EN

Polska Zrównoważone i zeroemisyjne nieruchomości

Zielone budownictwo
Najemcy, inwestorzy i władze miast chętniej niż kiedykolwiek angażują się w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Według globalnego badania firmy JLL ta dekada będzie przełomowa dla dekarbonizacji branży nieruchomości.

Nieruchomości ogółem odpowiadają za aż 40 proc. światowej emisji CO2. Najemcy, inwestorzy i władze miast mają do odegrania ważną rolę w zaspokojeniu światowego popytu na zielone rozwiązania. Jednak przełożenie dobrych intencji na realizację wymaga współpracy wszystkich uczestników rynku oraz innowacyjnego myślenia o projektowaniu budynków.

Zapewnienie ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 C° do 2100 roku jest jednym z głównych tematów trwającego szczytu COP26 w Glasgow – 26. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Nad jego osiągnięciem pracować powinni również przedstawiciele branży budowlanej oraz nieruchomości, odpowiadających za znaczną część emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Budynki generują dwa rodzaje śladu węglowego. Operacyjny ślad węglowy jest związany z ich codzienną eksploatacją. Z kolei wbudowany ślad węglowy wiąże się m.in. z produkcją materiałów i procesami budowlanymi – i to właśnie on odpowiada za około 10 proc. globalnych emisji. Przykładowo, każdego roku ponad 6 mld mkw. obiektów buduje się przy użyciu materiałów o wysokiej zawartości węgla, takich jak szkło, żelazo, stal i beton. Emisję związaną z użytkowaniem można redukować dzięki poprawie efektywności energetycznej i odnawialnym źródłom energii, natomiast kwestia zawartości węgla w materiałach jest dodatkowym wyzwaniem dla branży - tłumaczy Mateusz Polkowski, dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa JLL.

Według szacunków World Green Building Council, do 2050 roku wbudowany ślad węglowy będzie odpowiedzialny za połowę emisji pochodzących z nowych budynków.

Menedżerowie reprezentujący blisko 650 wiodących globalnych najemców i inwestorów, objętych badaniem przez JLL, twierdzą, że ich priorytetem jest tworzenie miejsc zielonych i przyjaznych człowiekowi. Najemcy chcą redukcji emisji dwutlenku węgla i włączają zrównoważony rozwój do swoich modeli biznesowych. 89 proc. z nich twierdzi, że ma on coraz większe znaczenie w ich strategiach biznesowych. Również inwestorzy na rynku nieruchomości wpisują kwestie dekarbonizacji w swoje strategie.

Są dwa główne czynniki, które napędzają ten proces. Po pierwsze, najemcy i inwestorzy wyprzedzają w swoich działaniach decydentów politycznych. Wykazują inicjatywę wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników, klientów i społeczności, a ze strony władz na poziomie międzynarodowym krajowym i lokalnym oczekują partnerstwa i otwartości. Po drugie, odpowiedzialne działanie przynosi korzyści. Badanie JLL wykazało, że 83 proc. najemców nieruchomości i 78 proc. inwestorów uważa, że ryzyko klimatyczne niesie za sobą ryzyko finansowe i biznesowe. Obie te grupy widzą ogromny potencjał zmian prowadzących do zwiększania efektywności operacyjnej i osiągania lepszych wyników finansowych. Jednocześnie niemal wszyscy zdają sobie sprawę z minusów i nieopłacalności braku działania w kierunku zrównoważonej gospodarki.

Warto dodać, że organizacje, które są najdalej w realizacji swoich ambicji środowiskowych, przedkładają długoterminowe cele zrównoważonego rozwoju nad krótkoterminowe kryteria finansowe. Spośród firm objętych badaniem, które były tzw. liderami ESG, 74 proc. ma scentralizowany budżet na wdrażanie inicjatyw związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla.

Raport JLL wskazuje kilka czynników, o których należy pamiętać w drodze do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla. Popyt na zrównoważone budownictwo, takie jak budynki zeroemisyjne, przewyższa podaż.

