EN

Polska Zyski z zakupu gruntów. Kluczem są kompetencje

Materiał partnera
Warszawa jest jedną z najbardziej przystępnych cenowo stolic do zamieszkania w Unii Europejskiej. Aby utrzymać tę konkurencyjność, należy przede wszystkim poszerzać ofertę gruntów.

Czy ceny gruntów będą spadać?

Aleksandra Wołodźko, prezes firmy doradczej Greenfields: Ostatnio świadkami spadku cen gruntów byliśmy po światowym kryzysie w 2008 roku. Działki taniały, gospodarka europejska przechodziła głęboką recesję, a firmy z branży nieruchomości prowadziły masowe zwolnienia. Dziś, na szczęście, w naszej branży nie dochodzi do zwolnień, pracodawcy nie obniżają pracownikom wynagrodzeń. Nie widzę większego uzasadnienia dla spadku cen działek. Mimo to ostatnio, podczas negocjacji, zdarzyło nam się usłyszeć: „jeśli inflacja rośnie, to grunty powinny być tańsze, bo inaczej deweloper nie osiągnie pożądanych zysków”. W przypadku prywatnych właścicieli działek, naszym zdaniem, ta teoria nie będzie miała pokrycia w rzeczywistości. Z doświadczenia wiemy bowiem, że prędzej jedliby suchy chleb do końca życia niż sprzedali ziemię za cenę, którą uważają za nieuczciwą.

W takim razie mamy spodziewać się, że ceny działek będą nadal rosły?

Nie chcę wyrokować, jak będą kształtowały się najbliższe miesiące, ale mogę potwierdzić, że już inwestujemy w grunty intensywniej niż kiedykolwiek. Mark Twain powiedział kiedyś: „kupujcie ziemię, bo już jej nie produkują” i my w pełni popieramy tę zasadę. Nie ma takich aktywów nieruchomościowych, które na dłuższą metę przynoszą tak wysokie zyski jak grunty. Tego nie usłyszymy na MIPIM czy EXPO Real, ponieważ fundusze nieruchomości nie zajmują się kupowaniem działek. Działki nie przynoszą rocznych zysków, które można pokazać inwestorom w Excelu. Ponadto zakup skomercjalizowanych budynków wymaga głównie umiejętności finansowych, podczas gdy kupno gruntu i jego przekształcenie wymaga kompetencji negocjacyjnych, architektonicznych, prawnych i inżynieryjnych. My takie kompetencje mamy. Mamy też wyczucie rynku, wizję i trafnie wskazujemy lokalizacje, które zyskują na wartości.

Inwestorzy, szczególnie w Warszawie, skarżą się na opóźnienia w procedowaniu decyzji administracyjnych. W czym tkwi problem?

Nasza firma sprawnie pozyskuje decyzje, gdyż świetnie znamy rynek, nasi pracownicy mają ogromne doświadczenie i pozostajemy w stałym dialogu z władzami Warszawy.

Natomiast potwierdzam, że uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę w Warszawie jest karkołomne, a wnioski procedowane są latami. W dodatku absurdem jest, że plany miejscowe uchwalane są na podstawie starego, blisko 20-letniego, studium, które nie odpowiada na obecne potrzeby stolicy. Inne miasta pokazują, że sprawna zmiana studium jest możliwa. W Gdańsku nowy dokument uchwalono w ciągu 2 lat i 8 miesięcy od momentu przystąpienia do prac, we Wrocławiu – w ciągu 3 lat i 6 miesięcy.

W Warszawie problematyczną kwestią są też protesty. Zgodnie z prawem urzędnik powinien włączyć sąsiadów do postępowania o wydanie pozwolenia na budowę jedynie w sytuacji, gdy inwestycja oddziałuje na ich nieruchomości. Projekty przy których doradzamy, powstają tak, aby oddziaływania nie było. Mimo to niektórzy urzędnicy do dziś bezzasadnie włączają sąsiadów, a ci wciąż oprotestowują pozwolenia, żądając od deweloperów pieniędzy za zaprzestanie protestów. I takie protesty często trwają latami, a w 99 procentach przypadków są oddalane przez sądy. Nie jest to precedens, ale wręcz praktyka, że wspólnoty i niektóre kancelarie wyspecjalizowały się w artykułowaniu postulatów do deweloperów. A ci, żeby utrzymać harmonogramy spełniają te nieuzasadnione życzenia.

