EN

Kompetencje zawsze w cenie

Zasoby ludzkie
Plany zatrudnienia nowych pracowników w roku 2020 zadeklarowało 47 proc. firm, a 60 proc. organizacji przewiduje, że wyniki sprzed pandemii ponownie zacznie osiągać w perspektywie 12 miesięcy – wynika z badania przeprowadzonego przez firmy Hays Poland i Deloitte.

Pandemia koronawirusa zmieniła krajobraz gospodarczy i układ sił na rynku pracy. Pracownicy, którzy do tej pory mogli cieszyć się różnorodnymi możliwościami rozwoju, od kilku miesięcy patrzą w przyszłość z większą ostrożnością. W szczytowym okresie pandemii, gdy obowiązywało najwięcej obostrzeń w życiu publicznym, wiele firm zawiesiło procesy rekrutacyjne oraz wstrzymało realizację inwestycji, które zazwyczaj szły w parze z planami zwiększenia zatrudnienia. Jednak, jak zauważają eksperci rynku pracy, od kilku tygodni obserwowany jest stopniowy powrót firm do realizacji strategii HR. Wyniki badania przeprowadzonego w maju przez Hays Poland i partnera merytorycznego firmę Deloitte, opublikowane na łamach raportu „Nowe oblicze normalności”, pozwalają spojrzeć w przyszłość z ostrożnym optymizmem.

Dynamiczne zmiany i wyzwania, z jakimi przyszło się mierzyć firmom, wymagały od nich szybkich działań, umożliwiających zachowanie ciągłości biznesowej w tak bezprecedensowej sytuacji. Zalecenie zachowania dystansu społecznego wiązały się z koniecznością przynajmniej częściowego przeniesienia działalności biznesowej firm do świata online. Praca zdalna stała się rozwiązaniem powszechnym, a organizacje i ich pracownicy nierzadko po raz pierwszy mogli poznać prawdziwe szanse i zagrożenia, wynikające z takiej formy działalności.

Konsekwencje pandemii miały również charakter finansowy. Tymczasowe ograniczenie zakresu działalności wielu organizacji, mniejszy zysk, a także prognozy dotyczące nadchodzącego spowolnienia gospodarczego były powodem poszukiwania oszczędności – również w kosztach pracy. Jak wynika z badania, w grupie osób, którym udało się zachować miejsce pracy, negatywnych konsekwencji doświadczyło 46 proc. respondentów. Negatywne konsekwencje najczęściej dotyczyły obniżki wynagrodzenia, zmniejszenia wymiaru etatu, zwiększenia zakresu obowiązków oraz zablokowania awansu lub podwyżki. Chociaż ograniczenie zarobków czy też przeciążenie obowiązkami nie wpływają pozytywnie na satysfakcję z wykonywanej pracy, to warto spojrzeć na tę sytuację również z innej perspektywy. Jak zauważa ekspert Hays, są to bowiem działania, które pozwalają firmom obniżyć koszty zatrudnienia przy jednoczesnym zachowaniu miejsc pracy.

Obserwacje rynku i rozmowy z pracodawcami pokazują, że zmniejszenie poziomu wynagrodzenia oraz inne rozwiązania ograniczające koszty pracy, bardzo często mają charakter tymczasowy – zaznacza Marc Burrage, dyrektor zarządzający Hays Poland i dodaje: – W momencie poprawy sytuacji, część firm będzie podejmować decyzję o przywróceniu warunków zatrudnienia sprzed pandemii. Z drugiej strony pracownicy dostrzegają zmiany zachodzące na rynku pracy, stąd też z większą elastycznością podchodzą do ustępstw w zakresie zmiany warunków zatrudnienia w obecnej firmie. Przy czym należy podkreślić, że podejście do tej kwestii jest uzależnione od wykonywanego zawodu, a w szczególności od popytu pracodawców na kompetencje posiadane przez pracownika.

