy Jork, Los Angeles, Paryż, Sydney i Melbourne w sposób zauważalny podejmują działania, inne pozostają w tyle. W rzeczywistości 69 proc. liderów ankietowanych przez JLL uważa, że brak zachęt ze strony władz miejskich stanowi istotną barierę w realizacji ambicji związanych ze zrównoważonym rozwojem. W Polsce również miasta w swoje strategie wpisują coraz częściej cele zrównoważonego rozwoju, niektóre przyjęły już zobowiązania do osiągnięcia neutralności klimatycznej – Kraków na przykład do 2030 roku.

Faktyczne przełożenie zamiarów na działania dla wielu jednostek samorządowych jest wciąż na wczesnym etapie przygotowania. Jednym z wyzwań dla skutecznego partnerstwa pomiędzy miastami a sektorem prywatnym jest brak ustalonych najlepszych praktyk. Warto, aby samorządy postrzegały sektor nieruchomości jak partnerów w kształtowaniu bardziej zrównoważonych miast, podczas gdy branża mogłaby w większym stopniu dzielić się swoją wiedzą. Najbliższe lata będą miały decydujące znaczenie dla przeprowadzenia ogromnych zmian, niezbędnych do stworzenia podstaw dla niskoemisyjnej przyszłości. A to wymaga pracy zespołowej - dodaje Mateusz Bonca.

Ostatnie nowości

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Elastycznie w Krakowie

schedule 27 lutego 2024
Opr./edited by MR

Na koniec IV kwartału 2023 roku na rynku krakowskim funkcjonowało ponad 51 tys. mkw. elastycznych powierzchni biurowych, oferujących łącznie około 7,3 tys. stanowisk pracy — podają w swoim raporcie eksperci BNM Real Estate Advisory.

Eurobuild FM

Polska Joanna Mroczek o drugim życiu budynków

schedule 27 lutego 2024
Magda Rachwald

Jak sprawić, żeby starsze nieruchomości nie traciły na wartości i odpowiadały na potrzeby najemców, a przy okazji wpasowały się w idee ESG – na te i inne pytania w kolejnym odcinku Eurobuild FM odpowiada Joanna Mroczek, szefowa działu doradztwa strategicznego CBRE.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Podwyżki w centrach handlowych

schedule 27 lutego 2024
Opr./edited by MR

Budżety service charge obiektów handlowych w latach 2019-2024 wzrosły średnio o 45 proc. – wynika z analizy agencji Cushman & Wakefield.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Wynajęli w Świdniku

schedule 27 lutego 2024
Opr./edited by MR

Panattoni oddaje do użytku Panattoni Park Lublin IV w Świdniku. Kolejny projekt dewelopera na Lubelszczyźnie ma już czterech najemców z różnych branż: automotive, produkcji suplementów, FMCG i papierniczej (wytwarzanie opakowań).

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Wmurowali w Pionkach

schedule 27 lutego 2024
Opr./edited by JC

Wmurowano kamień węgielny pod budowę M Parku Pionki. W kompleksie, który zajmie powierzchnię niemal 9,3 tys. mkw., siedzibę znalazło 14 najemców.

Rynek mieszkaniowy

Polska Bouygues z trzema nowymi projektami

schedule 27 lutego 2024
Opr./edited by MR

Bouygues Immobilier Polska wprowadza do sprzedaży nowe mieszkania w Warszawie. Łącznie do końca I kwartału firma wystartuje ze sprzedażą trzech inwestycji na terenie stolicy - dwóch na Chrzanowie i jednej w dzielnicy Włochy.

Rynek mieszkaniowy

Rumunia Z widokiem na jezioro w Bukareszcie

schedule 27 lutego 2024
Opr./edited by MR

Firma Kész przygotowuje się do realizacji projektu mieszkaniowego Corallis, zlokalizowanego w północnej części Bukaresztu, przy ul. Coralilor. Budowa zgodnie z planami ma się rozpocząć w I połowie 2024 roku.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Zostają w Lumenie

schedule 27 lutego 2024
Opr./edited by ANZ

Orbis i Accor Services Poland podpisały kolejne umowy najmu w warszawskim biurowcu Lumen. Firmy przedłużyły umowy łącznie na blisko 2,5 tys. mkw. powierzchni.