Pamiętajmy, że Warszawa jest jedną z najbardziej przystępnych cenowo stolic do zamieszkania w Unii Europejskiej. Liczne korporacje właśnie nad Wisłą chcą lokować swoją działalność. Aby utrzymać tę konkurencyjność, należy przede wszystkim poszerzać ofertę gruntów. Uważamy, że w Warszawie, na terenach zurbanizowanych, jest wystarczająco dużo działek. Brakuje jedynie zwinności w przekształcaniu istniejących gruntów i uzyskiwaniu pozwoleń na budowę.

Co jeszcze przysparza wam trudności?

Mało elastyczne planowanie przestrzenne. Uważamy, że plan miejscowy powinien definiować tereny publiczne, infrastrukturę drogową, decydować o wysokości, kubaturze, maksymalnej powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznej itp. Ale nie powinien narzucać sposobu użytkowania, a jedynie wykluczać szkodliwe funkcje. Bo jak przewidzieć, jakie będzie zapotrzebowanie na funkcję dla danej działki za 20 lat? Prognozowanie czy w przyszłości będziemy potrzebowali więcej biur, mieszkań, hoteli, ośrodków opieki nad osobami starszymi czy centrów danych jest trochę jak wróżenie z fusów. Planowanie powinno być bardziej elastyczne – dopiero wtedy będzie dobrze służyło miastu, inwestorom i mieszkańcom.

Czy to prawda, że macie mnóstwo sporów z Miastem Warszawa w związku z odrzuceniem niektórych waszych wniosków?

Owszem, mieliśmy około kilkunastu postępowań odwoławczych, w związku z odmową wydania decyzji o warunkach zabudowy. Większość z nich wygraliśmy. Udało nam się uzyskać pozytywne decyzje w drodze odwoławczej, ale opóźniło to cały proces inwestycyjny o kilka lat. To, co nas najbardziej bolało to fakt, że urzędnicy miejscy dość długo postrzegali nas jako przeciwników i po pierwszym odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wciąż dostawaliśmy od nich negatywne decyzje.

Nadal tak jest?

Na szczęście dla wszystkich, ten etap współpracy z miastem mamy już za sobą. Zmieniliśmy nasze podejście na bardziej koncyliacyjne i empatyczne, co pozwoliło nam „odblokować” szereg postępowań, w tym procedowanie naszego wniosku w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej dla inwestycji przy ulicy Gdańskiej w Warszawie, który w pierwszym podejściu został przez miasto odrzucony. Konstruktywny dialog z władzami i organami administracji architektoniczno-budowlanej zaowocował uzyskaniem stosownej uchwały w drugim podejściu i otworzył drzwi do specustawy innym deweloperom.

Zdajemy sobie sprawę, że praca urzędników jest trudniejsza niż się wydaje. Jednocześnie wierzymy, że w wyniku niekorzystnych rozstrzygnięć sądów, w mieście pojawiła się refleksja, że warto wsłuchać się w argumenty inwestora i nie brnąć w długotrwałe procedury odwoławcze.

Czy zatem deweloperom będzie łatwiej niż dotychczas uzyskać decyzje w Warszawie?

Tego nie powiedziałam, ale widzimy pewną poprawę. Zresztą mamy klientów z całego świata i choć wszyscy narzekają na to, jak zagmatwane i nieprzewidywalne jest uzyskiwanie pozwoleń w Polsce, to jednocześnie przyznają, że w ich rodzimych krajach nie jest pod tym względem znacznie lepiej.

