EN

Polska Solidny związek na lata

Materiał partnera
Systemy operacyjno-finansowe wspierające zarządców nieruchomości nieustannie się rozbudowują i zmieniają, by nadążać za zmieniającymi się potrzebami rynku. Bezcenne pozostają dobre relacje między dostawcami i użytkownikami tych systemów oraz gotowość do wspólnego mierzenia się z wyzwaniami

Implementacja każdego systemu zarządzania nieruchomościami jest skomplikowana i stresująca, ale tę uciążliwość można zminimalizować, a zagrożeniom zapobiec, o ile obie strony mają odpowiednie doświadczenie i traktują się po partnersku. Czy system idealny istnieje oraz jaki model współpracy jest optymalny – o to zapytaliśmy szefową NOVO Technologies, doświadczonego dostawcę systemu operacyjno-finansowego do zarządzania nieruchomościami, oraz nie mniej wprawnego dyrektora działu zarządzania nieruchomościami z firmy Savills.

W poszukiwaniu ideału

Czy można pokusić się o wskazanie wspólnych cech systemu idealnego? Eksperci zgodnie wskazują, że musi on być funkcjonalny, łatwy do implementacji w obiekcie, przyjazny w obsłudze dla osób o różnych profesjach i na różnych stanowiskach, a także dobrze dopasowany do potrzeb użytkownika, realiów rynku oraz specyfiki lokalnej.

Nie wszystkie narzędzia globalne to potrafią, nawet jeśli ich twórcy tak twierdzą – podkreśla Michał Bryszewski, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami i członek zarządu Savills. – Wdrożenie systemu zachodnioeuropejskiego czy amerykańskiego w Polsce wymaga zazwyczaj ogromnych nakładów i pochłania mnóstwo czasu na dostosowanie do potrzeb konkretnego klienta. Istotna jest także wiarygodność producenta – wskazuje ekspert.

Na czym polega ta wiarygodność? Otóż prędzej czy później każdy użytkownik styka się z sytuacją, w której nawet najdoskonalszy system nie spełnia którejś z potrzeb, więc wymaga modyfikacji.

I tu pojawia się zagadnienie responsywności producenta, czyli jego gotowości do dopracowania poszczególnych funkcji, zaangażowania w te modyfikacje, szybkości działania, no i kosztów tego procesu. Innymi słowy – chodzi o jakość obsługi posprzedażowej – uważa Michał Bryszewski.

Ważne są również wszelkiego rodzaju funkcje – nazwijmy je – przypominające, np. o zbliżających się płatnościach, o przeterminowanych należnościach, o wygasających wkrótce umowach. Nasz system umożliwia przegląd całej nieruchomości pod wieloma kątami, a także na bieżąco monitoruje sferę finansową i informuje o wrażliwych terminach. Przy wielu nieruchomościach i dziesiątkach umów najmu żaden program biurowy nie jest w stanie tego przypilnować, nie mówiąc już o zawodnej pamięci człowieka – zapewnia Monika Zakrzewska, prezeska zarządu NOVO Technologies. – Z perspektywy naszego ponad 12-letniego doświadczenia z systemem operacyjno-finansowym NOVO PM mogę powiedzieć, że system, który jest bliski ideałowi, musi być odpowiednio długo rozwijany i na bieżąco modyfikowany, wtedy szansa, że użytkownik zostanie czymś niemile zaskoczony, jest minimalna – uważa ekspertka.

Odrębnym zagadnieniem jest dopasowanie oferty do doświadczenia klienta w posługiwaniu się narzędziami IT, bo z tego doświadczenia wynikają zróżnicowane oczekiwania – zupełnie inne w przypadku firmy, która korzystała już wcześniej z dedykowanych rozwiązań informatycznych, a zupełnie inne w przypadku zarządcy, któremu do pracy wystarczał dotychczas arkusz kalkulacyjny.

Niezależnie od poziomu doświadczenia, wszystkie te indywidualne potrzeby dostawca musi najpierw zidentyfikować, a potem spełnić. Najczęściej w tym celu konieczny jest audyt – dodaje Michał Bryszewski.

Bo sprzedaż to dopiero początek

Wielu nabywców systemów IT na własnej skórze przekonało się, jak istotne jest sprawne wsparcie ze strony sprzedawcy podczas wdrożenia oraz obsługi posprzedażowej.

