EN

Region CEE Jak wrócić do biura w dobrej kondycji?

Materiał partnera
Skanska przeprowadziła już trzecie badanie, które dotyczyło powrotu do biur w czterech krajach – w Polsce, Rumunii, Czechach i na Węgrzech. Poprzednie edycje koncentrowały się na potrzebach pracowników oraz ich oczekiwaniach względem biur w nowej rzeczywistości. Tym razem deweloper skupił się na badaniu wpływu pandemii na zdrowie psychiczne i dobrostan użytkowników biur.

Jakie są najważniejsze wnioski, które można wyciągnąć po trzecim badaniu? Czy zaobserwowaliście jakąś zmianę trendów w postrzeganiu home office i pracy hybrydowej w porównaniu z poprzednimi edycjami?


Karolina Radziszewska, wiceprezeska ds. HR i administracji, spółka biurowa Skanska w regionie CEE: - Na przestrzeni ostatnich miesięcy niektóre z trendów zmieniły się, natomiast inne wręcz utrwaliły. Kluczowa zmiana zaszła w postrzeganiu home office przez pracowników. Początkowo praca z domu nie została przyjęta entuzjastycznie, głównie przez to, że została nagle narzucona i nikt nie był do niej przygotowany. Widać jednak, że w miarę upływu czasu ludzie zaczęli oswajać się z nową sytuacją, a ich postawy ewoluowały. Najnowsze wyniki badania pokazują, że pracownicy coraz lepiej łączą home office z życiem prywatnym. Wiedzą, jak postępować i jak zarządzać swoim czasem, aby czerpać z tej formy korzyści. O ile rok temu większość pracowników twierdziła, że praca głównie z domu utrudnia im utrzymanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, o tyle w tym roku te proporcje się zmieniły i już około 55% respondentów twierdzi, że praca z domu pomaga im w utrzymaniu tej równowagi. Pomimo tego, że pracownicy zaczęli skuteczniej zarządzać swoim work-life balance – być może dlatego, że przyzwyczaili się do sytuacji i wypracowali zastępczą rutynę – nie należy zapominać, że biuro pełni trzy ważne role: integracyjną, kulturotwórczą i sprzyjającą budowaniu zespołu. Dlatego pracodawcom powinno zależeć na tym, aby ich ludzie wrócili do przestrzeni biurowych. Nie zmienił się natomiast preferowany model pracy. Mimo że w regionie CEE coraz więcej osób pracuje tylko z biura (obecnie 52% vs. 48% w maju), preferowanym modelem pracy pozostaje praca hybrydowa, łącząca możliwość pracy z biura (3-4 dni w tygodniu) z pracą z domu.

W badaniu sprawdziliście również stosunek pracowników biurowych do zdrowia psychicznego. Czy jesteśmy świadkami zmiany kulturowej skoro, jak wskazują wyniki, ludzie wręcz oczekują od pracodawcy wsparcia w tym zakresie?

Fakt, że pracownicy biurowi oczekują wsparcia w zakresie ich kondycji psychicznej jest bardzo dobrą wiadomością, bo pokazuje, że powoli znika tabu związane ze zdrowiem psychicznym i dyskusja na ten temat pojawia się również w sferze zawodowej. Wyniki udowodniły, że rośnie świadomość wśród ludzi co do tego, jak duży wpływ na ich zdrowie psychiczne ma miejsce pracy, gdzie spędzają dużo czasu. Pracownicy oczekują od firm konkretnego wsparcia w postaci zapewnienia indywidualnych spotkań z psychologiem, jak również organizacji szkoleń i warsztatów w zakresie radzenia sobie ze stresem i emocjami. Spośród pracowników biurowych w regionie CEE, polscy i rumuńscy respondenci najczęściej wymieniają płatny urlop z powodu wypalenia zawodowego jako preferowane wsparcie ze strony pracodawcy. Dlatego tym bardziej cieszy fakt, że w związku ze zmianą przepisów w Polsce, od stycznia 2022 wypalenie zawodowe umożliwi otrzymanie przez pracownika L4.


Wracając do biur, w jaki sposób fizyczna przestrzeń biurowa może pomóc w budowaniu dobrego samopoczucia pracowników? Czy deweloper przy projektowaniu budynku jest w stanie zaspokoić tę potrzebę?

