EN

Kompetencje zawsze w cenie

Zasoby ludzkie
Plany zatrudnienia nowych pracowników w roku 2020 zadeklarowało 47 proc. firm, a 60 proc. organizacji przewiduje, że wyniki sprzed pandemii ponownie zacznie osiągać w perspektywie 12 miesięcy – wynika z badania przeprowadzonego przez firmy Hays Poland i Deloitte.

Pandemia koronawirusa zmieniła krajobraz gospodarczy i układ sił na rynku pracy. Pracownicy, którzy do tej pory mogli cieszyć się różnorodnymi możliwościami rozwoju, od kilku miesięcy patrzą w przyszłość z większą ostrożnością. W szczytowym okresie pandemii, gdy obowiązywało najwięcej obostrzeń w życiu publicznym, wiele firm zawiesiło procesy rekrutacyjne oraz wstrzymało realizację inwestycji, które zazwyczaj szły w parze z planami zwiększenia zatrudnienia. Jednak, jak zauważają eksperci rynku pracy, od kilku tygodni obserwowany jest stopniowy powrót firm do realizacji strategii HR. Wyniki badania przeprowadzonego w maju przez Hays Poland i partnera merytorycznego firmę Deloitte, opublikowane na łamach raportu „Nowe oblicze normalności”, pozwalają spojrzeć w przyszłość z ostrożnym optymizmem.

Dynamiczne zmiany i wyzwania, z jakimi przyszło się mierzyć firmom, wymagały od nich szybkich działań, umożliwiających zachowanie ciągłości biznesowej w tak bezprecedensowej sytuacji. Zalecenie zachowania dystansu społecznego wiązały się z koniecznością przynajmniej częściowego przeniesienia działalności biznesowej firm do świata online. Praca zdalna stała się rozwiązaniem powszechnym, a organizacje i ich pracownicy nierzadko po raz pierwszy mogli poznać prawdziwe szanse i zagrożenia, wynikające z takiej formy działalności.

Konsekwencje pandemii miały również charakter finansowy. Tymczasowe ograniczenie zakresu działalności wielu organizacji, mniejszy zysk, a także prognozy dotyczące nadchodzącego spowolnienia gospodarczego były powodem poszukiwania oszczędności – również w kosztach pracy. Jak wynika z badania, w grupie osób, którym udało się zachować miejsce pracy, negatywnych konsekwencji doświadczyło 46 proc. respondentów. Negatywne konsekwencje najczęściej dotyczyły obniżki wynagrodzenia, zmniejszenia wymiaru etatu, zwiększenia zakresu obowiązków oraz zablokowania awansu lub podwyżki. Chociaż ograniczenie zarobków czy też przeciążenie obowiązkami nie wpływają pozytywnie na satysfakcję z wykonywanej pracy, to warto spojrzeć na tę sytuację również z innej perspektywy. Jak zauważa ekspert Hays, są to bowiem działania, które pozwalają firmom obniżyć koszty zatrudnienia przy jednoczesnym zachowaniu miejsc pracy.

Obserwacje rynku i rozmowy z pracodawcami pokazują, że zmniejszenie poziomu wynagrodzenia oraz inne rozwiązania ograniczające koszty pracy, bardzo często mają charakter tymczasowy – zaznacza Marc Burrage, dyrektor zarządzający Hays Poland i dodaje: – W momencie poprawy sytuacji, część firm będzie podejmować decyzję o przywróceniu warunków zatrudnienia sprzed pandemii. Z drugiej strony pracownicy dostrzegają zmiany zachodzące na rynku pracy, stąd też z większą elastycznością podchodzą do ustępstw w zakresie zmiany warunków zatrudnienia w obecnej firmie. Przy czym należy podkreślić, że podejście do tej kwestii jest uzależnione od wykonywanego zawodu, a w szczególności od popytu pracodawców na kompetencje posiadane przez pracownika.