Technologie

Polska CBRE włącza apkę

schedule 27 lutego 2024
Opr./edited by JC

CBRE wprowadza pierwszą kompleksową aplikację internetową DigitalRFP, służącą do obsługi procesu składania zapytań ofertowych. Nowe narzędzie usprawnia m.in. wysyłanie wielu rund zapytań ofertowych, zapewnia szybką analizę danych, tworzenie raportów oraz możliwość współpracy z SI.

Rynek mieszkaniowy

Polska PRS na Żoliborzu

schedule 27 lutego 2024
Opr./edited by JC

Przy ul. Słowackiego 12 w Warszawie do użytku zostanie oddana inwestycja PRS, która zaoferuje 50 mieszkań jedno- i dwupokojowych. Pierwsi najemcy mają wprowadzić się jeszcze w lutym.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska MLP Łódź ma nowego najemcę

schedule 27 lutego 2024
Opr./edited by ANZ

Bohnenkamp, dostawca opon i kół do zastosowań profesjonalnych, dołączy do grona najemców parku logistycznego MLP Łódź. Firma zajmie ponad 6 tys. mkw. powierzchni.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska B4B ma kolejne umowy

schedule 26 lutego 2024
Opr./edited by ANZ

Podpisano dwie nowe umowy dotyczące najmu przestrzeni biurowych w kompleksie Bonarka for Business w Krakowie. Łącznie wynajęte zostało 825 mkw. powierzchni.

ESG

Polska Złoto dla Puro

schedule 26 lutego 2024
Opr./edited by MR

Siedem budynków sieci Puro Hotels, uzyskało certyfikaty LEED v4.1 Operation and Maintenance na poziomie Gold. Certyfikacja wszystkich obiektów została przeprowadzona we współpracy z firmą doradczą JWA.

Hotele

Polska Rosną wskaźniki efektywności

schedule 26 lutego 2024
Opr./edited by ANZ

Eksperci firmy Cushman & Wakefield spodziewają się zwiększenia aktywności transakcyjnej inwestorów na rynku hotelowym w Polsce w 2024 roku. Warszawski rynek hotelowy jest liderem ożywienia w 2023 roku wśród sześciu stolic Europy Środkowo-Wschodniej.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Europa Transakcje coraz dłuższe

schedule 26 lutego 2024
Opr./edited by JC

Firma Drooms, dostawca pokoi danych, opublikował swój coroczny Real Estate Transaction Barometer. Europejscy eksperci ds. rynku nieruchomości wypowiedzieli się w badaniu na temat prognoz rynkowych i własnych planów inwestycyjnych na 2024 rok.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Czechy Spodziewany powrót równowagi cenowej 

schedule 26 lutego 2024
Opr./edited by ANZ

Jak wynika z analizy firmy Colliers wolumen inwestycji w regionie CEE-6 spadł o około 52 proc. do 5,1 mld euro w 2023 roku, osiągając najniższy poziom od dziesięciu lat. Kapitał czeski utrzymuje jednak najsilniejszą pozycję w regionie.

Rynek mieszkaniowy

Polska Zielone światło dla Riverview II

schedule 26 lutego 2024
Opr./edited by JC

Pomorski wojewódzki konserwator zabytków zatwierdził rozwiązania projektowe dla budowy osiedla Riverview II w Gdańsku. Inwestycja Vastinta zlokalizowana jest nad Motławą, w sąsiedztwie Wyspy Spichrzów.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Renegocjacja na osłodę

schedule 26 lutego 2024
Opr./edited by JC

Firma Agart-Pro przedłużyła umowę najmu w podwrocławskim obiekcie Eurologis Centrum Logistyczne. Najemca zajmuje w obiekcie prawie 1,8 tys. mkw. powierzchni magazynowo-biurowej.