Otoczenie jest niezwykle ważne dla naszego stanu emocjonalnego, dlatego rolą dewelopera jest zapewnienie takiej przestrzeni, która odpowie na różne potrzeby ludzi i będzie pozytywnie na nich oddziaływać. Z naszego doświadczenia wiemy, że wszystko – począwszy od estetyki biura i odpowiedniego doboru palety kolorystycznej, przez zapewnienie komfortu termicznego, a skończywszy na odpowiednim układzie przestrzennym – ma znaczenie dla naszego zdrowia psychicznego. Nie bez powodu tak wiele mówi się teraz o roli biofilii w budynkach biurowych, ponieważ zieleń nie tylko wpływa pozytywnie na jakość powietrza, ale również uspokaja i wycisza. Deweloper ma więc olbrzymi wpływ na to, jak ludzie będą czuli się w budynkach biurowych, dlatego powinien wsłuchiwać się w te potrzeby i na nie odpowiadać. Pandemia i przejście w hybrydowy model pracy pokazały, jak ważne będzie dostosowanie powierzchni biurowej do nowych potrzeb, tak aby z jednej strony zapewnić przestrzeń do spotkań i interakcji, a z drugiej zagwarantować miejsce do pracy indywidualnej czy odpoczynku.

Biuro to też miejsce spotkań, a wyniki jasno wskazują, że praca z domu ma zły wpływ na budowanie relacji społecznych.

Wyniki badania, które pokazują ten negatywny wpływ pracy z domu na relacje pracowników, nie są zaskoczeniem. O tym, że ludzie potrafili pracować indywidualnie z domu nad konkretnymi zadaniami, wiedzieliśmy już przed pandemią. Pandemia uzmysłowiła nam jednak coś innego, a mianowicie jak kluczową rolę odgrywa biuro w budowaniu kultury korporacyjnej, poczucia przynależności do firmy, w integracji pracowników czy we wzmacnianiu kreatywności. Znalezienie sposobu na efektywną pracę w zespole jest o wiele trudniejsze, kiedy zespół jest rozproszony, nie mówiąc już o nawiązywaniu zawodowych relacji, które pomagają w karierze. Wszystkie oprogramowania wspierające współpracę na odległość są dobre i potrzebne, ale nic nie zastąpi spotkania i rozmowy w przestrzeni fizycznej.

Na początku pandemii wiele osób wskazywało na negatywne aspekty pracy z domu w kontekście zachowania balansu między życiem prywatnym a zawodowym, ponieważ trudno było te rzeczywistości oddzielić. Według waszego badania, coraz więcej osób w pozytywny sposób ocenia home office. Co to oznacza dla pracodawców?

Na początku pandemii wszyscy mieli problem z postawieniem granic, kiedy praca zaczyna się i kończy. Pracownicy byli zestresowani, ponieważ nie potrafili odnaleźć się w nowych warunkach, czuli się kontrolowani przed pracodawców, a równocześnie nie byli pewni, jak pandemia wpłynie na ich życie zawodowe. To spowodowało atmosferę generalnego napięcia, ponieważ ludzie byli non stop w domu i nie wiedzieli, jak rozgraniczyć życie zawodowe od prywatnego. Potrzeba było czasu, aby pracownicy nauczyli się pracować w nowym trybie, a pracodawcy zaczęli im bardziej ufać. Kiedy ogólny poziom lęku zmalał, wszyscy dostrzegli plusy pracy z domu, zwłaszcza rodzice, którzy oszczędzali czas na codziennej logistyce związanej z poruszaniem się na linii dom – przedszkole/szkoła – praca. Tak jak wspomniałam jednak wcześniej, jestem pewna, że nie da się efektywnie zarządzać karierą pracownika, budować kultury przynależności czy tworzyć relacji zawodowych wyłącznie za pomocą home office. Już teraz możemy odczuć negatywne efekty braku symbolicznych spotkań przy ekspresie do kawy. Dla osób zrekrutowanych w trakcie lockdownu miało to bardzo niekorzystne skutki chociażby z powodu tego, że trudniej w tej sytuacji wyczuć kulturę korporacyjną, która była zbudowana stacjonarnie.

Badanie ujawniło również bardzo ciekawy aspekt – otóż pracownicy chętniej będą pojawiać się w biurze, jeśli firma zorganizuje dodatkowo spotkania z inspirującymi osobami czy udostępni dobrze wyposażoną lodówkę, która zachęci do spędzenia czasu przy wspólnych posiłkach.

