EN

Polska Solidny związek na lata

Materiał partnera
Systemy operacyjno-finansowe wspierające zarządców nieruchomości nieustannie się rozbudowują i zmieniają, by nadążać za zmieniającymi się potrzebami rynku. Bezcenne pozostają dobre relacje między dostawcami i użytkownikami tych systemów oraz gotowość do wspólnego mierzenia się z wyzwaniami

Implementacja każdego systemu zarządzania nieruchomościami jest skomplikowana i stresująca, ale tę uciążliwość można zminimalizować, a zagrożeniom zapobiec, o ile obie strony mają odpowiednie doświadczenie i traktują się po partnersku. Czy system idealny istnieje oraz jaki model współpracy jest optymalny – o to zapytaliśmy szefową NOVO Technologies, doświadczonego dostawcę systemu operacyjno-finansowego do zarządzania nieruchomościami, oraz nie mniej wprawnego dyrektora działu zarządzania nieruchomościami z firmy Savills.

W poszukiwaniu ideału

Czy można pokusić się o wskazanie wspólnych cech systemu idealnego? Eksperci zgodnie wskazują, że musi on być funkcjonalny, łatwy do implementacji w obiekcie, przyjazny w obsłudze dla osób o różnych profesjach i na różnych stanowiskach, a także dobrze dopasowany do potrzeb użytkownika, realiów rynku oraz specyfiki lokalnej.

Nie wszystkie narzędzia globalne to potrafią, nawet jeśli ich twórcy tak twierdzą – podkreśla Michał Bryszewski, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami i członek zarządu Savills. – Wdrożenie systemu zachodnioeuropejskiego czy amerykańskiego w Polsce wymaga zazwyczaj ogromnych nakładów i pochłania mnóstwo czasu na dostosowanie do potrzeb konkretnego klienta. Istotna jest także wiarygodność producenta – wskazuje ekspert.

Na czym polega ta wiarygodność? Otóż prędzej czy później każdy użytkownik styka się z sytuacją, w której nawet najdoskonalszy system nie spełnia którejś z potrzeb, więc wymaga modyfikacji.

I tu pojawia się zagadnienie responsywności producenta, czyli jego gotowości do dopracowania poszczególnych funkcji, zaangażowania w te modyfikacje, szybkości działania, no i kosztów tego procesu. Innymi słowy – chodzi o jakość obsługi posprzedażowej – uważa Michał Bryszewski.

Ważne są również wszelkiego rodzaju funkcje – nazwijmy je – przypominające, np. o zbliżających się płatnościach, o przeterminowanych należnościach, o wygasających wkrótce umowach. Nasz system umożliwia przegląd całej nieruchomości pod wieloma kątami, a także na bieżąco monitoruje sferę finansową i informuje o wrażliwych terminach. Przy wielu nieruchomościach i dziesiątkach umów najmu żaden program biurowy nie jest w stanie tego przypilnować, nie mówiąc już o zawodnej pamięci człowieka – zapewnia Monika Zakrzewska, prezeska zarządu NOVO Technologies. – Z perspektywy naszego ponad 12-letniego doświadczenia z systemem operacyjno-finansowym NOVO PM mogę powiedzieć, że system, który jest bliski ideałowi, musi być odpowiednio długo rozwijany i na bieżąco modyfikowany, wtedy szansa, że użytkownik zostanie czymś niemile zaskoczony, jest minimalna – uważa ekspertka.

Odrębnym zagadnieniem jest dopasowanie oferty do doświadczenia klienta w posługiwaniu się narzędziami IT, bo z tego doświadczenia wynikają zróżnicowane oczekiwania – zupełnie inne w przypadku firmy, która korzystała już wcześniej z dedykowanych rozwiązań informatycznych, a zupełnie inne w przypadku zarządcy, któremu do pracy wystarczał dotychczas arkusz kalkulacyjny.

Niezależnie od poziomu doświadczenia, wszystkie te indywidualne potrzeby dostawca musi najpierw zidentyfikować, a potem spełnić. Najczęściej w tym celu konieczny jest audyt – dodaje Michał Bryszewski.

Bo sprzedaż to dopiero początek

Wielu nabywców systemów IT na własnej skórze przekonało się, jak istotne jest sprawne wsparcie ze strony sprzedawcy podczas wdrożenia oraz obsługi posprzedażowej.