Liczba dostępnych projektów spełniających odpowiednie kryteria może nie wystarczyć do osiągnięcia ambitnych celów wyznaczonych przez najemców. Dotyczy to zarówno Polski, w której po prostu brakuje tego typu inwestycji, jak i Europy Zachodniej, w której ich liczba jest również bardzo ograniczona. Najwięcej biurowców zeroemisyjnych znajduje się w Belgii, Holandii i Francji. Sporo inwestycji jest obecnie realizowanych w Irlandii. Równolegle, pojawia się szansa na modernizację starszych obiektów, chociaż ich wiek, stopień wyeksploatowania oraz nieodpowiednia infrastruktura miejska stanowią wyzwanie - mówi Mateusz Polkowski.

Firmy mające w swoich portfolio starsze obiekty są świadome trendu: 73 proc. ankietowanych stwierdziło, że do 2025 roku będzie już modernizować swoje aktywa, aby spełnić cele zerowej emisji netto. Dziś jest to 34 proc.

Jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla w całym cyklu życia budynku, to tylko 36 proc. respondentów stwierdziło, że jest ona obecnie w centrum ich uwagi, choć oczekuje się, że do 2025 roku odsetek ten wzrośnie do 71 proc.

W Polsce jest ponad 2 mln mkw. powierzchni biurowej starszej niż 20 lat. Istnieje zatem pilna potrzeba modernizacji istniejących budynków, które powstały z wykorzystaniem starych technologii. Sam proces unowocześniania starszych obiektów powinien przebiegać zgodnie z trendem zrównoważonego i odpowiedzialnego budownictwa – z myślą o podnoszeniu aktualnego standardu życia i komforcie przyszłych użytkowników - dodaje Mateusz Polkowski.

Kluczowa w przejściu do poziomu zerowej emisji jest technologia. Dane są największym katalizatorem ekologicznego postępu, ponieważ zwiększone możliwości w zakresie ich przetwarzania umożliwiają ciągłe doskonalenie procesów i funkcji w budynkach. Jednak większość inwestorów (55 proc.) i najemców (50 proc.) określa swoje obecne możliwości w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych jako „rozwijające się”. Ta luka cyfrowa będzie się jednak zmniejszać przy rosnącym nakładzie inwestycji w technologię. Wynika to z rosnącej zależności biznesu od gromadzenia i przetwarzania danych, napędzanej wymaganiami większej przejrzystości i sprawozdawczości, w tym raportowania niefinansowego ESG.

Chociaż organizacje są aktywne w wyznaczaniu celów klimatycznych, to ich realizacja nie nabrała jeszcze rozpędu. Kluczowym elementem przyspieszenia działań na rzecz dekarbonizacji jest stworzenie ekosystemu partnerów – miast, inwestorów i najemców. Tego zdania, zgodnie z wynikami badania JLL, jest 81 proc. najemców i inwestorów.

Autor badania, firma JLL, w 2020 roku wyznaczyła oparty na badaniach naukowych swój cel redukcji emisji do 2034 roku. Firma zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisji netto w swoich biurach do 2030 roku. Z kolei do 2040 roku. JLL chce osiągnąć ten cel we wszystkich obszarach działalności firmy, w tym w obiektach klientów, którymi zarządza.

Nie ulega wątpliwości, że kwestie ESG (obejmujące czynniki środowiskowe, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny) są ważnym elementem uwzględnianym przy podejmowaniu decyzji w biznesie. Coraz więcej firm nie tylko chce wynajmować powierzchnie czy inwestować w zrównoważone budynki – dzisiaj korporacje chcą budować swoje relacje i współpracę jedynie z podmiotami aktywnie realizującymi swoje strategie ESG. Jednocześnie wzrasta świadomość faktu, że zrównoważony rozwój może być katalizatorem długoterminowego wzrostu dla całego sektora nieruchomości - przyznaje Mateusz Bonca, dyrektor zarządzający JLL w Polsce.

Branża nieruchomości dostosowuje się do tych trendów i wyzwań rynkowych, czego przykładem może być np. współpraca JLL z Robyg, obejmująca opracowanie kompleksowej strategii ESG dla Grupy.

