EN

Polska Magazyny i handel wciąż dają zarobić

Rynek inwestycyjny i finansowy
Jak podaje Walter Herz, ostatnie lata znacząco zmodyfikowały krajobraz rynku nieruchomości w Polsce. Globalne zmiany wywarły duży wpływ na wszystkie jego sektory, a na horyzoncie widać kilka segmentów, które mają dużą szansę na prężny rozwój.

Dalszy rozwój rynku zdeterminowany jest przez różne czynniki związane z ewolucją gospodarki w skali makro i mikro. Znamienna dla branży będzie konieczność uwzględniania wyśrubowanych standardów unijnych związanych z ESG, służąca obniżeniu emisyjności i zwiększeniu efektywności energetycznej budynków, a tym samym ograniczeniu ich kosztów operacyjnych. W rezultacie wdrożenie zielonych rozwiązań oznaczać będzie także niższe koszty serwisowe i opłaty licznikowe dla najemców, co w kontekście regularnych podwyżek cen mediów jest dla rynku bardzo istotne.

Wysoka inflacja spowodowała, że wzrosły koszty budowy i finansowania inwestycji oraz ceny gruntów, co poważnie zahamowało aktywność inwestycyjną deweloperów w niektórych sektorach. Do intensywniejszego działania nie zachęca też kondycja globalnej gospodarki oraz sytuacja makropolityczna – zauważa Bartłomiej Zagrodnik, managing partner, CEO w Walter Herz

Mimo mniej sprzyjających inwestycjom warunków niektóre sektory rynku nieruchomości w Polsce wciąż radzą sobie bardzo dobrze. Czynniki bazowe dają najlepsze perspektywy i możliwości dalszego wzrostu rynkowi magazynowo-produkcyjnemu. Polska jest bowiem postrzegana przez firmy zainteresowane skracaniem łańcuchów dostaw i przenoszeniem produkcji z Azji do Europy jako jedna z najlepszych lokalizacji. Sektor magazynowy, czarny koń polskiego rynku nieruchomości, pozostawał do niedawna w centrum uwagi inwestorów, notując rekordowe wyniki. Popyt na powierzchnie magazynowe przez pięć lat, aż do 2022 roku, był w kraju wyższy niż nowa podaż. Dopiero w 2023 mieliśmy do czynienia z większą dostępnością powierzchni, która przewyższała zapotrzebowanie. Obecnie współczynnik pustostanów na tym rynku wzrósł i przekracza 7 proc.

Nowoczesne zasoby, liczące prawie 32 mln mkw. powierzchni, dają Polsce trzecią pozycję na rynku magazynowym w Unii Europejskiej. W minionym roku odnotowany został 12-procentowy wzrost w sektorze, dzięki dostarczonym przez deweloperów aż 3,7 mln mkw. nowych powierzchni. Pomimo lekkiego spadku wolumenu powierzchni w budowie w ostatnim czasie, w realizacji pozostaje prawie 3 mln mkw. powierzchni magazynowych, z czego połowa jest zakontraktowana. Najwięcej inwestycji skupionych jest w okolicy Wrocławia. Prognozowany jest dalszy wzrost zaplecza w tym sektorze na poziomie podobnym do dotychczasowego, stymulowany przez wysoki popyt, który w 2023 roku nadal pozostawał na imponującym poziomie, sięgającym 5,7 mln mkw. powierzchni. Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się magazyny w okolicy Warszawy oraz na Dolnym i Górnym Śląsku. Popyt na powierzchnię generowany jest przez firmy produkcyjne działające na naszym rynku i wchodzące do Polski, operatorów logistycznych, sieci handlowe oraz firmy prowadzące działalność związaną e-commerce.

W mniej optymistycznym scenariuszu, pogorszenie się sytuacji firm produkcyjnych w krajach Europy Zachodniej może wpłynąć na ograniczenie zaangażowania najemców obecnych w naszym kraju – podkreśla Bartłomiej Zagrodnik.