Wracając do projektu przy ul. Gdańskiej, byliście autorami jednego z pierwszych wniosków w kraju w ramach tzw. specustawy mieszkaniowej w Warszawie. Inwestycja ta ma dziś zielone światło urzędu, ale decyzje poprzedziła batalia w sądzie.

Niestety, głównie ze względów politycznych, wokół nowych przepisów narosło wiele kontrowersji. Natomiast my od początku widzieliśmy duży potencjał w specustawie. Można śmiało powiedzieć, że jesteśmy pionierami. W przypadku pierwszego projektu – przy ul. Gdańskiej – musieliśmy przejść przez całą ścieżkę odwoławczą, żeby Miasto Warszawa przyznało nam rację.

Od tego czasu jednak wiele się zmieniło?

Dziś chyba nikt nie ma już wątpliwości, że specustawa to dobre narzędzie, które pomaga odmienić zaniedbane tereny naszych miast. Wiedzieliśmy o tym od początku i cieszymy się, że obecnie także Miasto Warszawa jest w pełni za tą ustawą. Niestety, na walki w sądzie straciliśmy 5 lat, które mogliśmy wykorzystać na pozyskiwanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

Specustawa przynosi korzyści całym dzielnicom, w jej ramach inwestor musi sfinansować budowę inwestycji publicznych, takich jak: szkoły, przedszkola, drogi, parki, czy inne tereny zielone. Poza tym jest ona dobrą alternatywą dla przestarzałych planów zagospodarowania przestrzennego.

Czy w przestrzeni widać już pierwsze efekty specustawy?

Dwa pierwsze projekty w tym trybie powstają na Pradze Południe.

Dla wspomnianej już lokalizacji przy ul. Gdańskiej Greenfields pracuje nad pozwoleniem na budowę. Powstanie tu kameralna zabudowa mieszkaniowa, tereny zielone i usługi. Przy ul. Bieżuńskiej w dzielnicy Targówek przygotowujemy projekt mieszkaniowy z publicznym przedszkolem i terenami zielonymi. To także teren, który pilnie wymaga przekształceń. Bieżuńska stanowi poprzemysłową wyrwę w zwartej tkance miejskiej i nie jest wizytówką dzielnicy.

Intensywnie pracujemy nad kilkoma innymi projektami w najlepszych lokalizacjach w Warszawie – nasze działania doprowadzą do uzbrojenia w niezbędne decyzje terenów na których powstanie ok. 2200 mieszkań. Szczegóły już wkrótce.

Nie ograniczamy się do Warszawy. W Płocku odmieniamy poprzemysłowy teren o powierzchni 6,5 ha. To jeden z największych tego typu projektów w Polsce. Inwestycja zakłada budowę: 1400 mieszkań, terenów rekreacyjnych, usług, drogi i przedszkola. Nowa zabudowa diametralnie odmieni tę część miasta, bo obejmuje teren na którym wcześniej znajdowały się liczne budynki mieszczące uciążliwe zakłady przetwórstwa drobiowego.

Warto podkreślić, że wszystkie inwestycje będą zgodne popularną dziś koncepcją miasta 15-minutowego i obejmą budowę publicznej infrastruktury takiej jak: przedszkola, żłobki, tereny zielone, parki i drogi.

***

Aleksandra Wołodźko – ma kilkunastoletnie doświadczenie na rynku nieruchomości gruntowych. Od 2005 roku prezes zarządu firmy doradczej Greenfields, której transakcje objęły sprzedaż łącznie ponad 1,2 mln mkw. gruntów i budowę ponad 17,5 tys. mieszkań. W zakresie transakcji zakupu i sprzedaży terenów inwestycyjnych oraz koordynacji procesu inwestycyjnego doradzała międzynarodowym deweloperom, funduszom inwestycyjnym, a także inwestorom: magazynów, hoteli, centrów danych oraz sektora PRS. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Jako prezes Greenfields brała udział w przygotowaniu uchwał w ramach specustawy mieszkaniowej, w tym m.in. dla jednego z największych tego typu projektów w Polsce – Osiedla Kostrogaj w Płocku, obejmującego 1400 mieszkań.