Gotowość do zaakceptowania zmian warunków współpracy w sytuacji, gdy pozwoli to zachować obecne miejsce zatrudnienia, deklaruje 76 proc. pracowników. Najczęściej są skłonni zaakceptować zmniejszenie pakietu świadczeń pozapłacowych oraz zwiększenie zakresu obowiązków. Na kolejnym miejscu uplasowały się ustępstwa pod postacią cofnięcia premii i zmniejszenia wymiaru etatu. Pracownicy są najmniej skłonni zaakceptować obniżenie poziomu wynagrodzenia, które odgrywa istotną rolę w budowaniu satysfakcji z pracy oraz wpływa na podejmowane decyzje zawodowe.

Niepewność obecnej sytuacji skutkuje obawami o zawodową przyszłość. Profesjonaliści odczuwają lęk m.in. przed utratą pracy, mniejszymi zarobkami i pracą poniżej kwalifikacji, a co za tym idzie – wyzwaniami natury finansowej, brakiem satysfakcji i obniżeniem jakości życia. Tę niepewność odwzorowuje sposób, w jaki pracownicy odpowiedzieli na pytanie o perspektywę ich kariery zawodowej w bieżącym roku.

Mimo że w porównaniu z badaniem przeprowadzonym na koniec 2019 roku odsetek odpowiedzi sugerujących pozytywną perspektywę spadł o 29 punktów procentowych, to odsetek osób deklarujących negatywne przeczucia wobec możliwości rozwoju kariery wzrósł o zaledwie 5 punktów procentowych. Aż 48 proc. respondentów nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o perspektywę ich kariery. Specjaliści znajdują się w pewnym zawieszeniu i – tak jak pracodawcy – czekają na rozwój sytuacji. Z pewnością wielu z nich oczekuje, że wraz z powrotem do normalności, będą w stanie precyzyjniej określić swoje szanse na rynku pracy i zaplanować odpowiednie kroki.

Jednocześnie profesjonaliści nie stoją w miejscu i aktywnie działają, aby zwiększyć swoje szanse na zawodowy sukces. Specjaliści i menedżerowie uznają obecny czas za sprzyjający rozwojowi oraz pozyskiwaniu nowych umiejętności. Starają się podejmować działania, które pozwolą zwiększyć ich atrakcyjność w oczach potencjalnych pracodawców, a w dalszej przyszłości również poszerzyć zakres dostępnych dla nich ról. Część profesjonalistów nie wyklucza również zmiany wykonywanego zawodu. Realizację takiego scenariusza w perspektywie trzech lat za prawdopodobną uznało aż 46 proc. respondentów badania.

Jak wynika z raportu „Nowe oblicze normalności”, plany zatrudnienia nowych pracowników w roku 2020 zadeklarowało 47 proc. firm, a 60 proc. organizacji przewiduje, że wyniki sprzed pandemii ponownie zacznie osiągać w perspektywie 12 miesięcy. W obliczu skali zmian wywołanych przez Covid-19 firmy będą potrzebować innych kompetencji, które do tej pory były w organizacji nieobecne, lecz teraz są jej niezbędne do rozwoju w nowym kierunku lub budowania przewagi konkurencyjnej w bardziej wymagających okolicznościach.

Pandemia pokazała wielu firmom, że myśląc perspektywicznie warto wprowadzać zmiany w istniejącym modelu biznesowym, co może przekładać się na restrukturyzacje, ale też nowe inwestycje. Z pewnością w części firm deklarujących chęć zwiększenia zatrudnienia, w bieżącym roku dokonano zwolnień. W tym przypadku rekrutacja może mieć na celu powrót do poziomu sprzed pandemii lub podjęcie współpracy z kandydatami o innych kompetencjach niż pracownicy, z którymi firma niedawno się rozstała.

