EN

Polska Solidny związek na lata

Materiał partnera
Systemy operacyjno-finansowe wspierające zarządców nieruchomości nieustannie się rozbudowują i zmieniają, by nadążać za zmieniającymi się potrzebami rynku. Bezcenne pozostają dobre relacje między dostawcami i użytkownikami tych systemów oraz gotowość do wspólnego mierzenia się z wyzwaniami

Implementacja każdego systemu zarządzania nieruchomościami jest skomplikowana i stresująca, ale tę uciążliwość można zminimalizować, a zagrożeniom zapobiec, o ile obie strony mają odpowiednie doświadczenie i traktują się po partnersku. Czy system idealny istnieje oraz jaki model współpracy jest optymalny – o to zapytaliśmy szefową NOVO Technologies, doświadczonego dostawcę systemu operacyjno-finansowego do zarządzania nieruchomościami, oraz nie mniej wprawnego dyrektora działu zarządzania nieruchomościami z firmy Savills.

W poszukiwaniu ideału

Czy można pokusić się o wskazanie wspólnych cech systemu idealnego? Eksperci zgodnie wskazują, że musi on być funkcjonalny, łatwy do implementacji w obiekcie, przyjazny w obsłudze dla osób o różnych profesjach i na różnych stanowiskach, a także dobrze dopasowany do potrzeb użytkownika, realiów rynku oraz specyfiki lokalnej.

Nie wszystkie narzędzia globalne to potrafią, nawet jeśli ich twórcy tak twierdzą – podkreśla Michał Bryszewski, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami i członek zarządu Savills. – Wdrożenie systemu zachodnioeuropejskiego czy amerykańskiego w Polsce wymaga zazwyczaj ogromnych nakładów i pochłania mnóstwo czasu na dostosowanie do potrzeb konkretnego klienta. Istotna jest także wiarygodność producenta – wskazuje ekspert.

Na czym polega ta wiarygodność? Otóż prędzej czy później każdy użytkownik styka się z sytuacją, w której nawet najdoskonalszy system nie spełnia którejś z potrzeb, więc wymaga modyfikacji.

I tu pojawia się zagadnienie responsywności producenta, czyli jego gotowości do dopracowania poszczególnych funkcji, zaangażowania w te modyfikacje, szybkości działania, no i kosztów tego procesu. Innymi słowy – chodzi o jakość obsługi posprzedażowej – uważa Michał Bryszewski.

Ważne są również wszelkiego rodzaju funkcje – nazwijmy je – przypominające, np. o zbliżających się płatnościach, o przeterminowanych należnościach, o wygasających wkrótce umowach. Nasz system umożliwia przegląd całej nieruchomości pod wieloma kątami, a także na bieżąco monitoruje sferę finansową i informuje o wrażliwych terminach. Przy wielu nieruchomościach i dziesiątkach umów najmu żaden program biurowy nie jest w stanie tego przypilnować, nie mówiąc już o zawodnej pamięci człowieka – zapewnia Monika Zakrzewska, prezeska zarządu NOVO Technologies. – Z perspektywy naszego ponad 12-letniego doświadczenia z systemem operacyjno-finansowym NOVO PM mogę powiedzieć, że system, który jest bliski ideałowi, musi być odpowiednio długo rozwijany i na bieżąco modyfikowany, wtedy szansa, że użytkownik zostanie czymś niemile zaskoczony, jest minimalna – uważa ekspertka.

Odrębnym zagadnieniem jest dopasowanie oferty do doświadczenia klienta w posługiwaniu się narzędziami IT, bo z tego doświadczenia wynikają zróżnicowane oczekiwania – zupełnie inne w przypadku firmy, która korzystała już wcześniej z dedykowanych rozwiązań informatycznych, a zupełnie inne w przypadku zarządcy, któremu do pracy wystarczał dotychczas arkusz kalkulacyjny.

Niezależnie od poziomu doświadczenia, wszystkie te indywidualne potrzeby dostawca musi najpierw zidentyfikować, a potem spełnić. Najczęściej w tym celu konieczny jest audyt – dodaje Michał Bryszewski.

Bo sprzedaż to dopiero początek

Wielu nabywców systemów IT na własnej skórze przekonało się, jak istotne jest sprawne wsparcie ze strony sprzedawcy podczas wdrożenia oraz obsługi posprzedażowej.

