EN

Polska Zrównoważone i zeroemisyjne nieruchomości

Zielone budownictwo
Najemcy, inwestorzy i władze miast chętniej niż kiedykolwiek angażują się w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Według globalnego badania firmy JLL ta dekada będzie przełomowa dla dekarbonizacji branży nieruchomości.

Nieruchomości ogółem odpowiadają za aż 40 proc. światowej emisji CO2. Najemcy, inwestorzy i władze miast mają do odegrania ważną rolę w zaspokojeniu światowego popytu na zielone rozwiązania. Jednak przełożenie dobrych intencji na realizację wymaga współpracy wszystkich uczestników rynku oraz innowacyjnego myślenia o projektowaniu budynków.

Zapewnienie ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 C° do 2100 roku jest jednym z głównych tematów trwającego szczytu COP26 w Glasgow – 26. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Nad jego osiągnięciem pracować powinni również przedstawiciele branży budowlanej oraz nieruchomości, odpowiadających za znaczną część emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Budynki generują dwa rodzaje śladu węglowego. Operacyjny ślad węglowy jest związany z ich codzienną eksploatacją. Z kolei wbudowany ślad węglowy wiąże się m.in. z produkcją materiałów i procesami budowlanymi – i to właśnie on odpowiada za około 10 proc. globalnych emisji. Przykładowo, każdego roku ponad 6 mld mkw. obiektów buduje się przy użyciu materiałów o wysokiej zawartości węgla, takich jak szkło, żelazo, stal i beton. Emisję związaną z użytkowaniem można redukować dzięki poprawie efektywności energetycznej i odnawialnym źródłom energii, natomiast kwestia zawartości węgla w materiałach jest dodatkowym wyzwaniem dla branży - tłumaczy Mateusz Polkowski, dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa JLL.

Według szacunków World Green Building Council, do 2050 roku wbudowany ślad węglowy będzie odpowiedzialny za połowę emisji pochodzących z nowych budynków.

Menedżerowie reprezentujący blisko 650 wiodących globalnych najemców i inwestorów, objętych badaniem przez JLL, twierdzą, że ich priorytetem jest tworzenie miejsc zielonych i przyjaznych człowiekowi. Najemcy chcą redukcji emisji dwutlenku węgla i włączają zrównoważony rozwój do swoich modeli biznesowych. 89 proc. z nich twierdzi, że ma on coraz większe znaczenie w ich strategiach biznesowych. Również inwestorzy na rynku nieruchomości wpisują kwestie dekarbonizacji w swoje strategie.

Są dwa główne czynniki, które napędzają ten proces. Po pierwsze, najemcy i inwestorzy wyprzedzają w swoich działaniach decydentów politycznych. Wykazują inicjatywę wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników, klientów i społeczności, a ze strony władz na poziomie międzynarodowym krajowym i lokalnym oczekują partnerstwa i otwartości. Po drugie, odpowiedzialne działanie przynosi korzyści. Badanie JLL wykazało, że 83 proc. najemców nieruchomości i 78 proc. inwestorów uważa, że ryzyko klimatyczne niesie za sobą ryzyko finansowe i biznesowe. Obie te grupy widzą ogromny potencjał zmian prowadzących do zwiększania efektywności operacyjnej i osiągania lepszych wyników finansowych. Jednocześnie niemal wszyscy zdają sobie sprawę z minusów i nieopłacalności braku działania w kierunku zrównoważonej gospodarki.

Warto dodać, że organizacje, które są najdalej w realizacji swoich ambicji środowiskowych, przedkładają długoterminowe cele zrównoważonego rozwoju nad krótkoterminowe kryteria finansowe. Spośród firm objętych badaniem, które były tzw. liderami ESG, 74 proc. ma scentralizowany budżet na wdrażanie inicjatyw związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla.

Raport JLL wskazuje kilka czynników, o których należy pamiętać w drodze do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla. Popyt na zrównoważone budownictwo, takie jak budynki zeroemisyjne, przewyższa podaż.