Mimo ogromnego spadku wartości inwestycji w skali roku, nieruchomości magazynowe były też w 2023 tą klasą aktywów, na której skupili się inwestorzy. Nieruchomości z tego obszaru wygenerowały prawie połowę całkowitej wartości ubiegłorocznego wolumenu inwestycyjnego. Nowoczesne obiekty magazynowe z certyfikatami środowiskowymi, spełniające wysokie standardy emisyjności i efektywności energetycznej ze względu na bezpieczeństwo inwestycji, jakie zapewniają także w tym roku są na celowniku inwestorów, planujących zakup nieruchomości w Polsce.

Nie tylko sektor magazynowy świetnie radzi sobie w nowych warunkach. W fazie ciągłego wzrostu jest również w Polsce sektor retail. W 2023 roku rynek handlowy zwiększył zasoby o ponad 450 tys. mkw. powierzchni, do użytku oddanych zostało 45 projektów handlowych. Zastrzyk nowej podaży handlowej był największy od 2016 roku, o kilkanaście proc. większy niż rok wcześniej. Wśród oddawanych projektów już od kilku lat dominują parki handlowe, które dostarczyły w ubiegłym roku 3/4 nowej powierzchni.

W I kwartale 2024 oddanych zostało sześć kolejnych obiektów w tym formacie i zakończyła się rozbudowa trzech parków handlowych. W tym roku obserwować będziemy także sporą aktywność w obszarze większych centrów handlowych. Planowane jest m.in. ponowne otwarcie Sukcesji w Łodzi i Galerii Goplana w Lesznie. Wkrótce zakończyć ma się również modernizacja CH Bonarka w Krakowie i Galerii Wołomin, a w 2025 roku finał będzie miała budowa Designer Outlet Kraków – wylicza Bartłomiej Zagrodnik.

Rynek powierzchni handlowych kontynuuje ekspansję z blisko 400 tys. mkw. powierzchni w budowie, z czego lwią część dostarczą nowe parki handlowe i centra convenience. Zarówno deweloperzy, prowadzący działalność w tym obszarze, jak i najemcy mają szerokie plany rozwoju. Na dynamikę rynku wpływa powrót konsumentów do zakupów stacjonarnych, rozwój placówek sieciowych, debiuty nowych marek oraz uruchamianie nowych konceptów przez znane sieci handlowe. Znamienny dla sektora był także spadek udziału e-commerce w handlu detalicznym w 2023 w porównaniu z rokiem poprzednim. Rynek handlowy w Polsce charakteryzuje się również bardzo niskim współczynnikiem pustostanów, oscylującym w pobliżu 3 proc. Otwierane placówki są już przeważnie w pełni skomercjalizowane. Na rynku handlowym obserwować możemy też coraz liczniejsze modernizacje obiektów w kierunku poprawy efektywności energetycznej budynków i ograniczenia śladu węglowego. Dzięki temu nieruchomości z tego sektora są coraz atrakcyjniejsze dla inwestorów.

Rynek biurowy natomiast, po okresie wieloletniego intensywnego wzrostu, znalazł się w punkcie zwrotnym swojego rozwoju. Wpłynęły na to trendy w światowej gospodarce, zmiana modelu pracy i mniejsze zapotrzebowania na powierzchnię, wysokie koszty budowy i finansowania, wzrost cen i spadek podaży atrakcyjnych gruntów pod inwestycje biurowe oraz wyzwania związane z koniecznością wprowadzania standardów ESG.

Te czynniki spowodowały zmianę strategii deweloperów i drastyczne obniżenie się aktywności inwestycyjnej w tym sektorze. Od 2020 roku na rynku biurowym możemy obserwować sukcesywny spadek ilości powierzchni w budowie, a jeszcze cztery lata temu segment biurowy w Polsce był jednym z rynków, które rosły najszybciej w Europie – zauważa Bartłomiej Zagrodnik.