Ostatnie nowości

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Panattoni sprzedaje trzy parki za 100 milionów

schedule 27 września 2023
Opr./edited by MR

Panattoni sfinalizowało sprzedaż trzech parków przemysłowych za 100 mln euro. Nieruchomości o łącznej powierzchni 135 tys. mkw. są w pełni skomercjalizowane. Kupującym jest globalna firma z branży nieruchomości.

Materiał partnera

Polska Grunt to  doświadczenie

schedule 25 września 2023

W ekskluzywnym wywiadzie dla „Eurobuildu” managerowie firmy doradczej Greenfields, Justyna Cymerman, dyrektorka działu urbanistyki, i Michał Różycki, dyrektor pionu nieruchomości gruntowych – sektor living, opowiadają o największych sukcesach firmy ostatnich lat, rosnącej roli idei ESG oraz coraz bardziej pożądanych terenach typu brownfield, ponadto zapowiadają jeszcze większą gorączkę na rynku inwestycji mieszkaniowych.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Mogą budować Mikołów Park

schedule 27 września 2023
Opr./edited by MR

Inwestycja Mikołów Park na Śląsku otrzymała pozwolenie na budowę. Park handlowy realizuje Ceetrus Polska we współpracy z Nhood Services Poland. Otwarcie obiektu inwestor planuje na IV kwartał 2024 roku. 

Hotele

Polska Dobry Hotel w Granarii

schedule 27 września 2023
Opr./edited by MR

Grupa RWS podpisała ze spółką Dobry Hotel umowę dzierżawy IV kwartału inwestycji Granaria na Wyspie Spichrzów w Gdańsku. Operator będzie prowadził w obiekcie działalność hotelową pod międzynarodowym brandem. Umowa została zawarta na 20 lat.

ESG

Polska Skende z oceną Excellent

schedule 27 września 2023
Opr./edited by MR

Centrum handlowe Skende Shopping ze sklepem Ikei w Lublinie uzyskało certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent w kategoriach Asset Performance i Management Performance. Obiekt należy do Ingka Centres.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Archicom zbiera miliony na zakupy

schedule 27 września 2023
Opr./edited by MR

Cena sprzedaży istniejących akcji Archicomu i cena emisyjna 10 mln nowych akcji serii D i E została ustalona na poziomie 22 zł za sztukę. Pozyskane w ten sposób środki deweloper przeznaczy przede wszystkim na akwizycje gruntów pod kolejne inwestycje.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Andersia Silver już nie urośnie

schedule 27 września 2023
Opr./edited by JC

Na ostatniej kondygnacji Andersii Silver zawieszono symboliczną wiechę. Biurowiec osiągnął swoją docelową wysokość i stał się najwyższym budynkiem w Wielkopolsce.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Pierwsze i drugie miejsce dla Krakowa

schedule 27 września 2023
Opr./edited by MR

Według zapowiedzi deweloperów, Kraków odnotuje w tym roku największy przyrost nowej podaży biurowej w regionach. Pod względem popytu, z wynikiem 83 tys. mkw. stolica Małopolski uplasowała się na drugiej pozycji, po Wrocławiu – podaje Walter Herz.  

Rynek mieszkaniowy

Polska Holm House w cieniu dębu

schedule 27 września 2023
Opr./edited by JC

Skanska Residential Development Poland rozpoczyna sprzedaż ostatniego etapu osiedla Holm House na Mokotowie. W budynku znajdzie się 78 mieszkań i cztery lokale usługowe.