Dla nas niezwykle ważna jest responsywność firm, od których kupujemy systemy, a zwłaszcza od głównego dostawcy. Bezcenna jest szybkość reagowania, gotowość niesienia pomocy i otwartość na wspólne rozwiązywanie problemów, czyli cała ta kultura współpracy, której nie można zadekretować w umowie ani zastąpić algorytmami sztucznej inteligencji. Nawet na tej cyfrowej płaszczyźnie (a może właśnie: zwłaszcza na niej) relacje międzyludzkie są niezwykle ważne i wrażliwe, tym bardziej doceniamy bezbłędną pod tym względem współpracę z NOVO Technologies – zapewnia Michał Bryszewski.

Na niemal wszystkich naszych spotkaniach sprzedażowych są obecne także osoby z działu wsparcia albo wdrożeń. Mamy świadomość, że z klientem wiążemy się na lata, bo sam proces implementacji trwa wiele miesięcy. Dlatego nasz produkt określmy mianem „usługa wsparcia przy wykorzystaniu systemu NOVO PM”, błędne byłoby więc myślenie, że nasza praca polega na napisaniu programu i sprzedaniu go każdemu, kto zechce za niego zapłacić. Dobrą markę buduje się latami, zaś instrumentalne potraktowanie czy zlekceważenie klienta natychmiast odbija się na reputacji – przekonuje szefowa NOVO Technologies.

Co ciekawe, zarówno NOVO Technologies, jak i Savills chętnie przyznają, że ich udana współpraca nie zawsze była usłana różami.

Zawsze pojawiają się większe lub mniejsze problemy z przenoszeniem danych portfela nieruchomości z jednego systemu do drugiego, taki wystąpił też podczas implementacji NOVO PM – przyznaje Michał Bryszewski. – Unikalne i bezcenne było to, że firma NOVO Technologies nie uciekła od problemu, ale była gotowa rozmawiać i wspólnie rozwiązać problem. Ta chęć dialogu nie jest, niestety, powszechna. Pożądana jest również chęć wspólnego rozwoju i pokora, która wynika ze świadomości, że nikt nie wie wszystkiego, ale możemy się uczyć od siebie wzajemnie, więc gotowość na takie otwarte partnerstwo wzbogaca obie strony – i firmę Savills jako użytkownika systemu, i firmę NOVO Technologies, która może dzięki nam udoskonalać swój produkt – nie ma wątpliwości dyrektor z Savillsa.

Michał Bryszewski przekonuje też, że nie ma nic gorszego niż przekonanie o własnej nieomylności i przesadne obietnice na poziomie prezentowania możliwości systemów przez ich twórców. To jasne, że każdy z nas na swój sposób jest sprzedawcą, ponadto każdy powinien być świadomy przewag i unikalności swojego produktu czy usługi, ale bywają takie rozbieżności między prezentacjami i rzeczywistością, że potrafią wywrócić niejedną implementację.

Na prezentacji widzisz piękne, kolorowe panele użytkownika z rozbudowanymi funkcjami, ale potem okazuje się, że tak naprawdę dotyczyły innego produktu, a czas potrzebny na wdrożenie był wyskalowany jednak nie w tygodniach, ale w miesiącach – zaznacza dyrektor z Savillsa.

Lokalnie i globalnie

Właściciele nieruchomości funkcjonujący w globalnych strukturach, czy choćby europejskich, zazwyczaj mają narzucony wspólny system zarządzania nieruchomościami, co ułatwia np. raportowanie. Intencja jest jasna, ale nie zawsze się sprawdza, bo różne kraje mają odmienną specyfikę zarządzania nieruchomościami. Z kolei dostosowywanie lokalnego systemu zarządzania do korporacyjnych standardów – o ile jest w ogóle możliwe – zabiera sporo czasu.

W Savillsie używaliśmy wielu systemów finansowo-księgowych i mogę z perspektywy wieloletniego użytkownika powiedzieć, że kłopotliwym bywa brak kompatybilności globalnych systemów z polskimi realiami, np. brak możliwości odwzorowania w takim systemie zapisów w umowach, które w Polsce mają specyficzną konstrukcję. Żeby posłużyć się przykładem: powszechne są w Polsce klauzule dotyczące indeksacji czynszów w powiązaniu ze zmieniającymi się kursami walut, datami wystawiania faktur czy ich płatności. To wszystko musi być zsynchronizowane na poziomie systemu, inaczej zespół finansowo-księgowy straci wiele godzin na ręcznym wprowadzaniu tych danych do systemu – wskazuje Michał Bryszewski.