Wiele miast proponuje zachęty finansowe, takie jak ulgi podatkowe, dotacje, zwolnienia z opłat i obniżki kredytów na modernizację starszych budynków i zapewnienie bardziej zrównoważonego budownictwa. Równocześnie władze coraz częściej badają także inne możliwości, w tym szybsze wydawanie pozwoleń na budowę dla obiektów, które spełniają kryteria zielonej oceny (jak np. w Seattle) oraz promowanie dobrowolnych systemów certyfikacji zrównoważonego rozwoju.

Podczas gdy niektóre miasta, takie jak Nowy Jork, Los Angeles, Paryż, Sydney i Melbourne w sposób zauważalny podejmują działania, inne pozostają w tyle. W rzeczywistości 69 proc. liderów ankietowanych przez JLL uważa, że brak zachęt ze strony władz miejskich stanowi istotną barierę w realizacji ambicji związanych ze zrównoważonym rozwojem. W Polsce również miasta w swoje strategie wpisują coraz częściej cele zrównoważonego rozwoju, niektóre przyjęły już zobowiązania do osiągnięcia neutralności klimatycznej – Kraków na przykład do 2030 roku.

Faktyczne przełożenie zamiarów na działania dla wielu jednostek samorządowych jest wciąż na wczesnym etapie przygotowania. Jednym z wyzwań dla skutecznego partnerstwa pomiędzy miastami a sektorem prywatnym jest brak ustalonych najlepszych praktyk. Warto, aby samorządy postrzegały sektor nieruchomości jak partnerów w kształtowaniu bardziej zrównoważonych miast, podczas gdy branża mogłaby w większym stopniu dzielić się swoją wiedzą. Najbliższe lata będą miały decydujące znaczenie dla przeprowadzenia ogromnych zmian, niezbędnych do stworzenia podstaw dla niskoemisyjnej przyszłości. A to wymaga pracy zespołowej - dodaje Mateusz Bonca.

Ostatnie nowości

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Koreańczycy zostają na Powiślu

schedule 12 czerwca 2024
Opr./edited by MR

Centrum Kultury Koreańskiej zdecydowało się pozostać w należącym do Globalworth biurowcu Nordic Park w Warszawie. Instytucja zajmuje w budynku ponad 1,1 tys. mkw. powierzchni.

Rynek mieszkaniowy

Niemcy Mieszkania zamiast biur w Düsseldorfie

schedule 12 czerwca 2024
Opr./edited by MR

Grupa ECE kupiła kompleks biurowy w Düsseldorfie i planuje zmienić jego funkcję na mieszkalną. W obiekcie ma powstać około 150 mieszkań.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Karuzela kręci się w Jastrzębiu-Zdroju

schedule 12 czerwca 2024
Opr./edited by MR

Najnowszy park handlowy pod marką Karuzela został już otwarty. Obiekt w Jastrzębiu-Zdroju ma około 12 tys. mkw. powierzchni, na której działa 15 dużych sklepów. 

Rynek mieszkaniowy

Polska Łucz-Bud zrealizuje marzenie Bouygues

schedule 12 czerwca 2024
Opr./edited by MR

Bouygues Immobilier Polska podpisało umowę z generalnym wykonawcą projektu Rêve w Warszawie. To pierwsza współpraca dewelopera i firmy Łucz-Bud przy wspólnym projekcie mieszkaniowym.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska 7R buduje drugi Green Saver

schedule 12 czerwca 2024
Opr./edited by MR

7R rozpoczęło budowę drugiego obiektu typu 7R Green Saver. Najemcą obiektu BTS, pierwszego magazynu należącego do 7R Park Przylesie, jest polska spółka grupy Eberspächer, globalnego dostawcy z branży motoryzacyjnej.