Dla nas niezwykle ważna jest responsywność firm, od których kupujemy systemy, a zwłaszcza od głównego dostawcy. Bezcenna jest szybkość reagowania, gotowość niesienia pomocy i otwartość na wspólne rozwiązywanie problemów, czyli cała ta kultura współpracy, której nie można zadekretować w umowie ani zastąpić algorytmami sztucznej inteligencji. Nawet na tej cyfrowej płaszczyźnie (a może właśnie: zwłaszcza na niej) relacje międzyludzkie są niezwykle ważne i wrażliwe, tym bardziej doceniamy bezbłędną pod tym względem współpracę z NOVO Technologies – zapewnia Michał Bryszewski.

Na niemal wszystkich naszych spotkaniach sprzedażowych są obecne także osoby z działu wsparcia albo wdrożeń. Mamy świadomość, że z klientem wiążemy się na lata, bo sam proces implementacji trwa wiele miesięcy. Dlatego nasz produkt określmy mianem „usługa wsparcia przy wykorzystaniu systemu NOVO PM”, błędne byłoby więc myślenie, że nasza praca polega na napisaniu programu i sprzedaniu go każdemu, kto zechce za niego zapłacić. Dobrą markę buduje się latami, zaś instrumentalne potraktowanie czy zlekceważenie klienta natychmiast odbija się na reputacji – przekonuje szefowa NOVO Technologies.

Co ciekawe, zarówno NOVO Technologies, jak i Savills chętnie przyznają, że ich udana współpraca nie zawsze była usłana różami.

Zawsze pojawiają się większe lub mniejsze problemy z przenoszeniem danych portfela nieruchomości z jednego systemu do drugiego, taki wystąpił też podczas implementacji NOVO PM – przyznaje Michał Bryszewski. – Unikalne i bezcenne było to, że firma NOVO Technologies nie uciekła od problemu, ale była gotowa rozmawiać i wspólnie rozwiązać problem. Ta chęć dialogu nie jest, niestety, powszechna. Pożądana jest również chęć wspólnego rozwoju i pokora, która wynika ze świadomości, że nikt nie wie wszystkiego, ale możemy się uczyć od siebie wzajemnie, więc gotowość na takie otwarte partnerstwo wzbogaca obie strony – i firmę Savills jako użytkownika systemu, i firmę NOVO Technologies, która może dzięki nam udoskonalać swój produkt – nie ma wątpliwości dyrektor z Savillsa.

Michał Bryszewski przekonuje też, że nie ma nic gorszego niż przekonanie o własnej nieomylności i przesadne obietnice na poziomie prezentowania możliwości systemów przez ich twórców. To jasne, że każdy z nas na swój sposób jest sprzedawcą, ponadto każdy powinien być świadomy przewag i unikalności swojego produktu czy usługi, ale bywają takie rozbieżności między prezentacjami i rzeczywistością, że potrafią wywrócić niejedną implementację.

Na prezentacji widzisz piękne, kolorowe panele użytkownika z rozbudowanymi funkcjami, ale potem okazuje się, że tak naprawdę dotyczyły innego produktu, a czas potrzebny na wdrożenie był wyskalowany jednak nie w tygodniach, ale w miesiącach – zaznacza dyrektor z Savillsa.

Lokalnie i globalnie

Właściciele nieruchomości funkcjonujący w globalnych strukturach, czy choćby europejskich, zazwyczaj mają narzucony wspólny system zarządzania nieruchomościami, co ułatwia np. raportowanie. Intencja jest jasna, ale nie zawsze się sprawdza, bo różne kraje mają odmienną specyfikę zarządzania nieruchomościami. Z kolei dostosowywanie lokalnego systemu zarządzania do korporacyjnych standardów – o ile jest w ogóle możliwe – zabiera sporo czasu.

W Savillsie używaliśmy wielu systemów finansowo-księgowych i mogę z perspektywy wieloletniego użytkownika powiedzieć, że kłopotliwym bywa brak kompatybilności globalnych systemów z polskimi realiami, np. brak możliwości odwzorowania w takim systemie zapisów w umowach, które w Polsce mają specyficzną konstrukcję. Żeby posłużyć się przykładem: powszechne są w Polsce klauzule dotyczące indeksacji czynszów w powiązaniu ze zmieniającymi się kursami walut, datami wystawiania faktur czy ich płatności. To wszystko musi być zsynchronizowane na poziomie systemu, inaczej zespół finansowo-księgowy straci wiele godzin na ręcznym wprowadzaniu tych danych do systemu – wskazuje Michał Bryszewski.