Liczba dostępnych projektów spełniających odpowiednie kryteria może nie wystarczyć do osiągnięcia ambitnych celów wyznaczonych przez najemców. Dotyczy to zarówno Polski, w której po prostu brakuje tego typu inwestycji, jak i Europy Zachodniej, w której ich liczba jest również bardzo ograniczona. Najwięcej biurowców zeroemisyjnych znajduje się w Belgii, Holandii i Francji. Sporo inwestycji jest obecnie realizowanych w Irlandii. Równolegle, pojawia się szansa na modernizację starszych obiektów, chociaż ich wiek, stopień wyeksploatowania oraz nieodpowiednia infrastruktura miejska stanowią wyzwanie - mówi Mateusz Polkowski.

Firmy mające w swoich portfolio starsze obiekty są świadome trendu: 73 proc. ankietowanych stwierdziło, że do 2025 roku będzie już modernizować swoje aktywa, aby spełnić cele zerowej emisji netto. Dziś jest to 34 proc.

Jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla w całym cyklu życia budynku, to tylko 36 proc. respondentów stwierdziło, że jest ona obecnie w centrum ich uwagi, choć oczekuje się, że do 2025 roku odsetek ten wzrośnie do 71 proc.

W Polsce jest ponad 2 mln mkw. powierzchni biurowej starszej niż 20 lat. Istnieje zatem pilna potrzeba modernizacji istniejących budynków, które powstały z wykorzystaniem starych technologii. Sam proces unowocześniania starszych obiektów powinien przebiegać zgodnie z trendem zrównoważonego i odpowiedzialnego budownictwa – z myślą o podnoszeniu aktualnego standardu życia i komforcie przyszłych użytkowników - dodaje Mateusz Polkowski.

Kluczowa w przejściu do poziomu zerowej emisji jest technologia. Dane są największym katalizatorem ekologicznego postępu, ponieważ zwiększone możliwości w zakresie ich przetwarzania umożliwiają ciągłe doskonalenie procesów i funkcji w budynkach. Jednak większość inwestorów (55 proc.) i najemców (50 proc.) określa swoje obecne możliwości w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych jako „rozwijające się”. Ta luka cyfrowa będzie się jednak zmniejszać przy rosnącym nakładzie inwestycji w technologię. Wynika to z rosnącej zależności biznesu od gromadzenia i przetwarzania danych, napędzanej wymaganiami większej przejrzystości i sprawozdawczości, w tym raportowania niefinansowego ESG.

Chociaż organizacje są aktywne w wyznaczaniu celów klimatycznych, to ich realizacja nie nabrała jeszcze rozpędu. Kluczowym elementem przyspieszenia działań na rzecz dekarbonizacji jest stworzenie ekosystemu partnerów – miast, inwestorów i najemców. Tego zdania, zgodnie z wynikami badania JLL, jest 81 proc. najemców i inwestorów.

Autor badania, firma JLL, w 2020 roku wyznaczyła oparty na badaniach naukowych swój cel redukcji emisji do 2034 roku. Firma zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisji netto w swoich biurach do 2030 roku. Z kolei do 2040 roku. JLL chce osiągnąć ten cel we wszystkich obszarach działalności firmy, w tym w obiektach klientów, którymi zarządza.

Nie ulega wątpliwości, że kwestie ESG (obejmujące czynniki środowiskowe, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny) są ważnym elementem uwzględnianym przy podejmowaniu decyzji w biznesie. Coraz więcej firm nie tylko chce wynajmować powierzchnie czy inwestować w zrównoważone budynki – dzisiaj korporacje chcą budować swoje relacje i współpracę jedynie z podmiotami aktywnie realizującymi swoje strategie ESG. Jednocześnie wzrasta świadomość faktu, że zrównoważony rozwój może być katalizatorem długoterminowego wzrostu dla całego sektora nieruchomości - przyznaje Mateusz Bonca, dyrektor zarządzający JLL w Polsce.

Branża nieruchomości dostosowuje się do tych trendów i wyzwań rynkowych, czego przykładem może być np. współpraca JLL z Robyg, obejmująca opracowanie kompleksowej strategii ESG dla Grupy.

Wiele miast proponuje zachęty finansowe, takie jak ulgi podatkowe, dotacje, zwolnienia z opłat i obniżki kredytów na modernizację starszych budynków i zapewnienie bardziej zrównoważonego budownictwa. Równocześnie władze coraz częściej badają także inne możliwości, w tym szybsze wydawanie pozwoleń na budowę dla obiektów, które spełniają kryteria zielonej oceny (jak np. w Seattle) oraz promowanie dobrowolnych systemów certyfikacji zrównoważonego rozwoju.