Dla nas niezwykle ważna jest responsywność firm, od których kupujemy systemy, a zwłaszcza od głównego dostawcy. Bezcenna jest szybkość reagowania, gotowość niesienia pomocy i otwartość na wspólne rozwiązywanie problemów, czyli cała ta kultura współpracy, której nie można zadekretować w umowie ani zastąpić algorytmami sztucznej inteligencji. Nawet na tej cyfrowej płaszczyźnie (a może właśnie: zwłaszcza na niej) relacje międzyludzkie są niezwykle ważne i wrażliwe, tym bardziej doceniamy bezbłędną pod tym względem współpracę z NOVO Technologies – zapewnia Michał Bryszewski.

Na niemal wszystkich naszych spotkaniach sprzedażowych są obecne także osoby z działu wsparcia albo wdrożeń. Mamy świadomość, że z klientem wiążemy się na lata, bo sam proces implementacji trwa wiele miesięcy. Dlatego nasz produkt określmy mianem „usługa wsparcia przy wykorzystaniu systemu NOVO PM”, błędne byłoby więc myślenie, że nasza praca polega na napisaniu programu i sprzedaniu go każdemu, kto zechce za niego zapłacić. Dobrą markę buduje się latami, zaś instrumentalne potraktowanie czy zlekceważenie klienta natychmiast odbija się na reputacji – przekonuje szefowa NOVO Technologies.

Co ciekawe, zarówno NOVO Technologies, jak i Savills chętnie przyznają, że ich udana współpraca nie zawsze była usłana różami.

Zawsze pojawiają się większe lub mniejsze problemy z przenoszeniem danych portfela nieruchomości z jednego systemu do drugiego, taki wystąpił też podczas implementacji NOVO PM – przyznaje Michał Bryszewski. – Unikalne i bezcenne było to, że firma NOVO Technologies nie uciekła od problemu, ale była gotowa rozmawiać i wspólnie rozwiązać problem. Ta chęć dialogu nie jest, niestety, powszechna. Pożądana jest również chęć wspólnego rozwoju i pokora, która wynika ze świadomości, że nikt nie wie wszystkiego, ale możemy się uczyć od siebie wzajemnie, więc gotowość na takie otwarte partnerstwo wzbogaca obie strony – i firmę Savills jako użytkownika systemu, i firmę NOVO Technologies, która może dzięki nam udoskonalać swój produkt – nie ma wątpliwości dyrektor z Savillsa.

Michał Bryszewski przekonuje też, że nie ma nic gorszego niż przekonanie o własnej nieomylności i przesadne obietnice na poziomie prezentowania możliwości systemów przez ich twórców. To jasne, że każdy z nas na swój sposób jest sprzedawcą, ponadto każdy powinien być świadomy przewag i unikalności swojego produktu czy usługi, ale bywają takie rozbieżności między prezentacjami i rzeczywistością, że potrafią wywrócić niejedną implementację.

Na prezentacji widzisz piękne, kolorowe panele użytkownika z rozbudowanymi funkcjami, ale potem okazuje się, że tak naprawdę dotyczyły innego produktu, a czas potrzebny na wdrożenie był wyskalowany jednak nie w tygodniach, ale w miesiącach – zaznacza dyrektor z Savillsa.

Lokalnie i globalnie

Właściciele nieruchomości funkcjonujący w globalnych strukturach, czy choćby europejskich, zazwyczaj mają narzucony wspólny system zarządzania nieruchomościami, co ułatwia np. raportowanie. Intencja jest jasna, ale nie zawsze się sprawdza, bo różne kraje mają odmienną specyfikę zarządzania nieruchomościami. Z kolei dostosowywanie lokalnego systemu zarządzania do korporacyjnych standardów – o ile jest w ogóle możliwe – zabiera sporo czasu.

W Savillsie używaliśmy wielu systemów finansowo-księgowych i mogę z perspektywy wieloletniego użytkownika powiedzieć, że kłopotliwym bywa brak kompatybilności globalnych systemów z polskimi realiami, np. brak możliwości odwzorowania w takim systemie zapisów w umowach, które w Polsce mają specyficzną konstrukcję. Żeby posłużyć się przykładem: powszechne są w Polsce klauzule dotyczące indeksacji czynszów w powiązaniu ze zmieniającymi się kursami walut, datami wystawiania faktur czy ich płatności. To wszystko musi być zsynchronizowane na poziomie systemu, inaczej zespół finansowo-księgowy straci wiele godzin na ręcznym wprowadzaniu tych danych do systemu – wskazuje Michał Bryszewski.