Gotowość do zaakceptowania zmian warunków współpracy w sytuacji, gdy pozwoli to zachować obecne miejsce zatrudnienia, deklaruje 76 proc. pracowników. Najczęściej są skłonni zaakceptować zmniejszenie pakietu świadczeń pozapłacowych oraz zwiększenie zakresu obowiązków. Na kolejnym miejscu uplasowały się ustępstwa pod postacią cofnięcia premii i zmniejszenia wymiaru etatu. Pracownicy są najmniej skłonni zaakceptować obniżenie poziomu wynagrodzenia, które odgrywa istotną rolę w budowaniu satysfakcji z pracy oraz wpływa na podejmowane decyzje zawodowe.

Niepewność obecnej sytuacji skutkuje obawami o zawodową przyszłość. Profesjonaliści odczuwają lęk m.in. przed utratą pracy, mniejszymi zarobkami i pracą poniżej kwalifikacji, a co za tym idzie – wyzwaniami natury finansowej, brakiem satysfakcji i obniżeniem jakości życia. Tę niepewność odwzorowuje sposób, w jaki pracownicy odpowiedzieli na pytanie o perspektywę ich kariery zawodowej w bieżącym roku.

Mimo że w porównaniu z badaniem przeprowadzonym na koniec 2019 roku odsetek odpowiedzi sugerujących pozytywną perspektywę spadł o 29 punktów procentowych, to odsetek osób deklarujących negatywne przeczucia wobec możliwości rozwoju kariery wzrósł o zaledwie 5 punktów procentowych. Aż 48 proc. respondentów nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o perspektywę ich kariery. Specjaliści znajdują się w pewnym zawieszeniu i – tak jak pracodawcy – czekają na rozwój sytuacji. Z pewnością wielu z nich oczekuje, że wraz z powrotem do normalności, będą w stanie precyzyjniej określić swoje szanse na rynku pracy i zaplanować odpowiednie kroki.

Jednocześnie profesjonaliści nie stoją w miejscu i aktywnie działają, aby zwiększyć swoje szanse na zawodowy sukces. Specjaliści i menedżerowie uznają obecny czas za sprzyjający rozwojowi oraz pozyskiwaniu nowych umiejętności. Starają się podejmować działania, które pozwolą zwiększyć ich atrakcyjność w oczach potencjalnych pracodawców, a w dalszej przyszłości również poszerzyć zakres dostępnych dla nich ról. Część profesjonalistów nie wyklucza również zmiany wykonywanego zawodu. Realizację takiego scenariusza w perspektywie trzech lat za prawdopodobną uznało aż 46 proc. respondentów badania.

Jak wynika z raportu „Nowe oblicze normalności”, plany zatrudnienia nowych pracowników w roku 2020 zadeklarowało 47 proc. firm, a 60 proc. organizacji przewiduje, że wyniki sprzed pandemii ponownie zacznie osiągać w perspektywie 12 miesięcy. W obliczu skali zmian wywołanych przez Covid-19 firmy będą potrzebować innych kompetencji, które do tej pory były w organizacji nieobecne, lecz teraz są jej niezbędne do rozwoju w nowym kierunku lub budowania przewagi konkurencyjnej w bardziej wymagających okolicznościach.

Pandemia pokazała wielu firmom, że myśląc perspektywicznie warto wprowadzać zmiany w istniejącym modelu biznesowym, co może przekładać się na restrukturyzacje, ale też nowe inwestycje. Z pewnością w części firm deklarujących chęć zwiększenia zatrudnienia, w bieżącym roku dokonano zwolnień. W tym przypadku rekrutacja może mieć na celu powrót do poziomu sprzed pandemii lub podjęcie współpracy z kandydatami o innych kompetencjach niż pracownicy, z którymi firma niedawno się rozstała.

W najbliższym czasie rynek pracy dla niektórych kandydatów nie będzie równie sprzyjający, co przed pandemią. Jednak wiele wskazuje na to, że wraz z powrotem firm do standardowej formy i skali prowadzonej działalności, pracodawcy będą zatrudniać nowych pracowników. Zmieni się jednak charakter prowadzonych rekrutacji. Pracodawcy będą poszukiwać unikalnych kompetencji i doświadczeń, które pozwolą im budować przewagę konkurencyjną w nowej rzeczywistości. Na polskim rynku pracy będziemy mieć do czynienia z rynkiem kompetencji, na którym eksperci o określonych zdolnościach wciąż będą mogli liczyć na atrakcyjne oferty pracy – zauważa Agnieszka Kolenda, executive director w Hays Poland.