Podczas gdy niektóre miasta, takie jak Nowy Jork, Los Angeles, Paryż, Sydney i Melbourne w sposób zauważalny podejmują działania, inne pozostają w tyle. W rzeczywistości 69 proc. liderów ankietowanych przez JLL uważa, że brak zachęt ze strony władz miejskich stanowi istotną barierę w realizacji ambicji związanych ze zrównoważonym rozwojem. W Polsce również miasta w swoje strategie wpisują coraz częściej cele zrównoważonego rozwoju, niektóre przyjęły już zobowiązania do osiągnięcia neutralności klimatycznej – Kraków na przykład do 2030 roku.

Faktyczne przełożenie zamiarów na działania dla wielu jednostek samorządowych jest wciąż na wczesnym etapie przygotowania. Jednym z wyzwań dla skutecznego partnerstwa pomiędzy miastami a sektorem prywatnym jest brak ustalonych najlepszych praktyk. Warto, aby samorządy postrzegały sektor nieruchomości jak partnerów w kształtowaniu bardziej zrównoważonych miast, podczas gdy branża mogłaby w większym stopniu dzielić się swoją wiedzą. Najbliższe lata będą miały decydujące znaczenie dla przeprowadzenia ogromnych zmian, niezbędnych do stworzenia podstaw dla niskoemisyjnej przyszłości. A to wymaga pracy zespołowej - dodaje Mateusz Bonca.

Ostatnie nowości

Hotele

Niemcy Na bal w Marriotcie w Bawarii

schedule 24 maja 2022
Opr./edited by MR

Marriott International ogłosiła plany dotyczące wybudowania hotelu Munich Marriott City West. Hotel w dzielnicy Westend ma oferować około 400 pokoi oraz 5 tys. publicznej przestrzeni, której większość zajmie centrum konferencyjne.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Przeprowadzki w warszawskich biurach

schedule 24 maja 2022
Opr./edited by MR

Nowi klienci, w tym Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, skorzystali z usług kancelarii Brochocki wynajmując około 1,6 tys. mkw. w warszawskich biurowcach.

Rynek mieszkaniowy

Polska Marvipol buduje w Gdańsku

schedule 24 maja 2022
Opr./edited by AKL

Marvipol Development wchodzi na rynek z nową inwestycją mieszkaniową. W gdańskiej dzielnicy Olszynka powstanie Motława Garden, projekt oparty na koncepcji miasta-ogrodu.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Nowi przy Daszyńskim

schedule 24 maja 2022
Opr./edited by AKL

Do budynku biurowego Crown Square, zlokalizowanego w Warszawie, przy stacji metra Rondo Daszyńskiego, wprowadzą się trzy nowe firmy: Foodcom, Orifarm i Avenga.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska MLP wynajmuje i buduje pod Poznaniem

schedule 24 maja 2022
Opr./edited by MR

BIMs Plus Poznań wynajęło 4,7 tys. mkw. w parku logistycznym MLP Poznań West. Firma wprowadziła się do już gotowego obiektu, który został oddany do użytku w kwietniu 2022 roku.

Rynek mieszkaniowy

Polska Zakątek Cybisa gotowy po dziewięciu latach

schedule 24 maja 2022
Opr./edited by MR

Spółka z grupy kapitałowej Profbud zakończyła budowę osiedla Zakątek Cybisa na warszawskim Ursynowie i uzyskała pozwolenie na użytkowanie. Pierwotny deweloper, spółka Włodarzewska, zaczął sprzedaż mieszkań w 2013 roku, ale ze względu na późniejsze problemy finansowe ogłosił upadłość.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Kolejny lokator w L'uni

schedule 24 maja 2022
Opr./edited by JC

Biurowiec L'uni, położony w centrum Wrocławia, powiększa grono swoich najemców. Już w sierpniu wprowadzi się do niego firma z branży informatycznej. Biuro o powierzchni 350 mkw. powstanie w dawnym budynku Wydziału Farmacji Akademii Medycznej.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Tysiąc metrów dla Andersena