Oboje rozmówców podkreśla, że sprawą kluczową dla dostawców systemów finansowo-księgowych jest nieustający rozwój – nie tylko dlatego, że zmienia się środowisko finansowo-księgowe i prawodawstwo w Polsce, ale także potrzeby użytkowników – one nie tylko ewoluują, ale i rosną, podobnie jak obowiązki zarządców.

Kilka lat temu doszła nam np. cała sfera związana z ESG, która wiąże się z rozbudowanym systemem raportowania. Systemy finansowo-księgowe albo powinny się wzbogacić o „zielone” moduły, albo umożliwiać integrację z zewnętrznymi „zielonymi” systemami. Bo przychód operacyjny netto budynku jest nie mniej ważny niż jego oddzialywanie na srodowisko, spolecznosc lokalna, czy dobrostan ludzi tam pracujacych – uważa Michał Bryszewski.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że system NOVO PM umożliwia wygodny eksport danych i integrację z innymi systemami wykorzystywanymi w sferze asset management, także tymi dostarczającymi informacji ze sfery ESG, jak na przykład kwestie emisji dwutlenku węgla czy produkcji zielonej energii. Klienci często życzą sobie analiz zestawiających te dwie sfery, a przy niekompatybilnych systemach takie opracowania są bardzo praco- i czasochłonne (a więc kosztowne), albo w ogóle niemożliwe – ostrzega Monika Zakrzewska.

Ile i dlaczego tak drogo?

Najlepsze produkty (nie tylko na rynku nieruchomości) bywają zazwyczaj najdroższe. Czy można zatem osiągnąć kompromis między ceną a jakością w przypadku systemów finansowo-księgowych?

Kompromis jest nie tyle możliwy, co wskazany. Cena systemu NOVO PM – podobnie jak innych tego typu produktów – jest uzależniona od wielu zmiennych, głównie od liczby nieruchomości i użytkowników systemu, także od liczby obsługiwanych umów najmu, no i oczywiście od funkcjonalności. Bezcenna jest tu zatem konstrukcja modułowa systemu, która umożliwia zakup tylko tych modułów, które są w danej chwili niezbędne, ale z drugiej strony – pozwala również na rozbudowę w przyszłości. Na pewno nie należy przepłacać za funkcje, które są w tym momencie zbędne – przekonuje Monika Zakrzewska.

Solidny, niezawodny system finansowo-księgowy to dziś podstawa funkcjonowania każdego zarządcy nieruchomości, niezależnie od wielkości portfela i stopnia skomplikowania operacji.

Lubię i szanuję arkusze kalkulacyjne, ale do zarządzania budynkami komercyjnymi się nie nadaje, chyba że ktoś „zarządzanie” rozumie nadal jako obsługę księgową kilku najemców. Ale arkusz nie przetworzy nawet tych informacji, które uznajemy dziś za podstawowe dla każdego stosunku najmu, np. wyliczanie indeksacji czy wysokości service chargé, do tego mamy całą sferę raportowania czyli pilnowania kosztów. Ponadto profesjonalny system ma służyć nie tylko zarządcy, ale także całemu wachlarzowi specjalistów zaangażowanych w utrzymanie nieruchomości: właścicielowi, najemcom, czy firmom świadczącym usługi utrzymania w obiekcie – wylicza Michał Bryszewski.

Najlepsze systemy, jak NOVO PM, mają również rozbudowaną analitykę, która jest nieocenionym wsparciem w podejmowaniu decyzji biznesowych – program nie tylko pilnuje terminowych wpłat czynszu np. najemców galerii handlowych, ale także wylicza rentowność kontraktu czy footfall generowany przez dany sklep w całej nieruchomości. Dzięki temu właściciel dowie się przykładowo, które sklepy odzieżowe przyciągają największą liczbę klientów do strefy gastronomicznej – wyjaśnia Monika Zakrzewska.

Szczęśliwa trzynastka

Firma NOVO Technologies działa na rynku od 13 lat i – jak przyznaje jej prezeska – największym sukcesem było to, że w tym czasie spółka ani razu się nie zatrzymała, tylko – niezależnie od zawirowań rynkowych czy globalnych – metodycznie się rozwijała.