ESG

Europa Spójnie o zrównoważonym rozwoju

schedule 26 lutego 2024
Opr./edited by MR

Firma Arup wraz ze Światową Radą Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) stworzyła raport, w którym nawołuje do opracowania spójnej polityki i konkretnych definicji budynku o zerowej emisyjności.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska W Topolach wyprodukują więcej łóżek

schedule 26 lutego 2024
Opr./edited by MR

Fabryka Fey w Topolach w woj. pomorskim powiększy się o halę produkcyjną i biurowiec. Dzięki rozbudowie, którą jako generalny wykonawca realizuje WPIP Construction, powierzchnia kompleksu wzrośnie z 13,5 do 18 tys. mkw.

Najnowsze w Zielone budownictwo

schedule 10 maja 2023

KGAL inwestuje w zieloną energię

Niemiecka firma zarządzająca aktywami KGAL Investment Management utworzy dla swojego funduszu inwestycyjnego KGAL ESPF 5 spółkę joint venture do budowy czterech parków słonecznych i wiatrowych z polskim deweloperem Lasuno.

schedule 18 kwietnia 2023

CTP ma rekord 

Nowo wybudowany magazyn, który powiększył CTPark Prague West, otrzymał certyfikat najbardziej przyjaznego środowisku budynku przemysłowego w Czechach według standardów BREEAM New Construction, z rekordowym wynikiem 92,1 proc. Budynek jest siedzibą firmy Rhenus Logistics.

schedule 07 kwietnia 2023

Excellent na Strzegomskiej

Pierwszy budynek zrealizowany w ramach wrocławskiego projektu Nowa Strzegomska uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Docelowo przy ul. Strzegomskiej ma powstać pięć biurowców o powierzchni 10-15 tys. mkw. każdy. 

schedule 22 marca 2023

Platynowy P180

Zużycie energii mniejsze o niemal 48 proc., prawie 4 mln l wody zaoszczędzonej w ciągu roku i emisja CO2 zredukowana o ponad 3,9 tys. ton – takie oszczędności generuje warszawski biurowiec P180, zrealizowany przez Skanskę w Warszawie przy metrze Wilanowska. Inwestycja otrzymała właśnie certyfikat LEED Core & Shell na platynowym poziomie.

schedule 16 marca 2023

Hampton by Hilton jest Excellent

Hotel Hampton by Hilton w łódzkim kompleksie Hi Piotrkowska otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Uzyskana ocena ma status In-Use, a zatem w pełni potwierdza poziom odpowiedzialności ekologicznej obiektu określony w projekcie i wstępnych prognozach.

schedule 07 marca 2023

Accolade lubi Szczecin

Accolade zdobył certyfikat BREEAM na najwyższym poziomie - Outstanding dla parku Szczecin III przy ul. Kniewskiej. Jest to pierwsza tak wysoko certyfikowana powierzchnia magazynowa w Polsce. Firma otwiera ponadto biuro regionalne w Szczecinie.

schedule 03 marca 2023

Pierwsze duże centrum handlowe z certyfikatem Carbon Net Zero

Kompleks handlowo rozrywkowy Docks Bruxsel otrzymał świadectwo neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla od firmy CO2logic/South Pole. Jest to pierwsze duże centrum handlowe w Europie, które uzyskało ten certyfikat.

schedule 28 lutego 2023

Yareal buduje Zielony Dom

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przyznało precertyfikat Zielony Dom dla inwestycji mieszkaniowej Odea Park w Gdańsku, realizowanej przez Yareal Polska.

schedule 23 lutego 2023

Nowy certyfikat dla planety

Na rynku pojawił się nowy polski ekocertyfikat. Został on opracowany przez poznański Ośrodek Badań i Rozwoju „Save The Planet”. Planet Friendly to system certyfikacji budynków oraz przestrzeni oceniający je m.in. pod kątem energooszczędności, zrównoważonego rozwoju oraz well-beingu. Uzyskały go już pierwsze inwestycje, a kolejne są poddawane procesowi certyfikacji.