schedule 24 maja 2022
Opr./edited by JC

Firma IT Andersen wybrała kompleks Fabryczna Office Park przy al. Pokoju na siedzibę krakowskiego oddziału w Polsce. Spółka planuje wprowadzić się do nowego biura jeszcze w tym miesiącu.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Logistyka wolniej, ale do przodu

schedule 24 maja 2022
Opr./edited by JC

W I kwartale 2022 roku wolumen transakcji inwestycyjnych na polskim rynku powierzchni przemysłowo-logistycznych wyniósł 191 mln euro. Jak wynika z raportu 7R i Colliers „Branża logistyczno-przemysłowa. Kierunki rozwoju z perspektywy 2022 roku", choć obecna sytuacja gospodarcza oraz geopolityczna stawiają przed branżą logistyczną kolejne wyzwania, to w dłuższej perspektywie nie spowoduje to większych zmian pod względem wolumenu popytu i podaży. Tempo wzrostu tej części rynku może jednak być niższe niż w poprzednich latach.

Infrastruktura

Polska Lublin i Rzeszów połączone ekspresówką

schedule 24 maja 2022
Opr./edited by AKL

W miniony weekend GDDKiA udostępniła do ruchu około 20-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 między Niedrzwicą Dużą a Kraśnikiem. Był to ostatni fragment szlaku Via Carpatia między Lublinem a Rzeszowem.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Mindspace Koszyki z nowym najemcą

schedule 24 maja 2022
Opr./edited by AKL

Grupa LeoVegas, szwedzka firma z sektora iGamingu, otwiera swoje pierwsze biuro w Warszawie. Na nowe centrum technologiczne grupy wybrano Mindspace Koszyki, oferujące butikową powierzchnię biurową typu flex w centrum stolicy. LeoVegas zdecydował się wynająć w Mindspace biuro dla 60 osób, które będą pracowały w trybie hybrydowym.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Xiaomi zamieszka w Świecku

schedule 23 maja 2022
Opr./edited by JC

Xiaomi otworzyło nowe centrum logistyczne i halę magazynową w Świecku, w powiecie słubickim. Inwestycja ma usprawnić spedycję urządzeń, głównie telewizorów, na terenie Polski i UE.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska JLL zadba o retail we Wrocławiu

schedule 23 maja 2022
Opr./edited by JC

Grupa Adventum powierzyła doradcom JLL komercjalizację części handlowo-usługowych wielofunkcyjnego kompleksu Sky Tower we Wrocławiu. Ponad 200-metrowy budynek jest pierwszym wrocławskim drapaczem chmur.

Hotele

Polska Lublin z nowym hotelem

schedule 23 maja 2022
Opr./edited by AKL

Sieć B&B Hotels kontynuuje rozwój w Polsce, otwierając dziewiąty obiekt w naszym kraju. Pierwszych gości przyjął B&B Lublin Centrum. Pozostałe hotele działają we Wrocławiu, w Warszawie, Toruniu, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Nowym Targu oraz Rzeszowie.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Spedycja i logistyka w Będzinie

schedule 23 maja 2022
Opr./edited by MR

Firma VGL Solid Group, polski operator logistyczny, renegocjowała umowę najmu i powiększyła powierzchnię w Mapletree Park Będzin. Najemca zajmuje obecnie około 4,5 tys. mkw. powierzchni magazynowo-biurowej.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Tensor w nowych rękach

schedule 23 maja 2022
Opr./edited by AKL

Firma Greenstone Asset Management, działająca w imieniu EuroEast B.V., sprzedała gdyński kompleks biurowy Tensor Office Park do JV zarządzanego przez czeski fundusz Investika realitní fond oraz Bud Holdings.

Rynek mieszkaniowy

Polska Dom Development sprzedaje za gotówkę

schedule 23 maja 2022
Opr./edited by MR

Grupa kapitałowa Dom Development w I kwartale 2022 roku osiągnęła 727 mln zł przychodów ze sprzedaży i 142 mln zł zysku netto. Marża brutto grupy utrzymała się na poziomie 32,2 proc. Sprzedaż wyniosła 758 lokali netto, przy rekordowym, 58-procentowym, udziale transakcji gotówkowych.