Oboje rozmówców podkreśla, że sprawą kluczową dla dostawców systemów finansowo-księgowych jest nieustający rozwój – nie tylko dlatego, że zmienia się środowisko finansowo-księgowe i prawodawstwo w Polsce, ale także potrzeby użytkowników – one nie tylko ewoluują, ale i rosną, podobnie jak obowiązki zarządców.

Kilka lat temu doszła nam np. cała sfera związana z ESG, która wiąże się z rozbudowanym systemem raportowania. Systemy finansowo-księgowe albo powinny się wzbogacić o „zielone” moduły, albo umożliwiać integrację z zewnętrznymi „zielonymi” systemami. Bo przychód operacyjny netto budynku jest nie mniej ważny niż jego oddzialywanie na srodowisko, spolecznosc lokalna, czy dobrostan ludzi tam pracujacych – uważa Michał Bryszewski.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że system NOVO PM umożliwia wygodny eksport danych i integrację z innymi systemami wykorzystywanymi w sferze asset management, także tymi dostarczającymi informacji ze sfery ESG, jak na przykład kwestie emisji dwutlenku węgla czy produkcji zielonej energii. Klienci często życzą sobie analiz zestawiających te dwie sfery, a przy niekompatybilnych systemach takie opracowania są bardzo praco- i czasochłonne (a więc kosztowne), albo w ogóle niemożliwe – ostrzega Monika Zakrzewska.

Ile i dlaczego tak drogo?

Najlepsze produkty (nie tylko na rynku nieruchomości) bywają zazwyczaj najdroższe. Czy można zatem osiągnąć kompromis między ceną a jakością w przypadku systemów finansowo-księgowych?

Kompromis jest nie tyle możliwy, co wskazany. Cena systemu NOVO PM – podobnie jak innych tego typu produktów – jest uzależniona od wielu zmiennych, głównie od liczby nieruchomości i użytkowników systemu, także od liczby obsługiwanych umów najmu, no i oczywiście od funkcjonalności. Bezcenna jest tu zatem konstrukcja modułowa systemu, która umożliwia zakup tylko tych modułów, które są w danej chwili niezbędne, ale z drugiej strony – pozwala również na rozbudowę w przyszłości. Na pewno nie należy przepłacać za funkcje, które są w tym momencie zbędne – przekonuje Monika Zakrzewska.

Solidny, niezawodny system finansowo-księgowy to dziś podstawa funkcjonowania każdego zarządcy nieruchomości, niezależnie od wielkości portfela i stopnia skomplikowania operacji.

Lubię i szanuję arkusze kalkulacyjne, ale do zarządzania budynkami komercyjnymi się nie nadaje, chyba że ktoś „zarządzanie” rozumie nadal jako obsługę księgową kilku najemców. Ale arkusz nie przetworzy nawet tych informacji, które uznajemy dziś za podstawowe dla każdego stosunku najmu, np. wyliczanie indeksacji czy wysokości service chargé, do tego mamy całą sferę raportowania czyli pilnowania kosztów. Ponadto profesjonalny system ma służyć nie tylko zarządcy, ale także całemu wachlarzowi specjalistów zaangażowanych w utrzymanie nieruchomości: właścicielowi, najemcom, czy firmom świadczącym usługi utrzymania w obiekcie – wylicza Michał Bryszewski.

Najlepsze systemy, jak NOVO PM, mają również rozbudowaną analitykę, która jest nieocenionym wsparciem w podejmowaniu decyzji biznesowych – program nie tylko pilnuje terminowych wpłat czynszu np. najemców galerii handlowych, ale także wylicza rentowność kontraktu czy footfall generowany przez dany sklep w całej nieruchomości. Dzięki temu właściciel dowie się przykładowo, które sklepy odzieżowe przyciągają największą liczbę klientów do strefy gastronomicznej – wyjaśnia Monika Zakrzewska.

Szczęśliwa trzynastka

Firma NOVO Technologies działa na rynku od 13 lat i – jak przyznaje jej prezeska – największym sukcesem było to, że w tym czasie spółka ani razu się nie zatrzymała, tylko – niezależnie od zawirowań rynkowych czy globalnych – metodycznie się rozwijała.