Przed pandemią wolumen biur będących w realizacji w Warszawie utrzymywał się na poziomie około 800 tys. mkw., teraz w budowie jest około 300 tys. mkw. powierzchni. W ubiegłym roku nowa podaż w stolicy wyniosła zaledwie 60 tys. mkw. powierzchni, a to najmniej od kilkunastu lat. Ponadto, rozpoczął się proces wyburzeń przestarzałych, warszawskich biurowców i wycofania budynków z użytkowania na czas modernizacji. W tym roku planowane jest oddanie w Warszawie około 90 tys. mkw. powierzchni. Na rynkach regionalnych oddane zostało w minionym roku około 315 tys. mkw. nowych biur, w porównaniu do około 400 tys. mkw. powierzchni ukończonych w 2022 roku. Szacunkowe dane wskazują, że przyrost zasobów w tym i kolejnym roku w regionach spadnie do poziomu około 130-150 tys. mkw., będzie o ponad 2/3 mniejszy niż notowany przed 2020 rokiem. Pod koniec 2023 nie rozpoczęła się na rynkach regionalnych budowa żadnego obiektu biurowego. W Warszawie nowe projekty inicjowane były w minionym roku sporadycznie. Jak twierdzi Walter Herz, należy wziąć pod uwagę, że okres stagnacji inwestycyjnej w sektorze biurowym może potrwać kilka lat.

Tematem szeroko omawianym w ostatnim czasie były podwyżki opłat eksploatacyjnych w budynkach biurowych. Ich wzrost spowodowany był inflacją, skokiem płacy minimalnej i cen usług. W nadchodzących miesiącach najemcy będą musieli liczyć się prawdopodobnie z dalszymi podwyżkami opłat eksploatacyjnych i indeksacją czynszów. Ceny mediów nadal rosną, a do tego dojdzie wymóg dostosowania budynków do standardów unijnych dotyczących ESG. To oznacza dla właścicieli budynków konieczność ponoszenia wysokich nakładów kosztowych.

Jak dotychczas jednak zapotrzebowanie na biura w Warszawie jest spore. W 2023 roku do najemców trafiło 750 tys. mkw. powierzchni, niewiele mniej niż w rekordowym pod względem popytu 2022 roku. W pierwszym kwartale br. w Warszawie podpisane zostały umowy na 140 tys. mkw. biur. Na rekordowo wysokim poziomie odnotowany został też w zeszłym roku łączny popyt w największych miastach regionalnych. Wzrost kosztów utrzymania biur może spowodować jednak spadek popytu na powierzchnie. Najemcy optymalizują zajmowane powierzchnie, by ograniczyć wydatki, jednocześnie podnosząc ich standard i tworząc atrakcyjniejsze przestrzenie dla pracowników. Dążą również do negocjacji warunków umów najmu, które zapewniłyby im większą transparentność i kontrolę opłat eksploatacyjnych. W kontekście zachodzących zmian wdać też większe zainteresowanie inteligentnymi rozwiązaniami technologicznymi w budynkach, które umożliwiają efektywniejsze wykorzystywanie miejsc pracy i powierzchni wspólnych.

W ostatnim kwartale współczynnik pustostanów w Warszawie lekko wzrósł do średniego poziomu 11 proc., przy czym w centralnym obszarze miasta występuje deficyt wolnych powierzchni. Na rynkach regionalnych natomiast wolnych biur jest dużo więcej. W niektórych miastach, jak Katowice, Łódź, czy Kraków pustostanów jest ponad 20 proc.

Wiele mówi się ostatnio również o rynku akademików, który w Polsce dopiero raczkuje, ma jednak mocne podstawy do rozwoju ze względu na istniejący spory popyt i nieduże nasycenie rynku ofertami. Zapewnia inwestorom uzyskanie atrakcyjnych stóp zwrotu i możliwość szerokiej ekspansji. Ponadto, rynek nieruchomości biurowych oferuje możliwość konwersji starszych budynków w domy akademickie, co może stanowić dobrą alternatywę dla realizacji nowych inwestycji w tym segmencie. Spore zapotrzebowanie pojawia się też na domy senioralne. Polska ma szanse stać się również rozwojowym rynkiem dla centrów danych. Najbardziej atrakcyjną lokalizacją pod centra przetwarzania danych w kraju pozostaje Warszawa. Prawdopodobnie, w najbliższym czasie będziemy świadkami finalizacji kolejnych transakcji sprzedaży gruntów inwestycyjnych pod duże projekty tego typu w aglomeracji warszawskiej – prognozuje Zagrodnik.