Oboje rozmówców podkreśla, że sprawą kluczową dla dostawców systemów finansowo-księgowych jest nieustający rozwój – nie tylko dlatego, że zmienia się środowisko finansowo-księgowe i prawodawstwo w Polsce, ale także potrzeby użytkowników – one nie tylko ewoluują, ale i rosną, podobnie jak obowiązki zarządców.

Kilka lat temu doszła nam np. cała sfera związana z ESG, która wiąże się z rozbudowanym systemem raportowania. Systemy finansowo-księgowe albo powinny się wzbogacić o „zielone” moduły, albo umożliwiać integrację z zewnętrznymi „zielonymi” systemami. Bo przychód operacyjny netto budynku jest nie mniej ważny niż jego oddzialywanie na srodowisko, spolecznosc lokalna, czy dobrostan ludzi tam pracujacych – uważa Michał Bryszewski.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że system NOVO PM umożliwia wygodny eksport danych i integrację z innymi systemami wykorzystywanymi w sferze asset management, także tymi dostarczającymi informacji ze sfery ESG, jak na przykład kwestie emisji dwutlenku węgla czy produkcji zielonej energii. Klienci często życzą sobie analiz zestawiających te dwie sfery, a przy niekompatybilnych systemach takie opracowania są bardzo praco- i czasochłonne (a więc kosztowne), albo w ogóle niemożliwe – ostrzega Monika Zakrzewska.

Ile i dlaczego tak drogo?

Najlepsze produkty (nie tylko na rynku nieruchomości) bywają zazwyczaj najdroższe. Czy można zatem osiągnąć kompromis między ceną a jakością w przypadku systemów finansowo-księgowych?

Kompromis jest nie tyle możliwy, co wskazany. Cena systemu NOVO PM – podobnie jak innych tego typu produktów – jest uzależniona od wielu zmiennych, głównie od liczby nieruchomości i użytkowników systemu, także od liczby obsługiwanych umów najmu, no i oczywiście od funkcjonalności. Bezcenna jest tu zatem konstrukcja modułowa systemu, która umożliwia zakup tylko tych modułów, które są w danej chwili niezbędne, ale z drugiej strony – pozwala również na rozbudowę w przyszłości. Na pewno nie należy przepłacać za funkcje, które są w tym momencie zbędne – przekonuje Monika Zakrzewska.

Solidny, niezawodny system finansowo-księgowy to dziś podstawa funkcjonowania każdego zarządcy nieruchomości, niezależnie od wielkości portfela i stopnia skomplikowania operacji.

Lubię i szanuję arkusze kalkulacyjne, ale do zarządzania budynkami komercyjnymi się nie nadaje, chyba że ktoś „zarządzanie” rozumie nadal jako obsługę księgową kilku najemców. Ale arkusz nie przetworzy nawet tych informacji, które uznajemy dziś za podstawowe dla każdego stosunku najmu, np. wyliczanie indeksacji czy wysokości service chargé, do tego mamy całą sferę raportowania czyli pilnowania kosztów. Ponadto profesjonalny system ma służyć nie tylko zarządcy, ale także całemu wachlarzowi specjalistów zaangażowanych w utrzymanie nieruchomości: właścicielowi, najemcom, czy firmom świadczącym usługi utrzymania w obiekcie – wylicza Michał Bryszewski.

Najlepsze systemy, jak NOVO PM, mają również rozbudowaną analitykę, która jest nieocenionym wsparciem w podejmowaniu decyzji biznesowych – program nie tylko pilnuje terminowych wpłat czynszu np. najemców galerii handlowych, ale także wylicza rentowność kontraktu czy footfall generowany przez dany sklep w całej nieruchomości. Dzięki temu właściciel dowie się przykładowo, które sklepy odzieżowe przyciągają największą liczbę klientów do strefy gastronomicznej – wyjaśnia Monika Zakrzewska.