Rynek mieszkaniowy

Polska Pod okiem Opatrzności

schedule 12 czerwca 2024
Opr./edited by JC

Green House Development rozpoczął sprzedaż kolejnych willi w ramach inwestycji Hampton Residence Wilanów. Zakończenie budowy planowane jest na III kwartał 2024.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Nowe propozycje w Pasażu Grunwaldzkim

schedule 12 czerwca 2024
Opr./edited by MR

Do najemców należącego do EPP wrocławskiego Pasażu Grunwaldzkiego w ostatnim czasie dołączyło pięć marek: RTV Euro AGD, Chickys’ by Mango Mama, Żabka, Tortownia na Bema oraz LaVantil, zajmując łącznie ponad 930 mkw.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska IWG otwiera się w Hanzie

schedule 12 czerwca 2024
Opr./edited by JC

International Workplace Group, globalna firma zajmująca się pracą hybrydową i właściciel takich marek jak Spaces i Regus, otworzy w szczecińskiej Hanza Tower nową przestrzeń coworkingową. To 30. lokalizacja sieci w Polsce.

Rynek mieszkaniowy

Polska Przy Błoniach w Rumii Janowo

schedule 12 czerwca 2024
Opr./edited by MR

Euro Styl z grupy Dom Development kontynuuje rozwój Osiedla przy Błoniach powstającego w Rumi Janowo. W nowym budynku powstanie około 60 mieszkań z terminem odbioru w I kwartale 2026 roku.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Rumunia HelpShip rośnie nieopodal lotniska

schedule 12 czerwca 2024
Opr./edited by JC

CTP wynajęło 12,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej w terminalu CTPark Oradea Cargo firmie HelpShip, dostawcy rozwiązań e-fulfillment, należącemu do sieci logistycznej euShipments.com.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska VGP rozbuduje pod Lipskiem

schedule 12 czerwca 2024
Opr./edited by MR

Na terenie VGP Park Leipzig Airport wmurowano kamień węgielny. Dzięki rozbudowie istniejącej inwestycji VGP planuje tu stworzyć docelowo około 210 tys. mkw. powierzchni logistycznej i przemysłowej.

Hotele

Polska Wybudują resort i posadzą drzewa

schedule 12 czerwca 2024
Opr./edited by MR

W Szklarskiej Porębie rozpoczęła się budowa górskiego resortu pod marką Nickel. Trzy powstające właśnie budynki mieścić będą około 90 apartamentów wypoczynkowych, a także restaurację i przestrzenie rekreacyjne.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska W oczekiwaniu na kolejne transakcje

schedule 12 czerwca 2024
Opr./edited by MR

Całkowity wolumen transakcji ogłoszonych na polskim rynku inwestycyjnym w ciągu ostatnich pięciu miesięcy kształtuje się obecnie na poziomie około 885 mln euro, co zbliża nas do ubiegłorocznego wyniku – podają eksperci Avison Young.

Technologie

Polska Bezemisyjny generator prądu na placu budowy

schedule 11 czerwca 2024
Opr./edited by MR

Skanska wykorzystała pilotażowo generator zasilany wodorem na placu budowy Skanski w Göteborgu w Szwecji. Urządzenie HyFlex firmy Hitachi Energy stanowi krok w kierunku elektryfikacji oraz dekarbonizacji przemysłu budowlanego.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Szwedzi na zakupach w Poznaniu

schedule 11 czerwca 2024
Opr./edited by JC

Skanska sprzedała poznański biurowiec Nowy Rynek E szwedzkiej firmie Eastnine AB, skupiającej się na wybranych rynkach w krajach bałtyckich i w Polsce. Wartość transakcji wyniosła ponad 79 mln euro.

Rynek mieszkaniowy

Polska Via Flora numer trzy

schedule 11 czerwca 2024
Opr./edited by MR

Develia rozpoczyna sprzedaż III etapu Via Flora w Gdańsku. W jego ramach powstaną dwa czteropiętrowe budynki z 85 mieszkaniami.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska W biurach liczy się prostota

schedule 11 czerwca 2024
Opr./edited by JC

Cushman & Wakefield opublikował raport "UX Office w Polsce. Biura przyjazne użytkownikom. Kwestie wpływające na użyteczność i odbiór środowiska pracy”. Z zebranych danych wynika, że 84 proc. pracowników odwiedza biura przynajmniej raz w tygodniu, a 61 proc. z nich działa wyłącznie stacjonarnie.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Odbicie na rynku nieruchomości

schedule 11 czerwca 2024
Opr./edited by MR

Polski rynek nieruchomości inwestycyjnych spodziewa się odbicia – takie wnioski płyną z raportu „Investing in Poland 2024” przygotowanego przez analityków BNP Paribas Real Estate Poland.  