Dużym testem była dla nas pandemia, gdy wielu klientów powiedziało: „Sprawdzam!”, a my musieliśmy udowodnić, że nasz system rzeczywiście jest w pełni funkcjonalny niezależnie od lokalizacji na świecie i sytuacji na rynku. Gdy pojawiały się w nim drobne usterki (bo nikt wcześniej nie projektował systemów uwzględniających globalne epidemie), byliśmy w stanie je na bieżąco usuwać nie chowając głowy w piasek – wspomina Monika Zakrzewska.

Taka strategia została doceniona, a szeptany marketing zadziałał, dzięki czemu w trakcie pandemii i zaraz po niej firma pozyskała wielu nowych klientów, choć część firm konkurencyjnych musiała mocno przyhamować swoją działalność.

Mamy świadomość, że – niezależnie od sytuacji na rynku – zawsze liczy się także estetyka, prostota i intuicyjność systemów, a preferencje użytkowników z tym związane nieustannie ewoluują, więc dwa lata temu zmieniliśmy całkowicie wygląd naszej aplikacji. Nieustannie pracujemy nad opracowaniem kolejnych modułów do NOVO PM i już wkrótce rozszerzymy funkcjonalność systemu. No i niezmiennie słuchamy tego, co mówią do nas klienci – tylko oni dokładnie wiedzą, czego potrzebują – podsumowuje szefowa NOVO Technologies.

Ostatnie nowości

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Rynek pod presją geopolityki

schedule 28 lutego 2024
Opr./edited by ANZ

Według raportu „At a glance – Rynek inwestycyjny w Polsce, IV kwartał 2023 roku”, przygotowanego przez BNP Paribas Real Estate Poland, Polska ma stabilne perspektywy ekonomiczne, ale sytuacja geopolityczna na świecie oraz utrzymujące się wysokie stopy procentowe w Europie nie sprzyjają szybkiemu odbudowaniu obrotów i dużym inwestycjom w nieruchomości komercyjne.

Rynek mieszkaniowy

Polska Pół tysiąca mieszkań w Wieży Jeżyce

schedule 28 lutego 2024
Opr./edited by MR

Archicom uruchamia przedsprzedaż nowych etapów poznańskiego projektu Wieża Jeżyce – II oraz V. Deweloper przygotuje w nich łącznie ponad 500 mieszkań, a także osiedlowy hub mobilności do wyłącznej dyspozycji mieszkańców oraz strefę coworkingową.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Dziesiątka na Żeraniu

schedule 28 lutego 2024
Opr./edited by JC

Okam zawarł umowy z 10 najemcami, którzy zajmą przestrzeń na działce dewelopera przy ul. Jagiellońskiej 88 w Warszawie. Łączna powierzchnia objęta kontraktami wynosi około 13,2 tys. mkw.

ESG

Polska Schronisko w Gnieźnie jak nowe

schedule 28 lutego 2024
Opr./edited by MR

Panattoni oraz Dekpol Budownictwo po raz kolejny wspólnie zrealizowały akcję pomocy dla bezdomnych zwierząt, tym razem wspierając schronisko w Gnieźnie. Placówka przeszła kompleksowy remont, a wartość pomocy to około 50 tys. euro.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Lublin przyciąga inwestorów i pracowników

schedule 28 lutego 2024
Opr./edited by JC

Firmy Antal i Cushman & Wakefield opublikowały raport Business Environment Assessment Study, sporządzony we współpracy z Baker McKenzie, Pracodawcami RP, Pro Progressio oraz Vastintem. Z badania wynika, że potencjał inwestycyjny Polski Wschodniej rośnie, co widać szczególnie na przykładzie Lublina.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Czechy Nowe czeskie biuro Heimstaden

schedule 28 lutego 2024
Opr./edited by ANZ

Firma CTP podpisała umowę najmu z Heimstaden, właścicielem portfela mieszkań na wynajem, na prawie 3,5 tys. mkw. powierzchni biurowej w IQ Ostrava. Budynek jest pierwszym biurowcem w Ostrawie, który dziesięć lat temu uzyskał certyfikat BREEAM Excellent.