Szczęśliwa trzynastka

Firma NOVO Technologies działa na rynku od 13 lat i – jak przyznaje jej prezeska – największym sukcesem było to, że w tym czasie spółka ani razu się nie zatrzymała, tylko – niezależnie od zawirowań rynkowych czy globalnych – metodycznie się rozwijała.

Dużym testem była dla nas pandemia, gdy wielu klientów powiedziało: „Sprawdzam!”, a my musieliśmy udowodnić, że nasz system rzeczywiście jest w pełni funkcjonalny niezależnie od lokalizacji na świecie i sytuacji na rynku. Gdy pojawiały się w nim drobne usterki (bo nikt wcześniej nie projektował systemów uwzględniających globalne epidemie), byliśmy w stanie je na bieżąco usuwać nie chowając głowy w piasek – wspomina Monika Zakrzewska.

Taka strategia została doceniona, a szeptany marketing zadziałał, dzięki czemu w trakcie pandemii i zaraz po niej firma pozyskała wielu nowych klientów, choć część firm konkurencyjnych musiała mocno przyhamować swoją działalność.

Mamy świadomość, że – niezależnie od sytuacji na rynku – zawsze liczy się także estetyka, prostota i intuicyjność systemów, a preferencje użytkowników z tym związane nieustannie ewoluują, więc dwa lata temu zmieniliśmy całkowicie wygląd naszej aplikacji. Nieustannie pracujemy nad opracowaniem kolejnych modułów do NOVO PM i już wkrótce rozszerzymy funkcjonalność systemu. No i niezmiennie słuchamy tego, co mówią do nas klienci – tylko oni dokładnie wiedzą, czego potrzebują – podsumowuje szefowa NOVO Technologies.

Ostatnie nowości

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Onde kupuje wielką farmę

schedule 22 maja 2024
Opr./edited by MR

Onde kupiło projekt PV o mocy 63 MWp. Zlokalizowana w woj. zachodniopomorskim farma ma zostać skomercjalizowana w połowie 2027 roku.

Materiał partnera

Polska Excellent Fern w Off Piotrkowska

schedule 04 kwietnia 2024
Eurobuild CEE

Ruszyła intensywna komercjalizacja wielofunkcyjnego budynku Fern powstającego w Off Piotrkowska Center. Nowoczesny budynek, którego realizacja rozpocznie się na przełomie 2024/2025, oferuje 4,7 tys. mkw. powierzchni usługowej i 2,7 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Prologis kupuje hektary pod BTS

schedule 22 maja 2024
Opr./edited by MR

Prologis kupił grunt o powierzchni ponad 23 ha pod realizację nowych inwestycji BTS w centrum dystrybucyjnym Prologis Park Nadarzyn II. Działka znajduje się bezpośrednio przy zjeździe z trasy S8 w Siestrzeniu, w gminie Żabia Wola. 

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Mała aktywność w Krakowie

schedule 22 maja 2024
Opr./edited by MR

Kraków pozostaje liderem wśród rynków regionalnych pod kątem nowoczesnej powierzchni biurowej. Zasoby biurowe miasta stanowią 14 proc. udziału w krajowym wolumenie – podają eksperci firmy Knight Frank.

Rynek mieszkaniowy

Polska Trzeci raz Przy Unii

schedule 22 maja 2024
Opr./edited by MR

Spravia wybuduje III etap osiedla mieszkaniowego Przy Unii w Poznaniu. W tej fazie inwestycji powstaną dwa ośmiopiętrowe budynki, w których znajdzie się około 180 mieszkań.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Mercer zostaje w Nimbusie

schedule 22 maja 2024
Opr./edited by JC

Firma Mercer renegocjowała umowę najmu w budynku Nimbus, należącym do warszawskiego kompleksu myhive. Spółka nadal będzie zajmować w obiekcie powierzchnię 7,3 tys. mkw.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska CPIPG refinansuje się na zielono

schedule 22 maja 2024
Opr./edited by MR

Firma CPI Property Group Poland przeprowadziła z Aareal Bankiem transakcję zielonego refinansowania trzech warszawskich nieruchomości biurowych na łączną kwotę ponad 277 mln euro.