Rynek mieszkaniowy

Polska Zeitgeist przy Wiśle na Pradze

schedule 11 czerwca 2024
Opr./edited by MR

Home by Zeitgeist uruchamia najem mieszkań na Pradze w Warszawie. Wrzesińska 2A - Home by Zeitgeist to ośmiopiętrowy budynek usytuowany na rogu ulic Wrzesińskiej i Kępnej, w pobliżu stacji metra oraz nowej pieszej kładki przez Wisłę. 

Biura i projekty wielofunkcyjne

Czechy Modernizacja i rebranding w Pradze

schedule 11 czerwca 2024
Opr./edited by MR

Kompleks biurowo-handlowy Charles Square Center w centrum Pragi przejdzie modernizację. Zyskał też nową nazwę – Karlák Shopping Square. Właścicielem budynku jest KGAL.

Najnowsze w Zielone budownictwo

schedule 10 maja 2023

KGAL inwestuje w zieloną energię

Niemiecka firma zarządzająca aktywami KGAL Investment Management utworzy dla swojego funduszu inwestycyjnego KGAL ESPF 5 spółkę joint venture do budowy czterech parków słonecznych i wiatrowych z polskim deweloperem Lasuno.

schedule 18 kwietnia 2023

CTP ma rekord 

Nowo wybudowany magazyn, który powiększył CTPark Prague West, otrzymał certyfikat najbardziej przyjaznego środowisku budynku przemysłowego w Czechach według standardów BREEAM New Construction, z rekordowym wynikiem 92,1 proc. Budynek jest siedzibą firmy Rhenus Logistics.

schedule 07 kwietnia 2023

Excellent na Strzegomskiej

Pierwszy budynek zrealizowany w ramach wrocławskiego projektu Nowa Strzegomska uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Docelowo przy ul. Strzegomskiej ma powstać pięć biurowców o powierzchni 10-15 tys. mkw. każdy. 

schedule 22 marca 2023

Platynowy P180

Zużycie energii mniejsze o niemal 48 proc., prawie 4 mln l wody zaoszczędzonej w ciągu roku i emisja CO2 zredukowana o ponad 3,9 tys. ton – takie oszczędności generuje warszawski biurowiec P180, zrealizowany przez Skanskę w Warszawie przy metrze Wilanowska. Inwestycja otrzymała właśnie certyfikat LEED Core & Shell na platynowym poziomie.

schedule 16 marca 2023

Hampton by Hilton jest Excellent

Hotel Hampton by Hilton w łódzkim kompleksie Hi Piotrkowska otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Uzyskana ocena ma status In-Use, a zatem w pełni potwierdza poziom odpowiedzialności ekologicznej obiektu określony w projekcie i wstępnych prognozach.

schedule 07 marca 2023

Accolade lubi Szczecin

Accolade zdobył certyfikat BREEAM na najwyższym poziomie - Outstanding dla parku Szczecin III przy ul. Kniewskiej. Jest to pierwsza tak wysoko certyfikowana powierzchnia magazynowa w Polsce. Firma otwiera ponadto biuro regionalne w Szczecinie.

schedule 03 marca 2023

Pierwsze duże centrum handlowe z certyfikatem Carbon Net Zero

Kompleks handlowo rozrywkowy Docks Bruxsel otrzymał świadectwo neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla od firmy CO2logic/South Pole. Jest to pierwsze duże centrum handlowe w Europie, które uzyskało ten certyfikat.

schedule 28 lutego 2023

Yareal buduje Zielony Dom

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przyznało precertyfikat Zielony Dom dla inwestycji mieszkaniowej Odea Park w Gdańsku, realizowanej przez Yareal Polska.

schedule 23 lutego 2023

Nowy certyfikat dla planety

Na rynku pojawił się nowy polski ekocertyfikat. Został on opracowany przez poznański Ośrodek Badań i Rozwoju „Save The Planet”. Planet Friendly to system certyfikacji budynków oraz przestrzeni oceniający je m.in. pod kątem energooszczędności, zrównoważonego rozwoju oraz well-beingu. Uzyskały go już pierwsze inwestycje, a kolejne są poddawane procesowi certyfikacji.