Dużym testem była dla nas pandemia, gdy wielu klientów powiedziało: „Sprawdzam!”, a my musieliśmy udowodnić, że nasz system rzeczywiście jest w pełni funkcjonalny niezależnie od lokalizacji na świecie i sytuacji na rynku. Gdy pojawiały się w nim drobne usterki (bo nikt wcześniej nie projektował systemów uwzględniających globalne epidemie), byliśmy w stanie je na bieżąco usuwać nie chowając głowy w piasek – wspomina Monika Zakrzewska.

Taka strategia została doceniona, a szeptany marketing zadziałał, dzięki czemu w trakcie pandemii i zaraz po niej firma pozyskała wielu nowych klientów, choć część firm konkurencyjnych musiała mocno przyhamować swoją działalność.

Mamy świadomość, że – niezależnie od sytuacji na rynku – zawsze liczy się także estetyka, prostota i intuicyjność systemów, a preferencje użytkowników z tym związane nieustannie ewoluują, więc dwa lata temu zmieniliśmy całkowicie wygląd naszej aplikacji. Nieustannie pracujemy nad opracowaniem kolejnych modułów do NOVO PM i już wkrótce rozszerzymy funkcjonalność systemu. No i niezmiennie słuchamy tego, co mówią do nas klienci – tylko oni dokładnie wiedzą, czego potrzebują – podsumowuje szefowa NOVO Technologies.

Ostatnie nowości

Rynek mieszkaniowy

Polska Modern Mokotów w sercu Mordoru

schedule 22 września 2023
Opr./edited by MR

Archicom i Echo Investment rozpoczynają budowę Modern Mokotów w Warszawie. W miejscu zabudowy biurowej powstanie kwartał z budynkami mieszkalnymi, projekt typu "destination", bez ogrodzeń, powiązany architektonicznie i komunikacyjnie z okolicą.

Rynek mieszkaniowy

Polska Wysokie C w Katowicach

schedule 22 września 2023
Opr./edited by JC

Atal realizuje w Katowicach inwestycję Olimpijska, w ramach której powstaną trzy wysokościowce. Jednym z nich jest 17-piętrowy wieżowiec C, przy którym prowadzone są aktualnie prace fundamentowe.

ESG

Polska Punkt Zwrotny w F.S.O. Parku

schedule 21 września 2023
Opr./edited by MR

Na Pradze Północ w Warszawie zostało otwarte EkoCentrum Punkt Zwrotny. Miejsce służące edukacji młodzieży w zakresie cyrkularności i zrównoważonej mody powstało na terenie, na którym firma Okam będzie realizować F.S.O. Park.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Czechy Ekofinansowanie dla Heimstaden

schedule 21 września 2023
Opr./edited by MR

Heimstaden Bostad pozyskało 700 mln euro finansowania bankowego na działania związane ze zrównoważonym rozwojem. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje w projektach mieszkalnych grupy na czeskim rynku.

Architektura i urbanistyka

Słowacja Sky Park wciąż rośnie

schedule 21 września 2023
Opr./edited by JC

Alto Real Estate, właściciel kompleksu Sky Park w Bratysławie, ogłosił konkurs architektoniczny na dalszą rozbudowę projektu na sąsiednim terenie.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska The Bridge na półmetku

schedule 21 września 2023
Opr./edited by ANZ

Przy placu Europejskim w Warszawie trwa budowa The Bridge, jedynego aktualnie realizowanego wieżowca biurowego w stolicy. Inwestycja przekroczyła właśnie półmetek. Budynek, który docelowo osiągnie wysokość 174 m i 40 pięter ma już 26 kondygnacji.  

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Fabryka na finiszu

schedule 21 września 2023
Opr./edited by JC

Fabryka Park w katowickiej dzielnicy Piotrowice wchodzi w ostatnią fazę realizacji. Mieszkańcy skorzystają z oferty retail parku jeszcze w tym roku.

Rynek mieszkaniowy

Polska Echo stawia na living

schedule 21 września 2023
Opr./edited by MR

Grupa Echo Investment planuje osiągnąć w 2023 roku poziom około 2 tys. sprzedanych mieszkań, a w przyszłych latach sprzedawać 4 tys. mieszkań rocznie. Grupa zamierza uruchomić do końca roku 11 nowych projektów mieszkaniowych i pracuje nad zwiększaniem banku ziemi.