Obecnie na rynku aktywnie poszukuje zatrudnienia większa liczba specjalistów, co w niektórych procesach rekrutacyjnych przekłada się na więcej wysokiej jakości aplikacji i ułatwia firmom pozyskanie odpowiednich pracowników. Przy czym warto pamiętać, że pandemia nie rozwiązała problemu luki kompetencyjnej. Umiejętności, które do tej pory były trudne do pozyskania, w dalszym ciągu takie będą. Kandydaci posiadający cenne i poszukiwane na rynku kwalifikacje w mniejszym stopniu odczuli konsekwencje pandemii, tak więc wciąż będą posiadać silną pozycję w negocjacjach z firmami. W najbliższej przyszłości na brak ciekawych ofert pracy nie będą narzekać m.in. eksperci IT – ze szczególnym uwzględnieniem kandydatów specjalizujących się w cyberbezpieczeństwie, rozwiązaniach chmurowych oraz infrastrukturze – analitycy finansowi i biznesowi, specjaliści w dziedzinie badań klinicznych, automatyzacji oraz e-commerce.

O prawdziwych skutkach pandemii będzie można mówić dopiero w perspektywie kilku miesięcy, a nawet lat. Ogromna skala zachodzących zmian – gospodarczych i społecznych, regionalnych i globalnych – nie pozwala jednak czekać na rezultaty. Zmianie uległy zarówno aspiracje i perspektywy zawodowe pracowników, jak i strategie zatrudnienia firm. Jak zauważa ekspert Deloitte, rynek pracy zmienia się na naszych oczach, co wymaga dopasowania do nowej sytuacji, a także odpowiedniego planowania na przyszłość.

Biorąc pod uwagę fakt, że wciąż znajdujemy się w okresie przejściowym i ciężko mówić o powrocie do dobrze nam znanej normalności, kluczowe jest podkreślenie roli myślenia o przyszłości – zaznacza John Guziak, partner, Human Capital w Deloitte – Pracodawcy już teraz powinni poszukiwać odpowiedzi na pytanie o to, jakich kompetencji będą potrzebować w bliższej i dalszej perspektywie, jak zabezpieczyć kluczowe stanowiska w firmie, w jaki sposób zaktualizować politykę pracy zdalnej oraz jakie możliwości rozwoju czy też przekwalifikowania powinni zaoferować swoim pracownikom. Decyzje podjęte dzisiaj będą bowiem określać kierunek rozwoju organizacji na kolejne lata.

Raport „Nowe oblicze normalności” został opracowany na podstawie danych uzyskanych w badaniu na temat rynku pracy, przeprowadzonym przez Hays Poland i partnera merytorycznego firmę Deloitte w maju 2020 roku na grupie niemal 3 tys. pracowników i blisko 1,3 tys. pracodawców. Publikacja koncentruje się na odpowiedziach udzielonych w badaniu skierowanym do pracowników.

Ostatnie nowości

Technologie

Polska Antywirus dla kultury

schedule 13 sierpnia 2020
Opr./edited by AKL

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku zostało zabezpieczone przeciwko wirusom i bakteriom z wykorzystaniem nowatorskiego rozwiązania opartego na nanotechnologii. Dzięki aplikacji preparatu TitanSolid, zawierającego dwutlenek tytanu, w instytucji następuje proces naturalnej samodezynfekcji, wykorzystujący zjawiska zachodzące w przyrodzie. Przebiega on w systemie ciągłym, kiedy tylko zapewniony jest dostęp światła.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Na czele inwestycyjnego wyścigu

schedule 13 sierpnia 2020
Opr./edited by AKL

Po pierwszym półroczu 2020 roku Polska utrzymuje dominującą pozycję w regionie CEE. Pomimo spowolnienia spowodowanego pandemią oraz jedynie dwóch miesięcy pełnej aktywności inwestycyjnej, obroty na rynku osiągnęły poziom prawie 3 mld euro, co przewyższa wynik z analogicznego okresu 2019 roku.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Trei zaczyna w Małopolsce

schedule 13 sierpnia 2020
Opr./edited by AKL

Deweloper Trei Real Estate Poland zapowiada obiekt sieci Vendo Park w Oświęcimiu. Firma planuje zakończenie inwestycji w II kwartale 2021 roku. Pierwszym najemcą Vendo Parku w Oświęcimiu jest supermarket Netto.