Rynek mieszkaniowy

Polska Ursa Sky gotowe

schedule 23 maja 2022
Opr./edited by JC

Ursa, największy projekt Unidevelopment w Warszawie, został zrealizowany. W inwestycji pozostało jeszcze kilka wolnych mieszkań. Deweloper zrealizował kolejne etapy osiedla w oparciu o koncepcję smart city, która bazuje na założeniach zrównoważonego rozwoju przestrzeni miejskiej. 

Rynek mieszkaniowy

Polska LivUp po raz drugi w Warszawie

schedule 23 maja 2022
Opr./edited by AKL

Nowa inwestycja LivUp jest już w pełni wynajęta. Najemcami Puławskiej 186 są głównie klienci korporacyjni. Inwestycja mieści się u zbiegu ul. Puławskiej i Al. Niepodległości na warszawskim Mokotowie. W 16-piętrowym budynku jest 206 mieszkań, a także cztery lokale usługowe.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska IT myśli o Szczecinie

schedule 23 maja 2022
Opr./edited by JC

Do użytku oddano multifunkcyjny budynek Hanza Tower w Szczecinie. Infrastruktura biurowo-konferencyjna miasta powiększyła się dzięki temu o 3 tys. mkw. Wynajem powierzchni w nowym obiekcie rozważają m.in. firmy z sektora IT.

Najnowsze w Zielone budownictwo

schedule 19 maja 2022

Echo bardziej eko

Echo Investment wprowadza autorski system oceny budynków mieszkalnych pod kątem ekologii, odpowiedzialnego prowadzenia budowy, udogodnień oraz wpływu na zdrowie. Kryteria mają pozwolić ocenić każdy nowo powstający projekt. Deweloper przeanalizował sześć inwestycji mieszkaniowych, w tym Zenit w Łodzi i Wieża Jeżyce w Poznaniu.

schedule 18 maja 2022

Ghelamco stawia na fotowoltaikę

Ghelamco rozpoczyna budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 10 MW. Do 2024 roku firma chce osiągnąć neutralność energetyczną. Pierwszym wieżowcem w Polsce zasilanym w całości czystą energią elektryczną będzie Warsaw Unit.

schedule 02 maja 2022

Pandemia nie przeszkodziła w certyfikacji

Tegoroczny Raport Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC pokazuje, że obawy dotyczące wpływu pandemii na rynek nie spełniły się. Przybyło więcej nowych certyfikowanych obiektów, a certyfikowana powierzchnia wzrosła nieznacznie mniej niż rok wcześniej.

schedule 27 kwietnia 2022

Campus z kompletem certyfikatów

Campus 6.2, II etap inwestycji Campus 6 w dzielnicy Iuliu Maniu w Bukareszcie, uzyskał certyfikat WELL Core & Shell na poziomie Gold. Tym samym projekt ten staje się drugim (po Campusie 6.3) budynkiem biurowym w kraju, który uzyskał trzy certyfikaty: WELL C&S Gold, LEED Platinum oraz WELL Health-Safety Rating.

schedule 27 kwietnia 2022

Centrum Południe zdrowe i certyfikowane

Pierwsza faza Centrum Południe, największego projektu biurowego Skanska w stolicy Dolnego Śląska, otrzymała certyfikat WELL Core & Shell. To pierwsze takie wyróżnienie we Wrocławiu.

schedule 26 kwietnia 2022

Bardzo zielona Oliva

Gdańskie Atrium Oliva jako trzeci projekt mieszkaniowy w Polsce otrzymało międzynarodowy certyfikat BREEAM Interim na poziomie powyżej 60 proc. z wynikiem bardzo dobrym. I etap inwestycji obejmuje dwa trzypiętrowe budynki, w których znajdą się 52 mieszkania o powierzchni od 36 do 114 mkw. W kolejnych fazach planowane są także lokale usługowe. 

schedule 25 kwietnia 2022

Złoty Generation Park Y

Wieżowiec Generation Park Y, zrealizowany przez Skanskę na warszawskiej Woli i sprzedany firmie Hansainvest Real Assets, otrzymał certyfikat WELL Gold, zrealizowany w schemacie Core & Shell.