Czy w oparciu o wyniki badania, ale i wasze wewnętrzne doświadczenia, Skanska ma jakieś wskazówki dla pracodawców, w jaki sposób dbać o zdrowie psychiczne pracowników?

W ramach troski o naszych pracowników w tym zakresie oferujemy indywidualne spotkania z psychologiem, jak również warsztaty i szkolenia, które uczą, jak radzić sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami. W tym roku na przykład w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa, wspólnie z naszą spółką siostrą Skanska Construction, zorganizowaliśmy specjalne warsztaty dla managerów, dzięki którym uczyli się oni identyfikować oznaki pogarszania się zdrowia psychicznego – zarówno u siebie, jak i u swoich pracowników. Zdrowie psychiczne jest również ważną częścią naszej strategii well-being, którą będziemy wdrażać od 2022 roku, proponując szereg inicjatyw związanych ze zdrowiem psychicznym. Z naszego doświadczenia wynika, że w niektórych przypadkach dobrym rozwiązaniem jest wzięcie dłuższego, bezpłatnego urlopu przez pracownika, podczas którego my jako pracodawca, tam gdzie jest to możliwe, wspieramy go poprzez pokrywanie składek ubezpieczenia zdrowotnego. Ta forma pozwala pracownikom odpocząć od pracy, nabrać dystansu, przy równoczesnym zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa, że mają miejsce, do którego mogą wrócić po okresie regeneracji.

Ostatnie nowości

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Rumunia Rumunia po pierwszej połowie

schedule 16 sierpnia 2022
Opr./edited by MR

Rumunia pod względem dostępności nowoczesnej powierzchni magazynowej i aktywności najemców z powodzeniem dogania dojrzałe rynki Europy Środkowo-Wschodniej - wynika z raportu CBRE, który analizuje I półrocze 2022 roku również pod względem powierzchni handlowych i wolumenu transakcji na rynku gruntów.

Materiał partnera

Polska Nowy raport ESG – Atrium

schedule 02 sierpnia 2022
Eurobuild CEE

Atrium po raz szósty opublikowało raport ESG, prezentujący osiągnięcia firmy w 2021 roku. Raport podsumowuje kluczowe działania w zakresie realizacji strategii ESG. Firma wyznaczyła nowe, jeszcze bardziej ambitne średnioterminowe cele na 2030 rok, które obejmują zmniejszenie śladu węglowego swoich centrów handlowych o 40% w 2030 roku w porównaniu do 2019 roku. Do 2050 roku Atrium chce stać się organizacją neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Elita kupuje w Radomsku

schedule 16 sierpnia 2022
Opr./edited by MR

Elite Partners Capital w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu sfinalizował zakup magazynu w Radomsku za blisko 30 mln euro. Nieruchomość ma 54 tys. mkw. powierzchni i jest wynajęta w całości przez markę Jysk.

Zielone budownictwo

Rumunia Photon Energy z kolejnymi megawatami

schedule 16 sierpnia 2022
Opr./edited by MR

Photon Energy rozpoczyna budowę szóstej elektrowni fotowoltaicznej w Rumunii. Firma planuje do końca 2022 roku uruchomić w tym kraju projekty o łącznej mocy 32 MWp.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Sukcesja dostanie nowe życie

schedule 16 sierpnia 2022
Opr./edited by JC

Dawne Centrum Handlowo-Rozrywkowe Sukcesja przy al. Politechniki w Łodzi znów otworzy swoje drzwi. Nowy właściciel rozpoczął prace nad reaktywacją obiektu, który ma się odrodzić pod nowym szyldem i z odświeżoną ofertą.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Świat E-commerce korzystniejszy dla środowiska

schedule 16 sierpnia 2022
Opr./edited by JC

Linker Cloud, Packhelp i Direct Link oraz międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield sporządzili raport poruszający kwestię wpływu branży e-commerce na środowisko. Publikacja koncentruje się również na roli opakowań w zrównoważonej logistyce, korelacji między transportem a zmianami klimatycznymi oraz przyszłości zielonych magazynów.