Rynek mieszkaniowy

Polska Przedszkolaki na Kamionku

schedule 27 września 2023
Opr./edited by MR

Yareal podpisał umowę najmu z przedszkolem Słoneczna Kraina. Przedszkole zajmie parter apartamentowca Neon na terenie warszawskiej inwestycji Soho by Yareal. Budynek przylega do urządzonego przez dewelopera nowego parku.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Higasa otwiera na Pomorzu

schedule 27 września 2023
Opr./edited by JC

W Trójmieście otwarto obiekt handlowy sieci Higasa. Budynek o powierzchni około 500 mkw. mieści się przy ul. Zeusa w miejscowości Kowale pod Gdańskiem.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska MidPoint71 jest bardziej elastyczny

schedule 27 września 2023
Opr./edited by MR

CitySpace powiększył zajmowaną przestrzeń we wrocławskim budynku MidPoint71 o kolejne 1,3 tys. mkw. Operator powierzchni elastycznych dodał do oferty 230 nowych stanowisk pracy.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Falck przenosi się do Skylinera

schedule 27 września 2023
Opr./edited by MR

Spółka Falck IT Poland wybrała na swoją nową siedzibę warszawski biurowiec Skyliner. W budynku należącym do grupy Karimpol firma zajmie prawie 1,5 tys. mkw. powierzchni.

Rynek mieszkaniowy

Polska Alior sfinansuje SoHo

schedule 27 września 2023
Opr./edited by JC

Inwestor projektu SoHo Residence powstającego w centrum Krakowa, spółka Terra Casa, poprzez spółkę celową podpisała z Alior Bankiem umowę kredytową na realizację II etapu inwestycji.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Niemcy Napełnią w Dortmundzie

schedule 27 września 2023
Opr./edited by JC

Garbe Industrial Real Estate zawarło transakcję najmu około 20 tys. mkw. powierzchni halowej na terenie dawnej huty Westfalenhütte w Dortmundzie. LFP, spółka zależna KHS – producenta urządzeń do napełniania i pakowania – wprowadzi się do obiektu z początkiem 2024 roku.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Druga hala w Łodzi Górnej

schedule 27 września 2023
Opr./edited by MR

Hillwood Polska rozpoczął rozbudowę parku logistycznego Łódź Górna. Druga hala dostarczy najemcom prawie 42 tys. mkw., a jej zakończenie planowane jest już na I kwartał 2024 roku.

Nagrody Eurobuild Awards

Polska Ostatnie trzy dni na zgłoszenia do Eurobuild Awards 2023!

schedule 27 września 2023
Eurobuild CEE

Jeszcze tylko do soboty 30 września przyjmujemy zgłoszenia projektów i firm do Eurobuild Awards 2023! Również tego dnia zakończy się rejestracja kandydatów na jurorów!

Rynek mieszkaniowy

Polska Surowy Wschód Słońca

schedule 26 września 2023
Opr./edited by JC

Cztery budynki wchodzące w skład warszawskiego projektu Heimstaden Poland przy ul. Wschodu Słońca osiągnęły stan surowy zamknięty. Obecnie na terenie inwestycji mieszkaniowej trwają prace wykończeniowe.

Technologie

Polska Zablokuj i zaparkuj

schedule 26 września 2023
Opr./edited by JC

Na polskim rynku udostępniono BlokPark, system składający się z blokad parkingowych zasilanych za pomocą energii słonecznej oraz aplikacji mobilnej, która umożliwia rezerwację miejsca postojowego, zdalne sterowanie urządzeniem oraz opłacenie postoju.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Hybrydowa Brama Jury

schedule 26 września 2023
Opr./edited by MR

Master Management otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę centrum handlowego Brama Jury w Zawierciu. Deweloper rozpoczął komercjalizację powierzchni.

Najnowsze w Materiał partnera

schedule 31 sierpnia 2023

Maksymalizacja higieny i minimalizacja śladu węglowego w całym cyklu życia produktu

Zmiany klimatu zmuszają firmy do wdrażania strategii biznesowych opartych na gospodarce obiegowej. Essity oraz jej światowa marka Tork® wykorzystują obiegowy cykl życia produktu w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, począwszy od pozyskiwania surowców, a skończywszy na utylizacji

schedule 22 sierpnia 2023

Dynamiczny rozwój Białołęki atutem Galerii Północnej

Białołęka zyskuje nowe inwestycje i mieszkańców, a Galeria Północna – klientów. Ale nie tylko rozwój dzielnicy pozytywnie wpływa na obiekt. Rośnie także rynek galerii, który obejmuje już swoim zasięgiem ponad 1 mln mieszkańców Warszawy i okolic. O roli dzielnicy, poszerzającym się catchmencie i potencjale Północnej opowiada Roman Bugajczyk, dyrektor obiektu.