Budownictwo

Europa Środkowo-Wschodnia Nieefektywna branża budowlana

schedule 22 maja 2024
Opr./edited by MR

Produktywność w sektorze budownictwa jest niższa niż w 1995 roku, choć w całej gospodarce UE zwiększyła się w tym okresie o 40 proc. Jednocześnie trendowi temu towarzyszy brak rąk do pracy - oceniają autorzy raportu badawczego przygotowanego przez PlanRadar.

Rynek mieszkaniowy

Rumunia Rusza trzeci etap The Level Apartments

schedule 22 maja 2024
Opr./edited by ANZ

Rumuński deweloper mieszkaniowy Redport Capital ogłosił rozpoczęcie budowy III etapu kompleksu The Level Apartments. Projekt otrzymał pozwolenie na realizację 105 mieszkań w ramach inwestycji o wartości 13 mln euro.

Zarządzanie nieruchomościami

Czechy Cushman rządzi w Opatovskiej

schedule 22 maja 2024
Opr./edited by JC

Cushman & Wakefield objął zarządzanie centrum handlowym Opatovská w czeskiej Pradze. Właścicielem obiektu jest fundusz nieruchomościowy Conseq.

Rynek mieszkaniowy

Polska Pierwsze mieszkania w Towarowej 22

schedule 22 maja 2024
Opr./edited by MR

Startuje mieszkaniowa część projektu Towarowa 22 w Warszawie. Archicom rozpoczyna sprzedaż apartamentów w pierwszym budynku pod marką Archicom Collection, który stanie w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego Parku Słowa.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Spadki na początek roku

schedule 22 maja 2024
Opr./edited by MR

Początek roku 2024 na wiodących rynkach regionalnych rozpoczął się zmniejszeniem zarówno popytu, jak i podaży – podaje JLL.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Bufet dla labradora

schedule 22 maja 2024
Opr./edited by JC

PsiBufet i Butternut Box wybudują w Zabrzu fabrykę, w której będą przygotowywać świeżą karmę dla psów. Obiekt o powierzchni najmu 40 tys. mkw. powstaje na terenie CTParku Zabrze.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Omega Pilzno może się wprowadzać

schedule 22 maja 2024
Opr./edited by ANZ

Panattoni ukończyło budowę Panattoni Park Kraków East IV. Realizacja będzie sfinansowana kredytem w wysokości 10,5 mln euro, udzielonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Obiekt został w całości wynajęty przez firmę Omega Pilzno.

Infrastruktura

Polska Centra danych z potencjałem

schedule 22 maja 2024
Opr./edited by MR

Rynek centrów danych w Polsce będzie w najbliższych latach rósł w tempie dwucyfrowym – przewidują eksperci DLA Piper.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Grzegórzki dla programistów

schedule 22 maja 2024
Opr./edited by MR

SoftServe otworzyła biuro w budynku Lubicz Park na krakowskich Grzegórzkach. Firma programistyczna zajęła około 660 mkw.

Rynek mieszkaniowy

Polska Atal zadomowi się w Szczecinie

schedule 21 maja 2024
Opr./edited by MR

Atal otwiera filię w Szczecinie, który jest ósmym regionalnym rynkiem ogólnopolskiego dewelopera. W stolicy woj. zachodniopomorskiego w przygotowaniu ma dwie inwestycje.

Rynek mieszkaniowy

Polska Mokotów nie tylko dla sportowców

schedule 21 maja 2024
Opr./edited by JC

Dom Development rusza z inwestycją Mokotów Sportowy, rozpoczynając tym samym realizację nowej dzielnicy mieszkaniowej w Warszawie. Spółka planuje wybudować w tej lokalizacji przynajmniej 1,3 tys. lokali.

Rynek mieszkaniowy

Polska Skarbiec w remoncie

schedule 21 maja 2024
Opr./edited by JC

Zabytkowa kamienica przy Placu Wolności 15 w Poznaniu zostanie poddana rewitalizacji. Inwestycja Skarbiec obejmie łącznie niemal 60 mieszkań o zróżnicowanych metrażach.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Inwestorzy nadal wolą parki

schedule 21 maja 2024
Opr./edited by JC

BNP Paribas Real Estate Poland przygotował raport „Rynek nowoczesnego handlu w Polsce”. W I kwartale 2024 najpopularniejszym oddawanym i budowanym formatem pozostają parki handlowe, a na rynku pojawiają się kolejne debiuty i rozwiązania wykorzystujące AI.