Rynek mieszkaniowy

Polska Zielone światło dla zielonego projektu

schedule 21 września 2023
Opr./edited by JC

Łódzcy radni zagłosowali za przyszłością projektu T17 na Księżym Młynie w Łodzi. Oprócz osiedla mieszkaniowego na terenie inwestycji powstanie ogólnodostępny skwer.

Style i wnętrza

Polska Modernizacja w stylu modernizmu

schedule 21 września 2023
Opr./edited by ANZ

Hotel Wieniawa we Wrocławiu, wchodzący w skład Grupy PHH, przejdzie metamorfozę. Po remoncie hotel będzie funkcjonował pod marką należącą do Marriott International – Four Points by Sheraton. Wraz ze zmianą marki całkowitej renowacji zostaną poddane wszystkie pokoje.

Zarządzanie nieruchomościami

Polska Cube na wyłączność

schedule 21 września 2023
Opr./edited by JC

Firma Walter Herz została wyłącznym agentem ds. wynajmu powierzchni w kompleksie biurowym Cube Office Park w Gdańsku.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Upper One schodzi pod ziemię

schedule 21 września 2023
Opr./edited by MR

Deweloper Strabag Real Estate rozpoczyna realizację kondygnacji podziemnych kompleksu Upper One. Nowa warszawska inwestycja biurowo-hotelowa zgodnie z harmonogramem zostanie oddana do użytkowania w 2026 roku.

Technologie

Polska Inteligentny kontener na odpady

schedule 20 września 2023
Opr./edited by MR

W warszawskim kompleksie Plac Unii został zainstalowany inteligentny pojemnik do segregacji odpadów Smart Ecobox firmy Asekol PL. Pojemnik reaguje na korzystających z niego użytkowników i sam za pośrednictwem aplikacji przesyła informacje o stanie zapełnienia.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Kontrola jazdy w Gliwicach

schedule 20 września 2023
Opr./edited by MR

Panattoni zrealizowało w Gliwicach obiekt BTS dla grupy Tenneco. Europejskie Centrum Inżynieryjne Monroe będzie obsługiwać firmy w zakresie konwencjonalnych systemów kontroli jazdy i zaawansowanych systemów zawieszenia. Firma zajmie łącznie 10 tys. mkw.

Rynek mieszkaniowy

Polska Vastint na Pastelowo

schedule 20 września 2023
Opr./edited by MR

Vastint rozpoczyna swoją pierwszą inwestycję PRS w Polsce. Projekt mieszkaniowy Pastelowo powstanie przy ul. Pastelowej w Poznaniu,  w sąsiedztwie kompleksu Business Garden.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Jula wybiera San Park Mysiadło

schedule 20 września 2023
Opr./edited by ANZ

Jula, szwedzka sieć multimarketów, planuje otwarcie kolejnego sklepu w aglomeracji warszawskiej. Nowa placówka powstanie na terenie obecnie realizowanego parku handlowego San Park Mysiadło. Sklep zajmie powierzchnię blisko 2,5 tys. mkw.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Dwujęzyczne przedszkolaki w Silesia Star

schedule 20 września 2023
Opr./edited by MR

Kids & Co., dwujęzyczne przedszkole z oddziałem żłobkowym, otworzyło swoją pierwszą placówkę w Katowicach, w biurowcu Silesia Star. To piąta placówka, którą Kids & Co. otworzyło w budynku z portfela Globalworth Poland. 

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Look Up na szczycie Skylinera

schedule 20 września 2023
Opr./edited by MR

W warszawskim biurowcu Skyliner otworzyła się nowa przestrzeń eventowo-konferencyjna. Należący do Villi Foksal Look Up zajął dwa ostatnie piętra w zrealizowanym przez Karimpol wieżowcu. Za projekt blisko 830-metrowego wnętrza odpowiada wrocławskie studio MIXD.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska i kraje bałtyckie Zielone obligacje od AEI

schedule 20 września 2023
Opr./edited by JC

Atsinaujinančios Energetikos Investicijos ogłosił emisję zielonych obligacji o wartości 13,22 mln euro z terminem zapadalności w grudniu 2025 roku. Firma zainwestuje te środki w budowę elektrowni słonecznych w Polsce.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Rekordowe dotacje na miejskie remonty

schedule 20 września 2023
Opr./edited by JC

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu otrzymał od BGK dotacje o łącznej wartości ponad 92,5 mln zł. Dzięki przyznanemu wsparciu ZKZL sfinansuje nowe inwestycje, zmodernizuje kolejne miejskie kamienice oraz wyremontuje pustostany.