schedule 23 lutego 2023

Wybitnie w Szczecinie

Panattoni otrzymał ocenę Outstanding w systemie BREEAM International New Construction dla Panattoni Park Szczecin III (hala A i B). To pierwszy tak wysoki poziom certyfikacji na rynku nieruchomości przemysłowych w Polsce dla nowo wybudowanej inwestycji.

schedule 23 lutego 2023

Bemosphere rusza po BREEAM

Spółka Nexity Polska rozpoczęła realizację dwóch budynków, które ubiegają się o certyfikat BREEAM. Ocenę w międzynarodowym standardzie przejdą budynki City i Central w warszawskiej inwestycji Bemosphere.

schedule 15 lutego 2023

Fotowoltaika w kopalni Jaźwica

ML System zbuduje farmę fotowoltaiczną o mocy do 3 MW w kopalni Jaźwica. Wartość kontraktu z firmą Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria zależna jest od ostatecznie zrealizowanego wariantu inwestycji - wyniesie od 13,5 do 16,1 mln zł brutto. 

schedule 08 lutego 2023

.Ktw II jest Excellent

Biurowiec .Ktw II, zrealizowany przez TDJ Estate, uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Dokument stanowi końcową ocenę oddziaływania budynku na środowisko. Budynek osiągnął wynik 80,6 proc.

schedule 31 stycznia 2023

Ku zrównoważonej przyszłości 

W 2022 roku Globalworth uzyskał dla swojego rumuńskiego portfolio 47 różnych certyfikatów dotyczących kwestii ESG . Znalazły się wśród nich akredytacje LEED, BREEM, WELL Health & Safety oraz Access4you. 

schedule 31 stycznia 2023

Liczy się ESG i ekonomia

Trzy czwarte najemców wymienia ESG wśród pięciu najważniejszych czynników wyboru nieruchomości – wynika z badania CBRE. Na drugim miejscu znalazła się wydajność ekonomiczna obiektu, którą wśród pięciu najważniejszych cech wskazało 67 proc. najemców.

schedule 25 stycznia 2023

Zerowa emisja w Cementowni Kujawy

Cementownia Kujawy stanie się pierwszą w Polsce zeroemisyjną cementownią. Lafarge w Polsce właśnie podpisał umowę na projekt “Kujawy Go4ECOPlanet”, dzięki któremu powstanie instalacja wychwytująca 100 proc. emisji dwutlenku węgla z produkcji klinkieru.

schedule 20 stycznia 2023

PLGBC podsumowuje rok

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przedstawiło Raport Roczny z działalności w 2022 roku. Organizacja rozwinęła aktywności i udział w projektach, poszerzyła grono członków. Zrównoważone budownictwo staje się rozwiązaniem dla zmian klimatu i poprawy zdrowia oraz jakości życia.

schedule 16 stycznia 2023

Ruszyły pierwsze stacje PureCity

Operator zielonej sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych PureCity, będących jednocześnie nośnikami cyfrowej reklamy zewnętrznej, uruchomił pierwsze dwie elektrostacje. Odwiedzający centrum handlowe Marywilska 44 mogą już korzystać z czterech punktów ładowania.

schedule 10 stycznia 2023

Etele Plaza ma się bardzo dobrze

Etele Plaza w Budapeszcie uzyskała certyfikat BREEAM na poziomie Very Good. Zrealizowane przez Futureal centrum handlowe zostało otwarte pod koniec 2021 roku.

schedule 09 stycznia 2023

Prologis chce być neutralny

Prologis zobowiązał się w raporcie ESG 2021-2022 do osiągnięcia zerowej emisyjności netto do 2040 roku. Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu 1 GW mocy wytwórczych instalacji fotowoltaicznych wspomaganych magazynami energii, masowemu wdrożeniu budownictwa neutralnego węglowo do 2025 roku oraz osiągnięciu zerowej emisyjności netto z działalności operacyjnej do roku 2030.

Wydanie 1 (285) styczeń 2024

Ostatnie komentarze

Kategorie