Rynek mieszkaniowy

Polska Blask na Bałutach

schedule 28 lutego 2024
Opr./edited by MR

Trei Real Estate Poland zrealizuje swoją drugą w Łodzi inwestycję mieszkaniową. Przy ul. Smugowej na Bałutach w I etapie osiedla Blask powstanie sześciokondygnacyjny budynek z ponad 5,5 tys. mkw. PUM.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Finansiści wprowadzają się na Łucką

schedule 28 lutego 2024
Opr./edited by MR

Societe Generale Oddział w Polsce i SG Equipment Leasing Polska, spółki należące do francuskiej grupy finansowej Societe Generale, przeprowadzają się do realizowanego przez firmę Skanska kompleksu Studio w Warszawie.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Inspektorat wybiera Palio

schedule 28 lutego 2024
Opr./edited by JC

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku przeniesie swoją siedzibę do znajdującego się na terenie Stoczni Gdańskiej biurowca Palio Office Park B. Instytucja wynajmie w obiekcie ponad 1,7 tys. mkw. na dwóch kondygnacjach.

Rynek mieszkaniowy

Polska Granaria na sprzedaż

schedule 28 lutego 2024
Opr./edited by JC

Dekpol Deweloper poszerzył swoją ofertę o 48 lokali w gdańskim projekcie Granaria. Inwestycja, obejmująca również lokale usługowe oraz handlowe, powstanie na Wyspie Spichrzów.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska 2023 był rokiem renegocjacji

schedule 28 lutego 2024
Opr./edited by JC

Jak podają eksperci JLL, w 2023 roku całkowity popyt brutto na rynku magazynowym w Polsce osiągnął 5,1 mln mkw., co jest wynikiem powyżej średniej z ostatnich pięciu lat. Wyjątkowa aktywność deweloperów wpłynęła za to na utrzymanie tendencji wzrostowej wskaźnika pustostanów.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Informatycy wybrali Saski Crescent

schedule 28 lutego 2024
Opr./edited by ANZ

Firma z branży IT zajmie ponad 6 tys. mkw., czyli trzy piętra, w położonym w centrum Warszawy biurowcu Saski Crescent. W budynku dobiega końca proces gruntownej modernizacji.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Elastycznie w Krakowie

schedule 27 lutego 2024
Opr./edited by MR

Na koniec IV kwartału 2023 roku na rynku krakowskim funkcjonowało ponad 51 tys. mkw. elastycznych powierzchni biurowych, oferujących łącznie około 7,3 tys. stanowisk pracy — podają w swoim raporcie eksperci BNM Real Estate Advisory.

Eurobuild FM

Polska Joanna Mroczek o drugim życiu budynków

schedule 27 lutego 2024
Magda Rachwald

Jak sprawić, żeby starsze nieruchomości nie traciły na wartości i odpowiadały na potrzeby najemców, a przy okazji wpasowały się w idee ESG – na te i inne pytania w kolejnym odcinku Eurobuild FM odpowiada Joanna Mroczek, szefowa działu doradztwa strategicznego CBRE.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Podwyżki w centrach handlowych

schedule 27 lutego 2024
Opr./edited by MR

Budżety service charge obiektów handlowych w latach 2019-2024 wzrosły średnio o 45 proc. – wynika z analizy agencji Cushman & Wakefield.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Wynajęli w Świdniku

schedule 27 lutego 2024
Opr./edited by MR

Panattoni oddaje do użytku Panattoni Park Lublin IV w Świdniku. Kolejny projekt dewelopera na Lubelszczyźnie ma już czterech najemców z różnych branż: automotive, produkcji suplementów, FMCG i papierniczej (wytwarzanie opakowań).

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Wmurowali w Pionkach

schedule 27 lutego 2024
Opr./edited by JC

Wmurowano kamień węgielny pod budowę M Parku Pionki. W kompleksie, który zajmie powierzchnię niemal 9,3 tys. mkw., siedzibę znalazło 14 najemców.

Rynek mieszkaniowy

Polska Bouygues z trzema nowymi projektami

schedule 27 lutego 2024
Opr./edited by MR

Bouygues Immobilier Polska wprowadza do sprzedaży nowe mieszkania w Warszawie. Łącznie do końca I kwartału firma wystartuje ze sprzedażą trzech inwestycji na terenie stolicy - dwóch na Chrzanowie i jednej w dzielnicy Włochy.

Rynek mieszkaniowy

Rumunia Z widokiem na jezioro w Bukareszcie

schedule 27 lutego 2024
Opr./edited by MR

Firma Kész przygotowuje się do realizacji projektu mieszkaniowego Corallis, zlokalizowanego w północnej części Bukaresztu, przy ul. Coralilor. Budowa zgodnie z planami ma się rozpocząć w I połowie 2024 roku.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Zostają w Lumenie

schedule 27 lutego 2024
Opr./edited by ANZ

Orbis i Accor Services Poland podpisały kolejne umowy najmu w warszawskim biurowcu Lumen. Firmy przedłużyły umowy łącznie na blisko 2,5 tys. mkw. powierzchni.