Najnowsze w Materiał partnera

schedule 31 sierpnia 2023

Maksymalizacja higieny i minimalizacja śladu węglowego w całym cyklu życia produktu

Zmiany klimatu zmuszają firmy do wdrażania strategii biznesowych opartych na gospodarce obiegowej. Essity oraz jej światowa marka Tork® wykorzystują obiegowy cykl życia produktu w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, począwszy od pozyskiwania surowców, a skończywszy na utylizacji

schedule 22 sierpnia 2023

Dynamiczny rozwój Białołęki atutem Galerii Północnej

Białołęka zyskuje nowe inwestycje i mieszkańców, a Galeria Północna – klientów. Ale nie tylko rozwój dzielnicy pozytywnie wpływa na obiekt. Rośnie także rynek galerii, który obejmuje już swoim zasięgiem ponad 1 mln mieszkańców Warszawy i okolic. O roli dzielnicy, poszerzającym się catchmencie i potencjale Północnej opowiada Roman Bugajczyk, dyrektor obiektu.

schedule 29 czerwca 2023

Solidny związek na lata

Systemy operacyjno-finansowe wspierające zarządców nieruchomości nieustannie się rozbudowują i zmieniają, by nadążać za zmieniającymi się potrzebami rynku. Bezcenne pozostają dobre relacje między dostawcami i użytkownikami tych systemów oraz gotowość do wspólnego mierzenia się z wyzwaniami

schedule 05 czerwca 2023

Złota 83 w Warszawie oficjalnie gotowa na wynajem!

Wytyczona już pod koniec XVII wieku ulica Złota w Warszawie ma na swoim koncie wiele wyjątkowych historii, atrakcyjnych budynków i dobrze prosperujących zakładów przemysłowych. Dziś jedna z najważniejszych ulic stolicy doczekała się także prawdziwego diamentu, który przeszedł generalny remont i renowację. Nowo oddany do użytku apartamentowiec pod numerem 83 zapiera dech. 

schedule 08 maja 2023

Luksusowe Apartamenty Biały Kamień

Apartamenty Biały Kamień to kolejna inwestycja prestiżowego kompleksu hotelowego oraz wielokrotnie nagradzanego Hotelu & Medi-SPA Biały Kamień. Powstaną w odległości 50 m od istniejącego od 2008 r. Hotelu Biały Kamień, który oddalony jest zaledwie kilkaset metrów od centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój i od nowo wybudowanej wieży Sky Walk. Planowany obiekt położony będzie w otulinie góry Biały Kamień, co gwarantuje ciszę, spokój, a przede wszystkim malownicze widoki.

schedule 13 kwietnia 2023

Zyski z zakupu gruntów. Kluczem są kompetencje

Warszawa jest jedną z najbardziej przystępnych cenowo stolic do zamieszkania w Unii Europejskiej. Aby utrzymać tę konkurencyjność, należy przede wszystkim poszerzać ofertę gruntów.

schedule 18 stycznia 2023

Przebudowa hotelu w Zakopanem – postępowanie przetargowe

schedule 14 grudnia 2022

Pokój hotelowy – koszt, który staje się zyskiem

Grupa Arche rewitalizuje zabytki, by dać nowe życie budynkom, które straciły użytkowość. Dla firmy najważniejsze jest, by zatrzymać zabytek na tym etapie starzenia, na którym dotrwał do naszych czasów. Nie jest udoskonalane w nim nic, co miałoby zmienić jego wygląd. Uzupełniane jest tylko to co niezbędne, nie naruszając przy tym jego charakteru.

schedule 13 grudnia 2022

Biuro Na Miarę – kompleksowo, w całym kraju 

Biuro Na Miarę umacnia swoją pozycję na rynku nieruchomości komercyjnych jako wyspecjalizowana firma doradcza kompleksowo obsługująca najemców i wynajmujących.

schedule 05 grudnia 2022

Kształtowanie przyszłości przestrzeni elastycznych

Eksperci Colliers dyskutują na temat sposobu, w jaki rozwój hybrydowego modelu pracy w dalszym ciągu wpływa na rynek nieruchomości, dając początek interesującym możliwościom dla podmiotów wynajmujących nieruchomości i partnerów franczyzowych.