Najnowsze w Materiał partnera

schedule 05 maja 2024

Nordbygg 2024: sporo innowacji i ogromne zainteresowanie

W zeszłym tygodniu odbyły się największe w Europie Północnej targi dla profesjonalistów z branży budowlanej i nieruchomości. Nordbygg 2024 odwiedziło 35 tys. zwiedzających, co w połączeniu z 5 tys. osób obsługujących stoiska daje łączną liczbę 40 tys. uczestników. Wśród nowości tegorocznej edycji można wskazać większe niż wcześniej zaangażowanie władz Sztokholmu w imprezę oraz nową aplikację przygotowaną specjalnie dla gości targów.

schedule 07 marca 2024

Śląsk zaprasza do Cannes!

Zapraszamy na spotkanie: "Explore Silesia: Where Economic Resilience Meets Opportunity!", które odbędzie się na targach MIPIM w najbliższą środę. Śląsk i jego metropolia to jeden z najszybciej rozwijających się i innowacyjnych regionów w Europie, w trakcie dyskusji omówione zostaną okoliczności tego sukcesu, a także perspektywy regionu na przyszłość.

schedule 29 grudnia 2023

Deweloperzy Dzieciom – sukces po raz dwunasty!

Kilka dni temu roku odbył się finał 12. edycji Deweloperzy Dzieciom. W ramach akcji wyjątkowe prezenty otrzymały dzieci z publicznych rodzinnych domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych z Wielkopolski. "Eurobuild" od wielu lat patronuje tej zaszczytnej akcji.

schedule 13 grudnia 2023

Deweloperzy Dzieciom po raz dwunasty!

Każdego roku, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia odbywa się akcja charytatywna Deweloperzy Dzieciom. Tegoroczna, już XII edycja tego wydarzenia wesprze tradycyjnie podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z Poznania i Wielkopolski. "Eurobuild" kolejny raz jest patronem medialnym tego wydarzenia.

schedule 05 grudnia 2023

Lepsza jakość sprzątania to większa satysfakcja pracowników

Nowe badanie pokazuje jak czyste, dobrze funkcjonujące miejsce pracy wpływa na satysfakcję pracowników

schedule 30 listopada 2023

Transformacja energetyczna uratuje świat

Przyszłość jest fikcją, więc powinniśmy budować jutro w sposób zrównoważony, a Polska może czerpać w tej kwestii z doświadczeń Wielkiej Brytanii. O prognozach, zagrożeniach i możliwościach rozwoju opowiedziała znana brytyjska inżynier i architektka, Dame Jo Da Silva w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie. "Eurobuild" był patronem medialnym tego wydarzenia.

schedule 16 listopada 2023

Żeby las był na zawsze

Hektar dojrzałego lasu może w ciągu swojego życia zakumulować 1,5 tysiąca tony CO2. Odpowiedzialny biznes musi zrozumieć tę zależność – przekonują przedstawiciele firmy MDC2, która wspiera Fundację Las Na Zawsze. O genezie i szczegółach tej współpracy opowiadają Magda Cieliczko, Lidia Jabłonowska-Luba i Jeremy Cordery

schedule 14 listopada 2023

W biznesie stawiamy na długoterminowe partnerstwo

Michał Ptaszyński, country manager Poland w firmie Logicor, mówi nam optymistycznie o przyszłości branży logistycznej w Polsce, najbliższych planach inwestycyjnych firmy oraz o tym, że warto działać na rzecz lokalnych społeczności

schedule 29 września 2023

Łódź zaprasza do Monachium!

Serdecznie zapraszamy wszystkich gości tegorocznego Expo Real na wydarzenia organizowane na stoisku Urzędu Miasta Łódź. "Eurobuild" będzie także na miejscu jako patron medialny łódzkich eventów. 

schedule 25 września 2023

Grunt to  doświadczenie

W ekskluzywnym wywiadzie dla „Eurobuildu” managerowie firmy doradczej Greenfields, Justyna Cymerman, dyrektorka działu urbanistyki, i Michał Różycki, dyrektor pionu nieruchomości gruntowych – sektor living, opowiadają o największych sukcesach firmy ostatnich lat, rosnącej roli idei ESG oraz coraz bardziej pożądanych terenach typu brownfield, ponadto zapowiadają jeszcze większą gorączkę na rynku inwestycji mieszkaniowych.