Najnowsze w Materiał partnera

schedule 29 grudnia 2023

Deweloperzy Dzieciom – sukces po raz dwunasty!

Kilka dni temu roku odbył się finał 12. edycji Deweloperzy Dzieciom. W ramach akcji wyjątkowe prezenty otrzymały dzieci z publicznych rodzinnych domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych z Wielkopolski. "Eurobuild" od wielu lat patronuje tej zaszczytnej akcji.

schedule 13 grudnia 2023

Deweloperzy Dzieciom po raz dwunasty!

Każdego roku, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia odbywa się akcja charytatywna Deweloperzy Dzieciom. Tegoroczna, już XII edycja tego wydarzenia wesprze tradycyjnie podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z Poznania i Wielkopolski. "Eurobuild" kolejny raz jest patronem medialnym tego wydarzenia.

schedule 05 grudnia 2023

Lepsza jakość sprzątania to większa satysfakcja pracowników

Nowe badanie pokazuje jak czyste, dobrze funkcjonujące miejsce pracy wpływa na satysfakcję pracowników

schedule 30 listopada 2023

Transformacja energetyczna uratuje świat

Przyszłość jest fikcją, więc powinniśmy budować jutro w sposób zrównoważony, a Polska może czerpać w tej kwestii z doświadczeń Wielkiej Brytanii. O prognozach, zagrożeniach i możliwościach rozwoju opowiedziała znana brytyjska inżynier i architektka, Dame Jo Da Silva w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie. "Eurobuild" był patronem medialnym tego wydarzenia.

schedule 16 listopada 2023

Żeby las był na zawsze

Hektar dojrzałego lasu może w ciągu swojego życia zakumulować 1,5 tysiąca tony CO2. Odpowiedzialny biznes musi zrozumieć tę zależność – przekonują przedstawiciele firmy MDC2, która wspiera Fundację Las Na Zawsze. O genezie i szczegółach tej współpracy opowiadają Magda Cieliczko, Lidia Jabłonowska-Luba i Jeremy Cordery

schedule 14 listopada 2023

W biznesie stawiamy na długoterminowe partnerstwo

Michał Ptaszyński, country manager Poland w firmie Logicor, mówi nam optymistycznie o przyszłości branży logistycznej w Polsce, najbliższych planach inwestycyjnych firmy oraz o tym, że warto działać na rzecz lokalnych społeczności

schedule 29 września 2023

Łódź zaprasza do Monachium!

Serdecznie zapraszamy wszystkich gości tegorocznego Expo Real na wydarzenia organizowane na stoisku Urzędu Miasta Łódź. "Eurobuild" będzie także na miejscu jako patron medialny łódzkich eventów. 

schedule 25 września 2023

Grunt to  doświadczenie

W ekskluzywnym wywiadzie dla „Eurobuildu” managerowie firmy doradczej Greenfields, Justyna Cymerman, dyrektorka działu urbanistyki, i Michał Różycki, dyrektor pionu nieruchomości gruntowych – sektor living, opowiadają o największych sukcesach firmy ostatnich lat, rosnącej roli idei ESG oraz coraz bardziej pożądanych terenach typu brownfield, ponadto zapowiadają jeszcze większą gorączkę na rynku inwestycji mieszkaniowych.

schedule 31 sierpnia 2023

Maksymalizacja higieny i minimalizacja śladu węglowego w całym cyklu życia produktu

Zmiany klimatu zmuszają firmy do wdrażania strategii biznesowych opartych na gospodarce obiegowej. Essity oraz jej światowa marka Tork® wykorzystują obiegowy cykl życia produktu w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, począwszy od pozyskiwania surowców, a skończywszy na utylizacji

schedule 22 sierpnia 2023

Dynamiczny rozwój Białołęki atutem Galerii Północnej

Białołęka zyskuje nowe inwestycje i mieszkańców, a Galeria Północna – klientów. Ale nie tylko rozwój dzielnicy pozytywnie wpływa na obiekt. Rośnie także rynek galerii, który obejmuje już swoim zasięgiem ponad 1 mln mieszkańców Warszawy i okolic. O roli dzielnicy, poszerzającym się catchmencie i potencjale Północnej opowiada Roman Bugajczyk, dyrektor obiektu.

schedule 29 czerwca 2023

Solidny związek na lata

Systemy operacyjno-finansowe wspierające zarządców nieruchomości nieustannie się rozbudowują i zmieniają, by nadążać za zmieniającymi się potrzebami rynku. Bezcenne pozostają dobre relacje między dostawcami i użytkownikami tych systemów oraz gotowość do wspólnego mierzenia się z wyzwaniami

schedule 05 czerwca 2023

Złota 83 w Warszawie oficjalnie gotowa na wynajem!