schedule 15 listopada 2022

Nieruchomość komercyjna na sprzedaż w Bielsku-Białej

mBank S.A. ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy pl. Wolności 7 objętej księgą wieczystą BB1B/00070605/9. Działka zabudowana budynkiem o charakterze biurowo-usługowym o powierzchni ok. 1370 mkw. składającym się z trzech kondygnacji naziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej. Nieruchomość ma wewnętrzny dziedziniec z wjazdem od ul. Paderewskiego.

schedule 21 października 2022

Raport Crido & Savills: Rynek PRS w Polsce – aspekty biznesowe, prawne i podatkowe

Polski rynek najmu instytucjonalnego na pewno znajduje się na początku swojej drogi. Jest niczym pierworodny syn rodu królewskiego w pierwszym latach swojego życia - ledwo zaczął mówić i chodzić, a już wzbudza ogromne zainteresowanie i oczekiwania, a jeszcze musi mierzyć się z mocną presją otoczenia.

schedule 19 września 2022

Przestrzeń elastyczna to korzyść dla każdej firmy… i nieruchomości

Jamal Brown, założyciel agencji nieruchomości komercyjnych z San Diego – The Ocean Company – uważa, że przestrzeń elastyczna jest przyszłością. Czy podmioty wynajmujące nieruchomości komercyjne pozostaną w tyle, jeśli nie uwzględnią jej w swoich ofertach?

schedule 02 sierpnia 2022

Ciarki na piasku

83 firmy, 1256 sprzedanych wejściówek i 56 drużyn – po dwuletniej przerwie JLL Polska wraca do organizacji jednego z najważniejszych wydarzeń sektora real estate – JLL Charytatywnego Turnieju Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości. Tegoroczne rozgrywki odbędą się już w najbliższy czwartek, 4 sierpnia, w Monta Beach Volley Club przy ulicy Zaruskiego 12 w Warszawie.

schedule 02 sierpnia 2022

Nowy raport ESG – Atrium

Atrium po raz szósty opublikowało raport ESG, prezentujący osiągnięcia firmy w 2021 roku. Raport podsumowuje kluczowe działania w zakresie realizacji strategii ESG. Firma wyznaczyła nowe, jeszcze bardziej ambitne średnioterminowe cele na 2030 rok, które obejmują zmniejszenie śladu węglowego swoich centrów handlowych o 40% w 2030 roku w porównaniu do 2019 roku. Do 2050 roku Atrium chce stać się organizacją neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

schedule 06 czerwca 2022

Wypróbuj pierwszy w Polsce automatyczny podziemny parking rowerowy!

Grupa Capital Park, inwestor Fabryki Norblina, dołączyła do inicjatywy Eurobuildu „Garnitury na rowery” zostając Sponsorem Finału Przejazdu. Uczestnicy tegorocznej edycji wydarzenia zakończą przejazd w zrewitalizowanym kompleksie i będą mogli przetestować pierwszy w Polsce automatyczny podziemny parking dla rowerów, który funkcjonuje na jego terenie.

schedule 18 maja 2022

MK Dach na sportowo

MK Dach System Sp. z o. o. ma przyjemność zaprosić do uczestnictwa w dwóch równolegle odbywających się wydarzeniach organizowanych przez Eurobuild CEE – 21. Dorocznym Turnieju Golfa oraz 17. Dorocznym Turnieju Tenisa dla branży nieruchomości.

schedule 04 kwietnia 2022

Coworking w Atlas Tower

W czasach niepewnej sytuacji pandemicznej i związanymi z nią obostrzeniami, coraz większą popularnością cieszą się biura coworkingowe, zapewniające znacznie większą elastyczność i swobodę najemcom. Dodajmy do tego skomplikowane prawo podatkowe dla przedsiębiorców i jasne staje się, czego małe i średnie firmy obecnie potrzebują – wsparcia merytorycznego i przestrzeni dostosowanej do ich potrzeb.

schedule 22 marca 2022

Trójmiasto przyciąga skandynawskim klimatem

Za chwilę miną dwa lata od momentu pojawienia się koronawirusa w Polsce. Co można powiedzieć o aktualnej kondycji naszego rynku biurowego?

schedule 01 lutego 2022

CMS z rozbudowanym zespołem nieruchomości i budownictwa

Ponad 40 specjalistów, w tym 5 partnerów, tworzy praktykę nieruchomości i budownictwa kancelarii CMS. Powstał jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów tego sektora w Polsce.

Wydanie 9 (281) wrzesień 2023

Ostatnie komentarze

Kategorie