Style i wnętrza

Polska Student Depot Gdańsk za chwilę

schedule 13 sierpnia 2020
Opr./edited by AKL

We wrześniu 2020 rusza prywatny dom studencki sieci Student Depot, powstający w Gdańsku. Przestrzenie wspólne tego obiektu to projekt studia Mixd.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Ponowne ożywienie działalności

schedule 13 sierpnia 2020
Opr./edited by AKL

Podobnie jak w przypadku większości rynków ujętych w REECOX, również w Polsce osłabienie koniunktury nastąpiło – jak dotąd raczej niewielkie – dopiero pod koniec pierwszego kwartału. W kwietniu odnotowano spadek na poziomie 12 proc. W maju indeks uległ stagnacji, a z kolei w czerwcu wzrósł o 4,8 proc. Ogółem w porównaniu z poprzednim kwartałem indeks spadł w drugim kwartale o 7,6 proc. do 158,6 punktów – ostatnio taką wartość odnotowano w czerwcu 2013 roku.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Niemcy MLP Group rusza pod Berlinem

schedule 12 sierpnia 2020
Opr./edited by AKL

MLP Group rozpoczyna budowę inwestycji MLP Business Park Berlin I. Inwestycja zlokalizowana jest na południe od Berlina. Funkcję generalnego wykonawcy powierzono spółce Köster GmbH.

Budownictwo

Świat Pandemia może spowolnić budowlankę

schedule 12 sierpnia 2020
Opr./edited by AKL

Przychody 100 największych firm budowlanych na świecie wzrosły w 2019 roku o 5 proc., jednak tylko 10 firm w zestawieniu Deloitte może się pochwalić dwucyfrowym wzrostem. Choć branża uniknęła kryzysu spowodowanego pandemią, eksperci przewidują osłabienie produkcji budowlanej w tym roku.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Polska Większa skrzynka od Inpostu

schedule 12 sierpnia 2020
Opr./edited by AKL

Inpost ufundował mobilną izbę przyjęć łódzkiemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu, która będzie służyć jako punkt diagnostyczny dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia. Care Box, kontener o powierzchni 15 mkw., można łatwo zaadaptować do bieżących potrzeb i łączyć w większe konstrukcje.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Inwestorzy łasi na magazyny i biura

schedule 12 sierpnia 2020
Opr./edited by AKL

Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w minionym półroczu wyniosła ponad 2,85 mld euro i był to drugi najwyższy wynik w historii. Głównymi motorami wzrostu były rynki biurowe i magazynowe, które łącznie miały nieco ponad 84 proc. udziału w rynku – podaje Cresa w raporcie „Rynek inwestycyjny w Polsce w I poł. 2020 r.”

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Gotówka mniej popularna

schedule 12 sierpnia 2020
Opr./edited by AKL

Pandemia wpłynęła na wzrost liczby płatności bezgotówkowych w małych sklepach do niemal 40 proc. Obecnie gotówka powoli wraca do łask, jednak część konsumentów na trwałe zmieniła swoje zwyczaje zakupowe – liczba transakcji bezgotówkowych stabilizuje się na poziomie wyższym niż przed pandemią – podaje firma Comp Platforma Usług w oparciu o dane z systemu M/platform.