Polski rynek mieszkaniowy, stymulowany rządowymi programami wsparcia, notuje tymczasem rekordowe wyniki sprzedaży. Duży popyt przy gwałtownie malejącej podaży sprawia, że ceny mieszkań szybują, podobnie jak ceny oferowanych gruntów pod projekty wielorodzinne w największych miastach. Nie należy się spodziewać, że ceny nieruchomości gruntowych o przeznaczeniu mieszkaniowym będą spadać, szczególnie w kontekście przygotowywanego na ten rok, kolejnego programu wsparcia z preferencyjnymi kredytami na zakup mieszkań. Zapotrzebowanie na grunty zgłaszane przez deweloperów realizujących inwestycje mieszkaniowe dotyczy przede wszystkim Warszawy, Krakowa i Trójmiasta. W tych lokalizacjach finalizowane są najbardziej spektakularne cenowo transakcje zakupu działek. Grunty inwestycyjne zabezpieczane są również pod budownictwo mieszkaniowe na wynajem w formule PRS.

Ostatnie nowości

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska San Park stawia na Piaseczno

schedule 19 lipca 2024
Opr./edited by ANZ

Największy obecnie budowany retail park w województwie mazowieckim zmienia nazwę. Projekt funkcjonujący dotychczas jako San Park Mysiadło przyjmuje oficjalną nazwę San Park Piaseczno.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska RedDeer u Wolfa na Zielnej

schedule 19 lipca 2024
Opr./edited by MR

RedDeer.Games, spółka z portfela inwestycyjnego grupy PMPG Polskie Media, ma nową siedzibę w centrum Warszawy. Nowe biuro znajduje się w budynku Wolf Zielna i ma powierzchnię 600 mkw.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Letnie roszady w Wola Parku

schedule 19 lipca 2024
Opr./edited by ANZ

W ostatnim czasie w warszawskiej galerii handlowej Wola Park kilka marek otworzyło nowy lokal, zmieniło lokalizację lub przeszło rearanżację. Nowym najemcą jest butik Lilou, salon Tous ma większy sklep, a sieć Martes Sport podwoiła zajmowaną powierzchnię. Nowi najemcy pojawili się również w strefie restauracyjnej centrum.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Jak pracują rodzice?

schedule 19 lipca 2024
Opr./edited by ANZ

Jak wynika z najnowszych badań JLL przeprowadzonych wśród pracowników biurowych w Polsce, większość kobiet, które mają dzieci wymagające opieki jest obecna w biurze raz w tygodniu lub pracuje całkowicie zdalnie (łącznie 59 proc.). W przypadku mężczyzn w podobnej sytuacji rodzinnej, 47 proc. pracuje w biurze jeden dzień lub mniej. Posiadanie potomstwa ma zauważalny wpływ na frekwencję w biurze, szczególnie w przypadku kobiet.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Empik wchodzi do Nowych Bielaw

schedule 19 lipca 2024
Opr./edited by ANZ

Greenman Poland podpisał umowę najmu z siecią Empik. Najnowszy salon marki zadebiutuje w centrum handlowym Nowe Bieklawy w Toruniu na przełomie III i IV kwartału tego roku.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Aldi jedzie na Mazury

schedule 19 lipca 2024
Opr./edited by MR

Aldi otworzył drugi sklep w Ełku. Nowa placówka, zlokalizowana przy ul. Parkowej, jest dziewiątym marketem w woj. warmińsko-mazurskim i 319 w całym kraju.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Szykują się na duże powierzchnie