Zielone budownictwo

Polska Pierwsza platyna dla GTC

schedule 16 sierpnia 2022
Opr./edited by JC

GTC ponownie uzyskało certyfikaty LEED dla swoich budynków parku biurowego Aeropark Business Centre, zlokalizowanego w Warszawie. Zephirus utrzymał poziom Gold, natomiast Nothus podniósł swoją ocenę, osiągając poziom Platinum.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Europa Koniunktura pod kreską

schedule 16 sierpnia 2022
Opr./edited by JC

Europejska koniunktura na rynku nieruchomości Deutsche Hypo Reecox (Euro-Score) w II kwartale 2022 roku wykazała ujemne saldo. Euro-Score spadł o 6 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, osiągając obecnie 229,5 punktów. Ten poziom był ostatnio niższy tylko w styczniu 2021 roku.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Wysoki popyt na biura

schedule 16 sierpnia 2022
Opr./edited by AKL

Dobrej jakości nowoczesne, ekologiczne biurowce w największych polskich miastach regionalnych przyciągają rodzime i zagraniczne firmy. W I półroczu 2022 roku popyt osiągnął 343 tys. mkw. powierzchni, co jest jednym z najwyższych poziomów w historii – wynika z raportu CBRE. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku zainteresowanie wzrosło o 30 proc. Największy popyt odnotowano w Krakowie i Wrocławiu.

Hotele

Polska Hotele na minusie

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by JC

Według wskaźnika RevPAR w 2021 roku polskie hotele generowały o 43 proc. mniejsze przychody z jednego pokoju niż przed pandemią. Jak wskazuje raport „Rynek hoteli i condohoteli w Polsce”, przygotowany przez analityków Emmerson Evalaution, w stosunku do 2019 wartość tego kryterium najbardziej spadła w Krakowie, a na drugim miejscu znalazła się Warszawa.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Benetton tańszy w Sosnowcu

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by JC

W Designer Outlet Sosnowiec otwarto salon Benetton. To pierwszy outlet włoskiego producenta na Śląsku.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Napollo zbuduje w Piotrkowie

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by AKL

Napollo planuje w Piotrkowie Trybunalskim park handlowy N-Park. Trwa etap wyboru generalnego wykonawcy, a prace budowalne mają ruszyć jeszcze we wrześniu 2022 roku.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Węgry Zielone światło dla Millennium Gardens

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by JC

Pierwsza faza Millennium Gardens w Budapeszcie otrzymała pozwolenie na użytkowanie. Północna wieża jest ostatnim elementem projektu biurowego Millennium City Center, realizowanego przez TriGranit.

Architektura i urbanistyka

Polska Nowa Kamienica Krakowska pod Wawelem

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by MR

BXB studio przygotowało projekt hotelu, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Wawelskiego i bulwarów Wiślanych. Inwestor planuje rewitalizację, przebudowę i rozbudowę zabytkowej kamienicy przy ul. Powiśle 10.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Outhorn debiutuje w Krakowie

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by JC

W krakowskiej Bonarce otworzył się salon Outhorn. To 10. sklep stacjonarny marki w kraju, a pierwszy w stolicy Małopolski.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Do Szczecina po trampki

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by JC

W Galerii Kaskada w Szczecinie otwarty został nowy sklep stacjonarny Converse. To pierwszy salon firmowy marki w mieście.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska KiK otwiera i szykuje kolejne sklepy

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by MR

KiK niedawno otworzył sklep w Otwocku, a w sierpniu uruchomi lokalizację w Skarżysku-Kamiennej. Do końca roku sieć chce mieć 450 placówek w Polsce, obecnie jest ich 430.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Słodziak w Łopuszańskiej

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by JC

Do grona najemców centrum Centrum Łopuszańska 22 dołączyła kawiarnia Słodziak. Lokal lokalnej marki ma powierzchnię 80 mkw. i ulokowany został naprzeciw wejścia do sklepu Rossmann, poza strefą gastronomiczną.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Ekspresowa trzynastka na stacjach paliw

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by MR

Kolejne sklepy Spar Express uruchomiono na stacjach paliw Avia: w Zielonej Górze przy Al. Zjednoczenia, Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 21 oraz w Myszęcinie i Międzyrzeczu w województwie lubuskim.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Blue City wybiera drugi obieg

schedule 12 sierpnia 2022
Opr./edited by JC

Marka Re_store otwiera swój sklep o powierzchni 177 mkw. w centrum handlowym Blue City. Idea marki skupia się na wtórnym obiegu i recyklingu odzieży. Swoim klientkom i klientom oferuje przestrzeń i możliwość sprzedaży używanych i nowych ubrań za gotówkę lub vouchery na zakup odzieży używanej w sklepie stacjonarnym lub online.