W najbliższym czasie rynek pracy dla niektórych kandydatów nie będzie równie sprzyjający, co przed pandemią. Jednak wiele wskazuje na to, że wraz z powrotem firm do standardowej formy i skali prowadzonej działalności, pracodawcy będą zatrudniać nowych pracowników. Zmieni się jednak charakter prowadzonych rekrutacji. Pracodawcy będą poszukiwać unikalnych kompetencji i doświadczeń, które pozwolą im budować przewagę konkurencyjną w nowej rzeczywistości. Na polskim rynku pracy będziemy mieć do czynienia z rynkiem kompetencji, na którym eksperci o określonych zdolnościach wciąż będą mogli liczyć na atrakcyjne oferty pracy – zauważa Agnieszka Kolenda, executive director w Hays Poland.

Obecnie na rynku aktywnie poszukuje zatrudnienia większa liczba specjalistów, co w niektórych procesach rekrutacyjnych przekłada się na więcej wysokiej jakości aplikacji i ułatwia firmom pozyskanie odpowiednich pracowników. Przy czym warto pamiętać, że pandemia nie rozwiązała problemu luki kompetencyjnej. Umiejętności, które do tej pory były trudne do pozyskania, w dalszym ciągu takie będą. Kandydaci posiadający cenne i poszukiwane na rynku kwalifikacje w mniejszym stopniu odczuli konsekwencje pandemii, tak więc wciąż będą posiadać silną pozycję w negocjacjach z firmami. W najbliższej przyszłości na brak ciekawych ofert pracy nie będą narzekać m.in. eksperci IT – ze szczególnym uwzględnieniem kandydatów specjalizujących się w cyberbezpieczeństwie, rozwiązaniach chmurowych oraz infrastrukturze – analitycy finansowi i biznesowi, specjaliści w dziedzinie badań klinicznych, automatyzacji oraz e-commerce.

O prawdziwych skutkach pandemii będzie można mówić dopiero w perspektywie kilku miesięcy, a nawet lat. Ogromna skala zachodzących zmian – gospodarczych i społecznych, regionalnych i globalnych – nie pozwala jednak czekać na rezultaty. Zmianie uległy zarówno aspiracje i perspektywy zawodowe pracowników, jak i strategie zatrudnienia firm. Jak zauważa ekspert Deloitte, rynek pracy zmienia się na naszych oczach, co wymaga dopasowania do nowej sytuacji, a także odpowiedniego planowania na przyszłość.

Biorąc pod uwagę fakt, że wciąż znajdujemy się w okresie przejściowym i ciężko mówić o powrocie do dobrze nam znanej normalności, kluczowe jest podkreślenie roli myślenia o przyszłości – zaznacza John Guziak, partner, Human Capital w Deloitte – Pracodawcy już teraz powinni poszukiwać odpowiedzi na pytanie o to, jakich kompetencji będą potrzebować w bliższej i dalszej perspektywie, jak zabezpieczyć kluczowe stanowiska w firmie, w jaki sposób zaktualizować politykę pracy zdalnej oraz jakie możliwości rozwoju czy też przekwalifikowania powinni zaoferować swoim pracownikom. Decyzje podjęte dzisiaj będą bowiem określać kierunek rozwoju organizacji na kolejne lata.

Raport „Nowe oblicze normalności” został opracowany na podstawie danych uzyskanych w badaniu na temat rynku pracy, przeprowadzonym przez Hays Poland i partnera merytorycznego firmę Deloitte w maju 2020 roku na grupie niemal 3 tys. pracowników i blisko 1,3 tys. pracodawców. Publikacja koncentruje się na odpowiedziach udzielonych w badaniu skierowanym do pracowników.

Ostatnie nowości

Nagrody Eurobuild Awards

Polska Wybieramy Deweloperów Roku!

schedule 14 października 2020
Eurobuild Conferences

Jak co roku Eurobuild zamierza uhonorować najlepszych deweloperów działających w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Szukamy prawdziwych diamentów!

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Mogą budować w Puławach

schedule 21 października 2020
Opr./edited by AKL

Inwestor parku handlowego Karuzela w Puławach otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę obiektu o powierzchni handlowej ponad 14 tys mkw. Lokalizacja Karuzeli przy ulicy Dęblińskiej to przebudowa istniejącego tam wcześniej hipermarketu Tesco.