Rynek mieszkaniowy

Polska Nie tak źle w mieszkaniówce

schedule 12 sierpnia 2020
Opr./edited by AKL

6,9 tys. mieszkań sprzedanych, 10,5 tys. wprowadzonych do oferty i ostrożny optymizm na drugą połowę roku – firma JLL przyjrzała się polskiemu rynkowi mieszkaniowemu.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska OTCF na dłużej w Diamante Plaza

schedule 12 sierpnia 2020
Opr./edited by AKL

Firma OTCF, właściciel marki 4F, przedłużyła umowę najmu niemal 3 tys. mkw. powierzchni w krakowskim biurowcu Diamante Plaza.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Więcej miejsca dla opon i felg

schedule 12 sierpnia 2020
Opr./edited by AKL

Firma Oponeo.pl ma nową siedzibę – budynek w Bydgoszczy rozbudowała i przebudowała Kajima Poland.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Ronson płaci dywidendę i skupuje akcje

schedule 12 sierpnia 2020
Opr./edited by AKL

Ronson Development opublikował raport finansowy za I półrocze 2020 roku. Przychody firmy ogółem wzrosły w tym okresie o 77 proc. rok do roku (do 253,1 mln zł), zaś marża brutto ze sprzedaży projektów mieszkaniowych wyniosła 26,3 proc. (przed rokiem 17,8 proc.).

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Polskie magazyny jedyne takie w Europie

schedule 12 sierpnia 2020
Opr./edited by AKL

Popyt brutto na powierzchnie magazynowe w Polsce osiągnął 2,2 mln mkw. – to najlepszy wynik dla pierwszego półrocza w historii rynku. Nowe umowy i ekspansje odpowiadały za prawie 1,7 mln mkw., co jest o 30 proc. lepszym rezultatem rok do roku – wynika z danych firmy JLL. Oznacza to, że Polska jest jedynym krajem w Europie, który odnotował wzrost popytu netto.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Biura się trzymają

schedule 12 sierpnia 2020
Opr./edited by AKL

Okres kwarantanny, spowodowany wybuchem pandemii, doprowadził do przejścia większości firm w tryb pracy zdalnej i ograniczenia aktywności biznesowej. Cushman & Wakefield przeanalizował wpływ tych okoliczności na polski rynek biurowy.

Rynek mieszkaniowy

Polska Sprzedają przy Coopera

schedule 12 sierpnia 2020
Opr./edited by AKL

Unidevelopment wprowadza do oferty trzeci etap Osiedla Coopera na warszawskim Bemowie. Mieszkania z pierwszego i drugiego etapu zostały niemal wyprzedane.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Plantwear na czterech filarach

schedule 12 sierpnia 2020
Opr./edited by AKL

Plantwear w II kwartale 2020 roku odnotował 2 181 tys. zł przychodów oraz 64 tys. zł straty netto. Wpływ na wyniki spółki w tym okresie miały niepewne nastroje konsumentów w początkowej fazie pandemii, a także nakłady inwestycyjne związane ze zwiększaniem skali biznesu.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Zmiany w czerwonych murach

schedule 12 sierpnia 2020
Opr./edited by AKL

W łódzkiej Manufakturze ruszył największy sklep marki Rossmann w Polsce, powiększył się też salon W.Kruk. Do najemców dołączyły ponadto Olimpia, centrum rozrywki Bajkowy Labirynt, stoisko WyjątkowyPrezent.pl i restauracja Al Dente Pasta & Prosecco Bar. Natomiast Deserownia i BubbleJoy! powróciły w nowych odsłonach.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Rekordowy półmetek roku

schedule 11 sierpnia 2020
Opr./edited by AKL

Pierwsze półrocze 2020 roku okazało się rekordowe dla rynku nieruchomości magazynowych i przemysłowych – podaje firma doradcza Savills. Pomimo wyzwań związanych z Covid-19, popyt osiągnął najwyższą w historii wartość odnotowaną na półmetku roku. Ponadto, w drugim kwartale wynajęto i oddano do użytku nawet więcej nowej powierzchni, niż w pierwszych trzech miesiącach roku.