Najnowsze w Materiał partnera

schedule 02 sierpnia 2022

Ciarki na piasku

83 firmy, 1256 sprzedanych wejściówek i 56 drużyn – po dwuletniej przerwie JLL Polska wraca do organizacji jednego z najważniejszych wydarzeń sektora real estate – JLL Charytatywnego Turnieju Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości. Tegoroczne rozgrywki odbędą się już w najbliższy czwartek, 4 sierpnia, w Monta Beach Volley Club przy ulicy Zaruskiego 12 w Warszawie.

schedule 06 czerwca 2022

Wypróbuj pierwszy w Polsce automatyczny podziemny parking rowerowy!

Grupa Capital Park, inwestor Fabryki Norblina, dołączyła do inicjatywy Eurobuildu „Garnitury na rowery” zostając Sponsorem Finału Przejazdu. Uczestnicy tegorocznej edycji wydarzenia zakończą przejazd w zrewitalizowanym kompleksie i będą mogli przetestować pierwszy w Polsce automatyczny podziemny parking dla rowerów, który funkcjonuje na jego terenie.

schedule 18 maja 2022

MK Dach na sportowo

MK Dach System Sp. z o. o. ma przyjemność zaprosić do uczestnictwa w dwóch równolegle odbywających się wydarzeniach organizowanych przez Eurobuild CEE – 21. Dorocznym Turnieju Golfa oraz 17. Dorocznym Turnieju Tenisa dla branży nieruchomości.

schedule 04 kwietnia 2022

Coworking w Atlas Tower

W czasach niepewnej sytuacji pandemicznej i związanymi z nią obostrzeniami, coraz większą popularnością cieszą się biura coworkingowe, zapewniające znacznie większą elastyczność i swobodę najemcom. Dodajmy do tego skomplikowane prawo podatkowe dla przedsiębiorców i jasne staje się, czego małe i średnie firmy obecnie potrzebują – wsparcia merytorycznego i przestrzeni dostosowanej do ich potrzeb.

schedule 22 marca 2022

Trójmiasto przyciąga skandynawskim klimatem

Za chwilę miną dwa lata od momentu pojawienia się koronawirusa w Polsce. Co można powiedzieć o aktualnej kondycji naszego rynku biurowego?

schedule 01 lutego 2022

CMS z rozbudowanym zespołem nieruchomości i budownictwa

Ponad 40 specjalistów, w tym 5 partnerów, tworzy praktykę nieruchomości i budownictwa kancelarii CMS. Powstał jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów tego sektora w Polsce.

schedule 01 lutego 2022

Jak wrócić do biura w dobrej kondycji?

Skanska przeprowadziła już trzecie badanie, które dotyczyło powrotu do biur w czterech krajach – w Polsce, Rumunii, Czechach i na Węgrzech. Poprzednie edycje koncentrowały się na potrzebach pracowników oraz ich oczekiwaniach względem biur w nowej rzeczywistości. Tym razem deweloper skupił się na badaniu wpływu pandemii na zdrowie psychiczne i dobrostan użytkowników biur.

schedule 06 grudnia 2021

INWI oferuje pracownikom udziały i szuka co-founderów

Nowoczesne systemy motywacyjne dostrzegają zależności pomiędzy zaangażowaniem pracownika wykazującym inicjatywę a zyskiem firmy. Większa motywacja przekłada się na realnie lepsze wyniki. Daniel Radkiewicz, prezes INWI, polskiej spółki, która zrewolucjonizowała rynek nieruchomości, jest o tym przekonany.

schedule 08 listopada 2021

Zrównoważone przyciąganie

Z naszych badań wynika, że 65% pracowników w regionie CEE chce pracować w certyfikowanym, zrównoważonym biurze. Przewidujemy migrację najemców do nowych budynków, które lepiej odpowiadają na ich potrzeby – zapowiada Paweł Warda z firmy Skanska Commercial Development Europe

schedule 26 października 2021

Spacerem przez Varso

WIREP (Women in Real Estate in Poland) Property Walk 2021 już za nami, tym razem członkinie oraz tegoroczni partnerzy wydarzenia spotkali się w kompleksie Varso Place.