Wytyczona już pod koniec XVII wieku ulica Złota w Warszawie ma na swoim koncie wiele wyjątkowych historii, atrakcyjnych budynków i dobrze prosperujących zakładów przemysłowych. Dziś jedna z najważniejszych ulic stolicy doczekała się także prawdziwego diamentu, który przeszedł generalny remont i renowację. Nowo oddany do użytku apartamentowiec pod numerem 83 zapiera dech. 

schedule 08 maja 2023

Luksusowe Apartamenty Biały Kamień

Apartamenty Biały Kamień to kolejna inwestycja prestiżowego kompleksu hotelowego oraz wielokrotnie nagradzanego Hotelu & Medi-SPA Biały Kamień. Powstaną w odległości 50 m od istniejącego od 2008 r. Hotelu Biały Kamień, który oddalony jest zaledwie kilkaset metrów od centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój i od nowo wybudowanej wieży Sky Walk. Planowany obiekt położony będzie w otulinie góry Biały Kamień, co gwarantuje ciszę, spokój, a przede wszystkim malownicze widoki.

schedule 13 kwietnia 2023

Zyski z zakupu gruntów. Kluczem są kompetencje

Warszawa jest jedną z najbardziej przystępnych cenowo stolic do zamieszkania w Unii Europejskiej. Aby utrzymać tę konkurencyjność, należy przede wszystkim poszerzać ofertę gruntów.

schedule 18 stycznia 2023

Przebudowa hotelu w Zakopanem – postępowanie przetargowe

schedule 14 grudnia 2022

Pokój hotelowy – koszt, który staje się zyskiem

Grupa Arche rewitalizuje zabytki, by dać nowe życie budynkom, które straciły użytkowość. Dla firmy najważniejsze jest, by zatrzymać zabytek na tym etapie starzenia, na którym dotrwał do naszych czasów. Nie jest udoskonalane w nim nic, co miałoby zmienić jego wygląd. Uzupełniane jest tylko to co niezbędne, nie naruszając przy tym jego charakteru.

schedule 13 grudnia 2022

Biuro Na Miarę – kompleksowo, w całym kraju 

Biuro Na Miarę umacnia swoją pozycję na rynku nieruchomości komercyjnych jako wyspecjalizowana firma doradcza kompleksowo obsługująca najemców i wynajmujących.

schedule 05 grudnia 2022

Kształtowanie przyszłości przestrzeni elastycznych

Eksperci Colliers dyskutują na temat sposobu, w jaki rozwój hybrydowego modelu pracy w dalszym ciągu wpływa na rynek nieruchomości, dając początek interesującym możliwościom dla podmiotów wynajmujących nieruchomości i partnerów franczyzowych.

schedule 15 listopada 2022

Nieruchomość komercyjna na sprzedaż w Bielsku-Białej

mBank S.A. ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy pl. Wolności 7 objętej księgą wieczystą BB1B/00070605/9. Działka zabudowana budynkiem o charakterze biurowo-usługowym o powierzchni ok. 1370 mkw. składającym się z trzech kondygnacji naziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej. Nieruchomość ma wewnętrzny dziedziniec z wjazdem od ul. Paderewskiego.

schedule 21 października 2022

Raport Crido & Savills: Rynek PRS w Polsce – aspekty biznesowe, prawne i podatkowe

Polski rynek najmu instytucjonalnego na pewno znajduje się na początku swojej drogi. Jest niczym pierworodny syn rodu królewskiego w pierwszym latach swojego życia - ledwo zaczął mówić i chodzić, a już wzbudza ogromne zainteresowanie i oczekiwania, a jeszcze musi mierzyć się z mocną presją otoczenia.

Wydanie 1 (285) styczeń 2024

Ostatnie komentarze

Kategorie