schedule 19 lipca 2024
Opr./edited by MR

W centrum E.Leclerc w Jeleniej Górze pojawią się nowe marki – swoje sklepy uruchomią tu m.in. Hebe, Sinsay, debiutująca na jeleniogórskim rynku marka Woolworth oraz sieć rozrywkowa Jump Heaven.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Polska moda w Bonarce

schedule 19 lipca 2024
Opr./edited by MR

Odzieżowa marka Naree otwiera swój sklep w centrum handlowym Bonarka. To drugi sklep polskiego brandu w Krakowie.

Rynek mieszkaniowy

Polska ZAM do zamieszkania

schedule 19 lipca 2024
Opr./edited by ANZ

Archicom ukończył inwestycję ZAM Apartments w krakowskiej dzielnicy Podgórze. W ramach drugiej fazy projektu powstał budynek oferujący 100 lokali. Łącznie inwestycja obejmuje 215 mieszkań.

Rynek mieszkaniowy

Polska Można się wprowadzać do Quorum C

schedule 19 lipca 2024
Opr./edited by MR

Spółka Resi Capital, należąca do grupy deweloperskiej Cavatina Group, uzyskała pozwolenie na użytkowanie dla 23-piętrowego budynku mieszkalnego Quorum C we Wrocławiu.

Eurobuild CEE

Polska Wakacyjny "Eurobuild" już w obiegu!

schedule 19 lipca 2024
Eurobuild CEE

Ukazał się już letni, lipcowo-sierpniowy numer "Eurobuildu" – publikacja jest jak zwykle pełna ciekawych artykułów i fachowych analiz, a ich tytuły nieomylnie wlewają otuchę w serca całej branży!

Rynek mieszkaniowy

Polska Atal wraca do Ursusa

schedule 19 lipca 2024
Opr./edited by MR

Atal wprowadził na stołeczny rynek projekt Warszawska 58A w dzielnicy Ursus. Inwestycja to dwa budynki z łącznie około 80 mieszkaniami.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Rumunia Wielkie zakupy WDP

schedule 19 lipca 2024
Opr./edited by MR

WDP nabyło w Rumunii portfel obejmujący nieruchomości o powierzchni najmu około 136 tys. mkw. oraz dużą działkę pod przyszłą inwestycję o łącznej potencjalnej powierzchni GLA ponad 300 tys. mkw. Wartość transakcji to około 110 mln euro.

Obiekty użyteczności publicznej

Polska Mają kontrakt na Archiwum

schedule 19 lipca 2024
Opr./edited by MR

Przedstawiciele Mota-Engil Central Europe oraz Województwa Mazowieckiego podpisali umowę na budowę nowej siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania powstanie budynek o powierzchni całkowitej niemal 13 tys. mkw. Wartość umowy to ponad 110 mln zł brutto.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Słodko w podziemiach Norblina

schedule 18 lipca 2024
Opr./edited by MR

Fabryka Norblina wzbogaciła się o kolejny koncept gastronomiczny. Z początkiem lipca w warszawskim kompleksie przy Żelaznej otworzył się Chocobon. Deserownia zajęła ponad 660 mkw. na poziomie -1, tuż obok Smart Kids Planet.

Infrastruktura

Polska GDDKiA gotowe wydawać miliardy

schedule 18 lipca 2024
Opr./edited by MR

GDDKiA planuje do końca tego roku wydać na inwestycje około 20 mld rocznie. Podobny poziom wydatkowania przewidywany jest na kolejne lata.

ESG

Czechy Outstanding w Pilznie

schedule 18 lipca 2024
Opr./edited by ANZ

Firma AEW uzyskała ocenę BREEAM New Construction na poziomie Outstanding z wynikiem 88,1 proc. dla niedawno ukończonej inwestycji logistycznej The Platform. Nieruchomość o powierzchni 36,4 tys. mkw. powstała w czeskim Pilznie.