schedule 31 sierpnia 2023

Maksymalizacja higieny i minimalizacja śladu węglowego w całym cyklu życia produktu

Zmiany klimatu zmuszają firmy do wdrażania strategii biznesowych opartych na gospodarce obiegowej. Essity oraz jej światowa marka Tork® wykorzystują obiegowy cykl życia produktu w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, począwszy od pozyskiwania surowców, a skończywszy na utylizacji

schedule 22 sierpnia 2023

Dynamiczny rozwój Białołęki atutem Galerii Północnej

Białołęka zyskuje nowe inwestycje i mieszkańców, a Galeria Północna – klientów. Ale nie tylko rozwój dzielnicy pozytywnie wpływa na obiekt. Rośnie także rynek galerii, który obejmuje już swoim zasięgiem ponad 1 mln mieszkańców Warszawy i okolic. O roli dzielnicy, poszerzającym się catchmencie i potencjale Północnej opowiada Roman Bugajczyk, dyrektor obiektu.

schedule 29 czerwca 2023

Solidny związek na lata

Systemy operacyjno-finansowe wspierające zarządców nieruchomości nieustannie się rozbudowują i zmieniają, by nadążać za zmieniającymi się potrzebami rynku. Bezcenne pozostają dobre relacje między dostawcami i użytkownikami tych systemów oraz gotowość do wspólnego mierzenia się z wyzwaniami

schedule 05 czerwca 2023

Złota 83 w Warszawie oficjalnie gotowa na wynajem!

Wytyczona już pod koniec XVII wieku ulica Złota w Warszawie ma na swoim koncie wiele wyjątkowych historii, atrakcyjnych budynków i dobrze prosperujących zakładów przemysłowych. Dziś jedna z najważniejszych ulic stolicy doczekała się także prawdziwego diamentu, który przeszedł generalny remont i renowację. Nowo oddany do użytku apartamentowiec pod numerem 83 zapiera dech. 

schedule 08 maja 2023

Luksusowe Apartamenty Biały Kamień

Apartamenty Biały Kamień to kolejna inwestycja prestiżowego kompleksu hotelowego oraz wielokrotnie nagradzanego Hotelu & Medi-SPA Biały Kamień. Powstaną w odległości 50 m od istniejącego od 2008 r. Hotelu Biały Kamień, który oddalony jest zaledwie kilkaset metrów od centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój i od nowo wybudowanej wieży Sky Walk. Planowany obiekt położony będzie w otulinie góry Biały Kamień, co gwarantuje ciszę, spokój, a przede wszystkim malownicze widoki.

schedule 13 kwietnia 2023

Zyski z zakupu gruntów. Kluczem są kompetencje

Warszawa jest jedną z najbardziej przystępnych cenowo stolic do zamieszkania w Unii Europejskiej. Aby utrzymać tę konkurencyjność, należy przede wszystkim poszerzać ofertę gruntów.

schedule 18 stycznia 2023

Przebudowa hotelu w Zakopanem – postępowanie przetargowe

schedule 14 grudnia 2022

Pokój hotelowy – koszt, który staje się zyskiem

Grupa Arche rewitalizuje zabytki, by dać nowe życie budynkom, które straciły użytkowość. Dla firmy najważniejsze jest, by zatrzymać zabytek na tym etapie starzenia, na którym dotrwał do naszych czasów. Nie jest udoskonalane w nim nic, co miałoby zmienić jego wygląd. Uzupełniane jest tylko to co niezbędne, nie naruszając przy tym jego charakteru.

schedule 13 grudnia 2022

Biuro Na Miarę – kompleksowo, w całym kraju 

Biuro Na Miarę umacnia swoją pozycję na rynku nieruchomości komercyjnych jako wyspecjalizowana firma doradcza kompleksowo obsługująca najemców i wynajmujących.

schedule 05 grudnia 2022

Kształtowanie przyszłości przestrzeni elastycznych

Eksperci Colliers dyskutują na temat sposobu, w jaki rozwój hybrydowego modelu pracy w dalszym ciągu wpływa na rynek nieruchomości, dając początek interesującym możliwościom dla podmiotów wynajmujących nieruchomości i partnerów franczyzowych.

Wydanie 5 (288) maj 2024

Ostatnie komentarze

Kategorie