schedule 29 czerwca 2023

Solidny związek na lata

Systemy operacyjno-finansowe wspierające zarządców nieruchomości nieustannie się rozbudowują i zmieniają, by nadążać za zmieniającymi się potrzebami rynku. Bezcenne pozostają dobre relacje między dostawcami i użytkownikami tych systemów oraz gotowość do wspólnego mierzenia się z wyzwaniami

schedule 05 czerwca 2023

Złota 83 w Warszawie oficjalnie gotowa na wynajem!

Wytyczona już pod koniec XVII wieku ulica Złota w Warszawie ma na swoim koncie wiele wyjątkowych historii, atrakcyjnych budynków i dobrze prosperujących zakładów przemysłowych. Dziś jedna z najważniejszych ulic stolicy doczekała się także prawdziwego diamentu, który przeszedł generalny remont i renowację. Nowo oddany do użytku apartamentowiec pod numerem 83 zapiera dech. 

schedule 08 maja 2023

Luksusowe Apartamenty Biały Kamień

Apartamenty Biały Kamień to kolejna inwestycja prestiżowego kompleksu hotelowego oraz wielokrotnie nagradzanego Hotelu & Medi-SPA Biały Kamień. Powstaną w odległości 50 m od istniejącego od 2008 r. Hotelu Biały Kamień, który oddalony jest zaledwie kilkaset metrów od centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój i od nowo wybudowanej wieży Sky Walk. Planowany obiekt położony będzie w otulinie góry Biały Kamień, co gwarantuje ciszę, spokój, a przede wszystkim malownicze widoki.

schedule 13 kwietnia 2023

Zyski z zakupu gruntów. Kluczem są kompetencje

Warszawa jest jedną z najbardziej przystępnych cenowo stolic do zamieszkania w Unii Europejskiej. Aby utrzymać tę konkurencyjność, należy przede wszystkim poszerzać ofertę gruntów.

schedule 18 stycznia 2023

Przebudowa hotelu w Zakopanem – postępowanie przetargowe

schedule 14 grudnia 2022

Pokój hotelowy – koszt, który staje się zyskiem

Grupa Arche rewitalizuje zabytki, by dać nowe życie budynkom, które straciły użytkowość. Dla firmy najważniejsze jest, by zatrzymać zabytek na tym etapie starzenia, na którym dotrwał do naszych czasów. Nie jest udoskonalane w nim nic, co miałoby zmienić jego wygląd. Uzupełniane jest tylko to co niezbędne, nie naruszając przy tym jego charakteru.

schedule 13 grudnia 2022

Biuro Na Miarę – kompleksowo, w całym kraju 

Biuro Na Miarę umacnia swoją pozycję na rynku nieruchomości komercyjnych jako wyspecjalizowana firma doradcza kompleksowo obsługująca najemców i wynajmujących.

schedule 05 grudnia 2022

Kształtowanie przyszłości przestrzeni elastycznych

Eksperci Colliers dyskutują na temat sposobu, w jaki rozwój hybrydowego modelu pracy w dalszym ciągu wpływa na rynek nieruchomości, dając początek interesującym możliwościom dla podmiotów wynajmujących nieruchomości i partnerów franczyzowych.

schedule 15 listopada 2022

Nieruchomość komercyjna na sprzedaż w Bielsku-Białej

mBank S.A. ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy pl. Wolności 7 objętej księgą wieczystą BB1B/00070605/9. Działka zabudowana budynkiem o charakterze biurowo-usługowym o powierzchni ok. 1370 mkw. składającym się z trzech kondygnacji naziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej. Nieruchomość ma wewnętrzny dziedziniec z wjazdem od ul. Paderewskiego.