Obiekty użyteczności publicznej

Polska Nova Marina dla żeglarzy w Gdyni

schedule 18 lipca 2024
Opr./edited by MR

W Gdyni, w historycznej lokalizacji Mola Południowego i przy porcie jachtowym Ghelamco wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim zbuduje wielofunkcyjny budynek z centrum żeglarskim.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Cyfrowe dokumenty w ekspansji u Hillwooda

schedule 18 lipca 2024
Opr./edited by MR

ArchiDoc, firma oferująca usługi z obszaru cyfryzacji procesów biznesowych BPO, zarządzania dokumentami i obsługi back-office, powiększyła wynajmowaną powierzchnię w centrum magazynowym Hillwood Janki Sokołów do 12,6 tys. mkw. 

Style i wnętrza

Polska To jest to! w całym biurze

schedule 18 lipca 2024
Opr./edited by MR

Biuro firmy Coca-Cola HBC w warszawskim budynku Business Garden rozlokowane zostało na trzech piętrach o łącznej powierzchni 5,5 tys. mkw. Inwestor do współpracy przy projekcie wnętrza zaprosił architektów z pracowni Bit Creative.

Najnowsze w Rynek inwestycyjny i finansowy

schedule 19 lipca 2024

Wielkie zakupy WDP

WDP nabyło w Rumunii portfel obejmujący nieruchomości o powierzchni najmu około 136 tys. mkw. oraz dużą działkę pod przyszłą inwestycję o łącznej potencjalnej powierzchni GLA ponad 300 tys. mkw. Wartość transakcji to około 110 mln euro.

schedule 16 lipca 2024

Renters rusza do Bułgarii

Renters, polski operator wynajmu krótkoterminowego, rusza z międzynarodową ekspansją. Firma sfinalizowała międzynarodowe przejęcie spółki Flat Manager w Bułgarii.

schedule 16 lipca 2024

Hoto Business Tower sprzedany

S Immo sfinalizowało sprzedaż biurowca Hoto Business Tower w Zagrzebiu. Nieruchomość znajduje się na południowo-zachodnim krańcu centralnej dzielnicy biznesowej chorwackiej stolicy i oferuje łącznie około 15,5 tys. mkw. powierzchni najmu.

schedule 15 lipca 2024

Revetas żegna się z Landmarkiem

Revetas Capital sprzedał park biurowy Landmark w Bukareszcie na rzecz Vectr Holdings. Kompleks oferuje oferuje 23,7 tys. mkw. powierzchni biurowej. Warunki transakcji nie zostały ujawnione.

schedule 15 lipca 2024

Tak się sprzedaje Vis à Vis

Należąca do Jerzego Motza Precordia Capital oraz spółka Septyma, której właścicielem jest Piotr Beaupre, nabyły 66 proc. udziałów w parku handlowym typu convenience Street Mall Vis à Vis Wilanów przy ul. Przyczółkowej w Warszawie. Sprzedającym udziały była firma Capital Park.

schedule 12 lipca 2024

Zabytek biurowy za grube miliony

Spółka z grupy TDJ sfinalizowała sprzedaż krakowskiego biurowca z lat 60. zlokalizowanego przy ul. Morawskiego 5 w dzielnicy Zwierzyniec. Budynek w stylu modernistycznym nabył nieujawniony podmiot, cena sprzedaży netto wyniosła 55 mln zł.

schedule 11 lipca 2024

LifeSpot będzie kupować i budować

LifeSpot, platforma mieszkań na wynajem długoterminowy, należąca do funduszy zarządzanych przez Ares Management i Griffin Capital Partners, zabezpieczyła dodatkowe finansowanie od obu stron.

schedule 08 lipca 2024

Xior wprowadza się do akademika w Krakowie

Savills, działając w imieniu prywatnych inwestorów, wspólnie z CA Ventures oraz Golub & Co., sprzedał akademik LivinnX w Krakowie belgijskiemu inwestorowi Xior.