schedule 19 kwietnia 2022

Certyfikowane Aleje Praskie

I etap osiedla Aleje Praskie na warszawskiej Pradze Południe otrzymał certyfikat BREEAM Interim. Inwestycję realizuje Develia. W I etapie powstaną dwa budynki, w których znajdą się w sumie 132 lokale.

schedule 05 kwietnia 2022

ESG Cavatiny w minionym roku

Cavatina Holding zaprezentowała swoje podejście do aspektów związanych z ochroną środowiska, społeczeństwem oraz ładem korporacyjnym od początku swojego istnienia i podsumowała działania prowadzone w 2021 roku według standardu GRI.

schedule 23 marca 2022

Zielony niebieski obiekt

Centrum handlowe Blue City otrzymało certyfikat ekologiczny BREAM In–Use v.6 z oceną bardzo dobrą. To branżowe wyróżnienie obiekt uzyskał w dwóch kategoriach Asset Performance (ocena budynku, czyli konstrukcji, osprzętu, zainstalowanych urządzeń i systemów) oraz Management Performance (ocena zarządzania obiektem).

schedule 21 marca 2022

Górzyca za chwilę

Farma wiatrowa Górzyca jest gotowa do działania. Inwestycję zrealizował francuski koncern EDF Renewables. Inżynierem kontraktu jest firma Bilfinger Tebodin.

schedule 16 marca 2022

Centra URW na poziomie Excellent

Unibail-Rodamco-Westfield uzyskało certyfikaty BREEAM In-Use v.6 dla Westfield Arkadia, Galerii Mokotów i Galerii Wileńskiej – wszystkie z wynikiem Excellent w zakresie „Asset Performance”.

schedule 14 marca 2022

Setki milionów euro na farmę wiatrową pod Szczecinem

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) udzieli kredytu w wysokości około 144 mln zł (30 mln euro) na wsparcie budowy farmy wiatrowej o mocy 56MW w Żelechowie na Pomorzu Zachodnim. Projekt współfinansuje mBank, a łączna kwota pożyczki to 288 mln zł.

schedule 11 marca 2022

Wola Center jest Excellent

Wola Center, warszawski biurowiec, nabyty przez fundusz Hines European Value Fund (HEVF 1) w 2020 roku, zarządzany przez firmę Hines, otrzymał certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent.

schedule 09 lutego 2022

Outlet Park jest Excellent

Należący do EPP Outlet Park w Szczecinie otrzymał certyfikat w systemie BREEAM In-Use. Obiekt uzyskał notę na poziomie Excellent w dwóch kategoriach – Asset Performance i Building Management.

schedule 07 lutego 2022

Onde zbuduje w Wielkopolsce

23 mln netto wart jest zdobyty przez Onde kontrakt na budowę dla Polenergii elektrowni wiatrowej w woj. wielkopolskim. Łącznie od początku roku toruńska spółka podpisała umowy wykonawcze na prawie 100 mln zł.

schedule 02 lutego 2022

Focus na fotowoltaikę

Centrum handlowe Focus w Bydgoszczy rozbudowało swoją instalację fotowoltaiczną. Zainstalowano 136 dodatkowych modułów, zwiększając zdolności produkcyjne do poziomu 125 MWh rocznie.

schedule 02 lutego 2022

Pod niebem jest Excellent

Biurowiec Sky Office Center, należący do funduszu Hines Poland Sustainable Income Fund, zarządzanego przez Hines – międzynarodową firmę działającą na rynku nieruchomości, uzyskał kolejny raz certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent.

schedule 28 stycznia 2022

Kolejny certyfikat dla Olivii

Kompleks Olivia Centre otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Wysoka ocena związana jest przede wszystkim z energooszczędnymi rozwiązaniami, dostępnością alternatywnych form transportu oraz wydajnymi technologiami gospodarowania wodą.

schedule 20 stycznia 2022

Bardzo zielone Koszyki

Stołeczny food hall uzyskał aktualizację ekologicznego certyfikatu BREEAM do poziomu Excellent. Hala Koszyki, której włacicielem i zarządcą jest Globalworth, obejmuje łącznie ponad 22 tys. mkw. powierzchni.

Kategorie