schedule 21 października 2022

Raport Crido & Savills: Rynek PRS w Polsce – aspekty biznesowe, prawne i podatkowe

Polski rynek najmu instytucjonalnego na pewno znajduje się na początku swojej drogi. Jest niczym pierworodny syn rodu królewskiego w pierwszym latach swojego życia - ledwo zaczął mówić i chodzić, a już wzbudza ogromne zainteresowanie i oczekiwania, a jeszcze musi mierzyć się z mocną presją otoczenia.

schedule 19 września 2022

Przestrzeń elastyczna to korzyść dla każdej firmy… i nieruchomości

Jamal Brown, założyciel agencji nieruchomości komercyjnych z San Diego – The Ocean Company – uważa, że przestrzeń elastyczna jest przyszłością. Czy podmioty wynajmujące nieruchomości komercyjne pozostaną w tyle, jeśli nie uwzględnią jej w swoich ofertach?

schedule 02 sierpnia 2022

Ciarki na piasku

83 firmy, 1256 sprzedanych wejściówek i 56 drużyn – po dwuletniej przerwie JLL Polska wraca do organizacji jednego z najważniejszych wydarzeń sektora real estate – JLL Charytatywnego Turnieju Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości. Tegoroczne rozgrywki odbędą się już w najbliższy czwartek, 4 sierpnia, w Monta Beach Volley Club przy ulicy Zaruskiego 12 w Warszawie.

schedule 02 sierpnia 2022

Nowy raport ESG – Atrium

Atrium po raz szósty opublikowało raport ESG, prezentujący osiągnięcia firmy w 2021 roku. Raport podsumowuje kluczowe działania w zakresie realizacji strategii ESG. Firma wyznaczyła nowe, jeszcze bardziej ambitne średnioterminowe cele na 2030 rok, które obejmują zmniejszenie śladu węglowego swoich centrów handlowych o 40% w 2030 roku w porównaniu do 2019 roku. Do 2050 roku Atrium chce stać się organizacją neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

schedule 06 czerwca 2022

Wypróbuj pierwszy w Polsce automatyczny podziemny parking rowerowy!

Grupa Capital Park, inwestor Fabryki Norblina, dołączyła do inicjatywy Eurobuildu „Garnitury na rowery” zostając Sponsorem Finału Przejazdu. Uczestnicy tegorocznej edycji wydarzenia zakończą przejazd w zrewitalizowanym kompleksie i będą mogli przetestować pierwszy w Polsce automatyczny podziemny parking dla rowerów, który funkcjonuje na jego terenie.

schedule 18 maja 2022

MK Dach na sportowo

MK Dach System Sp. z o. o. ma przyjemność zaprosić do uczestnictwa w dwóch równolegle odbywających się wydarzeniach organizowanych przez Eurobuild CEE – 21. Dorocznym Turnieju Golfa oraz 17. Dorocznym Turnieju Tenisa dla branży nieruchomości.

schedule 04 kwietnia 2022

Coworking w Atlas Tower

W czasach niepewnej sytuacji pandemicznej i związanymi z nią obostrzeniami, coraz większą popularnością cieszą się biura coworkingowe, zapewniające znacznie większą elastyczność i swobodę najemcom. Dodajmy do tego skomplikowane prawo podatkowe dla przedsiębiorców i jasne staje się, czego małe i średnie firmy obecnie potrzebują – wsparcia merytorycznego i przestrzeni dostosowanej do ich potrzeb.

schedule 22 marca 2022

Trójmiasto przyciąga skandynawskim klimatem

Za chwilę miną dwa lata od momentu pojawienia się koronawirusa w Polsce. Co można powiedzieć o aktualnej kondycji naszego rynku biurowego?

schedule 01 lutego 2022

CMS z rozbudowanym zespołem nieruchomości i budownictwa

Ponad 40 specjalistów, w tym 5 partnerów, tworzy praktykę nieruchomości i budownictwa kancelarii CMS. Powstał jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów tego sektora w Polsce.

Wydanie 10 (282) październik 2023

Ostatnie komentarze

Kategorie