schedule 08 lipca 2024

Kupili sobie Interspary

Grupa inwestycyjna Unione nabyła dwa sklepy Interspar w miejscowościach Nyíregyháza i Zalaegerszeg. Łączna powierzchnia najmu obu obiektów to około 18 tys. mkw.

schedule 08 lipca 2024

Accolade po czesku

Accolade zrealizował emisję zielonych obligacji w czeskiej walucie. Emisja początkowo planowana na kwotę 1,5 mld czeskich koron została wyprzedana w ciągu tygodnia, dlatego firma zdecydowała o podwojeniu wolumenu.

schedule 04 lipca 2024

Biura z palmą pierwszeństwa

Od wejścia Polski do UE całkowity wolumen transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych osiągnął blisko 78,5 mld euro. Jak podają eksperci JLL, największy wolumen transakcyjny zanotowały sektory biurowy, handlowy i magazynowy.

schedule 04 lipca 2024

Nowy gracz na warszawskim rynku PBSA

BPI Real Estate Poland we współpracy z Acteeum Group sprzedało działkę w Warszawie rumuńsko-belgijskiemu deweloperowi Speedwell. Transakcja ta inauguruje działalność Speedwell na polskim rynku nieruchomości. Przy ul. Obrzeżnej na Mokotowie firma zrealizuje swój pierwszy prywatny dom studencki w Polsce.

schedule 03 lipca 2024

Duża transakcja przy Placu Wacława

Miasto Praga kupiło zabytkowy budynek przy Václavské náměstí 42 za ponad 3,3 mld czeskich koron (131 mln euro). Praga zamierza w najbliższym czasie przenieść do biurowca kilkuset swoich urzędników. Sprzedającym był Komerční banka.

schedule 02 lipca 2024

20 mln złotych na inwestycje

Blue City zainwestuje ponad 20 mln złotych, między innymi w instalację fotowoltaiczną, stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz nowe udogodnienia dla klientów i najemców centrum handlowego.

schedule 02 lipca 2024

Refield sprzedał pakietowo

Dwa kolejne parki handlowe, Pasaż Kępiński oraz Pasaż Grodziski przeszły w ręce funduszu inwestycyjnego Falcon Investment Management. Wcześniej, w 2022 roku fundusz nabył Pasaż Golubsko-Dobrzyński. Łączna wartość transakcji opiewa na kwotę ponad 150 mln złotych.

schedule 01 lipca 2024

Cordia zbiera na nowe projekty

W ramach emisji papierów pod kodem CPF1227 spółka Cordia Polska Finance uplasowała obligacje o wartości 120,4 mln zł, z terminem zapadalności 3,5 roku i oprocentowaniem zmiennym opartym o WIBOR 6M plus marża.

schedule 27 czerwca 2024

Szczeciński biurowiec dla Francuzów

Fundusz SCPI Transitions Europe, którym zarządza Arkéa Real Estate Investment Management, zakupił od Greenstone Asset Managment w pełni wynajęty biurowiec Lastadia Office w Szczecinie.

schedule 24 czerwca 2024

Fundusz kupuje fabrykę

ZDR Investment nabyło zakład przemysłowy w miejscowości Vráble na Słowacji. To druga akwizycja dla najmłodszego funduszu grupy, który koncentruje się na lekkiej produkcji i logistyce podmiejskiej.

schedule 24 czerwca 2024

Mirbud zbiera pieniądze na rozwój i przejęcia

Mirbud pozyskał prawie 202 mln zł z emisji nowych akcji serii L. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na rozwój w obszarze budownictwa infrastruktury kolejowej i drogowej.

schedule 24 czerwca 2024

BGK finansuje w Rudzie Śląskiej

Panattoni uzyskało finansowanie w wysokości 16,5 mln euro od Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu Panattoni Park Ruda Śląska IV. Inwestycja, której budowa ruszyła w marcu, obejmuje 34 tys. mkw. powierzchni magazynowej.

Wydanie 7 (290) lipiec 2024

Ostatnie komentarze

Kategorie