Architektura

Polska Szukają chętnych do malowania

schedule 21 października 2020
Opr./edited by AKL

Accolade ogłosił konkurs na projekt muralu, który ozdobi część tutejszej ściany oporowej w białostockim Parku. Partnerem konkursu została Politechnika Białostocka.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Nowości w Dekadzie Sieradz

schedule 21 października 2020
Opr./edited by AKL

Centrum handlowe Dekada Sieradz podpisało umowy z operatorami trzech sieci, które dołączyły do grona około 30 najemców galerii. Zgodnie z planem nowe sklepy zostały otwarte przez sieć franczyzową Żabka i markę odzieżową Reporter Jung, a niedługo pierwszych klientów przyjmie także salon KS Sport.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Nowy sklep przy Łopuszańskiej

schedule 21 października 2020
Opr./edited by AKL

Duńska sieć sklepów z wyposażeniem wnętrz Jysk otworzy swój kolejny salon w Warszawie - w Centrum Łopuszańska 22. Sklep zajmie powierzchnię około 1,3 tys. mkw.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Wschodzący rynek magazynowy

schedule 21 października 2020
Opr./edited by AKL

Kielce to miasto pełniące funkcję centrum gospodarczego, a także główny ośrodek z województwa świętokrzyskiego, w którym rozwija się lokalny rynek magazynowy. Aktualnie, dzięki poprawie infrastruktury drogowej i centralnemu położeniu staje się nowym ważnym punktem na magazynowej mapie Polski – analizują eksperci z Axi Immo.

Budownictwo

Polska Zrewitalizują zabytek po koszarach

schedule 21 października 2020
Opr./edited by AKL

Firma ATC Development przygotowuje się do rewitalizacji zabytkowego budynku po dawnych koszarach artylerii, który mieści się w centrum Kępy Mieszczańskiej we Wrocławiu. Tym samym również zabytkowy budynek po dawnych koszarach artylerii doczekał się śmiałej koncepcji rewitalizacji.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Więcej coworku w Krakowie

schedule 21 października 2020
Opr./edited by AKL

Warimpex uruchomił Mogilska43 Cowork. Powierzchnia do wspólnej pracy położona jest na parterze biurowca Mogilska 43 Office w Krakowie i obejmuje 1,1 tys. mkw. Dla najemców przygotowano: biura serwisowane dla małych i dużych firm, dedykowane biurka oraz miejsca typu hot desk.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Colliers bierze się za Senatora

schedule 21 października 2020
Opr./edited by AKL

Firma Colliers International została wybrana do roli wyłącznego agenta ds. komercjalizacji warszawskiego biurowca Senator, którego właścicielem jest otwarty fundusz nieruchomości zarządzany przez Union Investment Real Estate GmbH.

Technologie

Polska PlanRadar z funkcją modelowania BIM

schedule 21 października 2020
Opr./edited by AKL

Austriacka spółka PlanRadar, oferująca zaawansowane narzędzie informatyczne dla firm budowlanych i zarządców nieruchomości, wzbogaciła swój produkt o rozwiązanie zintegrowane z technologią BIM. Dzięki nowej funkcjonalności wprowadzonej do aplikacji użytkownicy mogą teraz w łatwy sposób przenosić realizowane projekty do modeli 3D oraz dzielić się danymi z innymi członkami zespołu.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Węgry Bank OTP na nowo w Kálvin Square

schedule 21 października 2020
Opr./edited by AKL

Odnowione zostały wnętrza oraz fasada oddziału banku OTP w biurowcu Kálvin Square w Budapeszcie. Najemca zamuje przestrzenie w tym miejscu od 2007 roku.