schedule 22 października 2021

MAPIC wraca do Cannes

Podczas wrześniowych edycji MIPIM w Cannes i Mapic Italy w Mediolanie opuściliśmy wirtualną przestrzeń. To doświadczenie fizycznej obecności i żywego kontaktu potwierdziło, jak bardzo potrzebujemy i jak bardzo tęskniliśmy za powrotem do dynamicznej, wielowymiarowej i bezpośredniej komunikacji, społecznej i biznesowej

schedule 15 października 2021

Warto się przejść po Promenadzie

W ostatnim czasie Atrium Promenada znacząco wzmocniła swoje portfolio. W jednym z flagowych obiektów handlowych Grupy Atrium otwarto lokal amerykańskiej marki Guess w nowym koncepcie handlowym. Ofertę galerii wzbogaciła także DUKA. Swój pierwszy lokal w prawobrzeżnej części Warszawy otworzyła ponadto szkoła tańca Egurrola Dance Kids.

schedule 12 października 2021

Centra handlowe stawiają na coworking

Raporty branżowe jasno wskazują, że pracownicy oczekują miejsc pracy możliwie blisko domu, przez co firmy oraz korporacje stawiają na multilokalizacje. Świetnie wyposażone, nowoczesne przestrzenie coworkingowe to przyszłość wielokanałowych centrów handlowych. 

schedule 02 września 2021

Gdyńska Marina Yacht Park wpisuje się w światowe trendy urbanistyczne

Na Molo Rybackim w centrum Gdyni powstał nowatorski projekt architektoniczny, łączący funkcje miejskie i rekreacyjne. Ta niedostępna wcześniej część miasta przekształca się w nowoczesną nadmorską dzielnicę otwartą dla mieszkańców, turystów i żeglarzy.

schedule 31 sierpnia 2021

Zawsze komfortowo i na poziomie

Ziv Zviel, CEO Atlas Estates, mówi "Eurobuildowi" o planach firmy dotyczących rynku nieruchomości mieszkaniowych, o najlepszych inwestycjach oraz o przyszłości rynku

schedule 21 lipca 2021

Twój nowy flex, Twoi nowi najemcy

Popyt na coworking nieustająco rośnie, bo w niepewnych czasach najemcy doceniają krótkie umowy i gotowe rozwiązania. Wielu właściciele powierzchni dostrzegło na tym rynku szansę dla siebie. I właśnie do nich skierowana jest usługa tworzenia, komercjalizacji i zarządzania elastycznymi biurami, którą oferuje firma Własne B.

schedule 29 czerwca 2021

Relaks na najwyższym poziomie

O idealnym odpoczynku dla ciała i ducha mówi "Eurobuildowi" Michał Wuczyński, general manager obiektu Poziom 511 Hotel Design & SPA****, który mieści się w Podzamczu k. Ogrodzieńca, w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

schedule 14 czerwca 2021

Skracanie łańcuchów dostaw a inwestycje zagraniczne

Ubiegłoroczne wydarzenia związane z pandemią uwypukliły niebezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem długich łańcuchów dostaw oraz były impulsem do wznowienia dyskusji o ich skracaniu oraz wyborze lokalizacji przedsiębiorstw. W efekcie w skali globalnej zmianom podlegają kierunki inwestycji zagranicznych. 

schedule 18 maja 2021

Pół wieku trendsettingu

Po 20 latach budowania pozycji wiodącego gracza na polskim rynku producentów drzwi i ponad 6 tys. zrealizowanych projektów w prestiżowych inwestycjach mieszkaniowych, biurowych oraz użyteczności publicznej – wciąż mamy apetyt na więcej! – deklaruje w wywiadzie dla „Eurobuildu” Anna Gałązka, CFO Dierre Polska

schedule 17 maja 2021

Polskie firmy budowlane podbijają Zachód

Polska branża budowlana jest jednym z tych sektorów gospodarki, który od lat prężnie się rozwija. Wiele przedsiębiorstw po latach aktywności na rynku polskim decyduje się na ekspansję zagraniczną – nie tylko w formie eksportu, ale także inwestując poza granicami kraju. Przykładami takich firm są Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex oraz Victoria Dom – spółki, które zainwestowały w Niemczech korzystając z oferty Funduszu Ekspansji Zagranicznej.

Kategorie