schedule 23 lutego 2023

Wybitnie w Szczecinie

Panattoni otrzymał ocenę Outstanding w systemie BREEAM International New Construction dla Panattoni Park Szczecin III (hala A i B). To pierwszy tak wysoki poziom certyfikacji na rynku nieruchomości przemysłowych w Polsce dla nowo wybudowanej inwestycji.

schedule 23 lutego 2023

Bemosphere rusza po BREEAM

Spółka Nexity Polska rozpoczęła realizację dwóch budynków, które ubiegają się o certyfikat BREEAM. Ocenę w międzynarodowym standardzie przejdą budynki City i Central w warszawskiej inwestycji Bemosphere.

schedule 15 lutego 2023

Fotowoltaika w kopalni Jaźwica

ML System zbuduje farmę fotowoltaiczną o mocy do 3 MW w kopalni Jaźwica. Wartość kontraktu z firmą Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria zależna jest od ostatecznie zrealizowanego wariantu inwestycji - wyniesie od 13,5 do 16,1 mln zł brutto. 

schedule 08 lutego 2023

.Ktw II jest Excellent

Biurowiec .Ktw II, zrealizowany przez TDJ Estate, uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Dokument stanowi końcową ocenę oddziaływania budynku na środowisko. Budynek osiągnął wynik 80,6 proc.

schedule 31 stycznia 2023

Ku zrównoważonej przyszłości 

W 2022 roku Globalworth uzyskał dla swojego rumuńskiego portfolio 47 różnych certyfikatów dotyczących kwestii ESG . Znalazły się wśród nich akredytacje LEED, BREEM, WELL Health & Safety oraz Access4you. 

schedule 31 stycznia 2023

Liczy się ESG i ekonomia

Trzy czwarte najemców wymienia ESG wśród pięciu najważniejszych czynników wyboru nieruchomości – wynika z badania CBRE. Na drugim miejscu znalazła się wydajność ekonomiczna obiektu, którą wśród pięciu najważniejszych cech wskazało 67 proc. najemców.

schedule 25 stycznia 2023

Zerowa emisja w Cementowni Kujawy

Cementownia Kujawy stanie się pierwszą w Polsce zeroemisyjną cementownią. Lafarge w Polsce właśnie podpisał umowę na projekt “Kujawy Go4ECOPlanet”, dzięki któremu powstanie instalacja wychwytująca 100 proc. emisji dwutlenku węgla z produkcji klinkieru.

schedule 20 stycznia 2023

PLGBC podsumowuje rok

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przedstawiło Raport Roczny z działalności w 2022 roku. Organizacja rozwinęła aktywności i udział w projektach, poszerzyła grono członków. Zrównoważone budownictwo staje się rozwiązaniem dla zmian klimatu i poprawy zdrowia oraz jakości życia.

schedule 16 stycznia 2023

Ruszyły pierwsze stacje PureCity

Operator zielonej sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych PureCity, będących jednocześnie nośnikami cyfrowej reklamy zewnętrznej, uruchomił pierwsze dwie elektrostacje. Odwiedzający centrum handlowe Marywilska 44 mogą już korzystać z czterech punktów ładowania.

schedule 10 stycznia 2023

Etele Plaza ma się bardzo dobrze

Etele Plaza w Budapeszcie uzyskała certyfikat BREEAM na poziomie Very Good. Zrealizowane przez Futureal centrum handlowe zostało otwarte pod koniec 2021 roku.

schedule 09 stycznia 2023

Prologis chce być neutralny

Prologis zobowiązał się w raporcie ESG 2021-2022 do osiągnięcia zerowej emisyjności netto do 2040 roku. Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu 1 GW mocy wytwórczych instalacji fotowoltaicznych wspomaganych magazynami energii, masowemu wdrożeniu budownictwa neutralnego węglowo do 2025 roku oraz osiągnięciu zerowej emisyjności netto z działalności operacyjnej do roku 2030.

Wydanie 5 (288) maj 2024

Ostatnie komentarze

Kategorie