Style i wnętrza

Polska Projekty w zabytkowej kamienicy

schedule 21 października 2020
Opr./edited by AKL

Pracownia projektowa Jankowski i Opyrchał wprowadziła się na pierwsze piętro kamienicy przy ul. Bagatela 10 w Warszawie. Powstały w latach 1911-1912 budynek uznawany jest za jedną z pereł późnej secesji.

Zielone budownictwo

Polska Biurowce GTC na platynowo

schedule 21 października 2020
Opr./edited by AKL

GTC rozszerza portfolio ekologicznych budynków. Biurowce Matrix A i Matrix B otrzymały certyfikat LEED Platinum. Tym samym 80 proc. wszystkich nieruchomości biurowych, należących do GTC, ma zieloną certyfikacją.

Infrastruktura

Polska Znów szukają chętnych na Wschód od Warszawy

schedule 21 października 2020
Opr./edited by AKL

Rusza przetarg na kontynuację opracowania elementów koncepcji programowej dla odcinka S17 Wschodniej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Ząbki i Zakręt. Powtórne postępowanie jest efektem odstąpienia od umowy z poprzednim wykonawcą dokumentacji.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Więcej pustych biur w regionach

schedule 21 października 2020
Opr./edited by AKL

Na koniec trzeciego kwartału 2020 roku łączne zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu rynkach regionalnych wyniosły około 5,7 mln mkw. Do użytkowania oddano w tym okresie obiekty o powierzchni ponad 305 tys. mkw. – wynika z danych PINK.

Zielone budownictwo

Polska Premiera Zielonego Domu

schedule 21 października 2020
Opr./edited by AKL

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC wprowadziło na rynek Certyfikat „Zielony Dom”. To pierwszy polski wielokryterialny certyfikat dla budownictwa mieszkaniowego.

Zielone budownictwo

Polska Zielone galerie NEPI

schedule 20 października 2020
Opr./edited by AKL

Cztery centra handlowe z portfolio NEPI Rockcastle uzyskały certyfikat BREEAM In-Use – trzy obiekty otrzymały ocenę Excellent w obu ocenianych kategoriach, zaś jeden oceniono na Excellent i Very Good.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Trwa zrzutka na browar

schedule 20 października 2020
Opr./edited by AKL

Prawie 350 inwestorów zainwestuje w nowy browar, który powstaje w miejscowości Rumianek koło Poznania. Po miesiącu akcji crowdfundingowej spółka Browar za Miastem zgromadziła 1,7 mln zł, czyli 40 proc. celu, który wynosi 4,18 mln zł. Pierwsze piwa zostaną uwarzone we wrześniu 2021 roku.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Stoczniowy coworking gotowy

schedule 20 października 2020
Opr./edited by AKL

Niedawno spółka Stocznia Cesarska Development oddała do użytku zmodernizowany budynek Dyrekcji Stoczni Gdańskiej, teraz dwa najwyższe piętra budynku zajęły przestrzenie coworkingowe Mind Dock.

Rynek mieszkaniowy

Polska Mieszkanie Plus wkracza nad Noteć

schedule 20 października 2020
Opr./edited by AKL

190 mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus powstanie w Nakle nad Notecią. Projekt osiedla został przygotowany w warszawskiej pracowni Atelier Tektura, wniosek o wydanie pozwolenia na budowę zostanie złożony jeszcze w tym roku.

Najnowsze w Zasoby ludzkie

schedule 12 października 2020

Nowy szef JLL w Polsce

W połowie listopada funkcję dyrektora zarządzającego JLL w Polsce przejmie Mateusz Bonca, wcześniej związany między innymi z McKinsey&Company, Deutsche Bankiem i Grupą Lotos.

schedule 18 września 2020

Adam wraca do raju

Od najbliższego poniedziałku Adam Pustelnik obejmie stanowisko pierwszego wiceprezydenta Łodzi. Przez ostatnie półtora roku pełnił on funkcję dyrektora ds. rozwoju w firmie Savills.