Najnowsze w Zasoby ludzkie

schedule 06 sierpnia 2020

Zdalna praca nie gryzie

Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazują, że praca zdalna na stałe zagości w wielu firmach. Wyniki badań firmy Hays pokazują, że w czasie pandemii 67 proc. specjalistów spojrzało na pracę zdalną bardziej życzliwie.

schedule 14 lipca 2020

Kompetencje zawsze w cenie

Plany zatrudnienia nowych pracowników w roku 2020 zadeklarowało 47 proc. firm, a 60 proc. organizacji przewiduje, że wyniki sprzed pandemii ponownie zacznie osiągać w perspektywie 12 miesięcy – wynika z badania przeprowadzonego przez firmy Hays Poland i Deloitte.

schedule 01 lipca 2020

Więcej wyrzeczeń i elastyczności

Zdaniem 46 proc. specjalistów wymiar pracy zdalnej zwiększy się w przyszłości, a 81 proc. uważa, że biura powinny być bardziej elastyczne – wynika z najnowszego raportu C&W i Antala.

schedule 25 czerwca 2020

Tomasz Trzósło prezesem EPP

Walne zgromadzenie akcjonariuszy EPP zatwierdziło nominację Tomasza Trzósły na stanowisko prezesa EPP, nowy szef zapowiada, że w najbliższych miesiącach będzie się koncentrował na utrzymaniu portfela nieruchomości firmy w jak najlepszej kondycji.

schedule 23 czerwca 2020

Archicom ze zmianami

Rafał Jarodzki zrezygnował ze sprawowania funkcji wiceprezesa zarządu spółki Archicom, rezygnacja jest podyktowana zamiarem kandydowania do rady nadzorczej.

schedule 03 czerwca 2020

Polak, Węgier... zdalnie

EUROPA Praca zdalna dla Polaków i Słowaków nie była zaskoczeniem. Odpowiednio tylko 16 proc. i 15 proc. pracowników nie miało do czynienia z tą formą wykonywania obowiązków przed epidemią. Dużo większym wyzwaniem praca zdalna była dla Węgrów, bo aż 66 proc. osób nie robiło tego wcześniej. Bez względu jednak na stopień przygotowania, pracownicy z Polski, Węgier, Słowacji, Czech oraz Rumunii są zgodni, że do pracy zdalnej wystarcza laptop i internet. Jednogłośnie też wskazują, że pracując z domu najbardziej tęsknią za wyraźnym oddzieleniem życia prywatnego i zawodowego oraz za rozmowami ze współpracownikami – wynika z badania CBRE „Working from home survey 2020”.

schedule 06 maja 2020

Koronawirus? #Niezwalniajmy

POLSKA Ruszyła akcja „Nie zwalniajmy”, której inicjatorami i organizatorami są Business Centre Club i Homejob, portal pracy zdalnej i elastycznej.

schedule 05 maja 2020

Nowy doradca startuje na rynku

POLSKA Robert Z. Karniewski stanął na czele spółki Reina Partners – nowego podmiotu na rynku nieruchomości komercyjnych, którego podstawą działalności ma być doradztwo transakcyjne i reprezentacja najemcy. Specyfika firmy polega na poszerzaniu usług poprzez zrzeszanie niezależnych ekspertów z rynku.

schedule 29 kwietnia 2020

Antal: wynagrodzenia nie powinny spaść

POLSKA Antal opublikował 9. edycję Raportu Płacowego, wskazującego poziom wynagrodzeń na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich. Eksperci firmy prognozują, że mimo iż wzrost wynagrodzeń nie będzie tak odczuwalny w bieżącym roku, to w większości przypadków poziom płac utrzyma się na podobnym poziomie do ubiegłego roku.

schedule 22 kwietnia 2020

Nowy szef Cushmana w Polsce

POLSKA Krzysztof Misiak został nowym dyrektorem polskiego oddziału międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield. Zastąpi on na tym stanowisku Charlesa Taylora, który rozstaje się z firmą po 30 latach pracy.

schedule 27 marca 2020

Dachser z nowym zarządem

ŚWIAT Po 31 latach współpracy w zarządzie Dachser prezes firmy, Bernhard Simon, i jego zastępca, Michael Schilling, COO Road Logistics, przejdą w 2021 roku do rady nadzorczej operatora logistycznego, przy czym Bernhard Simon zajmie stanowisko przewodniczącego. Burkhard Eling, który dołączył do władz Dachser w 2013 roku jako członek zarządu odpowiedzialny za finanse, zostanie 1 stycznia 2021 roku nowym prezesem.

schedule 19 marca 2020

Zmiany na szczycie

EUROPA Oliver Schumy, dyrektor generalny Immofinanz AG, zrezygnował 18 marca 2020 roku ze stanowiska członka zarządu spółki.