schedule 17 września 2020

Praca bez barier

Z dnia na dzień coraz bardziej przyzwyczajamy się do pracy zdalnej. Okazało się, że formuła wymuszona przez pandemię przynosi wiele korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Boom na pracę zdalną to też świetna szansa dla osób niepełnosprawnych, by z większym powodzeniem ubiegać się o wymarzoną posadę.

schedule 06 sierpnia 2020

Zdalna praca nie gryzie

Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazują, że praca zdalna na stałe zagości w wielu firmach. Wyniki badań firmy Hays pokazują, że w czasie pandemii 67 proc. specjalistów spojrzało na pracę zdalną bardziej życzliwie.

schedule 14 lipca 2020

Kompetencje zawsze w cenie

Plany zatrudnienia nowych pracowników w roku 2020 zadeklarowało 47 proc. firm, a 60 proc. organizacji przewiduje, że wyniki sprzed pandemii ponownie zacznie osiągać w perspektywie 12 miesięcy – wynika z badania przeprowadzonego przez firmy Hays Poland i Deloitte.

schedule 01 lipca 2020

Więcej wyrzeczeń i elastyczności

Zdaniem 46 proc. specjalistów wymiar pracy zdalnej zwiększy się w przyszłości, a 81 proc. uważa, że biura powinny być bardziej elastyczne – wynika z najnowszego raportu C&W i Antala.

schedule 25 czerwca 2020

Tomasz Trzósło prezesem EPP

Walne zgromadzenie akcjonariuszy EPP zatwierdziło nominację Tomasza Trzósły na stanowisko prezesa EPP, nowy szef zapowiada, że w najbliższych miesiącach będzie się koncentrował na utrzymaniu portfela nieruchomości firmy w jak najlepszej kondycji.

schedule 23 czerwca 2020

Archicom ze zmianami

Rafał Jarodzki zrezygnował ze sprawowania funkcji wiceprezesa zarządu spółki Archicom, rezygnacja jest podyktowana zamiarem kandydowania do rady nadzorczej.

schedule 03 czerwca 2020

Polak, Węgier... zdalnie

EUROPA Praca zdalna dla Polaków i Słowaków nie była zaskoczeniem. Odpowiednio tylko 16 proc. i 15 proc. pracowników nie miało do czynienia z tą formą wykonywania obowiązków przed epidemią. Dużo większym wyzwaniem praca zdalna była dla Węgrów, bo aż 66 proc. osób nie robiło tego wcześniej. Bez względu jednak na stopień przygotowania, pracownicy z Polski, Węgier, Słowacji, Czech oraz Rumunii są zgodni, że do pracy zdalnej wystarcza laptop i internet. Jednogłośnie też wskazują, że pracując z domu najbardziej tęsknią za wyraźnym oddzieleniem życia prywatnego i zawodowego oraz za rozmowami ze współpracownikami – wynika z badania CBRE „Working from home survey 2020”.

schedule 06 maja 2020

Koronawirus? #Niezwalniajmy

POLSKA Ruszyła akcja „Nie zwalniajmy”, której inicjatorami i organizatorami są Business Centre Club i Homejob, portal pracy zdalnej i elastycznej.

schedule 05 maja 2020

Nowy doradca startuje na rynku

POLSKA Robert Z. Karniewski stanął na czele spółki Reina Partners – nowego podmiotu na rynku nieruchomości komercyjnych, którego podstawą działalności ma być doradztwo transakcyjne i reprezentacja najemcy. Specyfika firmy polega na poszerzaniu usług poprzez zrzeszanie niezależnych ekspertów z rynku.

schedule 29 kwietnia 2020

Antal: wynagrodzenia nie powinny spaść

POLSKA Antal opublikował 9. edycję Raportu Płacowego, wskazującego poziom wynagrodzeń na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich. Eksperci firmy prognozują, że mimo iż wzrost wynagrodzeń nie będzie tak odczuwalny w bieżącym roku, to w większości przypadków poziom płac utrzyma się na podobnym poziomie do ubiegłego roku.

schedule 22 kwietnia 2020

Nowy szef Cushmana w Polsce

POLSKA Krzysztof Misiak został nowym dyrektorem polskiego oddziału międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield. Zastąpi on na tym stanowisku Charlesa Taylora, który rozstaje się z firmą po 30 latach pracy.

schedule 27 marca 2020

Dachser z nowym zarządem

ŚWIAT Po 31 latach współpracy w zarządzie Dachser prezes firmy, Bernhard Simon, i jego zastępca, Michael Schilling, COO Road Logistics, przejdą w 2021 roku do rady nadzorczej operatora logistycznego, przy czym Bernhard Simon zajmie stanowisko przewodniczącego. Burkhard Eling, który dołączył do władz Dachser w 2013 roku jako członek zarządu odpowiedzialny za finanse, zostanie 1 stycznia 2021 roku nowym prezesem.

schedule 19 marca 2020

Zmiany na szczycie

EUROPA Oliver Schumy, dyrektor generalny Immofinanz AG, zrezygnował 18 marca 2020 roku ze stanowiska członka zarządu spółki.

schedule 17 marca 2020

Sześć zasad efektywnej pracy z domu

POLSKA Eksperci CBRE wskazują na sześć zasad, które pomogą jak najlepiej zorganizować pracę w domu. Należą do nich m.in. stworzenie przestrzeni biurowej w mieszkaniu i szczegółowy plan dnia.

schedule 11 marca 2020

Koronawirus – firmy przechodzą na zdalną pracę

POLSKA W dużych aglomeracjach kolejne firmy zamykają siedziby i decydują się na pracę zdalną ze względu na zagrożenie koronawirusem. Spotkania przenoszą się do świata technologii, co wcześniej było trendem, a dziś stanowi konieczność. Z raportu firmy Devire „Rynek Zmiany Pracy” wynika, że firmy, które dotychczas nie były otwarte na takie rozwiązania, muszą zmienić swoją politykę i dostosować do realiów.

schedule 19 lutego 2020

Demografia działa na korzyść miast azjatyckich

ŚWIAT Z raportu „Demographic Shifts: The World in 2030”, przygotowanego przez firmę Cushman & Wakefield, wynika, że niebawem blisko 693 mln osób z powojennego wyżu demograficznego osiągnie wiek emerytalny, a 1,3 mld ludzi z pokolenia Z będzie wchodzić na rynek pracy. Zyskać na tym ma Azja, stracą natomiast Europa i Ameryka Północna.

schedule 03 lutego 2020

Budowlanka w gorszym humorze

POLSKA Początek roku 2020 przyniósł gwałtowne pogorszenie nastrojów wśród firm budowlanych w Polsce, szczególnie jeśli chodzi o postrzeganie uciążliwości kosztów zatrudnienia oraz obciążeń fiskalnych – podaje firma badawcza Spectis. Główne przyczyny spadku nastrojów to ponad 15-procentowy wzrost płacy minimalnej, 10-procentowy wzrost kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w budownictwie, a także wprowadzenie w większych firmach budowlanych Pracowniczych Planów Kapitałowych lub – alternatywnych dla nich – Pracowniczych Planów Emerytalnych.

schedule 30 stycznia 2020

Wyższa płaca i kontrole PIP-u

POLSKA Handel jest jednym z fundamentów rozwoju gospodarczego, szczególnie na obszarach mniej uprzemysłowionych. W Polsce w sektorze tym pracuje 1,3 mln osób i pod tym względem handel ustępuje miejsca tylko przemysłowi. Zdaniem ekspertów kancelarii Deloitte Legal zmiany w prawie, w tym podwyższenie płacy minimalnej, mogą znacząco wpłynąć na branżę handlową. W związku z tym, że poziom wynagrodzeń w poszczególnych sektorach wyrówna się, sieci handlowe będą musiały zintensyfikować działania, aby wzmocnić swoją markę pracodawcy.

Kategorie