schedule 17 marca 2020

Sześć zasad efektywnej pracy z domu

POLSKA Eksperci CBRE wskazują na sześć zasad, które pomogą jak najlepiej zorganizować pracę w domu. Należą do nich m.in. stworzenie przestrzeni biurowej w mieszkaniu i szczegółowy plan dnia.

schedule 11 marca 2020

Koronawirus – firmy przechodzą na zdalną pracę

POLSKA W dużych aglomeracjach kolejne firmy zamykają siedziby i decydują się na pracę zdalną ze względu na zagrożenie koronawirusem. Spotkania przenoszą się do świata technologii, co wcześniej było trendem, a dziś stanowi konieczność. Z raportu firmy Devire „Rynek Zmiany Pracy” wynika, że firmy, które dotychczas nie były otwarte na takie rozwiązania, muszą zmienić swoją politykę i dostosować do realiów.

schedule 19 lutego 2020

Demografia działa na korzyść miast azjatyckich

ŚWIAT Z raportu „Demographic Shifts: The World in 2030”, przygotowanego przez firmę Cushman & Wakefield, wynika, że niebawem blisko 693 mln osób z powojennego wyżu demograficznego osiągnie wiek emerytalny, a 1,3 mld ludzi z pokolenia Z będzie wchodzić na rynek pracy. Zyskać na tym ma Azja, stracą natomiast Europa i Ameryka Północna.

schedule 03 lutego 2020

Budowlanka w gorszym humorze

POLSKA Początek roku 2020 przyniósł gwałtowne pogorszenie nastrojów wśród firm budowlanych w Polsce, szczególnie jeśli chodzi o postrzeganie uciążliwości kosztów zatrudnienia oraz obciążeń fiskalnych – podaje firma badawcza Spectis. Główne przyczyny spadku nastrojów to ponad 15-procentowy wzrost płacy minimalnej, 10-procentowy wzrost kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w budownictwie, a także wprowadzenie w większych firmach budowlanych Pracowniczych Planów Kapitałowych lub – alternatywnych dla nich – Pracowniczych Planów Emerytalnych.

schedule 30 stycznia 2020

Wyższa płaca i kontrole PIP-u

POLSKA Handel jest jednym z fundamentów rozwoju gospodarczego, szczególnie na obszarach mniej uprzemysłowionych. W Polsce w sektorze tym pracuje 1,3 mln osób i pod tym względem handel ustępuje miejsca tylko przemysłowi. Zdaniem ekspertów kancelarii Deloitte Legal zmiany w prawie, w tym podwyższenie płacy minimalnej, mogą znacząco wpłynąć na branżę handlową. W związku z tym, że poziom wynagrodzeń w poszczególnych sektorach wyrówna się, sieci handlowe będą musiały zintensyfikować działania, aby wzmocnić swoją markę pracodawcy.

schedule 21 stycznia 2020

Menedżerowie dostrzegają atuty mniejszych miast  

POLSKA Z dziewiątej edycji badania firmy Antal "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy" wynika, że relokację zawodową rozważa blisko 68 proc. specjalistów i menedżerów. W czołówce miast najbardziej atrakcyjnych pod tym kątem są: Warszawa, Wrocław, Kraków i Trójmiasto. Rośnie także zainteresowanie przeprowadzką do Poznania, Katowic i Łodzi i pierwszy raz w historii badania – do Rzeszowa.

schedule 20 stycznia 2020

Nowy szef JLL na Europę Środkowo-Wschodnią

EUROPA Sabine Eckhardt została nowym CEO JLL na Europę Środkową. Stanowisko obejmie 1 maja. Podlegać jej będą m.in. Polska, Czechy, Węgry, Rumunia i Słowacja.

schedule 16 stycznia 2020

Rynek pracy się stabilizuje

POLSKA W 2019 roku pracodawcy zamieścili na portalu Pracuj.pl ponad 556 tys. ofert pracy. Jak podaje Pracuj.pl to drugi najlepszy wynik w ostatnich 20 latach i zarazem trzeci z rzędu, w którym liczba ogłoszeń na portalu przekroczyła pół miliona.

Kategorie